ДСТУ EN 12853:2016 Устатковання для перероблення харчових продуктів. Ручні блендери та вінчики. Вимоги щодо безпеки та гігієни (EN 12853:2001 + A1:2010; EN 12853:2001 + A1:2010/AC:2010, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Устатковання для перероблення харчових продуктів
РУЧНІ БЛЕНДЕРИ ТА ВІНЧИКИ
Вимоги щодо безпеки та гігієни

ДСТУ ЕN 12853:2016
(ЕN 12853:2001 + А1:2010;
ЕN 12853:2001 + А1:2010/АС:2010, IDТ)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Страховий фонд документації» (ТК 40), Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії (НДІ мікрографії)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 28 грудня 2016 р. № 456 з урахуванням зміни, внесеної наказом ДП «УкрНДНЦ» від 15 вересня 2017 р. № 283 термін надання чинності перенесено з 2017-12-01 на 2018-07-01

3 Національний стандарт відповідає EN 12853:2001 + А1:2010; АС:2010 Food processing machinery — Hand-held blenders and whisks — Safety and hygiene requirements (Устатковання для перероблення харчових продуктів. Ручні блендери та вінчики. Вимоги щодо безпеки та гігієни) і внесений з дозволу CEN, Avenue Marnix 17, В-1000 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 12853:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять. Опис

3.1 Терміни та визначення понять

3.2 Опис

4 Перелік істотних небезпек

4.1 Загальні положення

4.2 Механічні небезпеки

4.3 Електричні небезпеки

4.4 Термічні небезпеки

4.5 Небезпеки, спричинені недотриманням вимог щодо гігієни

4.6 Небезпеки, спричинені недотриманням вимог щодо ергономіки

5 Вимоги щодо безпеки, гігієни та/або заходи захисту

5.1 Загальні положення

5.2 Механічні небезпеки

5.3 Електричні небезпеки

5.4 Термічні небезпеки

5.5 Гігієна

5.6 Ергономіка

6 Контроль виконання вимог щодо безпеки, гігієни та/або заходів захисту

7 Інформація для використання

7.1 Загальні положення

7.2 Інструкція з експлуатування

7.3 Марковання

Додаток А (обов’язковий) Правила випробування ручних блендерів та вінчиків щодо шуму (2-й клас точності)

Додаток В (обов’язковий) Принципи проектування, що забезпечують можливість очищення ручних блендерів та вінчиків

Додаток ZА (довідковий) Взаємозв’язок між EN 12853:2001 + А1:2010 та основними вимогами Директиви ЄС 2006/42/ЕС

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 12853:2016 (EN 12853:2001 + А1:2010; EN 12853:2001 + А1:2010/АС:2010, IDT) «Устаткований для перероблення харчових продуктів. Ручні блендери та вінчики. Вимоги щодо безпеки та гігієни», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 12853:2001 (версія en) «Food processing machinery — Hand-held blenders and whisks — Safety and hygiene requirements» зі зміною EN 12853:2001+A1:2010 (версія en) та поправкою EN 12853:2001 + A1:2010; Cor1:2010 (версія en).

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, —ТК 40 «Страховий фонд документації».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт», крім додатка ZA;

—структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— по тексту стандарту наведено «Національні пояснення», виділені рамкою, зміст яких не виходить за межі редакційних змін;

— вилучено попередній довідковий матеріал з європейського стандарту, оскільки він є узагальнений і не стосується безпосередньо ДСТУ EN 12853;

— зі «Вступу» до EN 12853 у цей «Національний вступ» внесено все, що безпосередньо стосується цього стандарту;

— вилучено «Передмову» до EN 12853 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— текст зміни А1:2010 долучено до цього стандарту;

— текст поправки Сог1:2010 долучено до цього стандарту;

— долучено національний додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

УСТАТКОВАННЯ ДЛЯ ПЕРЕРОБЛЕННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
РУЧНІ БЛЕНДЕРИ ТА ВІНЧИКИ
Вимоги щодо безпеки та гігієни

FOOD PROCESSING MACHINERY
HAND-HELD BLENDERS AND WHISKS
Safety and hygiene requirements

Чинний від 2018-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює вимоги щодо безпеки та гігієни, яких необхідно дотримуватися під час проектування та виготовлення ручних блендерів та вінчиків, які використовують у торгівлі, на підприємствах громадського харчування та в продовольчих магазинах.

Для позначення усталювання, яке віднесено до сфери застосування цього стандарту, використано термін «ручні блендери».

Цей стандарт поширюється на машини, робочі органи яких призначено для оброблення харчових продуктів і розміщено безпосередньо в ємності.

Робочі органи цих машин виконують операції подрібнення, змішування, розминання, згущення, емульгування тощо під час приготування таких харчових продуктів як овочеві супи, каші, пюре, соуси, майонези, креми, молочні продукти і будь-які однорідні суміші з твердих, рідких, пастоподібних або сипких компонентів.

Ці прилади призначено для оброблення до 100 л продукту за одну операцію.

Цей стандарт поширюється на машини, які залежно від їх маси й технологічного процесу приготування харчового продукту, поділяють на такі:

— з ручним керуванням, з використанням під час роботи однієї чи обох рук протягом виконання всієї операції (рисунок 1);

— машини, що працюють у разі їх установлення на дні ємності (рисунок 2);

— стаціонарні машини чи машини, розташовані на спеціальній опорі, яку може бути встановлено в ємності (рисунок 3). Опора замінює оператора під час тривалої роботи чи за наявності ризиків, пов’язаних з отриманням опіків (пара чи бризки).

1.2 Цей стандарт не поширюється на:

— побутові машини;

— вертикальні подрібнювані, сита, встановлені на візках, і на змішувачі лопатеві, на які поширюється EN 12854:2003.

1.3 Цей стандарт охоплює всі суттєві небезпеки, небезпечні ситуації і нещасні випадки, пов'язані з експлуатацією ручних блендерів, якщо їх використовують за призначеністю і в прогнозованих виробником умовах, що виникають у разі неправильного їх застосування (див. розділ 4).

Цей стандарт установлює небезпеки, які можуть траплятися під час уведення в експлуатацію, експлуатації, очищення, видалення застряглих залишків продукту, завантаження, заміни робочих органів, обслуговування та зняття машини з експлуатації.

1.4 Шум. випромінюваний ручними блендерами, не вважають істотною небезпекою. Це не означає, що виробник не повинен вживати заходів щодо зниження шуму і не складати декларації про шум. Тому в цьому стандарті наведено інформацію про шум і правила випробувань щодо шуму.

1.5 Цей стандарт не поширюється на ручні блендери. виготовлені раніше за дату опублікування цього стандарту в статусі EN.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 614-1:2006 Safety of machinery — Ergonomic design principles — Part 1: Terminology and general principles

EN 953 Safety of machinery — General requirements for the design and construction of fixed and movable guards

EN 1672-2:2005 Food processing machinery — Basic concepts — Part 2: Hygiene requirements

EN 60204-1:2006 Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1: General requirements (IEC 60204:2005, modified)

EN 60529:1991 Degrees of protection provided by enclosures (IP code)

EN ISO 3744:1995 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure — Engineering method in an essentially free field over a reflecting plane (ISO 3744:1994)

EN ISO 4287:1998 Geometrical Product Specifications (GPS) — Surface texture: Profile method — Terms, definitions and surface texture parameters (ISO 4287:1997)

EN ISO 4871:1996 Acoustics — Declaration and verification of noise emission values of machinery and equipment (ISO 4871:1996)

EN ISO 11201:1995 Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Measurement of emission sound pressure levels at the work station and at other specified positions — Engineering method in an essentially free field over a reflecting plane (ISO 11201:1995)

EN ISO 12100-1:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 1: Basic terminology, methodology (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2: Technical principles and specifications (ISO 12100-2:2003)

EN ISO 13732-1:2006 Ergonomics of the thermal environment — Methods for the assessment of human responses to contact with surfaces — Part 1: Hot surfaces (ISO 13732-1:2006)

EN ISO 13849-1 Safety of machinery — Safety related parts of control systems — Part 1: General principles for design (ISO 13849-1:2006)

EN ISO 13857:2008 Safety of machinery — Safety distances to prevent danger zones being reached by upper and lower limbs (ISO 13857:2008).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 614-1:2006 Безпечність машин. Ергономічні принципи проектування. Частина 1. Термінологія та загальні принципи

EN 953 Безпечність машин. Огорожі. Загальні вимоги до проектування та конструювання нерухомих і рухомих огорож

EN 1672-2:2005 Устатковання для харчової промисловості. Основні положення. Частина 2. Вимоги щодо гігієни

EN 60204-1:2006 Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 1. Загальні вимоги (ІЕС 60204:2005, модифікований)

EN 60529:1991 Ступені захисту, що забезпечують кожухи (Код IP)

EN ISO 3744:1995 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності джерел шуму за звуковим тиском. Технічний метод в істотно вільному звуковому полі над звуковідбивальною площиною (ISO 3744:1996)

EN ISO 4287:1998 Технічні вимоги до геометрії виборів (GPS). Структура поверхні. Профільний метод. Терміни, визначення понять і параметри структури (ISO 4287:1997)

ISO 4871:1996 Акустика Декларування та перевіряння рівнів шуму, утворюваного машинами й устаткованням (ISO 4871:1996)

EN ISO 11201:1995 Акустика. Шум, випромінюваний машинами та устаткованням. Вимірювання рівня тиску випромінюваного звуку на робочому місці та в інших характерних точках. Інженерний метод вимірювання в практично вільному звуковому полі над звуковідбивальною поверхнею (ISO 11201:1995)

EN ISO 12100-1:2003 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи конструювання. Частина 1. Основна термінологія, методологія (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи конструювання. Частина 2. Технічні принципи та специфікації (ISO 12100-2:2003)

EN ISO 13732-1:2006 Ергономіка термального середовища. Методи оцінювання реакції людини п|д час контактування з поверхнями. Частина 1. Гарячі поверхні (ISO 13732-1:2006)

EN ISO 13849-1 Безпечність машин. Деталі систем керування, пов’язані з убезпеченням. Частина 1. Загальні принципи проектування

EN ISO 13857:2008 Безпека машин. Безпечні відстані для запобігання пошкоджень верхніх та нижніх кінцівок.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online