ДСТУ Б В.3.1-2:2016 Ремонт і підсилення несучих і огороджувальних будівельних конструкцій та основ будівель і споруд

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

РЕМОНТ І ПІДСИЛЕННЯ НЕСУЧИХ І ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ ТА ОСНОВ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД

ДСТУ Б В.3.1-2:2016

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій", ТК 303 "Будівельні конструкції", ПК 5 "Зовнішні конструкції"

РОЗРОБНИКИ: О. Белоконь, канд. техн. наук; В. Глуховський, канд. техн. наук; С. Дубовик; В. Крітов, канд. техн. наук; О. Лісений, канд. техн. наук; Ю. Мелашенко, канд. техн. наук; І. Матвеев, канд. техн. наук; Ю. Слюсаренко, канд. техн. наук; В. Тарасюк, канд. техн. наук

ЗА УЧАСТЮ: Науково-дослідний інститут будівельного виробництва ([В. Балицький], д-р техн. наук; О. Галінський, канд. техн. наук; А. Єсипенко, д-р техн. наук; В. Капалєт, С. Полонська, канд. техн. наук; С. Романов, канд. техн. наук; В. Снісаренко, д-р техн. наук)

Товариство з обмеженою відповідальністю "Український інститут сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського" (В. Гордеев, д-р техн. наук; В. Пасечнюк, О. Шимановський, д-р техн. наук)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінрегіону від 24.06.2016 № 182, чинний з 2017-04-01

3 НА ЗАМІНУ ДБН В.3.1-1-2002

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні вимоги

6 Бетонні і залізобетонні конструкції

6.1 Загальні вимоги

6.2 Матеріали

6.3 Класифікація способів ремонту і підсилення бетонних і залізобетонних конструкцій

6.4 Проектування ремонту і підсилення конструкцій

6.5 Розрахунок і конструювання елементів підсилення

6.6 Вимоги до виконання робіт

6.7 Контроль якості і приймання робіт

7 Кам'яні та армокам'яні конструкції

7.1 Загальні вимоги

7.2 Матеріали

7.3 Класифікація способів підсилення

7.4 Проектування ремонту і підсилення конструкцій

7.5 Розрахунок конструкцій підсилення

7.6 Вимоги до виконання робіт

7.7 Контроль якості і приймання робіт

7.8 Захист конструкцій від природних і техногенних впливів

8 Сталеві конструкції

8.1 Загальні вимоги

8.2 Матеріали

8.3 Класифікація способів ремонту і підсилення

8.4 Проектування підсилення сталевих конструкцій

8.5 Розрахунок конструкцій підсилення

8.6 Вимоги до виконання робіт

8.7 Контроль якості і приймання робіт

8.8 Захист конструкцій від природних і техногенних впливів

9 Дерев'яні конструкції

9.1 Загальні вимоги

9.2 Матеріали

9.3 Класифікація способів ремонту і підсилення

9.4 Підсилення конструкцій

9.5 Розрахунок конструкцій підсилення

9.6 Вимоги до виконання робіт

9.7 Контроль якості і приймання робіт

9.8 Захист конструкцій

10 Основи і фундаменти

10.1 Загальні вимоги

10.2 Вихідні дані для проектування

10.3 Закріплення ґрунтів основ

10.4 Способи ремонту і підсилення фундаментів

10.5 Розрахунок і проектування підсилення фундаментів і основ

10.6 Особливості проектування і виконання робіт із підсилення основ і фундаментів у просадних ґрунтах

10.7 Особливості ремонту і підсилення основ, фундаментів і наземних конструкцій на підроблюваних територіях

10.8 Вимоги до виконання робіт

Додаток А Визначення тиску під підошвою підсилюваного фундаменту

Додаток Б Визначення розрахункового опору ґрунту тривало навантаженої основи

Додаток В Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

РЕМОНТ І ПІДСИЛЕННЯ НЕСУЧИХ І ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ ТА ОСНОВ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД

РЕМОНТ И УСИЛЕНИЕ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ОСНОВАНИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

REPAIR AND REINFORCEMENT BEARING AND ENCLOSING BUILDING STRUCTURES AND BASES OF BUILDINGS AND CONSTRUCTIONS

Чинний від 2017-04-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на проектування, виконання і приймання робіт з ремонту і підсилення несучих і огороджувальних бетонних, залізобетонних, кам'яних, армокам'яних, сталевих і дерев'яних конструкцій і фундаментів, а також основ будівель і споруд, в тому числі в особливих умовах експлуатації (сейсмічні впливи, підроблювані території, просадні основи, агресивні середовища тощо).

1.2 Ремонт і підсилення елементів будинків або споруд виконується з метою приведення їх до стану, що відповідає вимогам норм і стандартів з несучої здатності, експлуатаційної придатності та довговічності.

1.3 Проектування, виконання і приймання робіт з ремонту і підсилення будівельних конструкцій і основ виконується з урахуванням вимог даного стандарту, санітарних, протипожежних та екологічних нормативних актів, а також Положення про єдину державну систему цивільного захисту [1 ].

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні акти та нормативні документи:

ДБН А.2.1-1-2008 Вишукування, проектування і територіальна діяльність. Вишукування. Інженерні вишукування для будівництва

ДБН А.2.2-1:2003 Проектування. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд

ДБН А.2.2-3:2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво

ДБН А.3.1-5-2016 Управління, організація і технологія. Організація будівельного виробництва

ДБН А.3.1-7-96 Управління, організація і технологія. Виробництво бетонних та залізобетонних виробів

ДБН А.3.2-2-2009 Системи стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві. Основні положення

ДБН В.1.1-5-2000 Захист від небезпечних геологічних процесів. Будинки і споруди на підроблюваних територіях і просідаючих грунтах

ДБН В.1.1-7:2016 Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва

ДБН В.1.1-12:2014 Будівництво у сейсмічних районах України

ДБН В.1.2-2:2006 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Навантаження і впливи. Норми проектування

ДБН В.1.2-5:2007 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Науково-технічний супровід будівельних об'єктів

ДБН В. 1.2-14-2009 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ

ДБН В.1.3-2-2010 Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві. Геодезичні роботи у будівництві

ДБН В.2.1-10-2009 Об'єкти будівництва та промислова продукція будівельного призначення. Основи та фундаменти будинків і споруд. Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування

ДБН В.2.6-22-2001 Конструкції будинків і споруд. Улаштування покриттів із застосуванням сухих будівельних сумішей

ДБН В.2.6-98:2009 Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення

ДБН В.2.6-161:2010 Конструкції будинків і споруд. Дерев'яні конструкції. Основні положення

ДБН В.2.6-162:2010 Конструкції будинків і споруд. Кам'яні та армокам'яні конструкції. Основні положення

ДБН В.2.6-198:2014 Сталеві конструкції. Норми проектування

ДСТУ 3760:2006 Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій. Загальні технічні умови (ISO 6935-2:1991, NEQ)

ДСТУ ГОСТ 7805:2008 Болты с шестигранной головкой класса точности А. Конструкция и размеры (Болти з шестигранною головкою класу точності А. Конструкція та розміри)

ДСТУ Б А 3.1-23:2013 Настанова щодо проведення робіт з улаштування ізоляційних, оздоблювальних, захисних покриттів стін, підлог і покрівель будівель і споруд (СНиП 3.04.01-87, MOD)

ДСТУ Б В.1.2-3:2006 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Прогини і переміщення. Вимоги проектування

ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінки їх технічного стану

ДСТУ Б В.2.1-1-95 (ГОСТ 5686-94) Основи та підвалини будинків і споруд. Грунти. Методи польових випробувань палями

ДСТУ Б В.2.6-2:2009 Конструкції будинків і споруд. Вироби бетонні і залізобетонні. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.6-4-95 (ГОСТ 22904-93) Конструкції будинків і споруд. Конструкції залізобетонні. Магнітний метод визначення товщини захисного шару бетону і розташування арматури

ДСТУ Б В.2.6-145:2010 Конструкції будинків і споруд. Захист бетонних і залізобетонних конструкцій від корозії. Загальні технічні умови (ГОСТ 31384:2008, NEQ)

ДСТУ Б В.2.6-156:2010 Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції з важкого бетону. Правила проектування

ДСТУ Б В.2.6-168:2011 Арматурні та закладні вироби зварні, з'єднання зварні арматури і закладних виробів залізобетонних конструкцій. Загальні технічні умови (ГОСТ 10922-90, MOD)

ДСТУ Б В.2.6-169:2011 З'єднання зварні арматури та закладних виробів залізобетонних конструкцій. Типи, конструкції та розміри (ГОСТ 14098-91, MOD)

ДСТУ Б В.2.6-193:2013 Захист металевих конструкцій від корозії. Вимоги до проектування

ДСТУ Б В.2.6-199:2014 Конструкції сталеві будівельні. Вимоги до виготовлення

ДСТУ Б В.2.6-200:2014 Конструкції металеві будівельні. Вимоги до монтажу

ДСТУ Б В.2.6-207:2015 Розрахунок і конструювання кам'яних та армокам'яних будівель і споруд

ДСТУ Б В.2.7-126:2011 Будівельні матеріали. Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умовиви

ДСТУ Б В.2.7-220-2009 Будівельні матеріали. Бетони. Визначення міцності механічними методами неруйнівного контролю

ДСТУ Б В.2.7-223:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення міцності за зразками, відібраними з конструкцій

ДСТУ Б В.2.7-224:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Правила контролю міцності

ДСТУ Б В.2.7-226:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Ультразвуковий метод визначення міцності

ДСТУ Б В.2.7-252:2011 Цегла та камені силікатні. Ультразвуковий метод визначення міцності на стиск (ГОСТ 24332-88, MOD)

ДСТУ-Н Б А.3.1-16:2013 Настанова щодо виконання зварювальних робіт при монтажі будівельних конструкційій

ДСТУ-Н Б А.3.1-21:2013 Настанова з виконання монтажних з'єднань сталевих будівельних конструкцій на високоміцних болтах

ДСТУ-Н Б В.2.1-28:2013 Настанова щодо проведення земляних робіт та улаштування основ і спорудження фундаментів (СНиП 3.02.01-87, MOD)

ДСТУ-Н Б В.2.6-186:2013 Настанова щодо захисту будівельних конструкцій будівель і споруд від корозії

ДСТУ Б В.2.6-210:2016 Оцінка технічного стану сталевих будівельних конструкцій, що експлуатуються

ГОСТ 6727-80 Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая для армирования железобетонных конструкций. Технические условия (Дріт з низьковуглецевої сталі холоднотягну- тий для армування залізобетонних конструкцій. Технічні умови)

ГОСТ 10884-94 Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций. Технические условия (Сталь арматурна термомеханічно зміцнена для залізобетонних конструкцій. Технічні умови)

ГОСТ 22356-77 Болты и гайки высокопрочные и шайбы. Общие технические условия (Болти і гайки високоміцні і шайби. Загальні технічні умови)

ГОСТ 25546-82 Краны грузоподъемные. Режимы работы (Крани вантажопідйомні. Режими роботи)

СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии (Захист будівельних конструкцій від корозії)

БІБЛІОГРАФІЯ

1. Положення про єдину державну систему цивільного захисту, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 р. № 11.

2. Руководство по проектированию и устройству фундаментов из буронабивных свай и опор- колонн. К., НДІБВ, 1991. (Керівництво з проектування і влаштування фундаментів з буро- набивних паль і опор-колон).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online