ДСТУ 7210:2011 Напої міцні із виноградних спиртів. Технічні умови

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАПОЇ МІЦНІ
ІЗ ВИНОГРАДНИХ СПИРТІВ
Технічні умови

ДСТУ 7210:2011

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Національний інститут винограду і вина «Магарач», Державне підприємство «Проектно-конструкторський технологічний інститут «Плодмашпроект»», корпорація «Укрвинпром»

РОЗРОБНИКИ: А. Авідзба, д-р с.-г. наук; М. Агафонов; Л. Алєксєєва, канд. техн. наук; О. Василин, канд. техн. наук; В. Гержикова, д-р техн. наук; Т. Горбова; О. Гусева; О. Дернова; В. Загоруйко, д-р техн. наук; І. Костюченко; Ю. Огай, канд. техн. наук; О. Палєха, канд. с.-г. наук; О. Соловьов; Т. Стрельницька; Л. Стрельницький; Н. Толстенко, канд. техн. наук; О. Удод; В. Фуркевич, канд. техн. наук; С. Ченуша; А. Яланецький, канд. техн. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 21 січня 2011 р. № 12

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Класифікація

5 Технічні вимоги

5.1 Основні показники та характеристики

5.2 Вимоги до сировини і матеріалів

6 Вимоги щодо безпеки

7 Вимоги щодо охорони довкілля

8 Маркування

9 Пакування

10 Правила транспортування та зберігання

11 Методи контролювання

12 Правила приймання

13 Гарантії виробника

Додаток А Коди згідно з ДК 016

Додаток Б Перелік рослинної сировини, яку використовують під час виробництва напоїв

Додаток В Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАПОЇ МІЦНІ ІЗ ВИНОГРАДНИХ СПИРТІВ
Технічні умови

НАПИТКИ КРЕПКИЕ ИЗ ВИНОГРАДНЫХ СПИРТОВ
Технические условия

STRONG DRINKS FROM VINE ETHANOLS
Specifications

Чинний від 2012–01–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на напої міцні (далі за текстом — напої), виготовлені зі спиртів етилових виноградних (крім спирту-сирцю) доведенням їх до кондицій пом’якшеною водою з додаванням (або без) добавок із харчової та рослинної сировини і призначені для реалізування в торговельній мережі.

Вимоги щодо якості продукції, що забезпечують її нешкідливість та безпечність для життя населення та охорони довкілля, викладено у 5.1.2, 5.1.3, 5.1.5, 5.1.6 та розділах 6, 7, 11.

2 НОРМАТИВНI ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ ГОСТ 908:2006 Кислота лимонна моногідрат харчова. Технічні умови

ДСТУ 2110–92 (ГОСТ 7183–93) Пінозмішувачі. Технічні умови

ДСТУ 2113–92 (ГОСТ 12962–93) Генератори піни середньої кратності. Технічні умови

ДСТУ 2163–93 Виноробство. Терміни та визначення

ДСТУ 2164–93 Вина виноградні. Терміни та визначення

ДСТУ 3583–97 (ГОСТ 13830–91) Сіль кухонна. Загальні технічні умови

ДСТУ 3778–98 Ящики пластмасові багатооборотнi для пляшок. Загальнi технiчнi умови

ДСТУ 4286:2004 Крохмаль картопляний. Технічні умови

ДСТУ 4497:2005 Мед натуральний. Технічні умови

ДСТУ 4623:2006/ГОСТ 31361–2008 Цукор білий. Технічні умови

ДСТУ 4817:2007 Діоксид вуглецю газоподібний і скраплений. Технічні умови

ДСТУ 6039:2008 Вина, коньяки України, напої. Методи визначання повноти наливу у спожиткову тару

ДСТУ 6040:2008 Продукція виноробна. Правила приймання та методи відбирання проб

ДСТУ 6041:2008 Спирти етилові із виноградної сировини. Технічні умови

ДСТУ 7113:2009 Вибухонебезпечні середовища. Частина 0. Електрообладнання. Загальні вимоги

ДСТУ Б-А.3.2:2009 ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ ГОСТ 10117.1–2003 Пляшки скляні для харчових рідин. Загальні технічні умови

ДСТУ ГОСТ 10117.2–2003 Пляшки скляні для харчових рідин. Типи, параметри і основні розміри

ДСТУ ГОСТ 13191:2009 Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные. Метод определения этилового спирта (Вина, виноматеріали, коньяки й коньячні спирти, соки плодово-ягідні спиртовані. Метод визначання етилового спирту)

ДСТУ ГОСТ 13192:2009 Вина, виноматериалы и коньяки. Метод определения сахаров (Вина, виноматеріали й коньяки. Метод визначання цукрів)

ДСТУ ГОСТ 13194:2011 Коньяки и коньячные спирты. Метод определения метилового спирта (Коньяки й коньячні спирти. Метод визначання метилового спирту)

ДСТУ ГОСТ 14252:2009 Вина и виноматериалы, соки плодово-ягодные спиртованные. Методы определения титруемых кислот (Вина й виноматеріали, соки плодово-ягідні спиртовані. Методи визначання титрованих кислот)

ДК 016–97 Державний класифікатор продукції та послуг

ГОСТ 12.1.003–83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.004–91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги

 ГОСТ 12.1.005–88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007–76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація та загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.010–76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования (ССБП. Вибухобезпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.011–78 ССБТ. Смеси взрывоопасные. Классификация и методы испытаний (ССБП. Суміші вибухонебезпечні. Класифікація та методи випробовувань)

ГОСТ 12.1.050–86 ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах (ССБП. Методи вимірювання шуму на робочих місцях)

ГОСТ 12.2.003–91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.002–75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 17.2.3.01–86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов (Охорона природи. Атмосфера. Правила контролю якості повітря населених пунктів)

ГОСТ 2156–76 Натрий двууглекислый. Технические условия (Натрій двовуглекислий. Технічні умови)

ГОСТ 3118–77 Кислота соляная. Технические условия (Кислота соляна. Технічні умови)

ГОСТ 4453–74 Уголь активный осветляющий древесный порошкообразный. Технические условия (Вугілля активне освітлювальне деревне порошкоподібне. Технічні умови)

ГОСТ 5541–76 Средства укупорочные корковые. Технические условия (Засоби закупорювальні коркові. Технічні умови)

ГОСТ 6217–74 Уголь активный древесный дробленный. Технические условия (Вугілля активне деревне дроблене. Технічні умови)

ГОСТ 6824–96 Глицерин дистиллированный. Технические условия (Гліцерин дистильований. Технічні умови)

ГОСТ 6948–81 Пенообразователь ПО-1. Технические условия (Піноутворювач ПУ-1. Технічні умови)

ГОСТ 6968–76 Кислота уксусная лесохимическая. Технические условия (Кислота оцтова лісохімічна. Технічні умови)

ГОСТ 11293–89 Желатин. Технические условия (Желатин. Технічні умови)

ГОСТ 12290–89 Картон фильтровальный для пищевых жидкостей. Технические условия (Картон фільтрувальний для харчових рідин. Технічні умови)

ГОСТ 13195–73 Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные. Метод определения железа (Вина, виноматеріали, коньяки й коньячні спирти, соки плодово-ягідні спиртовані. Метод визначання заліза)

ГОСТ 13516–86 Ящики из гофрированного картона для консервов, пресервов и пищевых жидкостей. Технические условия (Ящики з гофрованого картону для консервів, пресервів й харчових рідин. Технічні умови)

ГОСТ 14192–96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 14251–75 Вина и виноматериалы, соки плодово-ягодные спиртованные. Метод определения приведенного экстракта (Вина й виноматеріали, соки плодово-ягідні спиртовані. Метод визначання приведеного екстракту)

ГОСТ 18078–72 Экстракты плодовые и ягодные. Технические условия (Екстракти плодові і ягідні. Технічні умови)

ГОСТ 18251–87 Лента клеевая на бумажной основе. Технические условия (Стрічка клейка на паперовій основі. Технічні умови)

ГОСТ 20477–86 Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия (Стрічка поліетиленова з липким шаром. Технічні умови)

ГОСТ 20490–75 Калий марганцовокислый. Технические условия (Калій марганцевокислий. Технічні умови)

ГОСТ 22702–77 Ящики из гофрированного картона для бутылок с пищевыми жидкостями, поставляемыми для экспорта. Технические условия (Ящики з гофрованого картону для пляшок із харчовими рідинами, що постачають на експорт. Технічні умови)

ГОСТ 24831–81 Тара-оборудование. Типы, основные параметры и размеры (Тара-обладнання. Типи, основні параметри й розміри)

ГОСТ 25951–83 Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия (Плівка поліетиленова термозсідальна. Технічні умови)

ГОСТ 26927–86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути (Сировина та продукти харчові. Методи визначання ртуті)

ГОСТ 26928–86 Продукты пищевые. Метод определения железа (Продукти харчові. Метод визначання заліза)

ГОСТ 26929–94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов (Сировина та продукти харчові. Готування проб. Мінералізування для визначення вмісту токсичних елементів)

ГОСТ 26930–86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка (Сировина та продукти харчові. Метод визначання миш’яку)

ГОСТ 26931–86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди (Сировина та продукти харчові. Методи визначання міді)

ГОСТ 26932–86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца (Сировина та продукти харчові. Методи визначання свинцю)

ГОСТ 26933–86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия (Сировина та продукти харчові. Методи визначання кадмію)

ГОСТ 26934–86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка (Сировина та продукти харчові. Метод визначання цинку)

ГОСТ 30178–96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов (Сировина та продукти харчові. Атомно-абсорбційний метод визначання токсичних елементів).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online