ДСТУ 4912:2008 Фрукти, овочі та продукти перероблення. Методи визначення домішок рослинного походження

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ФРУКТИ, ОВОЧІ ТА ПРОДУКТИ ПЕРЕРОБЛЕННЯ

Методи визначення домішок рослинного походження

ДСТУ 4912:2008

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2009

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державний науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Консервпромкомплекс» (ДНДПКІ «Консервпромкомплекс»)

РОЗРОБНИКИ: Д. Бабіна; С. Галкіна, канд. техн. наук; О. Іваненко (науковий керівник); І. Мазу ренко, канд. техн. наук; Ю. Пилипенко, канд. екон. наук; Л. Філіпова

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 22 січня 2008 p. № 18

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 26323-84)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Відбирання та готування проб

5 Метод визначання масової частки домішок рослинного походження за їхньою масою

6 Метод визначання вмісту домішок рослинного походження за підраховуванням

7 Метод визначання вмісту домішок рослинного походження за площею

8 Оформлювання результатів

9 Вимоги щодо безпеки

Додаток А Приклад визначання вмісту домішок рослинного походження за площею

Додаток Б Форма лабораторного журналу результатів визначення вмісту домішок рослинного походження

Додаток В Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ФРУКТИ, ОВОЧІ ТА ПРОДУКТИ ПЕРЕРОБЛЕННЯ
Методи визначення домішок рослинного походження

ФРУКТЫ, ОВОЩИ И ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ
Методы определения содержания примесей растительного происхождения

FRUITS, VEGETABLES AND DERIVED PRODUCTS
Methods for determination of the vegetal impurities

Чинний від 2009-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на фрукти, овочі, а також на продукти їх перероблення й установлює методи визначання вмісту домішок рослинного походження (плодоніжок, листя, кісточок, насіння або їхніх шматочків, частинок стебел, покривного листя, шовковистих волокон, решток квіткової луски, пелюстків, шматочків лушпиння та стручків тощо), які залишаються в продуктах перероблення фруктів і овочів.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ Фрукти, овочі та продукти їх перероблення, консерви м’ясні та м’ясо-рослинні. Готування проб до лабораторного аналізування

ДСТУ 2175-93 Овочі. Терміни та визначення

ДСТУ 2789-94 Плоди свіжі. Терміни та визначення

ДСТУ ISO 874-2002 Фрукти та овочі свіжі. Відбирання проб

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 7277-77 Бумага рисовальная. Технические условия (Папір рисувальний. Технічні вимоги)

ГОСТ 8756.1-79 Продукты пищевые консервированные. Методы определения органолептических показателей, массы нетто или объема и массовой доли составных частей (Продукти харчові консервовані. Методи визначання органолептичних показників, маси нетто чи об’єму та масової частки складників)

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия (Папір фільтрувальний лабораторний. Технічні умови)

ГОСТ 21241-89 Пинцеты медицинские. Общие технические требования и методы испытаний (Пінцети медичні. Загальні технічні вимоги та методи випробовування)

ГОСТ 21400-75 Стекло химико-лабораторное. Технические требования. Методы испытаний (Скло хіміко-лабораторне. Технічні вимоги. Методи випробовування)

ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия (Ваги лабораторні загальної призначеності та зразкові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд та устатковання лабораторні скляні. Типи, основні параметри та розміри)

ГОСТ 26313-84 Продукты переработки плодов и овощей. Правила приемки, методы отбора проб (Продукти перероблення плодів і овочів. Правила приймання, методи відбирання проб)

ГОСТ 26671-85 Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясо-растительные. Подготовка проб для лабораторных анализов (Продукти перероблення плодів та овочів, консерви м’ясні та м’ясо-рослинні. Готування проб для лабораторного аналізування).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online