ДСТУ EN 12921-3:2018 Машини для чищення поверхні та попереднього оброблення промислових виробів з використанням рідини або пари. Частина 3. Безпечність машин, що використовують займисті рідини для чищення (EN...

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МАШИНИ ДЛЯ ЧИЩЕННЯ ПОВЕРХНІ
ТА ПОПЕРЕДНЬОГО ОБРОБЛЕННЯ
ПРОМИСЛОВИХ ВИРОБІВ
З ВИКОРИСТАННЯМ РІДИНИ
АБО ПАРИ
Частина 3. Безпечність машин, що використовують
займисті рідини для чищення

ДСТУ EN 12921-3:2018
(EN 12921-3:2005 + А1:2008, IDТ)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: робоча група, створена наказом Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 19 червня 2018 року № 178

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 18 грудня 2018 р. № 506 з 2020-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 12921-3:2005 + А1:2008 Machines for surface cleaning and pre-treatment of industrial items using liquids or vapours — Part 3: Safety of machines using flammable cleaning liquids (Машини для чищення поверхні та попереднього оброблення промислових виробів з використанням рідини або пари. Частина 3. Безпечність машин, що використовують займисті рідини для чищення) і внесений з дозволу CEN, Avenue Marnix 17, В-1000 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 12921-3:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 12921-3:2005 + А1:2008

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Перелік суттєвих небезпек

5 Вимоги та/чи заходи щодо безпеки

5.1 Загальні вимоги

5.2 Механічні небезпеки

5.3 Вимоги та заходи щодо безпеки від електричних небезпек

5.4 Вимоги та заходи щодо безпеки від термічних небезпек

5.5 Вимоги та заходи щодо безпеки від шуму

5.6 Вимоги та заходи щодо безпеки від небезпек, згенерованих матеріалами та речовинами, що обробляють, використовують або випускають машини для чищення

5.7 Вимоги та заходи щодо безпеки від комбінації небезпек

5.8 Вимоги та заходи щодо безпеки від збою енергопостачання

5.9 Вимоги та заходи щодо безпеки від збою систем керування

6 Верифікація вимог щодо безпеки

6.1 Загальні вимоги

6.2 Механічні небезпеки

6.3 Електричні небезпеки

6.4 Термічні небезпеки

6.5 Шум

6.6 Матеріал та речовини, які обробляють, використовують або випромінюють машини для чищення

6.7 Комбінація небезпек

6.8 Збій енергопостачання

6.9 Системи керування

7 Інформація для використання

7.1 Загальні вимоги

7.2 Інструкція з експлуатації

7.3 Марковання

Додаток А (обов’язковий) Визначення машини для чищення з властивим обмеженням нагрівання

Додаток В (довідковий) Класифікація займистих рідин відповідно до Директиви 67/548/ЕЕС

Додаток С (довідковий) Приклади класифікації ділянок машин для чищення, що використовують займисті рідини для чищення

Додаток ZA (довідковий) Взаємозв’язок між EN 12921-3:2005 + А1:2008 та основними вимогами Директиви 98/37/ЕС з поправками Директиви 98/79/ЕС

Додаток ZB (довідковий) Взаємозв’язок між EN 12921-3:2005 + А1:2008 та основними вимогами Директиви 2006/42/ЕС.22 Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 12921-3:2018 (EN 12921-3:2005 + А1:2008, IDT) «Машини для чищення поверхні та попереднього оброблення промислових виробів з використанням рідини або пари. Частина 3. Безпечність машин, що використовують займисті рідини для чищення», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 12921-3:2005 + А1:2008 (версія en) «Machines for surface cleaning and pre-treatment of industrial items using liquids or vapours — Part 3: Safety of machines using flammable cleaning liquids».

Національний орган стандартизації (ДП «УкрНДНЦ») відповідальний за цей стандарт в Україні.

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 12921-3:2014 (EN 12921-3:2005 + А1:2008, IDT), прийнятого методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт», «цей документ» замінено на «цей стандарт», крім додатків ZA та ZB;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографію» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— з «Передмови» до EN 12921-3:2005 + А1:2008 у цей «Національний вступ» узято те, що безпосередньо стосується цього стандарту;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

Стандарт EN 12921 (усі частини) складається з наведених нижче частин із загальною назвою «Машини для чищення поверхні та попереднього оброблення промислових виробів з використанням рідини або пари»:

— Частина 1. Загальні вимоги щодо безпеки;

— Частина 2. Безпечність машин, що використовують для чищення рідини на водній основі;

— Частина 3. Безпечність машин, що використовують займисті рідини для чищення;

— Частина 4. Безпечність машин, що використовують галогеновані розчинники.

Внесено зміни до посилання у примітці до 3.13, а саме посилання на 5.6.3.2.1.1 замінено на 5.6.3.2.2.1, оскільки допущено технічну помилку.

Внесено зміни до визначення поняття терміна 3.18, оскільки зазначене визначення поняття терміна відповідне терміну «верхня температура самозаймання».

Посилання у пунктах та підпунктах розділів 5 та 6 цього стандарту приведено у відповідність до EN 12921-1:2005, оскільки наведені посилання відповідають EN 12921-1:2004.

У цьому стандарті є посилання на європейські нормативні документи, які скасовано та замінено, а саме:

EN 954-1:1996 замінено на EN ISO 13849-1:2015. В Україні чинний ДСТУ EN ISO 13849-1:2018 (EN ISO 13849-1:2015, IDT; ISO 13849-1:2015, IDT);

EN ISO 12100-1:2003 та EN ISO 12100-2:2003 замінені на EN ISO 12100:2010. В Україні чинний ДСТУ EN ISO 12100:2016 (EN ISO 12100:2010, IDT; ISO 12100:2010, IDT);

EN 12874:2001 замінено на EN ISO 16852:2016. В Україні чинний ДСТУ EN ISO 16852:2017 (EN ISO 16852:2016, IDT; ISO 16852:2016, IDT);

EN 13463-1 замінено на EN ISO 80079-36:2016. В Україні чинний ДСТУ EN ISO 80079-36:2017 (EN ISO 80079-36:2016, IDT;

ISO 8007936:2016, IDT); EN 13463-5 замінено на EN ISO 80079-37:2016. В Україні чинний ДСТУ EN ISO 80079-37:2017 (EN ISO 80079-37:2016, IDT; ISO 80079-37:2016, IDT);

EN 50020 замінено на EN 60079-11:2012. В Україні чинний ДСТУ EN 60079-11:2016 (EN 60079-11:2012, IDT);

EN 50073:1999 замінено на EN 60079-29-2:2015. В Україні чинний ДСТУ EN 60079-29-2:2016 (EN 60079-29-2:2015, IDT);

ДСТУ EN 12921-3:2018 EN 61779-1:2000 та EN 61779-4:2000 замінені на EN 60079-29-1:2016. В Україні чинний ДСТУ EN 60079-29-1:2017 (EN 60079-29-1:2016, IDT).

ВСТУП ДО EN 12921-3:2005 + А1:2008

Цей стандарт належить до стандартів типу С згідно з EN ISO 12100.

Цей стандарт містить додаткові вимоги безпеки та/або відступи від EN 12921-1.

Сфера застосування цього стандарту поширюється на машини, пов’язані з певним рівнем небезпек, небезпечних ситуацій та подій.

Якщо положення стандарту типу С відрізняються від положень, зазначених у стандартах типів А або В, то положення стандарту типу С мають пріоритет відносно положень інших стандартів для машин, спроектованих та виготовлених відповідно до положень стандарту типу С.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МАШИНИ ДЛЯ ЧИЩЕННЯ ПОВЕРХНІ ТА ПОПЕРЕДНЬОГО
ОБРОБЛЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ ВИРОБІВ
З ВИКОРИСТАННЯМ РІДИНИ АБО ПАРИ
Частина 3. Безпечність машин, що використовують
займисті рідини для чищення

MACHINES FOR SURFACE CLEANING
AND PRE-TREATMENT OF INDUSTRIAL ITEMS
USING LIQUIDS OR VAPOURS
Part 3. Safety of machines using flammable cleaning liquids

Чинний від 2020-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт визначає суттєві небезпеки машин для чищення поверхні та попереднього оброблення (далі — машини для чищення) промислових виробів з використанням займистих рідин для чищення або суміші рідин для чищення, навіть у вигляді емульсії, які потенційно можуть утворю вати, навіть тимчасово, умови займистості.

Цей стандарт застосовують у поєднанні з EN 12921-1. Обидві частини разом охоплюють усі суттєві небезпеки, пов’язані з машинами для чищення промислових виробів з використанням рідини або пари під час використання за призначенням або в умовах, передбачених виробником (див. розділ 4). Конкретні вимоги, зазначені у цьому стандарті, мають пріоритет над відповідними вимогами, наведеними в EN 12921-1.

У межах цього стандарту терміни «горючі матеріали», «займисті речовини» та «вибухові речовини» використовують рівнозначно.

Цей стандарт не поширюється на машини та пов’язане устатковання, вилучене зі сфери застосування EN 12921-1.

Цей стандарт не поширюється на машини для чищення промислових виробів з використанням займистих рідин для чищення, виготовлених до дати публікації CEN стандарту EN 13042-3.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватися останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 954-1 Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 1: General principles for design

EN 1127-1:1997 Explosive atmospheres — Explosion prevention and protection — Part 1: Basic concepts and methodology

EN 1539 Dryers and ovens, in which flammable substances are released — Safety requirements

EN 12921-1:2005 Machines for surface cleaning and pre-treatment of industrial items using liquids or vapours — Part 1: Common safety requirements

EN 13463-1:2001 Non-electrical equipment for potentially explosive atmospheres — Part 1: Basic method and requirements

EN 13463-5 Non-electrical equipment intended for use in potentially explosive atmospheres — Part 5: Protection by constructional safety «с»

EN 50015:1998 Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres — Oil immersion «о»

EN 50017 Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres — Powder filling «q»

EN 50020 Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres — Intrinsic safety «і»

EN 60079-0 Electrical apparatus for explosive gas atmosphere — Part 0: General requirements (IEC 60079-0:2004)

EN 60079-1 Electrical apparatus for potentially explosive gas atmospheres — Part 1: Flameproof enclosures «d» (IEC 60079-1:2003)

EN 60079-2 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres — Part 2: Pressurized enclosures «р» (IEC 60079-2:2001)

EN 60079-7 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres — Part 7: Increased safety «е» (IEC 60079-7:2001)

EN 60079-15 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres — Part 15: Type of protection «п» (IEC 60079-15:2001, modified)

EN 60079-18 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres — Part 18: Construction test and marking of type of protection encapsulation «m» electrical apparatus (IEC 60079-18:2004)

EN 60079-25 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres — Part 25: Intrinsically safe systems (IEC 60079-25:2003)

EN 60204-1 Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1: General requirements (IEC 60204-1:1997)

EN 60529 Degrees of protection provided by enclosures (IP code) (IEC 60529:1989)

EN ISO 12100-1:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 1: Basic terminology, methodology (ISO 121001:2003)

EN ISO 12100-2 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2: Technical principles (ISO 12100-2:2003).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 954-1 Безпечність машин. Частини систем керування, пов’язані з забезпеченням безпеки. Частина 1. Загальні принципи проектування

EN 1127-1:1997 Вибухонебезпечне середовище. Запобігання вибухам та захист від них. Частина 1. Основна концепція та методологія

EN 1539 Сушарки та печі для вивільнення займистих речовин. Вимоги щодо безпеки

EN 12921-1:2005 Машини для чищення поверхні та попереднього оброблення промислових виробів з використанням рідини або пари. Частина 1. Загальні вимоги щодо безпеки

EN 13463-1:2001 Неелектричне устатковання для потенційно вибухонебезпечних середовищ. Частина 1. Основний метод та вимоги

EN 13463-5 Неелектричне устатковання для потенційно вибухонебезпечних середовищ. Частина 5. Захист конструкційної безпеки «с»

EN 50015:1998 Апаратура електрична для потенційно вибухонебезпечних середовищ. Апаратура маслонаповнена класу «о»

EN 50017 Апаратура електрична для потенційно вибухонебезпечних середовищ. Апаратура з кварцовим заповненням оболонки класу «q»

EN 50020 Апаратура електрична для потенційно вибухонебезпечних середовищ. Іскробезпека «і»

EN 60079-0 Апаратура електрична для вибухонебезпечних газових середовищ. Частина 0. Загальні вимоги (ІЕС 60079-0:2004)

EN 60079-1 Апаратура електрична для потенційно вибухонебезпечних газових середовищ. Частина 1. Вибухонепроникна оболонка виду «d» (ІЕС 60079-1:2003)

EN 60079-2 Апаратура електрична для вибухонебезпечних газових середовищ. Частина 2. Оболонка під надлишковим тиском «р» (ІЕС 600792:2001)

EN 60079-7 Апаратура електрична для вибухонебезпечних газових середовищ. Частина 7. Підвищений захист виду «е» (ІЕС 600797:2001)

EN 60079-15 Апаратура електрична для вибухонебезпечних газових середовищ. Частина 15. Вид захисту «п» (ІЕС 60079-15:2001, модифікований)

EN 60079-18 Апаратура електрична для вибухонебезпечних газових середовищ. Частина 18. Випробування конструкції та маркування електрообладнання з вибухозахистом виду «герметизація компаундом «т» (ІЕС 60079-18:2004)

EN 60079-25 Апаратура електрична для вибухонебезпечних газових середовищ. Частина 25. Іскробезпечні системи (ІЕС 6007925:2003)

EN 60204-1:1997 Безпечність машин. Електричне обладнання машин. Частина 1. Загальні вимоги (ІЕС 60204-1:1997)

EN 60529 Ступені захисту, що забезпечують кожухи (Код IP) (ІЕС 60529:1989)

EN ISO 12100-1:2003 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи конструювання. Частина 1. Основна термінологія, методологія (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи конструювання. Частина 2. Технічні принципи (ISO 121002:2003).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online