ДСТУ 9115:2021 Система управління пожежною безпекою об’єкта захисту. Внутрішній аудит з оцінки протипожежного стану. Загальні положення

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Система управління пожежною безпекою об’єкта захисту
ВНУТРІШНІЙ АУДИТ З ОЦІНКИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО СТАНУ
Загальні положення

ДСТУ 9115:2021

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Пожежна безпека та протипожежна техніка» (ТК 25)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 13 серпня 2021 р. № 281 з 2022–05–01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

6 Підготування до проведення внутрішнього аудиту з оцінки протипожежного стану об’єкта захисту

7 Здійснення внутрішнього аудиту з оцінки протипожежного стану об’єкта захисту

Додаток А (обов’язковий) Перелік критеріїв та доказів внутрішнього аудиту з оцінки протипожежного стану

Додаток Б (довідковий) Приклади практичного проведення внутрішнього аудиту протипожежного стану об’єкта захисту за окремими критеріями аудиту

Додаток В (довідковий) Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПОЖЕЖНОЮ БЕЗПЕКОЮ ОБ’ЄКТА ЗАХИСТУ
ВНУТРІШНІЙ АУДИТ З ОЦІНКИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО СТАНУ
Загальні положення

MANAGEMENT SYSTEM FOR FIRE SAFETY OF THE PROTECTED FACILITY
INTERNAL AUDIT TO ASSESS THE FIRE CONDITION
General provisions

Чинний від 2022–05–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює загальні вимоги щодо оцінювання протипожежного стану об’єкта захисту для забезпечення функціонування системи управління пожежною безпекою цього об’єкта згідно з ДСТУ 8965:2019.

Цей стандарт призначений для розроблення суб’єктом управління пожежною безпекою об’єкта захисту відповідних управлінських рішень (заходів), планування фінансових витрат на їх реалізацію та пріоритетності їх виконання.

Цей стандарт установлює якісну оцінку протипожежного стану пожежної безпеки об’єкта захисту суб’єктом управління пожежною безпекою цього об’єкта під час проведення внутрішнього аудиту (обстеження).

Цей стандарт може бути застосовано суб’єктами управління пожежною безпекою об’єкта захисту під час підготування декларації відповідності матеріально-технічної бази цього об’єкта вимогам законодавства з питань пожежної безпеки згідно з [1] — [2].

Цей стандарт не поширюється на оцінювання (експертизу) протипожежного стану об’єктів з високим ступенем ризику від провадження господарської діяльності згідно з [3] суб’єктами господарювання, що мають відповідну ліцензію. Цей стандарт не поширюється на проведення згідно з [4] планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері пожежної безпеки.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

ДСТУ 2272:2006 Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 2273:2006 Протипожежна техніка. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 8767:2018 Пожежно-рятувальні частини. Вимоги до дислокації та району виїзду, комплектування пожежними автомобілями та проектування

ДСТУ 8828:2019 Пожежна безпека. Загальні положення

ДСТУ 8965:2019 Система управління пожежною безпекою об’єкта захисту. Загальні положення

ДСТУ Б В.1.1-36:2016 Визначення категорій приміщень, будинків, установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою

ДСТУ EN 671-1:2017 (EN 671-1:2012, IDT) Стаціонарні системи пожежогасіння. Кран-комплекти пожежні. Частина 1. Кран-комплекти з напівжорсткими рукавами. Загальні вимоги

ДСТУ EN 671-2:2017 (EN 671-2:2012, IDT) Стаціонарні системи пожежогасіння. Кран-комплекти пожежні. Частина 2. Кран-комплекти з плоскоскладаними рукавами. Загальні вимоги

ДСТУ EN 62305-1:2012 Захист від блискавки. Частина 1. Загальні принципи

ДСТУ EN ISO 7010:2019 (EN ISO 7010:2012; А1:2014; А2:2014; А3:2014; А4:2014; А5:2015; А6:2016; А7:2017, IDT; ISO 7010:2011; Аmd 1:2012; Аmd 2:2012; Аmd 3:2012; Аmd 4:2013; Аmd 5:2014; Аmd 6:2014; Аmd 7:2016, IDT) Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Зареєстровані знаки безпеки

ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2019 (EN ISO/IEC 17020:2012, IDT; ISO/IEC 17020:2012, IDT) Оцінка відповідності. Вимоги до роботи різних типів органів з інспектування

ДСТУ ISO 3864-1:2005 Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Частина 1. Принципи проектування знаків безпеки для робочих місць та місць громадського призначення (ІSO 3864-1:2002, ІDT)

ДСТУ ISO 19011:2019 (ISO 19011:2018, IDT) Настанови щодо проведення аудитів систем управління.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи