ДСТУ EN 12158-1:2018 Будівельні підіймачі для вантажів. Частина 1. Підіймачі з доступними платформами (EN 12158-1:2000 + А1:2010, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БУДІВЕЛЬНІ ПІДІЙМАЧІ
ДЛЯ ВАНТАЖІВ
Частина 1. Підіймачі з доступними
платформами

ДСТУ EN 12158-1:2018
(EN 12158-1:2000 + A1:2010, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Ліфти, ескалатори та пасажирські конвеєри» (ТК 104)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 02 жовтня 2018 р. № 342 з 2019-10-01

3 Національний стандарт відповідає EN 12158-1:2000 + А1:2010 Builders hoists for goods — Part 1: Hoists with accessible platforms (Будівельні підіймачі для вантажів. Частина 1. Підіймачі з доступними платформами) і внесений з дозволу CEN, Avenue Marnix 17, В-1000 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за СЕN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 12158-1:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 12158-1:2000 + А1:2010

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Перелік небезпек

5 Вимоги та/або заходи щодо безпеки

6 Перевіряння

7 Інформація для користувача

Додаток А (обов’язковий) Європейська карта штормового вітру

Додаток В (обов’язковий) Електричні пристрої безпеки

Додаток С (довідковий) Вимоги до користувача різних типів підіймачів

Додаток ZA (довідковий) Взаємозв’язок між EN 12158-1:2000 + А1:2010 та основними вимогами Директиви ЄС 2006/42/ЕС

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 12158-1:2018 (EN 12158-1:2000 + А1:2010, IDT) «Будівельні підіймачі для вантажів. Частина 1. Підіймачі з доступними платформами», прийнятий методом пере кладу, — ідентичний щодо EN 12158-1:2000 + А1:2010 (версія en) «Builders hoists for goods — Part 1: Hoists with accessible platforms».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 104 «Ліфти, ескалатори та пасажирські конвеєри».

Цей стандарт розроблено на заміну ДСТУ EN 12158-1:2014 «Будівельні підіймачі для вантажів. Частина 1. Підіймачі з доступними платформами. Вимоги щодо безпеки» (прийнятого методом підтвердження).

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» і «ця частина стандарту» замінено на «цей стандарт», окрім додатка ZA;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні данні» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— зі «Вступу» до EN 12158-1:2000 + А1:2010 у цей «Національний вступ» внесено все, що безпосередньо стосується цього стандарту;

— вилучено «Передмову» до EN 12158-1:2000 + А1:2010 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— замінено крапку на кому як вказівник десяткових знаків;

— долучено довідковий додаток НА (Перепік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті);

— текст зміни А1, долучений до цього стандарту, у тексті позначено подвійною вертикальною рискою на березі сторінки.

ВСТУП до EN 12158-1:2000 + А1:2010

Цей стандарт — один із серії стандартів, розроблених CEN/TK 10/ПК 1 як частина робіт програми CEN щодо розроблення стандартів з безпеки машинного устатковання.

Цей стандарт — стандарт типу С щодо безпеки транспортування вантажів будівельними підіймачами.

Обсяг розглянутих небезпек наведено у сфері застосування цього стандарту. Зокрема, машинне устатковання має відповідати вимогам EN ISO 12100:2003 щодо небезпек, не розглянутих у цьому стандарті.

Якщо положення стандарту типу С відрізняються від тих, що зазначені в стандартах типу А або В, положення стандарту типу С мають перевагу над положеннями інших стандартів для механізмів, які були сконструйовані і виготовлені відповідно до положень стандарту типу С.

Механізми, яких це стосується, та ступінь впливу небезпек, небезпечних ситуацій та подій наведені у сфері застосування цього стандарту. 

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БУДІВЕЛЬНІ ПІДІЙМАЧІ ДЛЯ ВАНТАЖІВ
Частина 1. Підіймачі з доступними платформами

BUILDERS HOISTS FOR GOODS
Part 1. Hoists with accessible platforms

Чинний від 2019-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на тимчасово встановлені приводні будівельні підіймачі (далі — підіймачі) з вантажотримальним пристроєм, які обслуговують поверхові рівні та використовуються особами, які мають дозвіл на вхід до місця проведення технічних і будівельних робіт:

— призначені тільки для транспортування вантажів;

— керовані;

— можуть пересуватися вертикально або уздовж шляху з відхилом не більше ніж 15° від вертикалі;

— утримуються або рухаються за допомогою дротяного канату з барабанним приводом, ланцюга, зубчастої передачі, гідроциліндра (прямої або непрямої дії), або ножичного механізму;

— зі щоглами, які у зведеному стані підтримуються окремими конструкціями або ні;

— доступ до яких під час навантаження і розвантаження дозволено інструктованим особам;

— керовані призначеною особою;

— доступ до яких і пересування, за потреби, під час монтування, демонтування, технічного обслуговування, огляду і введення в експлуатацію дозволено компетентним і уповноваженим особам.

1.2 У цьому стандарті визначено небезпеки, зазначені в розділі 4, що виникають упродовж різних періодів роботи устатковання, і методи усунення або зменшення цих небезпек, у разі використання устатковання за призначенням виробника.

1.3 Цей стандарт не визначає додаткових вимог щодо:

— роботи у важких умовах (наприклад, екстремальний клімат, сильні магнітні поля);

— захисту від блискавки;

— роботи у специфічних умовах (тобто потенційно вибухонебезпечне середовище);

— електромагнітної сумісності (емісія завад, несприйнятливість до завад);

— вантажів, властивості яких можуть створювати небезпечні ситуації (наприклад, розплавлений метал, кислоти/луги, випромінювальні матеріали, крихкі вантажі);

— використання двигунів внутрішнього згоряння;

— використання дистанційного керування;

— небезпеки, що виникають під час виробництва;

— небезпеки, що виникають внаслідок руху;

— небезпеки, що виникають внаслідок встановлення у загальнодоступних місцях;

— землетрусів;

— шуму.

1.4 Цей стандарт не поширюється на:

— будівельні підіймачі для осіб і матеріалів;

— ліфти, що відповідають EN 81-1:1998, EN 81-2:1998 і EN 81-3:2000;

— нахилені підіймачі, що відповідають EN 12158-2:2000;

— робочі підвісні клітини для підіймання пристосувань;

— робочі платформи для перевезення на автонавантажувачах;

— робочі платформи;

— фунікулери;

— ліфти, спеціально розроблені для військових цілей;

— шахтні ліфти;

— театральні ліфти;

— ліфти спеціального призначення.

1.5 Цей стандарт встановлює вимоги щодо установлення підіймача. Він охоплює конструкції тримальної рами і базового огородження, але не встановлює вимог до будь-якої конструкції з бетону, щебеню, лісоматеріалу або іншого фундаменту. Він охоплює конструкцію щоглових з’єднань, але не встановлює вимог до конструкції болтових кріплень з тримальною конструкцією. Він охоплює конструкцію поверхових воріт і їх рам, але не поширюється на конструкцію будь-яких болтових кріплень з тримальною конструкцією.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватися останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 81-1:1998 Safety rules for the construction and installation of lifts — Part 1: Electric lifts

EN 81-2:1998 Safety rules for the construction and installation of lifts — Part 2: Hydraulic lifts

EN 81-3:2000 Safety rules for the construction and installation of lifts — Part 3: Electric and hydraulic service lifts

Текст вилучено

EN 349:1993 Safety of machinery — Minimum gaps to avoid crushing of parts of the human body

Текст вилучено

EN 894-1:1997 Safety of machinery — Ergonomic requirements for the design of displays and control actuators — Part 1: General principles for human interactions with displays and control actuators

Текст вилучено

EN 982:1996 Safety of machinery — Safety requirements for fluid power systems and their components — Hydraulics

EN 1037:1995 Safety of machinery — Prevention of unexpected start-up

EN 1088:1995 Safety of machinery — Interlocking devices associated with guards — Principles for design and selection

EN 12158-2:2000 Builders hoists for goods — Part 2: Inclined hoists with non-accessible load carrying devices

EN 12159:2000 Builders hoists for persons and materials with vertically guided cages

EN 60204-1:2006 Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1: General requirements (IEC 60204-1:2005, modified)

EN 60204-32:2008 Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 32: Requirements for hoisting machines (IEC 60204-32:2008, modified)

EN 60529:1991 Degrees of protection provided by enclosures (IP-Code) (IEC 60529:1989)

EN 60947-4-1:2001 Low-voltage switchgear and controlgear — Part 4: Contactors and motor-starters — Section 1: Electromechanical contactors and motor-starters (IEC 947-4-1:2000)

EN 60947-5-1:2004 Low-voltage switchgear and controlgear — Part 5-1: Control circuit devices and switching elements — Electromechanical control circuit devices (IEC 60947-5-1:2003)

EN ISO 4871:1996 Acoustics — Declaration and verification of noise emission values of machinery and equipment (ISO 4871:1996)

EN ISO 12100-1:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 1:Basic terminology, methodology (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2:Technical principles (ISO 12100-2:2003)

EN ISO 13850:2008 Safety of machinery — Emergency stop — Principles for design (ISO 13850:2006)

EN ISО 13857:2008 Safety of machinery — Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs (ISO 13857:2008)

ISO 2408:2004 Steel wire ropes for general purposes — Minimum requirements

ISO 4302:1981 Cranes — Wind load assessment

ISO 4309:2004 Cranes — Wire ropes — Care, maintenance, installation, examination and discard

ISO 6336-1:2006 Calculation of load capacity of spur and helical gears — Part 1: Basic principles, introduction and general influence factors

ISO 6336-2:2006 Calculation of load capacity of spur and helical gears — Part 2: Calculation of surface durability (pitting)

ISO 6336-3:2006 Calculation of load capacity of spur and helical gears — Part 3: Calculation of tooth bending strength

ISO 6336-5:2003 Calculation of load capacity of spur and helical gears — Part 5: Strength and quality of materials.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 81-1:1998 Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 1. Ліфти електричні

EN 81-2:1998 Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 2. Ліфти гідравлічні

EN 81-3:2000 Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів і службових ліфтів. Частина 3. Ліфти електричні і гідравлічні службові

EN 349:1993 Безпечність машин. Мінімальні проміжки, щоб уникнути здавлювання частин людського тіла

EN 894-1:1997 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування. Частина 1. Загальні принципи взаємодії людини з індикаторами та органами керування

EN 982:1996 Безпечність машин. Вимоги безпеки до гідравлічних та пневматичних систем і їх складових частин. Гідравліка

EN 1037:1995 Безпечність машин. Запобігання непередбаченого пуску

EN 1088:1995 Безпечність машин. Блокувальні пристрої, з’єднані з огорожами. Принципи проектування і вибору

EN 12158-2:2000 Будівельні підіймачі для вантажів. Частина 2. Похилі підіймачі із закритим вантажоносійним пристроєм

EN 12159:2000 Підіймачі будівельні для перевезення осіб і матеріалів вертикально спрямованими клітками. Вимоги щодо безпеки та методи контролювання

EN 60204-1:2006 Безпечність машин. Електричне устатковання машин. Частина 1. Загальні вимоги (IEC 60204-1:2005, MOD)

EN 60204-32:2008 Безпечність машин. Електричне устатковання машин. Частина 32. Вимоги до вантажопідіймальних машин (ІЕС 60204-32:2008)

EN 60529:1991 Ступені захисту, забезпечувані оболонками (IP-код) (ІЕС 60529:1989)

EN 60947-4-1:2001 Перемикальні і керувальні пристрої низької напруги. Частина 4. Контактори і пускачі двигунів. Розділ 1. Електромеханічні контактори і пускачі двигунів (ІЕС 60947-4-1:2000)

EN 60947-5-1:2004 Перемикальні і керувальні пристрої низької напруги. Частина 5-1. Пристрої керування ланцюгами і перемикальні елементи. Електромеханічні пристрої керування ланцюгами (ІЕС 60947-5-1:2003)

EN ISO 4871:1996 Акустика. Декларування та перевіряння рівнів шуму, утворюваного машинами й устаткованням (ISO 4871:1996)

EN ISO 12100-1:2003 Безпечність машин. Загальні принципи проектування. Термінологія і методологія (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003 Безпечність машин. Загальні принципи проектування. Частина 2. Технічні принципи (ISO 12100-2:2003)

EN ISО 13850:2008 Безпечність машин. Аварійна зупинка. Принципи проектування (ISО 13850:2006)

EN ISO 13857:2008 Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання досягнення небезпечних зон верхніми та нижніми кінцівками (ISO 13857:2008)

ISO 2408:2004 Сталеві дротяні канати для загальних цілей. Характеристики

ISO 4302:1981 Крани. Оцінення вітрового навантаження

ISO 4309:2004 Крани. Дротяні канати. Практичні настанови для перевіряння і бракування

ISO 6336-1:2006 Розрахунок навантажувальної здатності циліндричних прямозубих і косозубих передач. Частина 1. Основні принципи, вступна частина і загальні коефіцієнти впливу

ISO 6336-2:2006 Розрахунок навантажувальної здатності циліндричних прямозубих і косозубих передач. Частина 2. Розрахунок міцності активної поверхні зубів

ISO 6336-3:2006 Розрахунок навантажувальної здатності циліндричних прямозубих і косозубих передач. Частина 3. Розрахунок на міцність зубів при вигині

ISO 6336-5:2003 Розрахунок навантажувальної здатності циліндричних прямозубих і косозубих передач. Частина 5. Міцність і якість матеріалів.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online