ДСТУ EN 12629-1:2018 Устатковання для виробництва будівельних виробів з бетону та силікату кальцію. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги (EN 12629-1:2000 + A1:2010, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Устатковання для виробництва будівельних виробів
з бетону та силікату кальцію
БЕЗПЕКА
Частина 1. Загальні вимоги

ДСТУ EN 12629-1:2018
(EN 12629-1:2000 + А1:2010, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: робоча група, створена наказом Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 21 червня 2018 р. № 183

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 18 грудня 2018 р. № 499 з 2020-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 12629-1:2000 + А1:2010 Machines for the manufacture of constructional products from concrete and calcium-silicate — Safety — Part 1 : Common requirements (Устатковання для виробництва будівельних виробів з бетону та силікату кальцію. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги) і внесений з дозволу CEN, Avenue Маrnіх 17, В-1000 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом запишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 12629-1:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 12629-1:2000 + А1:2010

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Перелік значних небезпек

4.1 Механічні небезпеки

4.2 Електричні небезпеки

4.3 Небезпеки, спричинені шумом

4.4 Небезпеки, спричинені матеріалами або виробами

4.5 Небезпеки, спричинені нехтуванням ергономічних принципів

4.6 Небезпеки, спричинені відмовою енергопостачання

5 Вимоги щодо безпеки та/або заходи захисту

5.1 Рухомі частини передачі енергії

5.2 Рухомі частини, що задіяні в робочому процесі

5.3 Знаряддя для зміни інструментів та операцій з обслуговування машин

5.4 Налагодження функцій безпеки через мережу управління

5.5 Запобіжне устатковання

5.6 Електричне устатковання

5.7 Шум

5.8 Матеріали та вироби

5.9 Ергономічне проектування

5.10 Гідравлічне та пневматичне устатковання

5.11 Інтегровані транспортні системи, що є невід’ємною частиною машини

5.12 Додаткові вимоги до рухомих виробничих машин

6 Перевірка заходів щодо безпеки та/або застережень

7 Інформація для користувача

7.1 Система безпеки

7.2 Поверхня поділу

7.3 Запасні частини

7.4 Шум

7.5 Доступ

7.6 Зберігання

7.7 Мастила

8 Марковання

Додаток А (довідковий) Приклади машин для виробництва будівельних виробів з бетону та силікату кальцію

Додаток В (довідковий) Приклади огородження

Додаток ZA (довідковий) Взаємозв’язок між EN 12629-1:2000 + А1:2010 та основними вимогами Директиви ЄС 2006/42/ЕС

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Національний стандарт ДСТУ EN 12629-1:2018 (EN 12629-1:2000 + А1:2010, IDT) «Устатковання для виробництва будівельних виробів з бетону та силікату кальцію. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 12629-1:2000 (версія en) «Machines for the manufacture of constructional products from concrete and calcium-silicate — Safety — Part 1: Common requirements» із зміною EN 12629-1 + A1:2010 (версія en).

Відповідальний за цей стандарт в Україні — Національний орган стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»),

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 12629-1:2014 «Машини для виготовлення будівельних виробів з бетону та силікату кальцію. Вимоги щодо безпеки. Частина 1. Загальні вимоги», який прийнято методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт», крім додатка ZA;

— структурні елементи стандарту «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у «Вступі» та розділі «Нормативні посилання» наведено «Національні пояснення», виділені рамкою;

— з «Передмови» у цей «Національний вступ» внесено все, що безпосередньо стосується цього стандарту;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

Змінений за зміною А1:2010 текст виділено подвійною рискою на березі (II).

EN 12629-1:2000 було розроблено за дорученням, наданим CEN Європейською комісією та Європейською асоціацією вільної торгівлі, для забезпечення засобу відповідності основним вимогам Директиви ЄС.

Для зв’язку з директивами ЄС наведено додаток ZA, який є невід’ємною частиною цього документа.

Серія «Устатковання для виробництва будівельних виробів з бетону та силікату кальцію. Безпека» складається з таких частин:

Частина 1. Загальні вимоги.

Частина 2. Машини для виготовлення будівельних блоків.

Частина 3. Устатковання з рухомим та обертальним столом.

Частина 4. Машини для виготовлення покрівельної бетонної плитки.

Частина 5-1. Устатковання для виготовлення труб у вертикальному положенні.

Частина 5-2. Устатковання для виготовлення труб у горизонтальному положенні.

Частина 5-3. Устатковання для напруження арматури труб.

Частина 5-4. Механізми для нанесення покриву на залізобетонні труби.

Частина 6. Стаціонарне та мобільне устатковання для виробництва виробів збірних залізобетонних конструкцій.

Частина 7. Стаціонарне та мобільне обладнання для багатосерійного виробництва виробів з попередньо напруженого бетону.

Частина 8. Машини та устаткування для виготовлення будівельних виробів із силікату кальцію (та бетону).

EN 999, EN 1088, EN ISO 12100-1:2003 та EN ISO 12100-2:2003, посилання на які є в цьому стандарті, в Україні не прийняті.

ВСТУП до EN 12629-1:2000 + А1:2010

Цей стандарт є стандартом типу С, як зазначено у стандарті EN ISO 12100. Відповідна машина та ступінь, до якого належать небезпеки, небезпечні ситуації та події, наведені в цьому документі.

Якщо положення цього стандарту типу С відрізняються від зазначених у стандартах типу А або В. положення стандарту цього типу С мають перевагу над положеннями інших стандартів для машин, які були розроблені та виготовлені відповідно до положення цього документа типу С.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

Стандарти типу А — основні стандарти з безпеки, що встановлюють основні поняття, принципи конструювання та загальні положення, як» можуть бути застосовані до всіх машин.

Стандарти типу В — загальні стандарти з безпеки, в яких розглянуто один аспект безпеки або один тип захисного пристрою, який може бути використано для широкого класу машин.

Стандарти типу С — стандарти з безпеки машин, в яких розглянуто деталізовані вимоги до безпеки окремої машини або групи машин.

Посилання на відповідні стандарти, згадані вище, наводяться, якщо вимоги таких стандартів є актуальними

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

УСТАТКОВАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ
З БЕТОНУ ТА СИЛІКАТУ КАЛЬЦІЮ
БЕЗПЕКА
Частина 1. Загальні вимоги

MACHINES FOR THE MANUFACTURE OF CONSTRUCTIONAL
PRODUCTS FROM CONCRETE AND CALCIUM-SILICATE
SAFETY
Part 1. Common requirements

Чинний від 2020-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт застосовується до машин для виробництва будівельних виробів з бетону та/або силікату кальцію, приклади яких наведено в додатку А. Він містить поняття та загальні вимоги до проектування, експлуатації та обслуговування таких машин.

1.2 Цей стандарт стосується небезпек, зазначених у розділі 4, які можуть виникнути під час експлуатації та обслуговування, зокрема поверхні, машин для виробництва будівельних виробів з бетону та силікату кальцію, коли вони виконуються як передбачено та в умовах неправильного використання, які є розумно передбачуваними виробником.

Частини від 2 до 8 цього стандарту наводять додаткові особливі вимоги і тому мають бути застосовані разом із цими частинами.

1.3 Приготування бетонної та/або силікатної суміші та транспортування її від змішувача до виробничої дільниці не є частиною цього стандарту (див. EN 12151:2007). Устатковання для транспортування та обробки сформованих виробів, крім інтегрованої транспортної системи, не охоплюється цим стандартом.

1.4 На час розроблення вимог щодо визначення виду шуму для машини згідно з EN 12629, частини 2—8 не доступні для виконання вимог 5.7.2 та 7.4.2. Коли вони будуть доступні, їх буде наведено в цих стандартах.

1.5 Цей документ не застосовується до машин для виробництва будівельних виробів з бетону та/або силікату кальцію, які виготовлено до дати опублікування цього стандарту в статусі європейського.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведене видання. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 349:1993 + А1:2008 Safety of machinery — Minimum gaps to avoid crushing of parts of the human body

EN 457:1992 Safety of machinery — Auditory danger signals — General requirements, design and testing

EN 547-1:1996 + A1:2008 Safety of machinery — Human body measurements — Part 1: Principles for determining the dimensions required for openings for whole body access into machinery

EN 547-2 + A1:2008 Safety of machinery — Human body measurements — Part 2: Principles for determining the dimensions required for access openings

EN 547-3:1996 + A1:2008 Safety of machinery — Human body measurements — Part 3: Anthropometric data

EN 574 Safety of machinery — Two hand control devices - Functional aspects — Principles for design

EN 614-1:2006 + A1:2009 Safety of machinery — Ergonomic design principles — Part 1: Terminology and general principles

EN 626-1:1994 + A1:2008 Safety of machinery — Reduction of risks to health from hazardous substances emitted by machinery — Part 1: Principles and specifications for machinery manufacturers

EN 894-1 Safety of machinery — Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators — Part 1: General principles for human interactions with displays and control actuators

EN 894-2 Safety of machinery — Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators — Part 2: Displays

EN 894-3 Safety of machinery — Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators — Part 3: Control actuators

EN 953:1997 + A1:2009 Safety of machinery — Guards — General requirements for the design and construction of fixed and movable guards

EN 954-1:1996 Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 1: General principles for design

EN 982:1996 + A1:2008 Safety of machinery — Safety requirements for fluid power systems and their components — Hydraulics

EN 983:1996 + A1:2008 Safety of machinery — Safety requirements for fluid power systems and their components — Pneumatics

EN 999 Safety of machinery — The positioning of protective equipment in respect of approach speeds of parts of the human body

EN 1037:1995 + A1:2008 Safety of machinery — Prevention of unexpected start-up

EN 1088 Safety of machinery — Interlocking devices associated with guards — Principles for design and selection

EN ISO 3746:2009 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure — Survey method using an enveloping measurement surface over a reflecting plane (ISO 3746:1995, including Cor.1:1995)

EN ISO 11204:2010 Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions applying accurate environmental corrections (ISO 11204:2010)

EN ISO 11688-1:2009 Acoustics — Recommended practice for the design of low-noise machinery and equipment — Part 1: Planning (ISO/TR 11688-1:1995)

EN ISO 12100-1:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 1: Basic terminology, methodology (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2: Technical principles (ISO 12100-2:2003)

EN ISO 13850:2008 Safety of machinery — Emergency stop — Principles for design (ISO 13850:2006)

EN ISO 13857:2008 Safety of machinery — Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs (ISO 13857:2008)

EN ISO 14122-1:2001 Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 1: Choice of fixed means of access between two levels (ISO 14122-1:2001)

EN ISO 14122-2:2001 Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 2: Working platforms and walkways (ISO 14122-2:2001)

EN ISO 14122-3:2001 Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 3: Stairs, stepladders and guard-rails (ISO 14122-3:2001)

EN ISO 14122-4:2004 Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 4: Fixed ladders (ISO 14122-4:2004)

EN 60204-1:2006 Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1: General requirements (IEC 60204-1:2005, modified)

EN 61310-1:2008 Safety of machinery — Indication, marking and actuation — Part 1: Requirements for visual, acoustic and tactile signals (IEC 61310-1:2007)

EN 61496-1:2004 Safety of machinery — Electro-sensitive protective equipment — Part 1: General requirements and tests (IEC 61496-1:2004, modified).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 349:1993 + А1:2008 Безпечність машин. Мінімальні проміжки для уникнення здавлювання частин тіла людини

EN 457:1992 Безпечність машин. Звукові сигнали небезпеки. Загальні вимоги, проектування та випробування

EN 547-1:1996 + А1:2008 Безпечність машин. Розміри людського тіла. Частина 1. Принципи визначення розмірів отворів для доступу до робочих місць у машинах

EN 547-2 + А1:2008 Безпечність машин. Розміри людського тіла. Частина 2. Принципи визначення розмірів отворів для доступу

EN 547-3:1996 + А1:2008 Безпечність машин. Розміри людського тіла. Частина 3. Антропометричні дані

EN 574 Безпечність машин. Пристрої дворучного керування. Функціональні аспекти. Принципи проектування

EN 614-1:2006 + А1:2009 Безпечність машин. Ергономічні принципи проектування. Частина 1. Термінологія та загальні принципи

EN 626-1:1994 + А1:2008 Безпечність машин. Зниження ризику для здоров’я, спричинюваного небезпечними речовинами, виділюваними машинами. Частина 1. Принципи і технічні вимоги для виробників машин

EN 894-1 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування. Частина 1. Загальні принципи взаємодії людини з індикаторами та органами керування

EN 894-2 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування. Частина 2. Індикатори

EN 894-3 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування. Частина 3. Органи керування

EN 953:1997 + А1:2009 Безпечність машин. Огорожі. Загальні вимоги до проектування та конструювання нерухомих та рухомих огорож

EN 954-1:1996 Безпечність машин. Елементи безпечності систем керування. Частина 1. Загальні принципи проектування

EN 982:1996 + А1:2008 Безпечність машин. Вимоги безпеки до систем живлення та їхніх складових частин. Гідравліка

EN 983:1996 + А1:2008 Безпечність машин. Вимоги безпеки до систем живлення та їхніх складових частин. Пневматика

EN 999 Безпечність машин. Розташування захисних пристроїв з урахуванням швидкості наближення частин тіла людини

EN 1037:1995 + А1:2008 Безпечність машин. Запобігання несподіваному пуску

EN 1088 Безпечність машин. Блокувальні пристрої, з’єднані з огорожами. Принципи проектування і вибирання

EN ISO 3746:2009 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності джерел шуму за допомогою звукового тиску. Метод вимірювання з використанням обертаючої вимірювальної поверхні над відображеною площиною (ISO 3746:1995, з урахуванням 1:1995)

EN ISO 11204:2010 Акустика. Шум, що утворюють машини та устатковання. Визначення рівнів звукового тиску випромінення на робочому місці та в інших визначених місцях з урахуванням точних поправок на середовище (ISO 11204:2010)

EN ISO 11688-1:2009 Акустика. Практичні рекомендації щодо проектування малошумних машин й устатковання. Частина 1. Планування (ISO/RT 11688-1:1995)

EN ISO 12100-1:2003 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 1. Основна термінологія, методологія (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 2. Технічні принципи (ISO 12100-2:2003)

EN ISO 13850:2008 Безпечність машин. Аварійна зупинка. Принципи проектування (ISO 13850:2006)

EN IS0 13857:2008 Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання досягнення небезпечних зон верхніми та нижніми кінцівками (ISO 13857:2008)

EN ISO 14122-1:2001 Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 1. Вибір фіксованих засобів доступу між двома рівнями (ISO 14122-1:2001)

EN ISO 14122-2:2001 Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 2. Платформи робочі й проходи (ISO 14122-2:2001)

EN ISO 14122-3:2001 Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 3. Сходи, драбини зі східцями і перила (ISO 14122-3:2001)

EN ISO 14122-4:2004 Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 4. Стаціонарні сходи (ISO 14122-4:2004)

EN 60204-1:2006 Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 1. Загальні вимоги (ІЕС 60204-1:2005, MOD)

EN 61310-1:2008 Безпечність машин. Позначення, маркування та активація. Частина 1. Вимоги до візуальних, акустичних та тактильних сигналів (ІЕС 61310-1:2007)

EN 61496-1:2004 Безпечність машин. Захисна електрочутлива апаратура. Частина 1. Загальні вимоги та випробування (ІЕС 61496-1:2004, MOD).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online