ДСТУ 7693:2015 Комбікормова сировина. Загальні технічні умови

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КОМБІКОРМОВА СИРОВИНА
Загальні технічні умови

ДСТУ 7693:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2016

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Дочірнє підприємство Державної акціонерної компанії «Хліб України» «Київський інститут хлібопродуктів»

РОЗРОБНИКИ: В. Стрій, канд. техн. наук (науковий керівник); Г. Крошко

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 28 травня 2015 р. № 45 з 2016-08-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні технічні вимоги

4.1 Основні види кормової сировини

4.2 Зернові й зернобобові культури

4.3 Борошнисті продукти рослинного походження

4.4 Кормові продукти харчових виробництв

4.5 Сировина мікробіологічного виробництва

4.6 Сировина мінерального походження

4.7 Рідкі види сировини

5 Вимоги щодо безпеки та охорона довкілля

6 Правила приймання

7 Методи контролювання

8 Транспортування і зберігання

9 Гарантії постачальника

Додаток А Максимально допустимий рівень вмісту в комбікормовій сировині токсичних елементів і мікотоксинів

Додаток Б Характеристика зовнішніх ознак ураженого фузаріозом зерна пшениці, жита, ячменю, тритикале, а також знебарвленого і рожево забарвленого нефузаріозного зерна

Додаток В Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КОМБІКОРМОВА СИРОВИНА
Загальні технічні умови

КОМБИКОРМОВОЕ СЫРЬЕ
Общие технические условия

MIXED FODDER RAW MATERIALS
Specifications

Чинний від 2016-08-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює загальні технічні умови на основні види сировини, що використовують для виготовлення комбікормової продукції.

Стандарт застосовний для розроблення національних стандартів на окремі види комбікормової сировини, обчислення оптимальних базових рецептів комбікормів, використання суб’єктами ринку.

Вимоги до основних видів комбікормової сировини, що гарантують безпеку життя і здоров’я людини, тварин та безпеку довкілля, наведено в розділах 4 і 5.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2209-93 Борошно, побічні продукти і відходи. Терміни та визначення

ДСТУ 2421-94 Комбікорми. Терміни та визначення

ДСТУ 2422-94 Зерно заготівельне і постачальне. Терміни та визначення

ДСТУ 2641:2007 Продукти рибні. Пакування

ДСТУ 2887-94 Паковання та маркування. Терміни та визначення

ДСТУ 3016-95 Висівки кормові пшеничні та житні. Технічні умови

ДСТУ 3326-96 Риба, морські безхребетні, водорості та продукти їх перероблення. Терміни та визначення

ДСТУ 3355-96 Продукція сільськогосподарська рослинна. Методи відбору проб у процесі карантинного огляду та експертизи

ДСТУ 3358-96 Борошно кормове із гідробіонтів для рибництва. Технічні умови

ДСТУ 3570-97 (ГОСТ 13496.7-97) Зерно фуражне, продукти його переробки, комбікорми. Методи визначення токсичності

ДСТУ 3583-97 (ГОСТ 13830-97) Сіль кухонна. Загальні технічні умови

ДСТУ 3696-98 (ГОСТ 30561-98) Меляса бурякова. Технічні умови

ДСТУ 3698-98 (ГОСТ 13496.12-98) Комбікорми, комбікормова сировина. Метод визначення загальної кислотності

ДСТУ 3747-98 Сіль, натрію хлорид. Виробництво. Терміни та визначення

ДСТУ 3768:2010 Пшениця. Технічні умови

ДСТУ 3769-98 Ячмінь. Технічні умови

ДСТУ 4117:2007 Зерно і продукти його переробки. Визначення показників якості методом інфрачервоної спектроскопії

ДСТУ 4230:2003 Шрот соєвий кормовий. Загальні технічні умови

ДСТУ 4273:2003 Молоко та вершки сухі. Загальні технічні умови

ДСТУ 4349:2004 Олії. Методи відбирання проб

ДСТУ 4492:2005 Олія соняшникова. Технічні умови

ДСТУ 4522:2006 Жито. Технічні умови

ДСТУ 4523:2006 Горох. Технічні умови

ДСТУ 4525:2006 Кукурудза. Технічні умови

ДСТУ 4568:2006 Олії. Методи визначання колірного числа

ДСТУ 4600:2006 Макухи та шроти. Методи визначення металевих домішок

ДСТУ 4601:2006 Насіння олійних культур. Методи відбирання проб

ДСТУ 4638:2006 Шрот соняшниковий. Технічні умови

ДСТУ 4647:2006 Жом сушений. Технічні умови

ДСТУ 4685:2006 Корми трав’яні штучно висушені. Технічні умови

ДСТУ 4762:2007 Тритикале. Технічні умови

ДСТУ 4811:2007 Насіння олійних культур. Методи визначення вологості

ДСТУ 4824:2007 Боби кормові. Технічні умови

ДСТУ 4827:2007 Люпин кормовий. Технічні умови

ДСТУ 4828:2007 Вика. Технічні умови

ДСТУ 4834:2007 Молоко та молочні продукти. Правила приймання, відбирання та готування проб до контролювання

ДСТУ 4962:2008 Сорго. Технічні умови

ДСТУ 4964:2008 Соя. Технічні умови

ДСТУ 5026:2008 Просо. Технічні умови

ДСТУ 5063:2008 Олії. Методи визначання нежирових домішок і відстою

ДСТУ 6020:2008 Сочевиця. Технічні умови

ДСТУ 7169:2010 Корми, комбікорми, комбікормова сировина. Методи визначання вмісту азоту й сирого протеїну

ДСТУ 7357:2013 Молоко і молочні продукти. Методи мікробіологічного контролювання

ДСТУ 7443:2013 Корм для тварин. Макуха і шроти із гірчиці та суріпиці. Технічні умови

ДСТУ 7446:2013 Меліоранти вапнякові. Технічні умови

ДСТУ EN 12955-2001 Продукти харчові. Визначення афлатоксину В1 та суми афлатоксинів В1, В2, G1 та G2 y зернових культурах, фруктах з твердою шкіркою та похідних від них продуктах. Метод високоефективної рідинної хроматографії за допомогою постколонкової дериватизації та очищання на імунній колонці (EN 12955:1999, IDT)

ДСТУ EN ISO 15141-1-2001 Продукти харчові. Визначення охратоксину А у зерні та продуктах із зернових культур. Частина 1. Метод високоефективної рідинної хроматографії з очищанням силікагелем (EN ISO 15141-1:1998, IDT)

ДСТУ EN ISO 15141-2-2001 Продукти харчові. Визначення охратоксину А у зерні та продуктах із зернових культур. Частина 2. Метод високоефективної рідинної хроматографії з очищанням бікарбонатом (EN/ISO 15141-2:1998, IDT)

ДСТУ ISO 6496:2005 Корми для тварин. Визначення вмісту вологи та інших летких речовин (ISO 6496:1999, IDT)

ДСТУ ISO 6497:2005 Корми для тварин. Методи відбирання проб (ISO 6497:2002, IDT)

ДСТУ ISO 6540:2007 Кукурудза. Визначення вмісту вологи (в цілих та подрібнених зернах) (ISO 6540:1980, IDT)

ДСТУ ISO 6639-3:2007 Зернові і бобові. Виявлення прихованого заселення комахами. Частина 3. Контрольний метод (ISO 6639-3:1986, IDT)

РСТ УССР 1738-81 Ґлютен кукурудзяний рідкий. Технічні умови

РСТ УССР 2015-91 Корми із деревної зелені. Технічні умови

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 80-96 Жмых подсолнечный. Технические условия (Макуха соняшникова. Технічні умови)

ГОСТ 2116-82 Мука кормовая из рыбы, морских млекопитающих, ракообразных и беспозвоночных. Технические условия (Борошно кормове із риби, морських ссавців, ракоподібних і безхребетних. Технічні умови)

ГОСТ 5471-83 Масла растительные. Правила приемки и методы отбора проб (Олії. Правила приймання і методи відбирання проб)

ГОСТ 5472-50 Масла растительные. Определение запаха, цвета и прозрачности (Олії. Визначання запаху, кольору і прозорості)

ГОСТ 7631-85 Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки. Правила приемки, органолептические методы оценки качества, методы отбора проб для лабораторных испытаний (Риба, морські ссавці, морські безхребетні й продукти їх перероблення. Правила приймання, органолептичні методи оцінювання якості, методи відбирання проб для лабораторних випробувань)

ГОСТ 7636-85 Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки. Методы анализа (Риба, морські ссавці, морські безхребетні й продукти їх перероблення. Методи аналізування)

ГОСТ 8285-91 Жиры животные топленные. Правила приемки и методы испытания (Жири тваринні топлені. Правила приймання і методи випробувань)

ГОСТ 9404-88 Мука и отруби. Методы определения влажности (Борошно і висівки. Методи визначання вологості)

ГОСТ 10840-64 Зерно. Методы определения натуры (Зерно. Методи визначання натури)

ГОСТ 10846-91 Зерно и продукты его переработки. Метод определения белка (Зерно і продукти його переробляння. Метод визначання білка)

ГОСТ 10852-86 Семена масличные. Правила приемки и методы отбора проб (Насіння опійне. Правила приймання і методи відбирання проб)

ГОСТ 10853-88 Семена масличные. Метод определения зараженности вредителями (Насіння олійне. Метод визначання зараженості шкідниками)

ГОСТ 10854-88 Семена масличные. Методы определения сорной, масличной и особо учитываемой примеси (Насіння олійне. Методи визначання сміттєвої, олійної й окремо врахованої домішки)

ГОСТ 10858-77 Семена масличных культур. Промышленное сырье. Методы определения кислотного числа масла (Насіння олійних культур. Промислова сировина. Методи визначання кислотного числа олії)

ГОСТ 10940-64 Зерно. Методы определения типового состава (Зерно. Методи визначання типового складу)

ГОСТ 10967-90 Зерно. Методы определения запаха и цвета (Зерно. Методи визначання запаху й кольору)

ГОСТ 10974-95 Жмых льняной. Технические условия (Макуха лляна. Технічні умови)

ГОСТ 10987—76 Зерно. Методы определения стекловидности (Зерно. Методи визначання склоподібності)

ГОСТ 11048-95 Жмых рапсовый. Технические условия (Макуха ріпакова. Технічні умови)

ГОСТ 11049-64 Шрот кукурузный (Шрот кукурудзяний)

ГОСТ 11203-65 Жмых кунжутный (сезамовый). Технические условия (Макуха кунжутова (сезамова). Технічні умови)

ГОСТ 11254-85 Жиры животные топленные и мука кормовая животного происхождения. Методы определения антиокислителей (Жири тваринні топлені й борошно кормове тваринного походження. Методи визначання антиокислювачів)

ГОСТ 11694-66 Жмых конопляный. Технические условия (Макуха конопляна. Технічні умови)

ГОСТ 12043-88 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения подлинности (Насіння сільськогосподарських культур. Методи визначання автентичності)

ГОСТ 13496.0-80 Комбикорма, сырье. Методы отбора проб (Комбікорми, сировина. Методи відбирання проб)

ГОСТ 13496.2-91 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения сырой клетчатки (Корми, комбікорми, комбікормова сировина. Метод визначання сирої клітковини)

ГОСТ 13496.3-92 (ИСО 6496-83) Комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения влаги (Комбікорми, комбікормова сировина. Методи визначання вологи)

ГОСТ 13496.8-72 Комбикорма. Методы определения крупности размола и содержания неразмолотых семян культурных и дикорастущих растений (Комбікорми. Методи визначання крупності розмелювання і вмісту нерозмеленого насіння культурних і дикорослих рослин)

ГОСТ 13496.9-97 Комбикорма. Методы определения содержания металломагнитной примеси (Комбікорми. Методи визначання вмісту металомагнітної домішки)

ГОСТ 13496.11-74 Зерно. Метод определения содержания спор головневых грибов (Зерно. Метод визначання вмісту спор сажкових грибів)

ГОСТ 13496.13-75 Комбикорма. Методы определения запаха, зараженности вредителями хлебных запасов (Комбікорми. Методи визначання запаху, зараженості шкідниками хлібних запасів)

ГОСТ 13496.14-87 Комбикорма, комбикормовое сырье, корма. Метод определения золы, не растворимой в соляной кислоте (Комбікорми, комбікормова сировина, корми. Метод визначання золи, не розчинної в соляній кислоті)

ГОСТ 13496.15-97 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения сырого жира (Корми, комбікорми, комбікормова сировина. Методи визначання сирого жиру)

ГОСТ 13496.17-95 Корма. Метод определения каротина (Корми. Метод визначання каротину)

ГОСТ 13496.18-85 Комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения кислотного числа жира (Комбікорми, комбікормова сировина. Методи визначання кислотного числа жиру)

ГОСТ 13496.19-93 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения содержания нитратов и нитритов (Корми, комбікорми, комбікормова сировина. Методи визначання вмісту нітратів та нітритів)

ГОСТ 13496.20-87 Комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения остаточных количеств пестицидов (Комбікорми, комбікормова сировина. Методи визначання залишкових вмістів пестицидів)

ГОСТ 13586.3-83 Зерно. Правила приемки и методы отбора проб (Зерно. Правила приймання і методи відбирання проб)

ГОСТ 13586.4-83 Зерно. Методы определения зараженности и поврежденности вредителями (Зерно. Методи визначання зараженості й пошкодженості шкідниками)

ГОСТ 13586.5-93 Зерно. Метод определения влажности (Зерно. Метод визначання вологості)

ГОСТ 13685-84 Соль поваренная. Методы испытаний (Сіль кухонна. Методи випробувань)

ГОСТ 13797-84 Мука витаминная из древесной зелени. Технические условия (Борошно вітамінне із деревної зелені. Технічні умови)

ГОСТ 13979.0-86 Жмыхи, шроты и горчичный порошок. Правила приемки и методы отбора проб (Макухи, шроти і порошок гірчиці. Правила приймання і методи відбирання проб)

ГОСТ 13979.1-68 Жмыхи, шроты и горчичный порошок. Методы определения влаги и летучих веществ (Макухи, шроти і порошок гірчиці. Методи визначання вологи і летких речовин)

ГОСТ 13979.2-94 Жмыхи, шроты и горчичный порошок. Метод определения доли жира и экстрактивных веществ (Макухи, шроти і порошок гірчиці. Метод визначання частки жиру і екстрактивних речовин)

ГОСТ 13979.3-68 Жмыхи, шроты и горчичный порошок. Метод определения суммарной массовой доли растворимых протеинов (Макухи, шроти і порошок гірчиці. Метод визначання сумарної масової частки розчинних протеїнів)

ГОСТ 13979.4-68 Жмыхи, шроты и горчичный порошок. Методы определения цвета, запаха, количества темных включений и мелочи (Макухи, шроти і порошок гірчиці. Методи визначання кольору, запаху, кількості темних вкраплень і дріб’язку)

ГОСТ 13979.6-69 Жмыхи, шроты и горчичный порошок. Методы определения массовой доли золы (Макухи, шроти й порошок гірчиці. Методи визначання масової частки золи)

ГОСТ 13979.9-69 Жмыхи и шроты. Методика выполнения измерений активности уреазы (Макухи і шроти. Методика виконання вимірювань активності уреази)

ГОСТ 17256-71 Шрот конопляный. Технические условия (Шрот конопляний. Технічні умови)

ГОСТ 17290-71 Шрот клещевинный кормовой. Технические условия (Шрот рициновий кормовий. Технічні умови)

ГОСТ 17483-72 Жир животный кормовой. Технические условия (Жир тваринний кормовий. Технічні умови)

ГОСТ 19651-74 Диаммонийфосфат кормовой (Діамонійфосфат кормовий)

ГОСТ 20083-74 Дрожжи кормовые. Технические условия (Дріжджі кормові. Технічні умови)

ГОСТ 20239-74 Мука, крупа и отруби. Метод определения металломагнитной примеси (Борошно, крупи і висівки. Метод визначання металомагнітної домішки)

ГОСТ 20438-75 Водоросли, травы морские и продукты их переработки. Правила приемки. Метод органолептической оценки качества. Методы отбора проб для лабораторных испытаний (Водорості, трави морські й продукти їх перероблення. Правила приймання. Метод органолептичного оцінювання якості. Методи відбирання проб для лабораторних випробувань)

ГОСТ 21138.5-78 Мел. Метод определения массовой доли углекислого кальция и углекислого магния (Крейда. Метод визначання масової частки вуглекислого кальцію і вуглекислого магнію)

ГОСТ 21138.6-78 Мел. Метод определения массовой доли не растворимого в соляной кислоте остатка (Крейда. Метод визначання масової частки не розчинного в соляній кислоті залишку)

ГОСТ 21138.7-78 Мел. Метод определения массовой доли суммы полуторных оксидов железа и алюминия (Крейда. Метод визначання масової частки суми полуторних оксидів заліза й алюмінію)

ГОСТ 21138.8-78 Мел. Метод определения масовой доли оксида железа (III) (Крейда. Метод визначання масової частки оксиду заліза (III))

ГОСТ 21138.9-78 Мел. Метод определения масовой доли марганца (Крейда. Метод визначання масової частки марганцю)

ГОСТ 21560.1-82 Удобрения минеральные. Метод определения гранулометрического состава (Добрива мінеральні. Метод визначання гранулометричного складу)

ГОСТ 22455-77 Мука и крупка кормовые водорослевые. Технические условия (Борошно і крупка кормові водоростеві. Технічні умови)

ГОСТ 22834-87 Комбикорма гранулированные. Технические условия (Комбікорми гранульовані. Технічні умови)

ГОСТ 23423-89 Метионин кормовой. Технические условия (Метіонін кормовий. Технічні умови)

ГОСТ 23621-79 Молоко коровье обезжиренное сухое, поставляемое для експорта. Технические условия (Молоко коров’яче знежирене сухе, що його постачають для експорту. Технічні умови)

ГОСТ 23999-80 Кальция фосфат кормовой. Технические условия (Кальцію фосфат кормовий. Технічні умови)

ГОСТ 24596.0-81 Фосфаты кормовые. Общие требования к методам анализа (Фосфати кормові. Загальні вимоги до методів аналізування)

ГОСТ 24596.1-81 Фосфаты кормовые. Методы отбора и подготовки проб для анализа (Фосфати кормові. Методи відбирання і готування проб для аналізування)

ГОСТ 24596.2-81 Фосфаты кормовые. Методы определения фосфора (Фосфати кормові. Методи визначання фосфору)

ГОСТ 24596.3-81 Фосфаты кормовые. Методы определения азота (Фосфати кормові. Методи визначання азоту)

ГОСТ 24596.4-81 Фосфаты кормовые. Методы определения кальция (Фосфати кормові. Методи визначання кальцію)

ГОСТ 24596.5-81 Фосфаты кормовые. Метод определения pH раствора или суспензии (Фосфати кормові. Метод визначання pH розчину або суспензії)

ГОСТ 24596.6-81 Фосфаты кормовые. Методы определения воды (Фосфати кормові. Методи ви­значання води)

ГОСТ 24596.7-81 Фосфаты кормовые. Методы определения фтора (Фосфати кормові. Методи визначання фтору)

ГОСТ 24596.8-81 Фосфаты кормовые. Методы определения мышьяка (Фосфати кормові. Методи визначання арсену)

ГОСТ 24596.9-81 Фосфаты кормовые. Методы определения свинца (Фосфати кормові. Методи визначання свинцю)

ГОСТ 25311-82 Мука кормовая животного происхождения. Методы бактериологического анализа (Борошно кормове тваринного походження. Методи бактеріологічного аналізування)

ГОСТ 26657-97 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения фосфора (Корми, комбікорми, комбікормова сировина. Методи визначання фосфору)

ГОСТ 26826-86 Мука известняковая для производства комбикормов для сельскохозяйственных животных и птицы и для подкормки птицы (Борошно вапнякове для виробництва комбікормів для сільськогосподарських тварин і птиці й для підгодовування птиці)

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути (Сировина і продукти харчові. Методи визначання ртуті)

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов (Сировина і продукти харчові. Готування проб. Мінералізація для визначання вмісту токсичних елементів)

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка (Сировина і продукти харчові. Методи визначання арсену)

ГОСТ 26931-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди (Сировина і продукти харчові. Методи визначання міді)

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца (Сировина і продукти харчові. Методи визначання свинцю)

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия (Сировина і продукти харчові. Методи визначання кадмію)

ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения цинка (Сировина і продукти харчові. Методи визначання цинку)

ГОСТ 26971-86 Зерно, мука, крупа, толокно для продуктов детского питания. Метод определения кислотности (Зерно, борошно, крупи, толокно для дитячого харчування. Метод визначання кислотності)

ГОСТ 27149-95 Жмых соевый кормовой. Технические условия (Макуха соєва кормова. Технічні умови)

ГОСТ 27262-87 Корма растительного происхождения. Методы отбора проб (Корми рослинного походження. Методи відбирання проб)

ГОСТ 27548-97 Корма растительные. Методы определения содержания влаги (Корми рослинні. Методи визначання вмісту вологи)

ГОСТ 27558-87 Мука и отруби. Методы определения цвета, запаха, вкуса и хруста (Борошно і висівки. Методи визначання кольору, запаху, смаку і хрускоту)

ГОСТ 27559-87 Мука и отруби. Метод определения зараженности и загрязненности вредителями хлебных запасов (Борошно і висівки. Метод визначання зараженості й забрудненості шкідниками хлібних запасів)

ГОСТ 27668-88 Мука и отруби. Приемка и методы отбора проб (Борошно і висівки. Приймання і методи відбирання проб )

ГОСТ 27676-88 Зерно и продукты его переработки. Метод определения числа падения (Зерно і продукти його переробляння. Метод визначання числа падання)

ГОСТ 27988-88 Семена масличные. Методы определения цвета и запаха (Насіння олійне. Методи визначання кольору і запаху)

ГОСТ 28001-88 Зерно фуражное, продукты его переработки, комбикорма. Методы определения микотоксинов: Т-2 токсина, зеарапенона (Ф-2) и охратоксина А (Зерно для кормових потреб, продукти його переробляння, комбікорми. Методи визначання мікотоксинів: Т-2 токсину, зеараленону (Ф-2) и охратоксину А)

ГОСТ 28178-89 Дрожжи кормовые. Методы испытаний (Дріжджі кормові. Методи випробувань)

ГОСТ 28179-89 Дрожжи кормовые — паприн. Технические условия (Дріжджі кормові — папрін. Технічні умови)

ГОСТ 28396-89 Зерновое сырье, комбикорма. Методы определения патулина (Зернова сировина, комбікорми. Методи визначання патуліну)

ГОСТ 28419-97 Зерно. Метод определения сорной и зерновой примесей на анализаторе засоренности У1-ЕАЗ-М (Зерно. Метод визначання сміттєвої і зернової домішок на аналізаторі засміченості У1-ЕАЗ-М)

ГОСТ 28471-90 Продукция микробиологическая. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение (Продукція мікробіологічна. Пакування, маркування, транспортування і зберігання)

ГОСТ 28495-90 Продукция микробиологическая. Правила приемки и методы отбора проб (Продукція мікробіологічна. Правила приймання і методи відбирання проб)

ГОСТ 28497-90 Комбикорма, сырье гранулированное. Метод определения крошимости (Комбікорми, сировина гранульована. Метод визначання крихкості)

ГОСТ 29136-91 Мука кормовая из рыбы, морских млекопитающих, ракообразных и безпозво-ночных. Метод определения токсичности (Борошно кормове із риби, морських савців, ракоподібних і безхребетних. Метод визначання токсичності)

ГОСТ 29143-91 (ИСО 712-85) Зерно и зернопродукты. Определение влажности (рабочий контрольный метод) (Зерно і зернопродукти. Визначання вологості (робочий контрольний метод))

ГОСТ 29144-91 (ИСО 711-85) Зерно и зернопродукты. Определение влажности (базовый контрольный метод) (Зерно і зернопродукти. Визначання вологості (базовий контрольний метод))

ГОСТ 29246-91 Консервы молочные сухие. Методы определения влаги (Консерви молочні сухі. Методи визначення вологи)

ГОСТ 29247-91 Консервы молочные. Методы определения жира (Консерви молочні. Методи визначення жиру)

ГОСТ 30087-93 Дрожжи кормовые — паприн. Методы определения 3,4-бензпирена (Дріжджі кормові — папрін. Методи визначання 3,4-бензпірену)

ГОСТ 30131-96 Жмыхи и шроты. Определение влаги, жира и протеина методом спектроскопии в ближней инфракрасной области (Макухи и шроти. Визначання вологи, жиру і протеїну методом спектроскопії в ближній інфрачервоній зоні)

ГОСТ 30134-97 Дрожжи кормовые. Метод ускоренного обнаружения сальмонелл (Дріжджі кормові. Метод прискореного виявлення сальмонел)

ГОСТ 30257-95 Шрот рапсовый тестированный. Технические условия (Шрот ріпаковий тестований: Технічні умови)

ГОСТ 30305.3-95 Консервы молочные сгущенные и сухие. Титрометрические методики выполнения измерений кислотности (Консерви молочні згущені й сухі. Титрометричні методики виконання вимірювань кислотності)

ГОСТ 30483-97 Зерно. Методы определения общего и фракционного содержания сорной и зерновой примесей; содержания мелких зерен и крупности; содержания зерен пшеницы, поврежденных кпопом-черепашкой; содержания металломагнитной примеси (Зерно. Методи визначання загального і фракційного вмісту сміттєвої і зернової домішок; вмісту дрібних зерен і крупності; вмісту зерен пшениці, пошкоджених клопом-черепашкою; вмісту металомагнітної домішки)

ГОСТ 30498-97 (ИСО 3093-82) Зерновые культуры. Определение числа падения (Культури зернові. Визначання числа падання)

ГОСТ 30502-97 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Атомно-адсорбционный метод определения содержания магния (Корми, комбікорми, комбікормова сировина. Атомно-адсорбційний метод визначання вмісту магнію)

ГОСТ 30503-97 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Пламенно-фотометрический метод определения натрия (Корми, комбікорми, комбікормова сировина. Полум’яно-фотометричний метод визначання натрію).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online