ДСТУ EN 1005-3:2018 Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 3. Рекомендовані обмеження зусиль під час роботи з машинами (EN 1005-3:2002 + А1:2008, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ EN 1005-3:2018
(EN 1005-3:2002 + А1:2008, IDT)

Безпечність машин
ФІЗИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ЛЮДИНИ
Частина 3. Рекомендовані обмеження зусиль під час роботи з машинами

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь до
національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.gov.ua)

Право власності на цей національний стандарт належить державі.
Заборонено повністю чи частково видавати, відтворювати задля розповсюдження і
розповсюджувати як офіційне видання цей національний стандарт або його частини
на будь-яких носіях інформації без дозволу ДП «УкрНДНЦ» чи уповноваженої ним особи

ДП «УкрНДНЦ», 2021

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Дизайн та ергономіка» (ТК 121)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 17 липня 2018 р. № 222 з 2019–10–01

3 Національний стандарт відповідає EN 1005-3:2002 + А1:2008 Safety of machinery — Human physical performance — Part 3: Recommended force limits for machinery operation (Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 3. Рекомендовані обмеження зусиль під час роботи з машинами) і внесений з дозволу CEN, Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 1005-3:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 1005-3:2002 + А1:2008

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Рекомендації

4.1 Загальні рекомендації та інформація

4.2 Оцінювання ризику докладених зусиль

4.2.1 Етап А. Визначення основних силових можливостей

4.2.2 Етап В. Визначення прийнятних можливостей

4.2.3 Етап С. Оцінювання ступеня припустимості та ризику

4.3 Чинники, що впливають на ризик

4.3.1 Робоча поза

4.3.2 Прискорення і точність рухів

4.3.3 Вібрація

4.3.4 Взаємодія «людина—машина»

4.3.5 Засоби індивідуального захисту

4.3.6 Умови навколишнього середовища

Додаток А (довідковий) Процедура обчислення для варіанта 2

А.1 Загальні положення

А.2 Вихідні параметри

А.3 Процедура

А.3.1 Розподіл зусиль

А.3.2 Логарифмічне перетворення

А.3.3 Обчислення перцентилів зусиль

А.4 Результати

Додаток B (довідковий) Процедура обчислення для варіанта 3

В.1 Загальні положення

В.2 Вихідні параметри

В.2.1 Зусилля

В.2.2 Демографічні дані користувачів

В.3 Процедура

В.3.1 Штучні параметри розподілу в підгрупах

В.3.2 Логарифмічні розподіли

В.3.3 Утворення нових функцій розподілу в чоловічих та жіночих підгрупах

В.3.4 Зважування та підсумовування всіх розподілів у підгрупах

В.3.5 Обчислення перцентилів

В.4 Результат

Додаток ZВ (довідковий) Зв’язок між EN 1005-3:2002 + А1:2008 та основними вимогами Директиви ЄС 2006/42/ЕС

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 1005-3:2018 (EN 1005-3:2002 + А1:2008, IDT) «Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 3. Рекомендовані обмеження зусиль під час роботи з машинами», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 1005-3:2002 + А1:2008 (версія en) «Safety of machinery — Human physical performance — Part 3: Recommended force limits for machinery operation».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 121 «Дизайн та ергономіка».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 1005-3:2014 «Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 3. Рекомендовані обмеження зусиль під час роботи з машинами (EN 1005-3:2002 + A1:2008, ІDT)», прийнятого методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «ця частина європейського стандарту» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у тексті стандарту і в «Бібліографії» вилучено виноски стосовно prEN 1005-2, prEN 1005-4 і prEN 1005-5, оскільки наразі чинні EN 1005-2:2003 + A1:2008, EN 1005-4:2005 + A1:2008 і EN 1005-5:2007 відповідно; у тексті стандарту зроблено відповідні зміни;

— до розділу «Вступ» долучено «Національну примітку» щодо абревіатури EFTA;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— вилучено «Передмову» до EN 1005-3:2002 + A1:2008 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— змінено нумерацію виносок у зв’язку з вилученням «Передмови» до EN 1005-3:2002 + А1:2008, в якій було наведено виноску 1) ;

— вилучено додаток ZA «Зв’язок між EN 1005-3:2002 + A1:2008 та основними вимогами Директиви 98/37/ЄС», оскільки стаття 25 Директиви 2006/42/ЄС скасовує дію Директиви 98/37/ЄС з 29 грудня 2009 р. (виправлення від 09.06.2006). На час публікації останньої редакції цього стандарту (жовтень 2008 року) Директива 98/37/ЄС ще частково діяла одночасно з новою Директивою 2006/42/ЄС, тому посилання на стару директиву в першоджерелі правочинне, але після її повного скасування 29 грудня 2009 року будь-які посилання на Директиву 98/37/ЄС не правочинні;

— познаки одиниць фізичних величин відповідають серії стандартів ДСТУ ISO 80000.

EN 1005 складається з п’яти частин:

Частина 1. Терміни та визначення понять;

Частина 2. Ручне переміщення машин та їхніх складових частин;

Частина 3. Рекомендовані обмеження зусиль під час роботи з машинами;

Частина 4. Оцінювання робочих поз і рухів, пов’язаних з машиною;

Частина 5. Оцінювання ризику частого повторюваного маніпулювання.

EN 1070 наразі не чинний і чинного замість нього нормативного документа немає. Копії нормативних документів, на які наведено посилання в цьому стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

ВСТУП до EN 1005-3:2002 + А1:2008

Протягом життєвого циклу машини, починаючи від її виготовлення до демонтування, різні дії, пов’язані з її використанням, потребують докладання фізичної сили людини. Фізичні зусилля призводять до напруги опорно-рухової системи людини. Небажана напруга призводить до втоми, дискомфорту та розладу опорно-рухової системи. Виробник машини має можливість контролювати ці ризики для здоров’я, оптимізуючи потрібні зусилля врахуванням частоти, три валості та зміни їх використання.

Процедура обчислювання та рекомендовані обмеження, які наведено в цьому стандарті, спрямовані на зменшення ризику для здоров’я оператора, а також на підвищення маневреності та надання можливості більшій кількості людей керувати машинами, що підвищує продуктивність і прибутковість.

EN 1005-3:2002 + А1:2008 розроблено як гармонізований стандарт відповідно до вимог Директиви щодо безпеки машин та відповідних правил EFTA.

Національна примітка

EFTA — Європейська асоціація вільної торгівлі.

Цей стандарт, розроблений згідно з EN 1050, надає користувачеві можливість виявити небезпеку заподіяння шкоди здоров’ю, проявом якої є розлади опорно-рухової системи, а також надає засоби для якісного та, певною мірою, кількісного оцінювання ризику. Засоби, призначені для оцінювання ризику, також передбачають шляхи зменшення ризику. В цьому стандарті не розглянуто ризиків, пов’язаних з нещасними випадками.

Рекомендації, наведені в цьому стандарті, опираються на наукові факти щодо психології та епідеміології фізичної праці. Однак ця інформація не є вичерпною, а обмеження можуть змінюватися залежно від майбутніх досліджень. Відповідно до правил стандартів CEN/CENELEC, частина 2, 4.9.3, європейські стандарти переглядають з інтервалом не більше ніж п’ять років.

Цей стандарт — стандарт типу В, як установлено в EN 1070.

Положення цього стандарту може бути доповнено або змінено положеннями стандарту типу С.

Примітка. Вимоги стандарту типу С для машин, які перебувають у сфері застосування і які спроектовано та побудовано за вимогами стандарту типу С, матимуть пріоритет над вимогами цього стандарту типу В. 1

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БЕЗПЕЧНІСТЬ МАШИН ФІЗИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ЛЮДИНИ
Частина 3. Рекомендовані обмеження зусиль під час роботи з машинами

SAFETY OF MACHINERY HUMAN PHYSICAL PERFORMANCE
Part 3. Recommended force limits for machinery operation

Чинний від 2019–10–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює рекомендації для виробників машин (або їхніх складових частин) та для розробників стандартів типу С щодо контролю ризиків для здоров’я людини, пов’язаних із застосуванням фізичної сили під час роботи з машинами.

Цей стандарт визначає рекомендовані обмеження зусиль для дій під час роботи з машинами, що охоплює виготовлення, транспортування та введення в експлуатацію (збирання, установлення, регулювання), використання (робота, очищення, пошук дефектів, технічне обслуговування, налагодження, програмування або переналагодження), виведення з експлуатації, утилізацію і демонтування.

Цей стандарт поширюється, в основному, на машини, виготовлені після того, як видано цей стандарт.

Цей стандарт поширюється, з одного боку, на машини для професійного користування дорослим населенням, яке є здоровою робочою силою зі звичайними фізичними можливостями, та, з іншого боку, на машини для побутового користування всім населенням, дітьми та особами по хилого віку включно.

Ці рекомендації розроблено на основі досліджень, які проводили з європейським населенням.

Цей стандарт не поширюється на машини, виготовлені до його публікації CEN.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті зазначено положення з інших стандартів через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік нормативних документів подано нижче. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або перегляд їх стосуються цього стандарту тільки тоді, коли їх уведено внаслідок змін чи перегляду. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням наведених нормативних документів (разом зі змінами). EN 614-1 Safety of machinery — Ergonomic design principles — Part 1: Terminology and general principles EN 1005-1:2001 Safety of machinery — Human physical performance — Part 1: Terms and definitions EN 1070 Safety of machinery — Terminology. ДСТУ EN 1005-3:2018

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 614-1 Безпечність машин. Ергономічні принципи проектування. Частина 1. Термінологія та загальні принципи

EN 1005-1:2001 Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 1. Терміни та визначення понять

EN 1070 Безпечність машин. Термінологія.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи