ДСТУ EN 50553:2018 Залізничний транспорт. Вимоги щодо експлуатаційних можливостей у разі пожежі в рухомому складі (EN 50553:2012; AC:2013; A1:2016, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ EN 50553:2018
(EN 50553:2012; АС:2013; А1:2016, IDT)

ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ
Вимоги щодо експлуатаційних можливостей
у разі пожежі в рухомому складі

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Пожежна безпека та протипожежна техніка» (ТК 25)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 05 листопада 2018 р. № 395 з 2020-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 50553:2012 Railway applications — Requirements for running capability in case of fire on board of rolling stock (Залізничний транспорт. Вимоги щодо експлуатаційних можливостей у разі пожежі в рухомому складі) зі змінами АС.2013; А1:2016 і внесений з дозволу CENELEC, Avenue Marnix 17, В-1000 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CENELEC

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 50553:2015

ЗМІСТ

Національний вступ

Передмова до EN 50553:2015

Вступ до EN 50553:2015

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Умовні познаки та скорочення

5 Методологія

5.1 Принципи

5.2 Схема класифікації пожеж

5.3 Реалізація

6 Перевіряння відповідності

6.1 Специфічні вимоги

6.2 1-й блок прийняття рішення. Перебіг пожежі 2-го (чи 3-го) типу

6.3 2-й блок прийняття рішення. Окрема функція системи

6.4 3-й блок прийняття рішення. Функція групи резервного обладнання

6.5 4-й блок прийняття рішення. Наявність системи пожежогасіння

6.6 5-й блок прийняття рішення. Режим обмеженої функційності

Додаток А (довідковий) Чинні нормативні документи та пояснення

Додаток В (обов’язковий) Визначення відповідності для режиму обмеженої функційності

Додаток С (довідковий) Пожежна сигналізація та пожежогасіння в пасажирському відділенні та відділенні персоналу

Додаток D (довідковий) Приклад підходу до валідації CFD-моделюванням

Додаток Е (довідковий) Настанови щодо підходу до функції системи

Додаток 72 (довідковий) Взаємозв’язок між EN 50553:2015 та основними вимогами директив ЄС

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

Рисунки

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 50553:2018 «Залізничний транспорт. Вимоги щодо експлуатаційних можливостей у разі пожежі в рухомому складі», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 50553:2012 (версія еn) «Railway applications — Requirements for running capability in case of fire on board of rolling stock» зі змінами AC:2013; A1:2016 (версія en).

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 25 «Пожежна безпека та протипожежна техніка».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 50553:2015 «Залізничний транспорт. Вимоги до експлуатаційних можливостей у разі пожежі рухомого складу», прийнятого методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

Цей стандарт призначено для реалізації вимог Директив ЄС 96/48/ЕС (HCR) та 2001/16/ЕС (CONRAIL), обидві з яких перевидано опублікуванням 2008/57/ЕС (RAIL).

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт», «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографію» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— змінено познаки одиниць фізичних величин відповідно до вимог серії стандартів ДСТУ ISO 80000;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті);

— європейські стандарти CEN/TS 54-14:2008, EN 54-22:2015, EN 54-26:2015, EN 54-27:2015, EN 54-28:2016, EN 54-29:2015, EN 54-30:2015, EN 54-31:2014, EN 50216-5:2002, EN 50362:2003, EN 60310:2004, ІЕС 60331-3:2009, EN ISO 15540:2001, посилання на які є в цьому стандарті, в Україні не прийнято як національні;

— міжнародний стандарт ISO/TR 8705-2:2001, посилання на який є в цьому стандарті, в Україні не прийнято як національний;

— текст стандарту, змінений АС:2013, А1:2016, виділено подвійною рискою на березі (II).

ПЕРЕДМОВА до EN 50553:2015

Цей стандарт (EN 50553:2012) розробив СLС/ТХ 9Х «Електричне та електронне обладнання залізниць».

Цей стандарт розроблено за дорученням, наданим CENELEC Європейською комісією та Європейською асоціацією вільної торгівлі, він підтримує основні вимоги директив ЄС.

Зв’язок з директивою(-ами) ЄС описано в довідковому додатку ZZ, що є невід’ємною частиною цього стандарту.

ВСТУП до EN 50553:2015

Метою цього стандарту є встановлення вимог щодо експлуатаційних можливостей у разі пожежі, застосовних до рухомого складу залізниць, що перевозять пасажирів, з тим щоб поїзд міг досягти «безпечної зони», визначення щодо якої подано в документі «Безпека у залізничних тунелях» ТSI (ТSI SRT), 1.1.3.

Зокрема, цей стандарт призначено для тлумачення й раціоналізації вимог щодо експлуатаційних можливостей рухомого складу згідно з серією стандартів EN 45545 (2-га, 3-тя і 4-а категорії експлуатації) і ТSI SRT (категорії пожежної безпеки А та В). Його призначено також для регламентування специфічних технічних заходів, дотримання яких дасть змогу нотифікованому (акредитованому) органу, що займається оцінюванням рухомого складу, робити «припущення про відповідність» вимогам ТSI SRT.

Посилання на додаток А засвідчує, що цей стандарт має містити специфічне посилання на 4.2.5.5 ТSI SRT.

Цей стандарт має на увазі вимогу щодо «підвищення ймовірності того, що пасажирський поїзд, у якому сталася пожежа, продовжуватиме функціювати...» в контексті «реалізації прийнятним чином». Мають на увазі, що «поїзд» складається з усіх транспортних засобів, зокрема локомотивів і вагонів-електростанцій, які з'єднано з пасажирськими вагонами.

Вимоги щодо експлуатаційних можливостей не можна встановити без знання характеристик пожежної небезпеки матеріалів, наявних у поїзді, зокрема, їх реакції на вогонь і вимог щодо вогнестійкості. Роблять припущення, що застосовним стандартом щодо показників під час пожежі є серія EN 45545 чи інший стандарт, для якого можна підтвердити технічну еквівалентність.

Цей стандарт встановлює вимоги, які ґрунтуються на принципі розуміння того, що зупинення поїзда саме собою не є подією, що несе загрозу для життя. З цієї причини вимоги щодо збереження експлуатаційних можливостей за всіх можливих пожеж не встановлено; її передбачено тільки для тих пожеж, які можуть спричинити тяжкі тілесні пошкодження та/або розвиток яких може стати таким, що пожежа стає загрозою для життя.

Наприклад, такі ситуації, як горіння окремого електричного виробу всередині шафи з обладнанням, що задовольняє критеріям вогнестійкості згідно з серією EN 15545, не є таким, на яке поширюються вимоги щодо експлуатаційних можливостей, встановлені цим стандартом. Аналогічно, якщо пожежу погашено й упродовж відповідного проміжку часу нештатної ситуації повторного займання не сталося, то вважають, що вимога стосовно експлуатаційних можливостей стає незастосовною і поїзд можна зупинити (наче в разі, коли виникла технічна несправність, що не загрожує безпеці). Ці приклади ілюструють, яким чином можна, користуючись застосованим принципом, обійти неможливість охоплення всіх подій, що супроводжуються тепловим впливом і можуть призвести до зупинення поїзда.

Відповідність вимогам щодо експлуатаційних можливостей для кожної відповідної функції системи забезпечують одним чи більшою кількістю такого:

— відсутності пожежі з відповідними параметрами;

— гарантування функціювання системи в разі пожежі;

— гарантування функціювання системи для резервного обладнання в разі пожежі;

— гасіння пожежі;

— гарантування наявності достатнього тягового зусилля в разі пожежі.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ
Вимоги щодо експлуатаційних можливостей
у разі пожежі в рухомому складі

RAILWAY APPLICATION
SRequirements for running capability in case of fire
on board of rolling stock

Чинний від 2020-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги щодо експлуатаційних можливостей у разі пожежі, застосовні до рухомого складу залізниць для пасажирських перевезень.

Зокрема регламентовано технічні заходи, дотримання яких сприяє забезпеченню відповідності директиві й відповідним Технічним вимогам щодо експлуатаційної сумісності (TSI).

У стандарті зазначено умови пожежі:

— для яких немає потреби в установленні вимог щодо експлуатаційних можливостей, оскільки немає суттєвої ймовірності тяжкого тілесного ушкодження чи загрози для життя;

— для яких є сенс очікувати, що поїзд продовжуватиме контрольований рух;

— для яких фактично неможливо встановити вимоги, що надають повну впевненість у контрольованому функціюванні через особливості пожежі.

TSI SRT встановлює вимоги щодо експлуатаційних можливостей у разі виникнення пожежі тільки в технічних відділеннях / в обладнанні. Водночас для надання загальних настанов сферу застосування цього стандарту розширено для врахування пожеж, причини яких не в технічних несправностях, що виникають у відділеннях для пасажирів / персоналу і можуть вплинути на функції системи поїзда, що перебуває поблизу та/або пролягає через небезпечну зону. Це розширення застосовності суттєво збільшує кількість функцій системи, які можуть наражатися на ризик і, відповідно, потребує поширення принципів «реалізації прийнятним чином» до цієї нової умови. У цьому стандарті не розглянуто ситуації, в яких первинна нештатна ситуація, що відрізняється від пожежі, може за визначенням призвести до втрати поїздом здатності рухатися; це може бути, наприклад, механічна несправність, що призводить до сходження з рейок, навіть якщо після цього пожежа виникає.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням нормативних документів (разом із змінами).

EN 3-7:2004 + A1:2007 Portable fire extinguishers — Part 7: Characteristics, performance requirements and test methods

EN 54 Series Fire detection and fire alarm systems

EN 403:2004 Respiratory protective devices for self-rescue — Filtering devices with hood for escape from fire — Requirements, testing, marking1

EN 15663:2009 Railway applications — Definition of vehicle reference masses

CEN/TS 45545-1:2009 Railway applications — Fire protection on railway vehicles — Part 1: General

CEN/TS 45545-2:2009 Railway applications — Fire protection on railway vehicles — Part 2: Requirements for fire behaviour of materials and components

CEN/TS 45545-3:2009 Railway applications — Fire protection on railway vehicles — Part 3: Fire resistance requirements for fire barriers

CEN/TS 45545-4:2009 Railway applications — Fire protection on railway vehicles — Part 4: Fire safety requirements for railway rolling stock design

CLC/TS 45545-5:2009 Railway applications — Fire protection on railway vehicles — Part 5: Fire safety requirements for electrical equipment including that of trolley buses, track guided buses and magnetic levitation vehicles

CEN/TS 45545-6:2009 Railway applications — Fire protection on railway vehicles — Part 6: Fire control and management systems

CEN/TS 45545-7 2009 Railway applications — Fire protection on railway vehicles — Part 7: Fire safety requirements for flammable liquid and flammable gas installations

EN 50155:2001 Railway applications — Electronic equipment used on rolling stock

EN 50200:2006 Method of test for resistance to fire of unprotected small cables for use in emergency circuits

EN 50216-5:2002 + A1:2002 + A2:2005 + corr Oct. 2006 + A3:2006 Power transformer and reactor fittings — Part 5: Liquid level, pressure and flow indicators, pressure relief devices and dehydrating breathers

EN 50362:2003 Method of test for resistance to fire of larger unprotected power and control cables for use in emergency circuits

EN 60310:2004 Railway applications — Traction transformers and inductors on board rolling stock (IEC 60310:2004)

EN 61034-1:2005 Measurement of smoke density of cables burning under defined conditions — Part 1: Test apparatus (IEC 61034-1:2005)

EN ISO 15540:2001 Ships and marine technology — Fire resistance of hose assemblies — Test methods (ISO 15540:1999)

IEC 60331-3:2009 Tests for electric cables under fire conditions — Circuit integrity — Part 3: Test method for fire with shock at a temperature of at least 830 °С for cables of rated voltage up to and including 0,6/1,0 kV tested in a metal enclosure

ISO/TR 9705-2:2001 Reaction to fire tests — Full scale room tests for surface products — Part 2: Technical background and guidance.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 3-7:2004 + A1:2007 Вогнегасники переносні. Частина 7. Характеристики, вимоги щодо робочих параметрів і методи випробувань

EN 54 (усі частини) Системи пожежної сигналізації та оповіщування

EN 403:2004 Засоби індивідуального захисту органів дихання для саморятування. Фільтрувальні пристрої з капюшоном для евакуації під час пожежі. Вимоги, випробування та маркування

EN 15663:2009 Залізничний транспорт. Визначення встановленої маси транспортного засобу

CEN/TS 45545-1:2009 Залізничний транспорт. Протипожежний захист на залізничних транспортних засобах. Частина 1. Загальні положення

CENЯS 45545-2:2009 Залізничний транспорт. Протипожежний захист на залізничних транспортних засобах. Частина 2. Вимоги щодо властивостей матеріалів і компонентів під час пожежі

CENЯS 45545-3:2009 Залізничний транспорт. Протипожежний захист на залізничних транспортних засобах. Частина 3. Вимоги щодо вогнестійкості протипожежних перегородок

CEN/TS 45545-4:2009 Залізничний транспорт. Протипожежний захист на залізничних транспортних засобах. Частина 4. Вимоги пожежної безпеки щодо конструкції рухомого складу залізниць

CLC/TS 45545-5:2009 Залізничний транспорт. Протипожежний захист на залізничних транспортних засобах. Частина 5. Вимоги щодо пожежної безпеки електрообладнання, зокрема й електрооблад­нання тролейбусів, автобусів, що рухаються коліями, і транспортних засобів на магнітній подушці

CEN/TS 45545-6:2009 Залізничний транспорт. Протипожежний захист на залізничних транспорт­них засобах. Частина 6. Системи протипожежного захисту й керування
CEN/TS 45545-7:2009 Залізничний транспорт. Протипожежний захист на залізничних транспортних засобах. Частина 7. Вимоги пожежної безпеки щодо установок з наявністю горючих рідин і горючих газів

EN 50155:2001 Залізничний транспорт. Електронне обладнання, використовуване на рухомому складі

EN 50200:2006 Метод випробування на вогнестійкість незахищених кабелів малого поперечного перерізу, призначених для використання у колах систем безпеки

EN 50216-5:2002 + А1:2002 + А2:2005 + corr Oct. 2006 + А3:2006 Силові трансформатори та арматура реактора. Частина 5. Індикатори рівня рідини, тиску і витрати, запобіжні пристрої для скидання надлишкового тиску й дихальні пристрої для відведення води

EN 50362:2003 Метод випробування на вогнестійкість силових кабелів і кабелів керування великого поперечного перерізу, призначених для використання у колах систем безпеки

EN 60310:2004 Залізничний транспорт. Тягові трансформатори та котушки індуктивності, встановлювані на рухомому складі (ІЕС 60310:2004)

EN 61034-1:2005 Вимірювання густини диму, що утворюється під час горіння кабелів за заданих умов. Частина 1. Випробувальне обладнання (ІЕС 61034-1:2005)

EN ІБО 15540:2001 Технології для використання на суднах і морських об’єктах. Вогнестійкість шлангів. Методи випробування (ІБО 15540:1999)

ІЕС 60331-3:2009 Випробування електричних кабелів вогнем. Цілісність кіл. Частина 3. Метод випробування вогнем і механічним ударом у металевому корпусі за температури не нижче ніж 830 °С для кабелів з номінальною напругою до 0,6/1,0 кВ включно

ISO/TR 9705-2:2001 Випробування щодо реакції на вогонь. Натурні випробування в приміщенні виробів для покриття поверхонь. Частина 2. Технічне підґрунтя і настанови.


Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online