ДСТУ 2423-94 Олії рослинні. Виробництво. Терміни та визначення

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОЛІЇ РОСЛИННІ.
ВИРОБНИЦТВО
Терміни та визначення

ДСТУ 2423—94

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОЛІЇ РОСЛИННІ. ВИРОБНИЦТВО
Терміни та визначення

МАСЛА РАСТИТЕЛЬНЫЕ. ПРОИЗВОДСТВО
Термины и определения

VEGETABLE OILS. PRODUCTION
Terms and definitions

Чинний від 01.01.95

Цей стандарт установлює терміни та визначення основних понять у галузі виробництва рослинних олій.

Терміни, встановлені цим стандартом, обов’язкові для використання в усіх видах документації, науково-технічній, навчальній і довідковій літературі та в комп’ютерних інформаційних системах.

Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін.

Стандартизовані терміни набрані напівжирним шрифтом, а синоніми - курсивом.

У випадках, коли суттєві ознаки містяться в буквальному значенні терміна, замість визначення становиться риска.

Не дозволяється вживати терміни-синоніми, наведені в круглих дужках після стандартизованого терміна з позначкою «Нд».

У стандарті як довідкові наведено відповідники термінів російською мовою, а також абеткові покажчики термінів українською та російською мовами.

У стандарті наведені додатки, які містять перелік видів основної олійної сировини та рослинних олій, абеткові покажчики термінів українською та російською мовами.

1 ОЛІЙНА СИРОВИНА

1 олійна сировина

ru масличное сырье

Насіння та плоди олійних рослин, відходи ефіромасляного та консервного виробництв, що містять олію і використовуються для промислового одержування харчових та технічних олій

Семена и плоды масличных растений, маслосодержащие отходы эфиромасличного и консервного производств, используемые для промышленного извлечения пищевых и технических растительных масел

2 кондиційна сировина

ru кондиционное сырье

Олійна сировина, яка відповідає вимогам чинної нормативно-технічної документації за всіма показниками

Масличное сырье, удовлетворяющее требованиям действующей нормативно-технической документации по всем показателям

3 некондиційна сировина

ru некондиционное сырье

Олійна сировина, яка за одним або кількома показниками не відповідає вимогам діючої нормативно-технічної документації

Масличное сырье, не удовлетворяющее требованиям действующей нормативно-технической документации по одному или нескольким показателям

4 дефектне насіння

ru дефектные семена

Зіпсоване насіння з кольором ядра, значно відмінним від нормального, а також загниле, запліснявіле, проросле, кислотне число олій в якому більше 5 мг/КОН

Испорченные семена, с цветом ядра значительно отличающимся от нормального, а также загнившие, пораженные плесенью, проросшие, кислотное число масел которых более 5 мг/КОН

5 бите насіння

ru битые семена

Насіння у вигляді часточок різного розміру, пошкоджене під час збирання та обробки

Семена, поврежденные при уборке и обработке в виде частичек различных по размерам

6 горіле насіння

ru горелые семена

Насіння з темно-брунатим або чорним забарвленням ядра, що змінилось внаслідок несприятливих температурних впливів

Семена с темно-коричневым или черным цветом ядра, изменившиеся в результате неблагоприятных температурных воздействий

7 необрушена олійна сировина

ru необрушенное масличное сырье

Насіння, в якому плодова та насіннєва оболонки не відокремлені від ядра

Семена, в которых плодовая и семенная оболочки не отделены от ядра

2 ПРОДУКТИ ТА НАПІВПРОДУКТИ

8 обрушена олійна сировина
(Нд рушанка)

ru обрушенное масличное сырье
(Нд рушанка)

Напівпродукт, одержаний внаслідок відокремлення плодової та насіннєвої оболонки від ядра

Полупродукт, полученный в результате отделения плодовой и семенной оболочек от ядра

9 олійне ядро

ru масличное ядро

Напівпродукт, одержаний внаслідок обрушення та розподілу на фракції олійної сировини

Полупродукт, полученный в результате обрушивания и разделения на фракции масличного сырья

Повна версія документа доступна БЕЗКОШТОВНО авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online