ДСТУ EN 1846-2:2018 Пожежно-рятувальні транспортні засоби. Частина 2. Загальні вимоги. Безпека та експлуатаційні характеристики (EN 1846-2:2009 + A1:2013, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНІ
ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ
Частина 2. Загальні вимоги.
Безпека та експлуатаційні характеристики

ДСТУ EN 1846-2:2018
(EN 1846-2:2009 + А1:2013, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Пожежна безпека та протипожежна техніка» (ТК 25)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 08 жовтня 2018 р. № 350 з 2019-10-01

3 Національний стандарт відповідає EN 1846-2:2009 + А1:2013 Firefighting and rescue service vehicles — Part 2: Common requirements — Safety and performance (Пожежно-рятувальні транспортні засоби. Частина 2. Загальні вимоги. Безпека та експлуатаційні характеристики) і внесений з дозволу CEN, Avenue Marnix 17, В-1000 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 1846-2:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

Передмова до EN 1846-2:2009 + А1:2013

Вступ до EN 1846-2:2009 + А1:2013

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Перелік суттєвих небезпек

5 Вимоги

5.1 Вимоги щодо безпеки та/або захисні пристрої. Контролювання

5.2 Вимоги щодо експлуатаційних характеристик. Контролювання

6. Інформація щодо експлуатації

6.1 Загальні положення

6.2 Настанова щодо експлуатування

6.3 Документація

6.4 Марковання

Додаток А (обов’язковий) Загальні умови проведення процедур контролювання

Додаток В (довідковий) Приклад приєднання до вихлопної труби

Додаток С (довідковий) Різні методи визначення рівнів стійкості до ковзання

Додаток D (довідковий) Значення висоти виймання з відсіків для зберігання обладнання

Додаток Е (довідковий) Приклади інженерних заходів щодо зменшення рівня шуму

Додаток F (обов’язковий) Правила проведення випробування з визначення рівня шуму (2-й клас точності)

Додаток G (довідковий) Випробування для прийняття після поставки

Додаток Н (довідковий) Оцінювання відповідності

Додаток ZA (довідковий) Взаємозв’язок між EN 1846-2:2009 + А1:2013 та основними вимогами Директиви ЄС 2006/42/ЕС

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 1846-2:2018 (EN 1846-2:2009 + А1:2013, IDT) «Пожежно-рятувальні транспортні засоби. Частина 2. Загальні вимоги. Безпека та експлуатаційні характеристики», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 1846-2:2009 + А1:2013 (версія еn) «Firefighting and rescue service vehicles — Part 2: Common requirements — Safety and performance».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 25 «Пожежна безпека та протипожежна техніка».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 1846-2:2014 (EN 1846-2:2009 + А1:2013, IDT) «Протипожежна техніка. Автомобілі пожежно-рятувальні. Частина 2. Загальні вимоги. Безпека та показники якості», прийнятого методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— змінено назву стандарту на «Пожежно-рятувальні транспортні засоби. Частина 2. Загальні вимоги. Безпека та експлуатаційні характеристики»;

— слова «цей європейський стандарт», «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— познаки одиниць фізичних величин відповідають вимогам стандартів серії ДСТУ ISO 80000;

— долучено «Національні примітки» та «Національні пояснення», виділені рамкою;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

У цьому стандарті є посилання на: FprCEN/TS 15989, який на теперішній час прийнято як СЕМ/TS 15989:2015; EN ISO 12100-1:2003 та EN ISO 12100-2:2003 замінено на EN ISO 12100:2010.

CEN/TS 15989:2015; EN ISO 14121-1:2007 та ІЕС 60364-7-717 не прийнято в Україні як національні стандарти.

EN ISO 5353 впроваджено в Україні через ДСТУ ГОСТ ИСО 5353:2004.

ПЕРЕДМОВА до EN 1846-2:2009 + А1:2013

Цей стандарт (EN 1846-2:2009 + А1:2013) розроблено Технічним комітетом CEN/TC 192 «Обладнання для пожежно-рятувальних підрозділів», секретаріатом якого керує Британський інститут стандартів (BSI).

Цей стандарт прийнято на заміну EN 1846-2:2009.

До цього стандарту внесено зміну № 1, схвалену CEN 2012-12-08.

Цей стандарт містить вимоги, загальні для пожежно-рятувальних транспортних засобів. Додаткові вимоги щодо конкретних типів пожежно-рятувальних транспортних засобів викладено в EN 1777, EN 14043 та EN 14044. Ці додаткові вимоги доповнюють або змінюють вимоги цього стандарту. Для досягнення відповідності основним вимогам щодо охорони здоров’я та безпеки необхідно забезпечувати відповідність вимогам EN 1777, EN 14043 або EN 14044, а також цього стандарту.

Може виникати потреба в установленні додаткових вимог щодо транспортних засобів, експлуатованих поза межами, встановленими цим стандартом, наприклад, поза межами температурного діапазону, вказаного в розділі «Сфера застосування», а також для використання для гасіння пожеж у природній місцевості та під час повіней. Такі додаткові вимоги підлягають узгодженню між виробником транспортного засобу і користувачем Подібні вимоги не входять до сфери застосування цього стандарту, а відповідність вимогам цього стандарту не означає відповідності основним вимогам щодо охорони здоров'я та безпеки, які встановлено Директивами щодо відповідних небезпек.

EN 1846 «Пожежно-рятувальні транспортні засоби» складається з трьох частин:

— Частина 1. Номенклатура та позначення;

— Частина 2. Загальні вимоги. Безпека та експлуатаційні характеристики;

— Частина 3. Стаціонарно встановлене устатковання. Безпека та експлуатаційні характеристики.

Цей стандарт було розроблено за дорученням, наданим CEN Європейською комісією та Європейською асоціацією вільної торгівлі, він підтримує основні вимоги Європейської(-их) Директив(-и).

Взаємозв'язок між EN 1846-2:2009 + А1:2013 та основними вимогами Директиви ЄС 2006/42/ЕС наведено в довідковому додатку ZA, що є невід'ємною частиною цього стандарту.

ВСТУП до EN 1846-2:2009 + А1:2013

Цей стандарт було розроблено як гармонізований стандарт для створення єдиного засобу забезпечення відповідності основним вимогам Директиви щодо машин, а також відповідних правил Європейської асоціації вільної торгівлі (EFTA).

Цей стандарт є стандартом типу С згідно з EN ISO 12100.

Машини, на які поширюється цей стандарт, а також якою мірою він поширюється на небезпеки, небезпечні ситуації та події, зазначено в розділі «Сфера застосування».

Якщо положення цього стандарту типу С відрізняються від тих, що зазначені в стандартах типу А чи В, то положення цього стандарту типу С мають перевагу над положеннями інших стандартів щодо машин, які було розроблено та побудовано відповідно до положень цього стандарту типу С.

Цей стандарт встановлює також вимоги щодо експлуатаційних характеристик, загальні для всіх пожежно-рятувальних транспортних засобів згідно з визначенням, поданим у розділі «Сфера застосування».

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНІ ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ
Частина 2. Загальні вимоги.
Безпека та експлуатаційні характеристики

FIREFIGHTING AND RESCUE SERVICE VEHICLES
Part 2. Common requirements. Safety and performance

Чинний від 2019-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює загальні вимоги щодо безпеки та (мінімальні) загальні вимоги щодо експлуатаційних характеристик пожежно-рятувальних транспортних засобів згідно з EN 1846-1.

Під час розроблення цього стандарту виходили з припущення, що самохідне шасі заводської готовності (або шасі, спроектоване згідно з тими самими принципами), яке використовують як основу пожежно-рятувального транспортного засобу, забезпечує прийнятний рівень безпеки для виконання основних функцій, пов’язаних із транспортуванням у межах, вказаних виробником. Відповідно, цей стандарт не встановлює вимог щодо такого шасі.

У цьому стандарті вказано всі суттєві небезпеки, небезпечні ситуації та події, пов’язані з пожежно-рятувальними транспортними засобами як під час їх експлуатації за призначенням, так і за умов недотримання правил їх експлуатації, які виробник може коректно передбачити (див. розділ 4).

Додаткові специфічні вимоги щодо пожежних автопідіймачів викладено в таких стандартах:

— EN 1777 Автопідіймачі для використання пожежно-рятувальними службами;

— EN 14043 Пожежні автодрабини з комбінованими рухами;

— EN 14044 Пожежні автодрабини з послідовними рухами.

Ці специфічні вимоги можуть доповнювати чи замінювати вимоги цього стандарту і вони мають перевагу над відповідними вимогами цього стандарту.

Цей стандарт стосується пожежно-рятувальних транспортних засобів, розрахованих на експлуатацію за температурного діапазону від мінус 15 °С до 35 °С.

1.2 Цей стандарт не поширюється на такі типи пожежно-рятувальних транспортних засобів та обладнання:

— транспортні засоби, використовувані винятково для перевезення особового складу;

— транспортні засоби, повна маса яких не перевищує 3 т;

— судна;

— повітряні судна;

— рухомий склад залізниць;

— автомобілі швидкої медичної допомоги (див. EN 1789);

— знімне обладнання, яке приводять у дію пристрої для відбирання потужності (РТО);

— аеродромні пожежні автомобілі в обсязі рекомендацій Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО).

1.3 У цьому стандарті наведено технічні вимоги для мінімізації небезпек, зазначених у розділі 4, які можуть виникати під час експлуатації за призначенням, поточного перевіряння й технічного обслуговування пожежно-рятувальних транспортних засобів, виконуваних відповідно до вимог, зазначених виробником або його уповноваженим представником.

Він не стосується небезпек, спричинених:

— усталюванням, встановленим нестаціонарно, тобто переносним обладнанням, яке перевозять на транспортному засобі;

— експлуатацією у вибухонебезпечних газових середовищах;

— введенням в експлуатацію та виведенням з експлуатації;

— електромагнітною сумісністю.

У разі використання за специфічним призначенням (наприклад, під час гасіння пожежі в природній місцевості, повені) можуть бути потрібні додаткові засоби, про які в цьому стандарті не йдеться.

1.4 Цей стандарт не стосується машин, які було виготовлено до його опублікування як стандарту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведене видання. У разі недатованих посилань потрібні користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 659 Protective gloves for firefighters

EN 953 Safety of machinery — Guards — General requirements for the design and construction of fixed and movable guards

EN 981 Safety of machinery — System of auditory and visual danger and information signals

EN 1846-1:2011 Firefighting and rescue service vehicles — Part 1: Nomenclature and designation

EN 60204-1:2006 Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1: General requirements (IEC 60204-1:2005, modified)

FprCEN/TS 15989 Firefighting vehicles and equipment — Symbols for operator controls and other displays

EN ISO 3744:1995 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure — Engineering method in an essentially free field over a reflecting plane (ISO 3744:1994)

EN ISO 4871 Acoustics — Declaration and verification of noise emission values of machinery and equipment (ISO 4871:1996)

EN ISO 5353 Earth moving machinery, and tractors and machinery for agriculture and forestry — Seat index point (ISO 5353:1995)

EN ISO 11201 Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Measurement of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions — Engineering method in an essentially free field over a reflecting plane (ISO 11201:1995)

EN ISO 12100-1:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 1: Basic terminology, methodology (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2: Technical principles (ISO 12100-2:2003)

EN ISO 13849-1 Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 1: General principles for design (ISO 13849-1:2006)

EN ISO 13857 Safety of machinery — Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs (ISO 13857:2008)

EN ISO 14121-1:2007 Safety of machinery — Risk assessment — Part 1: Principles (ISO 14121-1:2007)

ISO 3864-1:2002 Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Part 1. Design principles for safety signs in workplaces and public areas

IEC 60364-7-717 Electrical installations of buildings — Part 7-717: Requirements for special installations or locations; Mobile or transportable units.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 659 Рукавички захисні для пожежників

EN 953 Безпечність машин. Огорожі. Загальні вимоги щодо проектування й конструювання нерухомих та рухомих огорож

EN 981 Безпечність машин. Система звукових і візуальних сигналів небезпеки та попередження

EN 1846-1:2011 Транспортні засоби для пожежних та рятувальних служб. Частина 1. Номенклатура та позначення

EN 60204-1:2006 Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 1. Загальні вимоги (ІЕС 60204-1:2005, модифікований)

FprCEN/TS 15989 Пожежні машини та обладнання. Умовні познаки органів керування та інших пристроїв індикації

EN ISO 3744:1995 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності джерел шуму за звуковим тиском. Інженерний метод вимірювання в практично вільному звуковому полі над звуковідбивальною поверхнею (ISO 3744:1994)

EN ISO 4871 Акустика. Декларування та контролювання рівнів шуму від машин та обладнання (ISO 4871:1996)

EN ISO 5353 Землерийні машини, трактори й машини для сільського та лісового господарства. Позначення місць для сидіння (ISO 5353:1995)

EN ISO 11201 Акустика. Шум від машин та устатковання. Вимірювання рівнів тиску випромінюваного звуку на робочому місці та в інших характерних точках Інженерний метод вимірювання в практично вільному звуковому полі над звуковідбивальною поверхнею (ISO 11201:1995)

EN ISO 12100-1:2003 Безпечність машин Основні поняття та загальні принципи проектування. Частина 1. Основна термінологія та методологія (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003 Безпечність машин. Основні поняття та загальні принципи проектування. Частина 2. Інженерні принципи (ISO 12100-2:2003)

EN ISO 13849-1 Безпечність машин. Частини систем керування, пов’язані із забезпеченням безпеки. Частина 1. Загальні принципи проектування (ISO 13849-1:2006)

EN ISO 13857 Безпечність машин. Безпечні відстані для забезпечення недоступності небезпечних зон для верхніх і нижніх кінцівок (ISO 13857:2008)

EN IS014121-1:2007 Безпечність машин. Оцінювання ризику. Частина 1. Принципи (IS0 14121-1:2007)

ISO 3864-1:2002 Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Частина 1. Принципи проектування знаків безпеки для робочих місць та місць громадського призначення

ІЕС 60364-7-717 Електричні установки будинків. Частина 7-717. Вимоги щодо спеціальних установок та спеціальних приміщень. Рухомі або транспортовані вироби.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online