ДСТУ EN 1175-1:2018 Безпечність транспорту промислового вантажного. Вимоги до електричних характеристик. Частина 1. Загальні вимоги до навантажувачів із живленням від акумуляторної батареї (EN 1175-1:1998 + A...

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Безпечність транспорту промислового вантажного
ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
Частина 1. Загальні вимоги до навантажувачів
із живленням від акумуляторної батареї

ДСТУ EN 1175-1:2018
(EN 1175-1:1998+ А1:2010, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Крани, підйомні пристрої та відповідне обладнання» (ТК 16)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 18 грудня 2018 р. № 504 з 2020-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 1175-1:1998 + А1:2010 Safety of industrial trucks — Electrical requirements — Part 1: General requirements for battery powered trucks (Безпечність транспорту промислового вантажного. Вимоги до електричних характеристик. Частина 1. Загальні вимоги до навантажувачів із живленням від акумуляторної батареї) і внесений з дозволу CEN, Avenue Marnix 17, В-1000 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 1175-1:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 1175-1:1998 + А1:2010

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Перелік суттєвих небезпек

5 Загальні вимоги

5.1 Тягові акумулятори

5.2 Роз’єми акумуляторної батареї

5.3 Теплорозсіювальні електричні компоненти

5.4 Електричні двигуни

5.5 Контактори

5.6 Електромеханічні гальма

5.7 Захист від ураження електричним струмом

5.8 Захист електрообладнання

5.9 Системи керування, пов’язані з безпекою

5.10 Кабелі

5.11 Практика електромонтажу

5.12 Заряджання акумулятора

5.13 Аварійне вимикання

5.14 Випробування ізоляції на пробій (типове випробування)

5.15 Вимірювання опору ізоляції (стандартне випробування)

5.16 Електромагнітне випромінювання

6 Додаткові вимоги до номінальних напруг понад 120 В

6.1 Акумулятор

6.2 Роз’єми акумуляторної батареї

6.3 Захист від ураження електричним струмом

6.4 Аварійне вимикання

6.5 Випробування на опір ізоляції (планове випробування)

7 Інформація щодо використання

7.1 Електрична схема

7.2 Перевірення безпеки

7.3 Акумулятор

7.4 Мінімальне маркування

7.5 Неіонізувальне випромінювання

Додаток А (обов’язковий) Роз’єми для тягових акумуляторів

Додаток В (обов’язковий) Електричні двигуни. Правила виготовлення та випробування

Додаток С (обов’язковий) Електромагнітні контактори

Додаток ZА (довідковий) Взаємозв’язок між EN 1175-1:1998 + А1:2010 та основними вимогами Директиви ЄС 2006/42/ЕС

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 1175-1:2018 (EN 1175-1:1998 + А1:2010, IDT) «Безпечність транспорту промислового вантажного. Вимоги до електричних характеристик. Частина 1. Загальні вимоги до навантажувачів із живленням від акумуляторної батареї», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 1175-1:1998 + А1:2010 (версія en) «Safety of industrial trucks — Electrical requirements — Part 1: General requirements for battery powered trucks».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 16 «Крани, підйомні пристрої та відповідне обладнання».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 1175-1:2014 «Безпечність промислових навантажувачів. Вимоги до електричних характеристик. Частина 1. Загальні вимоги до навантажувачів з живленням від акумуляторної батареї» (EN 1175-1:1998 + А1:2010, IDT), прийнятого методом підтвердження.

Цей стандарт є одним із групи стандартів щодо безпеки промислових навантажувачів:

prEN ISO 3691-1 Industrial trucks— Safety requirements and verification — Part 1: Self-propelled industrial trucks, other than driverless trucks, variable-reach trucks and burden-carrier trucks (ISO/DIS 3691-1:2008)

EN 1726-2 Safety of machinery — Industrial trucks — Self propelled trucks up to and including 10000 kg capacity and tractors with a drawbar pull up to and including 20000 N — Part 2: Additional requirements for trucks with elevating operator position and trucks specially designed to travel with elevated load

EN 1551 Safety of industrial trucks — Self propelled trucks over 10000 kg capacity

EN 1459 Safety of industrial trucks — Self propelled variable reach trucks

EN ISO 3691-5 Industrial trucks — Safety requirements and verification — Part 5: Pedestrian-propelled trucks (ISO 3691-5:2009)

EN 1757-3 Safety of industrial trucks — Pedestrial controlled manual and semi manual trucks — Part 3: Platform trucks

EN 1525 Safety of industrial trucks — Driverless trucks and their systems

EN 1175-1 Safety of industrial trucks — Electrical requirements — Part 1: General requirements for battery powered trucks

EN 1175-2 Safety of industrial trucks — Electrical requirements — Part 2: General requirements for internal combustion engine powered trucks

EN 1175-3 Safety of industrial trucks — Electrical requirements — Part 3: Specific requirements for the electric power transmission systems of internal combustion engine powered trucks

EN 1526 Safety of industrial trucks — Additional requirements for automated functions on trucks

EN 1755 Safety of industrial trucks — Operation in potentially explosive atmospheres; Use in flammable gas, vapour, mist and dust

EN 12053 Safety of industrial trucks — Test methods for measuring noise emissions

prEN ISO/DIS 13564 Test method for measuring visibility from self-propelled trucks (ISO/DIS 13564:1996)

EN 13059 Safety of industrial trucks — Test methods for measuring vibration

EN 12895 Industrial trucks — Electromagnetic compatibility.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

prEN ISO 3691-1 Навантажувачі промислові. Вимоги щодо безпеки та перевірення. Частина 1. Самохідні промислові навантажувачі, окрім автоматично керованих навантажувачів, навантажувачів зі змінним вильотом та навантажувачів, що транспортують вантажі (ISO/DIS 3691-1:2008)

EN 1726-2 Безпечність машин. Промислові навантажувачі. Самохідні навантажувачі вантажопідйомністю до та включно 10000 кг, і тягачі з тяговим зусиллям до 20000 Н включно. Додаткові вимоги до навантажувачів з піднятим робочим місцем оператора та навантажувачів, спеціально спроектованих для пересування з піднятим вантажем

EN 1551 Безпечність промислових навантажувачів. Самохідні навантажувачі вантажопідйомністю понад 10000 кг

EN 1459 Безпечність промислових навантажувачів. Самохідні навантажувачі з висувним вантажопідіймачем

EN ISO 3691-5 Навантажувачі промислові. Вимоги щодо безпеки та перевірення. Частина 5. Навантажувачі, керовані пішоходом (ISO 3691-5:2009)

EN 1757-3 Безпечність промислових навантажувачів. Навантажувачі, керовані пішоходом та напівпричепи. Частина 3. Навантажувачі з платформою

EN 1175-1 Безпечність транспорту промислового вантажного. Вимоги до електричних характеристик. Частина 1. Загальні вимоги до навантажувачів із живленням від акумуляторної батареї

EN 1175-2 Безпечність транспорту промислового вантажного. Вимоги до електричних характеристик. Частина 2. Загальні вимоги до навантажувачів із двигунами внутрішнього згоряння

EN 1175-3 Безпечність транспорту промислового вантажного. Вимоги до електричних характеристик. Частина 3. Спеціальні вимоги до систем передавання електроенергії навантажувачів із двигунами внутрішнього згоряння

EN 1525 Безпечність промислових навантажувачів. Навантажувачі з автоматичним керуванням та їхні системи

EN 1526 Безпечність промислових навантажувачів. Додаткові вимоги до автоматичних функцій навантажувача

EN 1755 Безпечність промислових навантажувачів. Робота в потенційно вибухонебезпечних атмосферах. Використання під час наявності займистих газів, парів, туману та пилу

EN 12053 Безпечність промислових навантажувачів. Методи випробування для вимірювання шумового випромінювання

prEN ISO/DIS 13564 Метод випробування для вимірювання видимості самохідних навантажувачів (ISO/DIS 13564:1996)

EN 13059 Безпечність промислових навантажувачів. Метод випробування для вимірювання вібрації

EN 12895 Навантажувачі промислові. Електромагнітна сумісність.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у «Національному вступі», у розділі 2 та в додатках А та В наведено «Національні пояснення», виділені рамкою;

— з «Передмови» до EN 1175-1:1998 + А1:2010 до цього «Національного вступу» внесено все, що безпосередньо стосується цього стандарту;

— познаки одиниць фізичних величин відповідають вимогам серп стандартів ISO 80000 «Величини та одиниці»;

— долучено довідковий додаток НА «Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документами, посилання на які є в цьому стандарті».

У цьому стандарті є посилання на EN 1050:1996, EN ISO 12100-1:2003 та EN ISO 12100-2:2003, які в Україні не чинні як національні. Замість них діє ДСТУ EN ISO 12100:2016 (EN ISO 12100:2010, IDT; ISO 12100:2010, IDT).

НD 53.6 S2:1992; НD 53.8 S4:1993, НD 405.1 S1, ІЕС 85:1984, ISO 5053:1987 не прийнято в Україні як національні стандарти.

ВСТУП до EN 1175-1:1998 + А1:2010

Цей стандарт є стандартом типу С, як визначено у EN ISO 12100-1:2003. Цей стандарт було підготовлено як гармонізований стандарт для забезпечення одного способу відповідності електричним аспектам суттєвих вимог безпеки Директиви щодо машин та механізмів та пов’язаних з ними правил Європейської асоціації вільної торгівлі. Електроустатковання, що відповідає цьому стандарту, вважають таким, що відповідає цим вимогам.

Ступінь виявлення небезпек зазначено в сфері застосування цього стандарту. Крім того, машини мають відповідати вимогам, наведеним у EN ISO 12100-2:2003, щодо небезпек, не охоплених цим стандартом.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БЕЗПЕЧНІСТЬ ТРАНСПОРТУ ПРОМИСЛОВОГО ВАНТАЖНОГО
ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
Частина 1. Загальні вимоги до навантажувачів із живленням
від акумуляторної батареї

SAFETY OF INDUSTRIAL TRUCKS
ELECTRICAL REQUIREMENT
Part 1. General requirements for battery powered trucks

Чинний від 2020-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт визначає електричні та пов’язані з ними механічні вимоги щодо безпеки для проектування та виготовлення електрообладнання в промислових навантажувачах з живленням від акумуляторної батареї (далі — навантажувачів) номінальною напругою в системі навантажувачів до 240 В.

Додаток А є обов’язковим і встановлює вимоги до роз’ємів для тягових акумуляторних батарей.

Додаток В є обов’язковим і поширюється на «Електродвигуни», а додаток С є обов’язковим і поширюється на «Електромагнітні контактори».

1.2 Вимоги цього стандарту застосовують, коли навантажувачі експлуатують у таких кліматичних умовах:

— середня температура довкілля під час безперервної роботи: + 25 °С;

— максимальна температура довкілля, короткотермінова робота (до 1 години): + 40 °С;

— найнижча температура довкілля для навантажувачів, призначених для використання в приміщенні: + 5 °С;

— найнижча температура довкілля для навантажувачів, призначених для використання в нормальних зовнішніх умовах: - 20 °С;

— висота, на якій здатен працювати навантажувач: до 2000 м;

— відносна вологість у діапазоні: від 30 % до 95 % (без конденсації).

1.3 Цей стандарт охоплює окремі небезпеки (наведені у розділі 4), які можуть виникнути під час передбаченого використання навантажувачів. Для небезпек, що виникають під час виробництва, транспортування, введення в експлуатацію, зняття з експлуатації та утилізації, потрібно зробити посилання на EN ISO 12100-2:2003.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті зазначено положення з інших стандартів через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік стандартів наведено нижче. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або їхній перегляд стосуються цього стандарту тільки тоді, коли їх уведено разом зі змінами чи переглядом. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням наведених документів.

EN 563:1994 Safety of machinery — Temperatures of touchable surfaces — Ergonomic data to establish temperature limit values for hot surfaces

EN 1050:1996 Safety of machinery — Principles for risk assessment

EN 12895:2000 Industrial trucks — Electromagnetic compatibility

EN 60034-1:1995 Rotating electrical machines— Part 1: Rating and performance (IEC 34-1:1994, modified)

EN 60204-1:1992 Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1: General requirements (IEC 204-1:1992, modified)

EN 60529:1991 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) (IEC 529:1989)

EN 60947-3:1992 Low-voltage switchgear and controlgear— Part 3: Switches, disconnectors, switch-disconnectors and fuse-combination units (IEC 947-3:1990, modified + Corrigendum December 1991)

EN 60947-5-1:1991 Low-voltage switchgear and controlgear — Part 5-1: Control circuit devices and switching elements. Section one: Electromechanical control circuit devices (IEC 947-5-1:1990)

HD 53.6 S2:1992 Rotating electrical machines — Part 6: Methods of cooling (IC Code) (IEC 34-6:1991)

HD 53.8 S4:1993 Rotating electrical machines — Part 8: Terminal markings and direction of rotation of rotating machines (IEC 34-8:1972 + A1:1990, modified)

HD 405.1 S1 Tests on electric cables under fire conditions. Parti: Test on a single vertical insulated wire or cable

EN ISO 12100-1:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 1: Basic terminology, methodology (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2: Technical principles (ISO 12100-2:2003)

EN ISO 13849-1:2008 Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 1: General principles for design (ISO 13849-1:2006)

IEC 85:1984 Thermal evaluation and classification of electrical insulation

IEC 384-14:1993 Fixed capacitors for use in electronic equipment — Part 14: Sectional specification. Fixed capacitors for electromagnetic interference suppression an connection to the supple mains

ISO 5053:1987 Powered industrial trucks — Terminology

ISO 6743-4:1982 Lubricants, industrial oils and related products (class L). Classification — Part 4: Family H (Hydraulic systems).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 563:1994 Безпечність машин. Температури поверхонь, доступних для дотику. Ергономічні дані для встановлення граничних значень температури гарячих поверхонь

EN 1050:1996 Безпечність машин. Принципи оцінювання ризику

EN 12895:2000 Навантажувачі промислові. Електромагнітна сумісність

EN 60034-1:1995 Машини електричні обертові. Частина 1. Номінальний режим та експлуатаційні характеристики (ІЕС 34-1:1994, модифікований)

EN 60204-1:1992 Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 1. Загальні вимоги (ІЕС 204-1:1992, модифікований)

EN 60529:1991 Ступені захисту, забезпечувані кожухами (Код IP) (ІЕС 529:1989)

EN 60947-3:1992 Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 3. Вимикачі, роз’єднувачі, вимикачі-роз’єднувачі та комбінації запобіжник — комутаційний аппарат (ІЕС 947-3:1990, модифікований + Виправлення, грудень 1991)

EN 60947-5-1:1991 Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 5-1. Пристрої розподільчих кіл та перемикальні елементи. Електромеханічні пристрої розподільних кіл (ІЕС 947-5-1:1990)

HD 53.6 S2:1992 Обертові електричні машини. Частина 6. Методи охолодження (Код ІС) (ІЕС 34-6:1991)

HD 53.8 S4:1993 Обертові електричні машини. Частина 8. Марковання терміналу та напрямку обертання обертальних машин (ІЕС 34-8:1972 + А1:1990, модифікований)

HD 405.1 S1 Випробування електричних кабелів в умовах пожежі. Частина 1. Випробування на одному вертикальному ізольованому дроті або кабелі

EN ISO 12100-1:2003 Безпека машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 1. Основна термінологія, методологія (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 2. Технічні принципи (ISO 12100-2:2003)

EN ISO 13849-1:2008 Безпечність машин. Деталі систем керування, пов’язані з убезпеченням. Частина 1. Загальні принципи проектування (ISO 13849-1:2006)

ІЕС 85:1984 Термічне оцінювання та класифікація електроізоляції

ІЕС 384-14:1993 Конденсатори постійної ємкості для використання в електронному устаткованні. Частина 14. Секційна специфікація. Конденсатори постійної ємкості для запобігання електромагнітним завадам і під’єднаний до мережі живлення

ISO 5053:1987 Промислові навантажувачі. Термінологія

ISO 6743-4:1982 Мастильні матеріали, промислові мастила та супутні компоненти (Клас L). Класифікація. Частина 1. Система Н (гідросистеми).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online