ДСТУ 7159:2010 Консерви. Соки відновлені. Загальні технічні умови

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Консерви

СОКИ ВІДНОВЛЕНІ

Загальні технічні умови

ДСТУ 7159:2010

Відповідає офіційному тексту

КИЇВ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2011

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Соки та соковмісні продукти» (ТК 154), Державний Вінницький проектно-конструкторський технологічний інститут Мінагрополітики України

РОЗРОБНИКИ: В. Докука; В. Зелінська (науковий керівник)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 11 березня 2010 р. № 85

3 НА ЗАМІНУ ДСТУ-П 4150:2003 (у частині відновлених соків)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Класифікація

5 Загальні технічні вимоги

6 Вимоги щодо безпеки

7 Вимоги щодо охорони довкілля

8 Маркування

9 Пакування

10 Правила транспортування та зберігання

11 Методи контролювання

12 Правила приймання

13 Гарантії виробника

Додаток А Мінімальні масові частки розчинних сухих речовин і титрованих кислот у соках

Додаток Б Методика розрахунку мінімальної масової частки розчинних сухих речовин і титрованих кислот у соках

Додаток В Коди ДКПП

Додаток Г Поживна (харчова) та енергетична цінність (калорійність) 100 г соку

Додатог Д Рекомендовані умови та строки зберігання соків

Додаток Е Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КОНСЕРВИ
СОКИ ВІДНОВЛЕНІ
Загальні технічні умови

КОНСЕРВЫ
СОКИ ВОССТАНОВЛЕННЫЕ
Общие технические условия

CANNED FOOD
RECONSTITUTED JUICES
General specifications

Чинний від 2011–10–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на консерви — соки відновлені (далі за текстом — соки), отримані доданням до соку концентрованого натурального та/або концентрованого пюре (пасти) підготованої питної води, соку натурального та/або пюре натурального з одночасним відновленням аромату чи без відновлення аромату, фасовані у герметичну тару та призначені для реалізування в торговельній мережі та системі ресторанного господарства.

1.2 Вимоги щодо безпечності продукції викладено у 5.1.3, 5.1.4, 5.1.6, 5.1.7 та щодо безпеки виробництва — у розділах 6 і 7.

1.3 Вимоги цього стандарту не поширюються на соки, призначені для дитячого харчування.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2073:2009 Консерви овочеві та фруктові. Технологічні процеси та способи консервування. Терміни та визначення понять

ДСТУ 3147–95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об’єктів ідентифікації. Формат та розташування штрихкодових позначок EAN на тарі та пакованні товарної продукції. Загальні вимоги

ДСТУ 3235–95 Устатковання овочефруктопереробної промисловості. Вимоги безпеки

ДСТУ 3357–96 Цукор рідкий. Технічні умови

ДСТУ 3583–97 (ГОСТ 13830–97) Сіль кухонна. Загальні технічні умови

ДСТУ 4283.1:2007 Консерви. Соки та сокові продукти. Частина 1. Терміни та визначення понять

ДСТУ 4283.2:2007 Консерви. Соки та сокові продукти. Частина 2. Номенклатура та вимоги

ДСТУ 4464:2005 Глюкоза кристалічна гідратна. Технічні умови

ДСТУ 4518:2008 Продукти харчові. Маркування для споживачів. Загальні правила

ДСТУ 4621:2006 Кислота молочна харчова. Загальні технічні умови

ДСТУ 4623:2006/ГОСТ 31361–2008 Цукор білий. Технічні умови

ДСТУ 4817:2007 Діоксид вуглецю газоподібний і скраплений. Технічні умови

ДСТУ 4912:2008 Фрукти, овочі і продукти перероблення. Методи визначання вмісту домішок рослинного походження

ДСТУ 4913:2008 Фрукти, овочі і продукти перероблення. Методи визначання вмісту мінеральних домішок

ДСТУ 4939:2008 Продукти перероблення фруктів та овочів, консерви м’ясні та м’ясо-рослинні. Методи визначання вмісту хлоридів

ДСТУ 4945:2008 Фрукти, овочі та продукти їх перероблення. Пікнометричний метод визначання вмісту розчинних сухих речовин

ДСТУ 4947:2008 Фрукти, овочі та продукти їх перероблення. Методи визначання вмісту мікотоксину патуліну

ДСТУ 4957:2008 Продукти перероблення фруктів та овочів. Методи визначання титрованої кислотності

ДСТУ 5081:2008 Продукти томатні концентровані. Загальні технічні умови

ДСТУ 5093:2008 Консерви. Готування розчинів реактивів, фарб, індикаторів і поживних середовищ, які застосовують у мікробіологічному аналізуванні

ДСТУ 7000:2009 Продукти переробляння фруктів і овочів. Метод визначання осаду у фруктових і ягідних соках та екстрактах

ДСТУ 7001:2009 Продукти переробляння фруктів і овочів. Метод визначання вмісту м’якоті

ДСТУ 7040:2009 Фрукти, овочі та продукти їх перероблення, консерви м’ясні та м’ясо-рослинні. Готування проб для лабораторних аналізів

ДСТУ 7138:2009* Продукція безалкогольної промисловості. Методи визначення діоксиду вуглецю

ДСТУ ГОСТ 908:2006 Кислота лимонна моногідрат харчова. Технічні умови

ДСТУ ГОСТ 5717.2:2006 Банки скляні для консервів. Основні параметри та розміри

ДСТУ ГОСТ 10117.1:2003 Пляшки скляні для харчових рідин. Загальні технічні умови

ДСТУ ГОСТ 10117.2:2003 Пляшки скляні для харчових рідин. Типи, параметри і основні розміри

ДСТУ ISO 780–2001 Паковання. Графічне марковання щодо поводження з товарами

ДСТУ ISO 2173:2007 Продукти з фруктів та овочів. Визначання розчинних сухих речовин рефрактометричним методом

ДСТУ ISO 2447:2004 Фрукти, овочі та продукти перероблення. Визначення вмісту олова

ДСТУ ISO 2448:2003 Продукти на основі фруктів та овочів. Визначання вмісту етанолу. Контрольний метод

ДСТУ ISO 6561:2004 Фрукти, овочі та продукти перероблення. Визначення вмісту кадмію. Спектрометричний метод безполуменевої атомної абсорбції

ДСТУ ISO 6633–2001 Фрукти, овочі та продукти перероблення. Визначення вмісту свинцю. Спектрометричний метод безполуменевої атомної абсорбції

ДСТУ ISO 6634:2004 Фрукти, овочі та продукти перероблення. Визначення вмісту миш’яку спектрометричним методом із застосуванням діетилдитіокарбамату

ДСТУ ISO 6636-2:2004 Фрукти, овочі та продукти перероблення. Визначення вмісту цинку. Частина 2. Спектрометричний метод атомної абсорбції

ДСТУ ISO 6637–2001 Фрукти, овочі та продукти перероблення. Визначення вмісту ртуті. Спектрометричний метод безполуменевої атомної абсорбції

ДСТУ ISO 7466–2001 Продукти перероблення фруктів і овочів. Визначення вмісту оксиметилфурфуролу (ОМФ)

ДСТУ ISO 7952:2004 Фрукти, овочі та продукти перероблення. Визначення вмісту міді спектрометричним методом полуменевої атомної абсорбції

ДСТУ EN 12143:2003 Соки фруктові та овочеві. Визначення вмісту розчинних сухих речовин. Рефрактометричний метод

ДСТУ EN 12147:2003 Соки фруктові та овочеві. Визначення титрованої кислотності

ДК 016–97 Державний класифікатор продукції та послуг

ГОСТ 12.1.003–83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.004–91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005–88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.3.002–75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 17.2.3.02–78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила визначання допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 2874–82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода питна. Гігієнічні вимоги та контролювання якості)

ГОСТ 5717–91 Банки стеклянные для консервов. Технические условия (Банки скляні для консервів. Технічні умови)

ГОСТ 5981–88 (ИСО 1361–83, ИСО 3004-1–86) Банки металлические для консервов. Технические условия (Банки металеві для консервів. Технічні умови)

ГОСТ 6687.3–87* Напитки безалкогольные газированные и напитки из хлебного сырья. Метод определения двуокиси углерода (Напої безалкогольні газовані і напої з хлібної сировини. Метод визначання діоксиду вуглецю)

ГОСТ 8756.1–79 Продукты пищевые консервированные. Методы определения органолептических показателей, массы нетто или объема и массовой доли составных частей (Продукти харчові консервовані. Методи визначання органолептичних показників, маси нетто чи об’єму та масової частки складових частин)

ГОСТ 8756.11–70 Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения прозрачности соков и экстрактов, растворимости экстрактов (Продукти переробляння плодів та овочів. Методи визначання прозорості соків та екстрактів, розчинності екстрактів)

ГОСТ 8756.18–70 Продукты пищевые консервированные. Метод определения внешнего вида, герметичности тары и состояния внутренней поверхности металлической тары (Продукти харчові консервовані. Метод визначання зовнішнього вигляду, герметичності тари та стану внутрішньої поверхні металевої тари)

ГОСТ 10444.11–89 Продукты пищевые. Методы определения молочно-кислых микроорганизмов (Продукти харчові. Методи визначання молочнокислих мікроорганізмів)

ГОСТ 10444.12–88 Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесневых грибов (Продукти харчові. Метод визначання дріжджів і плісеневих грибів)

ГОСТ 10444.15–94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (Продукти харчові. Методи визначання кількості мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів)

ГОСТ 13799–81 Продукция плодовая, ягодная, овощная и грибная консервированная. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение (Продукція плодова, ягідна, овочева та грибна консервована. Пакування, маркування, транспортування та зберігання)

ГОСТ 14192–96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 18192–72 Соки плодовые и ягодные концентрированные. Технические условия (Соки плодові та ягідні концентровані. Технічні умови)

ГОСТ 21205–83 Кислота винная пищевая. Технические условия (Кислота винна харчова. Технічні умови)

ГОСТ 24297–87 Входной контроль продукции. Основные положения (Вхідний контроль продукції. Основні положення)

ГОСТ 24556–89 (ИСО 6557-1–86, ИСО 6557-2–84) Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения витамина С (Продукти переробляння плодів та овочів. Методи визначання вітаміну С)

ГОСТ 25555.2–91 Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения содержания этилового спирта (Продукти переробляння плодів та овочів. Методи визначання вмісту етилового спирту)

ГОСТ 25749–83 Крышки металлические для стеклянной тары с венчиком горловины типа ІІІ. Технические условия (Кришки металеві для скляної тари з вінчиком горловини типу ІІІ. Технічні умови)

ГОСТ 26313–84 Продукты переработки плодов и овощей. Правила приемки, методы отбора проб (Продукти переробляння плодів та овочів. Правила приймання, методи відбирання проб)

ГОСТ 26668–85 Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора проб для микробиологических анализов (Продукти харчові та смакові. Методи відбирання проб для мікробіологічного аналізування)

ГОСТ 26669–85 Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологических анализов (Продукти харчові та смакові. Готування проб для мікробіологічного аналізування)

ГОСТ 26670–91 Продукты пищевые. Методы культивирования микроорганизмов (Продукти харчові. Методи культивування мікроорганізмів)

ГОСТ 26927–86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути (Сировина та продукти харчові. Методи визначання ртуті)

ГОСТ 26929–94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов (Сировина та продукти харчові. Готування проб. Мінералізація для визначання вмісту токсичних елементів)

ГОСТ 26930–86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка (Сировина та продукти харчові. Метод визначання миш’яку)

ГОСТ 26931–86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди (Сировина та продукти харчові. Методи визначання міді)

ГОСТ 26932–86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца (Сировина та продукти харчові. Методи визначання свинцю)

ГОСТ 26933–86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия (Сировина та продукти харчові. Методи визначання кадмію)

ГОСТ 26934–86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка (Сировина та продукти харчові. Метод визначання цинку)

ГОСТ 26935–86 Продукты пищевые консервированные. Метод определения олова (Продукти харчові консервовані. Метод визначання олова)

ГОСТ 28562–90 Продукты переработки плодов и овощей. Рефрактометрический метод определения растворимых сухих веществ (Продукти переробляння плодів та овочів. Рефрактометричний метод визначання розчинних сухих речовин)

ГОСТ 28805–90 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества осмотолерантных дрожжей и плесневых грибов (Продукти харчові. Методи виявляння і визначання кількості осмотолерантних дріжджів і плісеневих грибів)

ГОСТ 29032–91 Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения оксиметилфурфурола (Продукти переробляння плодів та овочів. Методи визначання оксиметилфурфуролу)

ГОСТ 30178–96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов (Сировина та продукти харчові. Атомно-абсорбційний метод визначання токсичних елементів)

ГОСТ 30425–97 Консервы. Метод определения промышленной стерильности (Консерви. Метод визначання промислової стерильності).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online