ДСТУ EN 12629-6:2018 Устатковання для виробництва будівельних виробів з бетону та силікату кальцію. Безпека. Частина 6. Стаціонарне та мобільне устатковання для виробництва збірних залізобетонних конструкцій...

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Устатковання для виробництва будівельних виробів
з бетону та силікату кальцію
БЕЗПЕКА
Частина 6. Стаціонарне та мобільне
устатковання для виробництва виробів
збірних залізобетонних конструкцій

ДСТУ EN 12629-6:2018
(EN 12629-6:2004 + А1:2010, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: робоча група, створена наказом Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 21 червня 2018 р. № 183

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 18 грудня 2018 р. № 499 з 2020-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 12629-6:2004 + А1:2010 Machines for the manufacture of constructional products from concrete and calcium-silicate — Safety — Part 6: Stationary and mobile equipment for the manufacture of precast reinforced products (Устатковання для виробництва будівельних виробів з бетону та силікату кальцію. Безпека. Частина 6. Стаціонарне та мобільне устатковання для виробництва збірних залізобетонних конструкцій) і внесений з дозволу CEN, Avenue Маrnіх 17, В-1000 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 12629-6:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 12629-6:2018

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення

4 Перелік значних небезпек

5 Вимоги безпеки та/або заходи захисту

5.1 Загальне

5.2 План — поширення — засоби доступу

5.3 Станції управління (дивл4.11.8 EN ISO 12100-2:2003 та 5.3.4, 5.3.5 EN 12629-1:2000 + А1.2010)

5.4 Аварійні зупинки

5.5 Режим роботи

5.6 Модуль А: виробництво

5.7 Модуль В: зберігання/тверднення

5.8 Модуль С: пакетування та пакування готових виробів та пункти утилізації неякісних виробів (див. також 5.2 EN 12629-1:2000+А1:2010)

5.9 Шум

5.10 Узагальнення заходів безпеки, які вживаються щодо значних небезпек, зазначених у розділі 4

6 Перевірка вимог безпеки та/або заходів захисту

7 Інформація для користувача

7.1 Загальне

7.2 Інструкція з експлуатації

7.3 Маркування

Додаток А (довідковий) Виробничий процес на машинах із поворотом або без нього

Додаток В (довідковий) Термінологія та небезпечні зони відносно різних типів машин

Додаток ZA (довідковий) Взаємозв’язок між EN 12629-6:2004 + А1:2010 та основними вимогами Директиви ЄС 2006/42/ЕС

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Національний стандарт ДСТУ EN 12629-6:2018 (EN 12629-6:2004 + А1:2010, IDT) «Устатковання для виробництва будівельних виробів з бетону та силікату кальцію. Безпека. Частина 6. Стаціонарне та мобільне устатковання для виробництва збірних залізобетонних конструкцій» ідентичний щодо EN 12629-6:2004 (версія en) «Machines for the manufacture of constructional products from concrete and calcium-silicate — Safety — Part 6: Stationary and mobile equipment for the manufacture of precast reinforced products» зі зміною EN 12629-6 + A1:2010 (версія en).

Відповідальний за цей стандарт в Україні — HOC.

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 12629-6:2014 «Машини для виготовлення конструкцій них виробів з бетону та силікатного бетону. Безпека. Частина 6. Стаціонарне та мобільне устатковання для виробництва виробів з попередньо напруженого бетону», який викладено англійською мовою.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи cтандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення», «Бібліографію» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у «Вступі» та розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— з «Передмови» у цей «Національний вступ» внесено все, що безпосередньо стосується цього стандарту.

Змінений за зміною А1:2010 текст виділено подвійною рискою на березі (||).

EN 12629-6:2004 підготований згідно з мандатом, наданим CEN Європейською комісією та Європейською асоціацією вільної торгівлі, та підтримує основні вимоги директив ЄС.

Для зв’язку з директивами ЄС наведено додаток ZA, який є невід’ємною частиною цього документа.

Серія «Устатковання для виробництва будівельних виробів з бетону та силікату кальцію. Безпека» складається з таких частин:

Частина 1. Загальні вимоги.

Частина 2. Машини для виготовлення будівельних блоків.

Частина 3. Устатковання з рухомим та обертальним столом.

Частина 4. Машини для виготовлення покрівельної бетонної плитки.

Частина 5-1. Устатковання для виготовлення труб у вертикальному положенні.

Частина 5-2. Устатковання для виготовлення труб у горизонтальному положенні.

Частина 5-3. Устатковання для попереднього напруження арматури труб.

Частина 5-4. Механізми для нанесення покриву на залізобетонні труби.

Частина 6. Стаціонарне та мобільне устатковання для виробництва збірних залізобетонних конструкцій.

Частина 7. Стаціонарне та мобільне обладнання для багатосерійного виробництва виробів з попередньо напруженого бетону.

Частина 8. Машини та устатковання для виготовлення будівельних виробів із силікату кальцію (та бетону).

EN 1050:1996, EN 1088, EN ISO 12100-1:2003 та EN ISO 12100-2:2003, посилання на які є в цьому стандарті, в Україні не прийняті.

ВСТУП до EN 12629-6:2018

Цей стандарт є стандартом типу С згідно з EN ISO 12100.

Відповідна частина машини та ступінь, до якого відносяться небезпеки, небезпечні ситуації та події, наведені в цьому документі.

Коли положення цього документа типу С відрізняються від зазначених у документах типу А або В, положення документа цього типу С мають перевагу над положеннями інших документів для машин, які були розроблені та виготовлені відповідно до положення цього документа типу С.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

Стандарти типу А — основні стандарти з безпеки, що встановлюють основні поняття, принципи конструювання та загальні положення, які можуть бути застосовані до усіх машин.

Стандарти типу В — загальні стандарти з безпеки, в яких розглянуто один аспект безпеки або один тип захисного пристрою, який може бути використано для широкого класу машин.

Стандарти типу С — стандарти з безпеки машин, в яких розглянуто деталізовані вимоги до безпеки окремої машини або групи машин.

Цей документ визначає додаткові вимоги та/або відхилення від EN 12629-1:2000 + А1:2010, специфічні для стаціонарного та мобільного устатковання для виробництва збірних залізобетонних конструкцій, як описано в розділі 3.

Для досягнення мети документа слід зазначити, що при його розробленні були зроблені наступні припущення:

— специфічні умови використання або умови навколишнього середовища поза сферою застосування документа є предметом переговорів між виробником і користувачем/власником,

— обладнання буде використовуватися тільки компетентними та призначеними особами,

— місце використання/встановлення достатньо освітлено,

— всі операції проводяться спеціально підготовленими операторами.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

УСТАТКОВАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ
З БЕТОНУ ТА СИЛІКАТУ КАЛЬЦІЮ
БЕЗПЕКА
Частина 6. Стаціонарне та мобільне устатковання
для виробництва збірних залізобетонних конструкцій

MACHINES FOR THE MANUFACTURE OF CONSTRUCTIONAL PRODUCTS
FROM CONCRETE AND CALCIUM-SILICATE
SAFETY
Part 6. Stationary and mobile equipment for the manufacture
of precast reinforced products

Чинний від 2020-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ця частина EN 12629, взята разом з EN 12629-1:2000 +А1:2010, поширюється на стаціонарне та мобільне устатковання для виробництва збірних залізобетонних конструкцій, як зазначено у роз ділі 3, а також для виробництва неармованих виробів.

EN 12629-1:2000 + А1:2010 визначено загальні вимоги до устатковання для виробництва будівельних виробів з бетону та силікату кальцію.

Цей документ визначає додаткові вимоги та/або відхилення від EN 12629-1:2000 + А1:2010, що стосуються устатковання, на які він поширюється.

1.2 Цей документ поширюється на модулі, що складаються з виробничих агрегатів (з поворотом або без нього для розпалублення) для виготовлення армованих виробів, як показано нижче та в додатках А та В.

Модуль А: машини для виготовлення з вібрацією або стисканням і затиранням, з поворотом або без нього.

Модуль В: блок зберігання/тверднення.

Модуль С: агрегат для пакетування/пакування бетонних виробів. Цей модуль також дозволяє перевірити вироби.

Ці машини призначені для виконання циклу наступних операцій:

— виготовлення за допомогою вібрації та навіть екструзії (змащування, подача у форму — бетон + арматура — вібрація, заливка, витримування, поворот форми, видалення з форми);

— зберігання форм та піддонів для затвердіння бетону;

— знімання та пакування виробів;

— форми та піддони повертаються до виробничого модуля.

Будь-яка з цих операцій може бути ручною, напівавтоматичною або автоматичною.

Цей документ стосується автоматичних та напівавтоматичних операцій модулів А та С та автоматичних операцій модуля В.

Існує два основні типи стаціонарного та мобільного устатковання для виробництва збірних залі зобетонних конструкцій:

— обладнання з негайним видаленням з форми на піддони або підлогу;

— обладнання з затримкою видалення з форми (накопичення форм: бетонні вироби тверднуть у формі).

Цей стандарт не поширюється на машини для:

— змішування бетону;

— виробництва арматури;

— транспортування виробів на складський майданчик;

— виготовлення виробів (наприклад, плит або блоків), охоплених іншими частинами EN 12629.

Додаток А демонструє найпоширеніші типи агрегатів, а також їхні варіації: блок негайного розпалублення та блок розпалублення після витримки.

1.3 Цей стандарт стосується всіх значних небезпек, що мають відношення до цих машин, коли вони використовуються як передбачено та в умовах неправильного використання, які є розумно передбачуваними виробником (див. розділ 4). Цей стандарт визначає відповідні технічні заходи для усунення чи зменшення ризиків, що виникають унаслідок значних небезпек.

1.4 Цей документ не поширюється на стаціонарне та мобільне устатковання для виробництва збірних виробів, що виготовлено до дати опублікування цього документа CEN.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 349 Safety of machinery — Minimum gaps to avoid crushing of parts of the human body

EN 547-1 Safety of machinery — Human body measurements — Part 1: Principles for determining the dimensions required for openings for whole body access into machinery

EN 547-2 Safety of machinery — Human body measurements — Part 2: Principles for determining the dimensions required for access openings

EN 547-3 Safety of machinery — Human body measurements — Part 3: Anthropometric data

EN 574 Safety of machinery — Two-hand control devices — Functional aspects — Principles for design

EN 614-1 Safety of machinery — Ergonomic design principles — Part 1: Terminology and general principles

EN 894-1 Safety of machinery — Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators — Part 1: General principles for human interactions with displays and control actuators

EN 953 Safety of machinery — Guards — General requirements for the design and construction of fixed and movable guards

EN 1005-3 Safety of machinery — Human physical performance — Part 3: Recommended force limits for machinery operation

EN 1050:1996 Safety of machinery — Principles for risk assessment

EN 1088 Safety of machinery — Interlocking devices associated with guards — Principles for design and selection

EN 61310-1 Safety of machinery — Indication, marking and actuation — Part 1: Requirements for visual, acoustic and tactile signals (IEC 61310-1:2007)

EN ISO 12100-1:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 1: Basic terminology, methodology (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2: Technical principles (ISO 12100-2:2003)

EN 12629-1:2000 + A1:2010 Machines for the manufacture of constructional products from concrete and calcium-silicate — Safety — Part 1: Common requirements

EN ISO 13857 Safety of machinery — Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs (ISO 13857:2008)

EN ISO 14122-1 Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 1: Choice of fixed means of access between two levels (ISO 14122-1:2001)

EN ISO 14122-2 Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 2: Working platforms and walkways (ISO 14122-2:2001)

EN ISO 14122-3 Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 3: Stairs, stepladders and guard-rails (ISO 14122-3:2001)

EN ISO 14122-4 Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 4: Fixed ladders (ISO 14122-4:2004).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 349 Безпечність машин. Мінімальні проміжки для уникнення здавлювання частин тіла людини

EN 547 Безпечність машин. Розміри людського тіла. Частина 1. Принципи визначення розмірів отворів для доступу до робочих місць у машинах

EN 547 Безпечність машин. Розміри людського тіла. Частина 2. Принципи визначення розмірів отворів для доступу

EN 547-3 Безпечність машин. Розміри людського тіла. Частина 3. Антропометричні дані

EN 574 Безпечність машин. Пристрої дворучного керування. Функціональні аспекти. Принципи проектування

EN 614-1 Безпечність машин. Ергономічні принципи проектування. Частина 1. Термінологія та загальні принципи

EN 894-1 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування. Частина 1. Загальні принципи взаємодії людини з індикаторами та органами керування

EN 953 Безпечність машин. Огорожі. Загальні вимоги до проектування та конструювання нерухомих та рухомих огорож

EN 1005-3 Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 3. Рекомендовані обмеження зусиль під час роботи з машинами

EN 1050:1996 Безпечність машин. Принцип оцінки ризиків

EN 1088 Безпечність машин. Блокувальні пристрої, з’єднані з огорожами. Принципи проектування і вибирання

EN 61310-1 Безпечність машин. Позначення, маркування та активація. Частина 1. Вимоги до візуальних, акустичних та тактильних сигналів (ІЕС 61310-1:2007)

EN ISO 12100-1:2003 Безпека машин. Основні поняття, загальні принципи розрахунку. Частина 1. Основна термінологія, методологія (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003 Безпека машин. Основні поняття, загальні принципи розрахунку. Частина 2. Технічні принципи (ISO 12100-2:2003)

EN 12629-1:2000 + А1:2010 Устатковання для виробництва будівельних виробів з бетону та силікату кальцію. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги

EN ISO 13857 Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання досягненню небезпечних зон верхніми та нижніми кінцівками (ISO 13857:2008)

EN ISO 14122-1 Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 1. Вибір фіксованих засобів доступу між двома рівнями (ISO 14122-1:2001)

EN ISO 14122-2 Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 2. Платформи робочі й проходи (ISO 14122-2:2001)

EN ISO 14122-3 Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 3. Сходи, драбини зі східцями і перила (ISO 14122-3:2001)

EN ISO 14122-4 Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 4. Стаціонарні сходи (ISO 14122-4:2004).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online