ДСТУ 4913:2008 Фрукти, овочі та продукти перероблення. Методи визначення мінеральних домішок

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ФРУКТИ, ОВОЧІ ТА ПРОДУКТИ ПЕРЕРОБЛЕННЯ
Методи визначення мінеральних домішок

ДСТУ 4913:2008

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2009

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державний науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Консервпромкомплекс» (ДНДПКІ «Консервпромкомплекс»)

РОЗРОБНИКИ: С. Галкіна, канд. техн. наук; О. Іваненко (науковий керівник); І. Мазуренко; Ю. Пилипенко, канд. екон. наук; Л. Філіпова; Л. Хрущ

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 22 січня 2008 р. № 18

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 25555.3-82)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Метод визначання вмісту мінеральних домішок флотацією у воді

3.1 Суть методу

3.2 Засоби та допоміжні пристрої

3.3 Готування до випробовування

3.4 Випробовування

3.5 Опрацьовування результатів

3.6 Контролювання результатів

4 Метод визначання вмісту мінеральних домішок флотацією у тетрахлориді вуглецю в сушених продуктах

4.1 Суть методу

4.2 Засоби та допоміжні пристрої

4.3 Готування до випробовування

4.4 Випробовування

4.5 Опрацьовування результатів

4.6 Контролювання результатів

5 Метод визначання вмісту мінеральних домішок, нерозчинних у соляній кислоті

5.1 Суть методу

5.2 Засоби та допоміжні пристрої

5.3 Готування до випробовування

5.4 Випробовування

5.5 Опрацьовування результатів

5.6 Контролювання результатів

6 Оформлювання результатів

7 Вимоги щодо безпеки

Додаток А. Форма лабораторного журналу результатів визначення вмісту мінеральних домішок

Додаток Б. Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ФРУКТИ, ОВОЧІ ТА ПРОДУКТИ ПЕРЕРОБЛЕННЯ
Методи визначення мінеральних домішок

ФРУКТЫ, ОВОЩИ И ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ
Методы определения содержания минеральных примесей

FRUITS, VEGETABLES AND DERIVED PRODUCTS
Methods for determination of the mineral impurities

Чинний від 2009-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на фрукти, овочі, а також на продукти їх перероблення (консервовані, сушені продукти та продукти харчування з картоплі) і встановлює методи визначання вмісту мінеральних домішок, які залишаються в продуктах перероблення фруктів та овочів.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ Фрукти, овочі та продукти їх перероблення, консерви м’ясні та м’ясо-рослинні. Готування проб для лабораторного аналізування

ДСТУ ISO 874-2002 Фрукти та овочі свіжі. Відбирання проб

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.4.013-85 ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия (ССБП. Окуляри захисні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования (ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.4.028-76 ССБТ. Респираторы ШБ-1 «Лепесток». Технические условия (ССБП. Респіратори ШБ-1 «Лепесток». Технічні умови)

ГОСТ 450-77 Кальций хлористый технический. Технические условия (Кальцію хлорид технічний. Технічні умови)

ГОСТ 1750-86 Фрукты сушеные. Правила приемки. Методы испытаний (Фрукти сушені. Правила приймання. Методи випробовування)

ГОСТ 3118-77 Кислота соляная. Технические условия (Кислота соляна. Технічні умови)

ГОСТ 3145-84 Часы механические с сигнальным устройством. Общие технические условия (Годинник механічний із сигнальним пристроєм. Загальні технічні умови)

ГОСТ 4204-77 Кислота серная. Технические условия (Кислота сірчана. Технічні умови)

ГОСТ 5556-81 Вата медицинская гигроскопическая. Технические условия (Вата медична гігроскопічна. Технічні умови)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода эдистильована. Технічні умови)

ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия (Посуд та устатковання лабораторні фарфорові. Технічні умови)

ГОСТ 13341-77 Овощи сушеные. Правила приемки, методы отбора и подготовки проб (Овочі сушені. Правила приймання, методи відбирання та готування проб)

ГОСТ 14919-83 Электроплиты, электроплитки и жарочные электрошкафы бытовые. Общие технические условия (Електроплити, електроплитки та жарильні елекгрошафи побутові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 20288-74 Углерод четыреххлористый. Технические условия (Вуглець тетрахлорид. Технічні умови)

ГОСТ 21400-75 Стекло химико-лабораторное. Технические требования. Методы испытаний (Скло хіміко-лабораторне. Технічні вимоги. Методи випробовування)

ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия (Ваги лабораторні загальної призначеності та зразкові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд та устатковання лабораторні скляні. Типи, основні параметри та розміри)

ГОСТ 25555.4-91 Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения золы и щелочности общей и водорастворимой золы (Продукти переробляння плодів та овочів. Методи визначання золи та лужності загальної та водорозчинної золи)

ГОСТ 26313-84 Продукты переработки плодов и овощей. Правила приемки, методы отбора проб (Продукти переробляння плодів та овочів. Правила приймання, методи відбирання проб)

ГОСТ 26671-85 Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясо-растительные. Подготовка проб для лабораторных анализов (Продукти перероблення плодів та овочів, консерви м’ясні та м’ясо-рослинні. Готування проб для лабораторного аналізування)

ГОСТ 28741-90 Продукты питания из картофеля. Приемка, подготовка проб и методы испытаний (Продукти харчування з картоплі. Приймання, готування проб та методи випробовування)

СТ СЭВ 4299-83 Картофель. Методы отбора проб и определение качества (Картопля. Методи відбирання проб та визначання якості).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online