ДСТУ 7710:2015 Продукти кисломолочні для дитячого харчування. Загальні технічні умови

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОДУКТИ КИСЛОМОЛОЧНІ ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ
Загальні технічні умови

ДСТУ 7710:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2016

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Інститут продовольчих ресурсів НААН України, ВАТ «Завод дитячого харчування «Салюс»

РОЗРОБНИКИ: Г Єресько, д-р техн. наук; С. Андреус; Н. Васильєва, канд. техн. наук; І. Романчук, канд. техн. наук (науковий керівник); О. Голованов; В. Ященко

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 28 травня 2015 р. № 45 з 2016-08-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Класифікація та асортимент

5 Загальні технічні вимоги

6 Вимоги щодо безпеки

7 Вимоги щодо охорони довкілля, утилізування

8 Маркування

9 Пакування

10 Правила транспортування та зберігання

11 Методи контролювання

12 Правила приймання

13 Гарантії виробника

Додаток А Код продукції

Додаток Б Обчислення енергетичної цінності (калорійності) кисломолочних продуктів

Додаток В Перелік мінеральних речовин та вітамінів, рекомендованих для виробництва продуктів дитячого харчування на молочній основі

Додаток Г Бібліографія.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОДУКТИ КИСЛОМОЛОЧНІ
ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ
Загальні технічні умови

ПРОДУКТЫ КИСЛОМОЛОЧНЫЕ
ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ
Общие технические условия

PRODUCTS SOUR-MILK FOR
A CHILDREN’S FEED
General specifications

Чинний від 2016-08-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на продукти кисломолочні рідкі та пастоподібні для дитячого харчування (далі — продукти кисломолочні), що виробляють з молока із застосуванням спеціальних заквасок та компонентів рецептури.

1.2 Кисломолочні продукти призначені для догодовування дітей грудного та раннього віку в разі штучного і змішаного годування.

1.3 Вимоги щодо безпечності кисломолочних продуктів викладено в розділах 6, 7.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

Закон України 1393-XIV «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції»

Постанова Кабінету Міністрів України № 1195 «Про затвердження Порядку надання статусу спеціалізованої зони з виробництва сировини, що використовується для виготовлення продуктів дитячого та дієтичного харчування»

ДК 016:2010 Державний класифікатор продукції і послуг

ДСТУ 2212:2003 Молочна промисловість. Виробництво молока та кисломолочних продуктів. Терміни та визначення понять

ДСТУ 3147-95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об'єктів ідентифікації. Формат та розташування штрихкодових позначок EAN на тарі та пакованні товарної продукції. Загальні вимоги

ДСТУ 3662-97 Молоко коров’яче незбиране. Вимоги до закупівлі

ДСТУ 4273:2003 Молоко та вершки сухі. Загальні технічні умови

ДСТУ 4462.3.01:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Порядок здійснення операцій

ДСТУ 4462.3.02:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Пакування, маркування і захоронения відходів. Правила перевезення відходів. Загальні технічні та організаційні вимоги

ДСТУ 4492:2005 Олія соняшникова. Технічні умови

ДСТУ 4834:2007 Молоко та молочні продукти. Правила приймання, відбирання та готування проб до контролювання

ДСТУ 4873:2007 Цукор молочний. Технічні умови

ДСТУ 5073:2008 Молоко та вершки. Методика визначення термостійкості за алкогольною пробою

ДСТУ 6066:2008 Молоко та молочні продукти. Методика визначання температури і маси нетто

ДСТУ ГОСТ 8808-2003 Масло кукурузное. Технические условия (Олія кукурудзяна. Технічні умови)

ДСТУ IDF 122С:2003 Молоко і молочні продукти. Підготовка проб і розведень для мікробіологічного дослідження

ДСТУ ISO 707-2002 Молоко та молочні продукти. Настанови з відбирання проб

ДСТУ ISO 5538:2004 Молоко та молочні продукти. Відбирання проб. Контроль за якісними ознаками

ДСТУ ISO 12081:2004 Молоко. Визначення вмісту кальцію титриметричним методом

ДСТУ ISO 15885/IDF 184:2008 Жир молочний. Визначення жирнокислотного складу методом газорідинної хроматографії

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода питна. Гігієнічні вимоги і контроль за якістю)

ГОСТ 3622-68 Молоко и молочные продукты. Отбор проб и подготовка их к испытанию (Молоко та молочні продукти. Відбирання проб і підготування їх до випробувань)

ГОСТ 3623-73 Молоко и молочные продукты. Методы определения пастеризации (Молоко та молочні продукти. Методи визначення пастеризації)

ГОСТ 9142-90 Ящики из гофрированного картона. Общие технические условия (Ящики з гофрованого картону. Загальні технічні умови)

ГОСТ 9225-84 Молоко и молочные продукты. Методы микробиологического анализа (Молоко та молочні продукти. Методи мікробіологічного аналізування)

ГОСТ 10444.11-89 Продукты пищевые. Методы определения молочнокислых микроорганизмов (Продукти харчові. Методи визначення молочнокислих мікроорганізмів)

ГОСТ 10444.12-88 Продукты пищевые. Методы определения дрожжей и плесневых грибов (Продукти харчові. Методи визначення дріжджів та плісняви)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 15113.8-77 Концентраты пищевые. Методы определения золы (Концентрати харчові. Методи визначення золи)

ГОСТ 18251-87 Лента клеевая на бумажной основе. Технические условия (Стрічка клейова на паперовій основі. Технічні умови)

ГОСТ 20477-86 Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия (Стрічка поліетиленова з липким прошарком. Технічні умови)

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения (Вхідний контроль продукції. Основні положення)

ГОСТ 25951-83 Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия (Плівка поліетиленова термозсідальна. Технічні умови)

ГОСТ 26928-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения железа. (Сировина і продукти харчові. Метод визначення заліза)

ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка (Сировина та продукти харчові. Метод визначення цинку)

ГОСТ 30627.1-98 Продукты молочные для детского питания. Методы измерения массовой доли витамина А (ретинола) (Продукти молочні для дитячого харчування. Методи визначення масової частки вітаміну А (ретинолу))

ГОСТ 30627.2-98 Продукты молочные для детского питания. Методы измерения массовой доли витамина С (аскорбиновой кислоты) (Продукти молочні для дитячого харчування. Методи визначення масової частки вітаміну С (аскорбінової кислоти))

ГОСТ 30627.3-98 Продукты молочные для детского питания. Методы измерения массовой доли витамина Е (токоферола) (Продукти молочні для дитячого харчування. Методи визначення масової частки вітаміну Е (токоферолу))

ГОСТ 30627.4-98 Продукты молочные для детского питания. Методы измерения массовой доли витамина РР (ниацина) (Продукти молочні для дитячого харчування. Методи визначення масової частки вітаміну РР (ніацину))

ГОСТ 30627.5-98 Продукты молочные для детского питания. Методы измерения массовой доли витамина Вт (тиамина) (Продукти молочні для дитячого харчування. Методи визначення масової частки вітаміну В, (тіаміну))

ГОСТ 30627.6-98 Продукты молочные для детского питания. Методы измерения массовой доли витамина В2 (рибофлавина) (Продукти молочні для дитячого харчування. Методи визначення масової частки вітаміну В2 (рибофлавіну))

ГОСТ 30648.1-99 Продукты молочные для детского питания. Методы определения жира (Продукти молочні для дитячого харчування. Методи визначення жиру)

ГОСТ 30648.2-99 Продукты молочные для детского питания. Методы определения общего белка (Продукти молочні для дитячого харчування. Методи визначення загального білка)

ГОСТ 30648.3-99 Продукты молочные для детского питания. Методы определения влаги и сухих веществ (Продукти молочні для дитячого харчування. Методи визначення вологи та сухих речовин)

ГОСТ 30648.4-99 Продукты молочные для детского питания. Титрометрические методы определения кислотности (Продукти молочні для дитячого харчування. Титрометричні методи визначення кислотності)

ГОСТ 30648.5-99 Продукты молочные для детского питания. Методы определения активной кислотности (Продукти молочні для дитячого харчування. Методи визначення активної кислотності)

ДНАОП 1.8.20-1.05-99 Правила охорони праці для працівників підприємств по переробці молока

ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

ДСП 4.4.4.011-98 Державні санітарні правила для молокопереробних підприємств

ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами)

СанПіН Державні санітарні правила і норми утримання територій населених місць

СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы по охране поверхностных вод от загрязнения (Санітарні правила і норми з охорони поверхневих вод від забруднення).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online