ДСТУ EN 1808:2019 Вимоги щодо безпеки підвісного обладнання доступу. Проектні розрахунки, критерії стійкості, вимоги щодо конструкції, випробування (EN 1808:2015, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ
ПІДВІСНОГО ОБЛАДНАННЯ ДОСТУПУ
Проектні розрахунки, критерії стійкості,
вимоги щодо конструкції, випробування

ДСТУ EN 1808:2019
(EN 1808:2015, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Крани, підйомні пристрої та відповідне обладнання» (ТК 16)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 28 грудня 2019 р. № 482 з 2021-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 1808:2015 Safety requirements for suspended access equipment — Design calculations, stability criteria, construction — Examinations and tests (Вимоги щодо безпеки підвісного обладнання доступу. Проектні розрахунки, критерії стійкості, вимоґи щодо конструкції, випробування) і внесений з дозволу CEN, Avenue Marnix 17, В-1000 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 1808:2016 (EN 1808:2015, IDT)

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 1808:2015

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

З Терміни та визначення понять, познаки та скорочення

4 Небезпеки та запобіжні заходи

5 Вимоги щодо безпеки та/або засоби усунення небезпек

6 Розрахунки конструкції, стійкості та механічні розрахунки підвісного обладнання доступу (ПОД)

7 Підвісні платформи

8 Механізми підіймання

9 Підвісне обладнання

10 Електричні, гідравлічні та пневматичні системи

11 Системи керування

12 Перевіряння та сертифікація

13 Марковання підвісного обладнання доступу (ПОД)

14 Супровідна документація

Додаток А (обов’язковий) Типові випробування платформи

Додаток В (обов’язковий) Типові випробування механізму підіймання та пристроїв безпеки

Додаток С (обов’язковий) Типові випробування підвісного обладнання

Додаток D (довідковий) Настанова щодо відображення та врахування навантажень, що накладаються на конструкцію ПОД

Додаток Е (довідковий) Максимально допустиме горизонтальне переміщення платформи

Додаток F (обов’язковий) Настанова щодо вимог до систем безпроводового керування

Додаток G (обов’язковий) Вимоги щодо конструкції рейкових колій, монорейкових колій та опорних систем

Додаток ZA (довідковий) Взаємозв’язок між EN 1808:2015 та основними вимогами Директиви ЄС 2006/42/ЕС

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 1808:2019 (EN 1808:2015, IDT) «Вимоги щодо безпеки підвісного обладнання доступу. Проектні розрахунки, критерії стійкості, вимоги щодо конструкції, випро бування», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 1808:2015 (версія en) «Safety requirements for suspended access equipment — Design calculations, stability criteria, construction — Examinations and tests».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 16 «Крани, під йомні пристрої та відповідне обладнання».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 1808:2016 «Вимоги щодо безпеки підвісного обладнання. Проектні розрахунки, критерії стійкості, вимоги до конструкції, випробування» (EN 1808:2015, IDT), прийнятого методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділах «Нормативні посилання», розділі 6, додатку G і «Бібліографії» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— до «Вступу до EN 1808:2015» внесено все, що безпосередньо стосується цього стандарту;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних між народним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

Міжнародний стандарт EN 1999 (усі частини), посилання на який є в цьому стандарті, в Україні не прийнято як національний стандарт.

ВСТУП до EN 1808:2015

Цей стандарт визначає вимоги щодо критеріїв вибору та призначення виробників/постачапьників спеціального підвісного обладнання доступу (ПОД), на які повинні звернути увагу інженери-проектувальники будівель, інженери-конструктори та підрядники.

Цей стандарт є стандартом типу С, як визначено в EN ISO 12100.

Зазначені машини та ступінь небезпеки, небезпечних ситуацій або небезпечних подій наведені в сфері застосування цього стандарту. Передбачається, що:

а) обговорення відбувається між виробником/постачальником та покупцем/наймачем щодо кон кретних місцевих умов установки та очікуваної роботи;

b) аналіз ризику для кожного компонента, який може бути долучено в завершену установку ПОД згідно з розробленими інструкціями;

с) вимоги щодо безпеки в цьому стандарті складені на підставі того, що компоненти:

1) розроблені відповідно до належної інженерної практики та норм розрахунку, охоплюючи всі режими відмов;

2) мають надійну механічну та електричну конструкцію;

3) виготовлені з матеріалів, які мають достатню міцність та відповідну якість;

4) без видимих дефектів;

d) шкідливі матеріали, такі як азбест, не використовують;

е) обладнання підтримують у належному робочому стані;

f) будь-який механічний пристрій, вироблений відповідно до належної практики та вимог цього стандарту, не повинен погіршуватися до моменту створення небезпеки без виявлення;

д) робочий діапазон температур довкілля становить від мінус 10 °С до 55 °С;

h) конструкція, на якій встановлено ПОД, має достатню міцність, щоб протистояти очікуваним навантаженням.

Якщо вимоги цього стандарту типу С відрізняються від тих, що зазначені в стандартах типу А або типу В, вимоги цього стандарту типу С мають перевагу над вимогами інших стандартів для машин, які було розроблено та вироблено відповідно до вимог цього стандарту типу С.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ ПІДВІСНОГО ОБЛАДНАННЯ ДОСТУПУ
Проектні розрахунки, критерії стійкості,
вимоги щодо конструкції, випробування

SAFETY REQUIREMENTS FOR SUSPENDED ACCESS EQUIPMENT
Design calculations, stability criteria, construction examinations and tests

Чинний від 2021-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Застосування

Цей стандарт визначає вимоги щодо безпеки, методів випробування, марковання та інформації, яку має надавати виробник/постачальник для підвісного обладнання доступу (ПОД).

Це застосовують як для постійного, так і для тимчасового обладнання, яке може бути з силовим або ручним керуванням і яке визначено у розділі 3.

Вимоги цього стандарту стосуються рейок, колій та інших систем підтримки, від яких залежить цілісність та безпека підвісного обладнання доступу, а також усі пов’язані навантаження та кріплення до будівельної конструкції. Цей стандарт не застосовують до ПОД, яке виготовлено до дати публікації цього стандарту.

1.2 Небезпеки

Цей стандарт стосується значних небезпек, які відносяться до ПОД, якщо їх використовують відповідно до передбачених виробником умов (див. розділ 4).

Цей стандарт визначає відповідні технічні заходи для усунення або зменшення ризиків, що виникають унаслідок значних небезпек.

1.3 Винятки

Наведене нижче не розглядається в цьому стандарті:

а) експлуатування у важких та особливих умовах (наприклад, екстремальних умовах довкілля, агресивних середовищах, сильних магнітних полях);

b) робота, яка підлягає спеціальним правилам (наприклад, потенційно вибухонебезпечна атмосфера, робота біля електричних мереж під напругою);

с) перевезення пасажирів з одного поверху на інший;

d) оброблення вантажів, які можуть призвести до небезпечної ситуації (наприклад, розплавлений метал, кислоти/луги, радіоактивні матеріали);

е) робочі платформи, підвішені на кранах;

f) обладнання для доступу до бункера;

g) ПОД з використанням ланцюгів безпосередньо для підвішування платформи;

h) ПОД з використанням волоконних канатів для підвішування платформи;

і) ПОД, призначені для використання під землею;

j) ПОД, призначені для використання в шахтних стовбурах;

k) ПОД, які безпосередньо працюють від двигунів внутрішнього згоряння

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведенні видання. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 795 Personal fall protection equipment — Anchor devices

EN 1993 (all parts) Eurocode 3: Design of steel structures

EN 1999 (all parts) Eurocode 9: Design of aluminium structures

EN 60204-1 Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1: General requirements (IEC 60204-1)

EN 60204-32:2008 Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 32: Requirements for hoisting machines (IEC 60204-32:2008)

EN 60529 Degrees of protection provided by enclosures (IP-code) (IEC 60529)

EN ISO 4413 Hydraulic fluid power — General rules and safety requirements for systems and their components (ISO 4413)

EN ISO 4414 Pneumatic fluid power — General rules and safety requirements for systems and their components (ISO 4414)

EN ISO 12100:2010 Safety of machinery — General principles for design — Risk assessment and risk reduction (ISO 12100:2010)

EN ISO 13849-1:2008 Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 1: General principles for design (ISO 13849-1:2006)

EN ISO 13849-2:2012 Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 2: Validation (ISO 13849-2:2012)

EN ISO 13850 Safety of machinery — Emergency stop — Principles for design (ISO 13850).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 795 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння. Анкерні пристрої

EN 1993 (усі частини) Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій

EN 1999 (усі частини) Єврокод 9. Проектування алюмінієвих конструкцій

EN 60204-1 Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 1. Загальні вимоги (ІЕС 60204-1)

EN 60204-32:2008 Безпечність машин. Електричне обладнання. Частина 32. Вимоги до вантажопідій мальних машин (ІЕС 60204-32:2008)

EN 60529 Ступені захисту, що забезпечують кожухи (Код IP) (ІЕС 60529)

EN ISO 4413 Пдроприводи об’ємні. Загальні правила застосування та вимоги щодо безпеки для сис тем та їхніх складових (ISO 4413)

EN ISO 4414 Пневмоприводи. Загальні правила застосування та вимоги щодо безпеки для систем та їхніх складових (ISO 4414)

EN ISO 12100:2010 Безпечність машин. Загальні принципи проектування. Оцінювання ризиків та зменшення ризиків (ISO 12100:2010)

EN ISO 13849-1:2008 Безпечність машин. Деталі систем управління, пов’язані з забезпеченням без пеки. Частина 1. Загальні принципи проектування (ISO 13849-1:2006)

EN ISO 13849-2:2012 Безпечність машин. Деталі систем управління, пов’язані з забезпеченням без пеки. Частина 2. Перевірення (ISO 13849-2:2012)

EN ISO 13850 Безпечність машин. Аварійне зупинення. Принципи проектування (ISO 13850).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи