ДСТУ EN 12921-1:2018 Машини для чищення поверхні та попереднього оброблення промислових виробів з використанням рідини або пари. Частина 1. Загальні вимоги щодо безпеки (EN 12921-1:2005 + А1:2010, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МАШИНИ ДЛЯ ЧИЩЕННЯ ПОВЕРХНІ
ТА ПОПЕРЕДНЬОГО ОБРОБЛЕННЯ
ПРОМИСЛОВИХ ВИРОБІВ
З ВИКОРИСТАННЯМ РІДИНИ
АБО ПАРИ
Частина 1. Загальні вимоги
щодо безпеки

ДСТУ EN 12921-1:2018
(EN 12921-1:2005 + А1:2010, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Робоча група, створена наказом Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 19 червня 2018 р. № 178

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 27 листопада 2018 р. № 440 з 2020-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 12921-1:2005 + А1:2010 Machines for surface cleaning and pre treatment of industrial items using liquids or vapours — Part 1: Common safety requirements (Машини для чищення поверхні та попереднього оброблення промислових виробів з використанням рідини або пари. Частина 1. Загальні вимоги щодо безпеки) і внесений з дозволу CEN, Avenue Маrnіх 17, В-1000 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 12921-1:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 12921-1:2005 + А1:2010

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

З Терміни та визначення понять

4 Перелік істотних небезпек

4.1 Загальна інформація

4.2 Механічні небезпеки

4.3 Електричні небезпеки

4.4 Термічні небезпеки

4.5 Небезпеки, згенеровані шумом

4.6 Небезпеки, згенеровані матеріалами та речовинами, що обробляють, використовують або випромінюють машини для чищення

4.7 Комбінація небезпек

4.8 Небезпеки, спричинені збоєм енергопостачання

4.9 Небезпеки, пов’язані зі збоєм систем керування

5 Вимоги та/або заходи щодо безпеки

5.1 Загальні вимоги

5.2 Вимоги щодо безпеки та заходи від механічних небезпек

5.3 Вимоги та заходи щодо безпеки від електричних небезпек

5.4 Вимоги та заходи щодо безпеки від термічних небезпек

5.5 Вимоги та заходи щодо безпеки від шуму

5.6 Вимоги та заходи щодо безпеки від небезпек, згенерованих матеріалами та речовинами, які обробляє, використовує або випромінює машина для чищення

5.7 Вимоги та заходи щодо безпеки від комбінації небезпек

5.8 Вимоги та заходи щодо безпеки від збою енергопостачання

5.9 Вимоги та заходи щодо безпеки від збою систем керування

6 Верифікація вимог щодо безпеки

6.1 Загальна інформація

6.2 Механічні небезпеки

6.3 Електричні небезпеки

6.4 Термічні небезпеки

6.5 Шум

6.6 Матеріал та речовини, які обробляють, використовують або випромінюють машини для чищення

6.7 Комбінація небезпек

6.8 Збій енергопостачання

6.9 Системи керування

7 Інформація для використання

7.1 Загальна інформація

7.2 Інструкція з експлуатації

7.3 Марковання

Додаток А (довідковий) Національні посилання на граничні значення експозиції

Додаток ZA (довідковий) Взаємозв’язок між EN 12921-4:2005 + А1:2010 та основними вимогами Директиви ЄС 2006/42/ЕС.25

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 12921-1:2018 (EN 12921-1:2005 + А1:2010, IDТ) «Машини для чищення поверхні та попереднього оброблення промислових виробів з використанням рідини або пари. Частина 1. Загальні вимоги щодо безпеки», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 12921-1:2005 + А1:2010 (версія en) «Machines for surface cleaning and pre-treatment of industrial items using liquids or vapours — Part 1: Common safety requirements».

Відповідальний за цей стандарт в Україні — Національний орган стандартизації.

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 12921-1:2014 (EN 129211:2005 + А1:2010, IDT), прийнятого методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України. До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» та «цей документ» замінено на «цей стандарт», крім додатка ZA;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— вилучено «Передмову» до EN 12921-1:2005 + А1:2010 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

Внесено зміни до останнього речення абзацу 1 пункту 1.2 розділу І, а саме: уточнено номер стандарту, та речення викладено в такій редакції: «Конкретні вимоги, зазначені в EN 12921-2 та інших стандартах серії EN 12921, мають пріоритет над відповідними вимогами, наведеними в EN 12921-1», оскільки допущено технічну помилку.

Внесено зміни до четвертого перерахування переліку пункту 1.3 розділу І, а саме: номер стандарту EN 60335-2-4 замінено на EN 60335254, оскільки допущено технічну помилку.

Внесено до додатку НА стандарти EN 12921-2, EN 12921-4, EN 60335258, наведені у пунктах 1.2 та 1.3 розділу І, оскільки на них є посилання в тексті.

У цьому стандарті є посилання на міжнародні та європейські нормативні документи, які скасовано та замінено, а саме:

EN 294:1992 та EN 811 замінено на EN ISO 13857:2008. В Україні чинний ДСТУ EN ISO 13857:2016 (EN ISO 13857:2008, IDT; ISO 13857:2008, IDT);

EN 626-1 замінено на EN ISO 14123-1:2015. В Україні чинний

ДСТУ EN ISO 14123-1:2018 (EN ISO 14123-1:2015, IDT; ISO 14123-1:2015, IDT);

EN 982:1996 замінено на EN ISO 4413:2010. В Україні чинний ДСТУ EN ISO 4413:2014;

EN 983:1996 замінено на EN ISO 4414:2010. В Україні чинний ДСТУ EN ISO 4414:2018 (EN ISO 4414:2010, IDT; ISO 4414:2010, IDT);

EN 953:1997 замінено на EN ISO 14120:2015. В Україні чинний ДСТУ EN ISO 14120:2017 (EN ISO 14120:2015, IDT; ISO 14120:2015, IDT);

EN 954-1:1996 замінено на EN ISO 13849-1:2015. В Україні чинний ДСТУ EN ISO 13849-1:2018 (EN ISO 13849-1:2015, IDT; ISO 13849-1:2015, IDT);

EN 999:1998 замінено на EN ISO 13855:2010. В Україні чинний ДСТУ EN ISO 13855:2015 (EN ISO 13855:2010, IDT; ISO 13855:2010, IDT);

EN 1088:1995 замінено на EN ISO 14119:2013. В Україні чинний ДСТУ EN ISO 14119:2017 (EN ISO 14119:2013, IDT);

EN ISO 12100-1:2003 та EN ISO 12100-2:2003 замінені на EN ISO 12100:2010. В Україні чинний ДСТУ EN ISO 12100:2016 (EN ISO 12100:2010, IDT; ISO 12100:2010, IDT).

EN ISO 11688-2 та CR 954-100, посилання на які є в цьому стандарті, не прийнято в Україні як національні.

ВСТУП до EN 12921-1:2005 + А1:2010

Цей стандарт належить до стандартів типу С згідно з EN ISO 12100.

Сфера застосування цього стандарту поширюється на машини, пов’язані з певним рівнем небезпек, небезпечних ситуацій та подій.

Якщо положення стандарту типу С відрізняються від положень, зазначених у стандартах типів А або В, то положення стандарту типу С мають пріоритет відносно положень інших стандартів для машин, спроектованих та виготовлених відповідно до положень стандарту типу С.

Стандарт EN 12921 (усі частини) складається з наведених нижче частин із загальною назвою «Машини для чищення поверхні та попереднього оброблення промислових виробів з використанням рідини або пари»:

Частина 1. Загальні вимоги щодо безпеки.

Частина 2. Безпечність машин, що використовують рідини для чищення на водній основі.

Частина 3. Безпечність машин, що використовують займисті рідини для чищення.

Частина 4. Безпечність машин, що використовують галогеновані розчинники.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МАШИНИ ДЛЯ ЧИЩЕННЯ ПОВЕРХНІ ТА ПОПЕРЕДНЬОГО
ОБРОБЛЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ ВИРОБІВ
З ВИКОРИСТАННЯМ РІДИНИ АБО ПАРИ
Частина 1. Загальні вимоги щодо безпеки

MACHINES FOR SURFACE CLEANING AND PRE-TREATMENT
OF INDUSTRIAL ITEMS USING LIQUIDS OR VAPOURS
Part 1. Common safety requirements

Чинний від 2020-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на машини для чищення поверхні та попереднього оброблення (далі — машини для чищення) промислових виробів з використанням рідини або пари, а саме стаціонарні машини та пов’язане обладнання для автоматизованого й ручного чищення та процесів попереднього оброблення.

У межах цього стандарту машини для чищення промислових виробів розглядають як сукупність такого обладнання:

— насос(и) та/або інші механічні системи перемішування, рециркуляції та розпилення рідини для чищення;

— система примусової вентиляції;

— система для нагрівання з контролюванням температури;

— система конденсації;

— система фільтрації й розділення та/або екстракція твердих часток із рідини;

— конвеєр та/або система подачі виробів, що підлягають обробленню;

— системи подачі виробу та зворотно-поступальні механізми, які є частиною машини для чищення;

— системи контролю та/або моніторингу;

— система подачі рідини.

1.2 Цей стандарт визначає загальні суттєві небезпеки, небезпечні ситуації та події, пов’язані з машинами для чищення промислових виробів з використанням рідини або пари під час використання за призначенням або в умовах, передбачених виробником (див. розділ 4). Цей стандарт установлює загальні вимоги щодо безпеки для всіх видів машин для чищення промислових виробів з використанням рідини або пари та пов’язаних з ними загальних пристроїв, які необхідно використовувати в поєднанні з іншими стандартами серії EN 12921. Конкретні вимоги, зазначені у EN 12921-2, та інших стандартах серії EN 12921, мають пріоритет над відповідними вимогами, наведеними в EN 12921-1.

Конкретні небезпеки, пов’язані з типом рідини, яку використовують для чищення, визначено в таких стандартах:

— EN 12921-2 щодо рідин для чищення на водній основі;

— EN 12921-3 щодо займистих рідин для чищення;

— EN 12921-4 щодо галогенованих розчинників.

1.3 Цей стандарт не поширюється на машини для:

— мобільного портативного чищення;

— чищення під високим піском із застосуванням струменя води під високим тиском згідно з EN 1829-1;

— миття посуду конвеєрного типу згідно з EN 50416;

— чищення поверхні із застосуванням рідини згідно з EN 60335-2-54;

— миття посуду в комерційних цілях із підключенням до електромережі згідно з EN 60335-2-58;

— чищення під високим тиском та дією пари згідно з EN 60335-2-79;

— плазмового чищення;

— механічного абразивного чищення;

— термічного чищення;

— процесів сушіння;

— чищення текстильних матеріалів або одягу;

— харчової промисловості. Цей стандарт не поширюється на таке обладнання:

— завантажувально-вивантажувальні системи;

— автоматичні системи, наприклад, роботи, зазначені в EN ISO 10218-1;

— центрифуги, зазначені в EN 12547;

— насоси та насосні агрегати для рідини, зазначені в EN 809.

1.4 Цей стандарт не застосовують до машин для чищення промислових виробів, виготовлених до дати публікації CEN стандарту EN 12921-1.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 294 Safety of machinery — Safety distance to prevent danger zones being reached by the upper limbs

EN 349 Safety of machinery — Minimum gaps to avoid crushing of parts of the human body

EN 418 Safety of machinery — Emergency stop equipment, functional aspects — Principles for design

EN 563 Safety of machinery — Temperatures of touchable surfaces — Ergonomics data to establish temperature limit values for hot surfaces

EN 619 Continuous handling equipment and systems — Safety and EMC requirements for equipment for mechanical handling of unit loads

EN 626-1 Safety of machinery — Reduction of risks to health from hazardous substances emitted by machinery — Part 1: Principles and specifications for machinery manufacturers

EN 811 Safety of machinery — Safety distances to prevent danger zones being reached by the lower limbs

EN 842 Safety of machinery — Visual danger signals — General requirements, design and testing

EN 894-1 Safety of machinery — Ergonomic requirements for the design of displays and control actuators — Part 1: General principles for human interactions with displays and control actuators

EN 894-2 Safety of machinery — Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators — Part 2: Displays

EN 894-3 Safety of machinery — Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators — Part 3: Control actuators

EN 953 Safety of machinery — Guards — General requirements for the design and construction of fixed and movable guards

EN 954-1:1996 Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 1: General principles for design

CR 954-100 Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 100: Guide on the use and application of EN 954-1:1996

EN 981 Safety of machinery — System of auditory and visual danger and information signals

EN 982 Safety of machinery — Safety requirements for fluid power systems and their components — Hydraulics

EN 983 Safety of machinery — Safety requirements for fluid power systems and their components — Pneumatics

EN 999 Safety of machinery — The positioning of protective equipment in respect of approach speeds of parts of the human body

EN 1037 Safety of machinery — Prevention of unexpected start-up

EN 1088:1995 Safety of machinery — Interlocking devices associated with guards — Principles for design and selection

EN 1093-3 Safety of machinery — Evaluation of the emission of airborne hazardous substances — Part 3: Emission rate of a specified pollutant — Bench test method using the real pollutant

EN 1127-1 Explosive atmospheres — Explosion prevention and protection — Part 1: Basic concepts and methodology

EN 12921-3 Machines for surface cleaning and pre-treatment of industrial items using liquids or vapours — Part 3: Safety of machines using flammable cleaning liquids

EN 13478 Safety of machinery — Fire prevention and protection

EN 14462 Surface treatment equipment — Noise test code for surface treatment equipment including its ancillary handling equipment — Accuracy grades 2 and 3

EN 60204-1:1997 Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1: General requirements (IEC 60204-1:1997)

EN 61000-6-1 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 6-1: Generic standards; Immunity for residential, commercial and light-industrial environments (IEC 61000-6-1:1997, modified)

EN 61000-6-3 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 6-3: Generic standards; Emission standard for residential, commercial and light-industrial environments (IEC 61000-6-3:1996, modified)

EN 61010-1 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use — Part 1: General requirements (IEC 61010-1:2001)

EN 61310-1 Safety of machinery — Indication, marking and actuation — Part 1: Requirements for visual, auditory and tactile signals (IEC 61310-1:1995)

EN 61310-2 Safety of machinery — Indication, marking and actuation — Part 2: Requirements for marking (IEC 61310-2:1995)

EN ISO 11688-1 Acoustics — Recommended practice for the design of low-noise machinery and equipment — Part 1: Planning (ISO/TR 11688-1:1995)

EN ISO 12100-1:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 1: Basic terminology, methodology (ISO 121001:2003)

EN ISO 12100-2:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2: Technical principles (ISO 12100-2:2003)

EN ISO 14122-1 Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 1: Choice of fixed means of access between two levels (ISO 14122-1:2001)

EN ISO 14122-2 Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 2: Working platforms and walkways (ISO 14122-2:2001)

EN ISO 14122-3 Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 3: Stairs, stepladders and guard-rails (ISO 14122-3:2001)

ISO 3864-1 Graphical symbols — Safety colours and safety signs

ISO 7000 Graphical symbols for use on equipment — Index and synopsis.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 294 Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання досягненню зон ризиків верхніми кінцівками

EN 349 Безпечність машин. Мінімальні проміжки для уникнення здавлювання частин тіла людини

EN 418 Безпечність машин. Пристрої аварійної зупинки, функціональні аспекти. Принципи проектування

EN 563 Безпечність машин. Температури дотичних поверхонь. Ергономічні дані для встановлення граничних значень температури гарячих поверхонь

EN 619 Підіймально-транспортне устатковання та системи безперервної дії. Безпечність та вимоги щодо електромагнітної сумісності обладнання для механічного переміщення вантажних одиниць

EN 626-1 Безпечність машин. Зниження ризику для здоров’я, від небезпечних речовин, що виділяють машини. Частина 1. Принципи та технічні умови для виробників машин

EN 811 Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання досягненню небезпечних зон нижніми кінцівками

EN 842 Безпечність машин. Візуальні сигнали небезпеки. Загальні вимоги, проектування та випробування

EN 894-1 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування. Частина 1. Загальні принципи взаємодії людини з індикаторами та органами керування

EN 894-2 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування. Частина 2. Індикатори

EN 894-3 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування. Частина 3. Органи керування

EN 953 Безпечність машин. Огорожі. Загальні вимоги до проектування та конструювання нерухомих та рухомих огорож

EN 954-1:1996 Безпечність машин. Деталі систем управління, пов’язані із забезпеченням безпеки. Частина 1. Загальні принципи проектування

CR 954-100 Безпечність машин. Деталі систем управління, пов’язані із забезпеченням безпеки. Частина 100. Настанова щодо використання та застосування EN 954-1:1996

EN 981 Безпечність машин. Системи звукових і візуальних сигналів небезпеки та попередження

EN 982 Безпечність машин. Вимоги щодо безпеки до гідросистем та їх складових. Гідравліка

EN 983 Безпечність машин. Вимоги щодо безпеки до гідросистем та їх складових частин. Пневматика

EN 999 Безпечність машин. Розташування захисних пристроїв з урахуванням швидкості наближення частин тіла людини

EN 1037 Безпечність машин. Запобігання несподіваному пуску

EN 1088:1995 Безпечність машин. Блокувальні пристрої, з’єднані з огорожами. Принципи проектування і вибору

EN 1093-3 Безпечність машин. Оцінювання вмісту в повітрі емісії шкідливих речовин. Частина 3. Коефіцієнт емісії певного забруднювача. Стендовий метод випробування з використанням фактичного забруднювача

EN 1127-1 Вибухонебезпечне середовище. Запобігання вибухів і захист від них. Частина 1. Основні концепції й методологія

EN 12921-3 Машини для чищення поверхні та попереднього оброблення промислових виробів із використанням рідини або пари. Частина 3: Безпечність машин, що використовують займисті рідини для чищення

EN 13478 Безпечність машин. Протипожежні заходи та захист

EN 14462 Устатковання для обробляння поверхні. Звід правил по визначенню шуму устатковання для обробляння поверхні, включаючи допоміжне ручне устатковання. Класи точності 2 та 3

EN 60204-1:1997 Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 1. Загальні вимоги (ІЕС 60204-1:1997)

EN 61000-6-1 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 6-1. Загальні стандарти; несприйнятливість у житловому, комерційному середовищах та у виробничих зонах з малим енергоспоживанням (ІЕС 61000-6-1:1997, модифікований)

EN 61000-6-3 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 6-3. Загальні стандарти; норми емісії у житловому, комерційному середовищах та у виробничих зонах із малим енергоспоживанням (МЕК 6100045-3:1996, модифікований)

EN 61010-1 Вимоги щодо безпеки для електричного устатковання для вимірювання, контролю та використання у лабораторіях. Частина 1. Загальні вимоги (ІЕС 61010-1:2001)

EN 61310-1 Безпечність машин. Позначення, маркування та приведення вдію. Частина 1. Вимоги до візуальних, звукових і тактильних сигналів (ІЕС 61310-1:1995)

EN 61310-2 Безпечність машин. Позначення, маркування та приведення вдію. Частина 2. Вимоги до маркування (ІЕС 61310-2:1995)

EN ISO 11688-1 Акустика. Практичні рекомендації щодо проектування малошумних машин і устатковання. Частина 1. Планування (ISO/TR 11688-1:1995)

EN ISO 12100-1:2003 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи конструювання. Частина 1. Основна термінологія, методологія (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи конструювання. Частина 2. Технічні принципи (ISO 12100-2:2003)

EN ISO 14122-1 Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 1. Вибір фіксованих засобів доступу між двома рівнями (ISO 14122-1:2001)

EN IS014122-2 Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 2. Платформи робочі та проходи (ISO 14122-2:2001)

EN ISO 14122-3 Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 3. Сходи драбини та поручні (ISO 14122-3:2001)

ISO 3864-1 Графічні символи. Кольори та знаки безпеки

ISO 7000 Графічні символи, що їх використовують на устаткованні. Покажчик та огляд.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online