ДСТУ 8767:2018 Пожежно-рятувальні частини. Вимоги до дислокації та району виїзду, комплектування пожежними автомобілями та проектування

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ 8767:2018

ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНІ ЧАСТИНИ

Вимоги до дислокації та району виїзду,
комплектування пожежними 
автомобілями та проектування

Відповідає офіційному тексту

Київ
 З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2018

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Пожежна безпека та протипожежна техніка» (ТК 25)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)) від 12 квітня 2018 р. № 98 з 2019–01–01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

6 Дислокація та район виїзду пожежно-рятувальних підрозділів

7 Комплектування пожежно-рятувальних підрозділів пожежними автомобілями

7.1 Основні пожежні автомобілі (пожежні автоцистерни)

7.2 Основні пожежні автомобілі цільового призначення та спеціальні пожежні автомобілі

7.3 Спеціальні пожежні автомобілі

8 Визначення типу пожежного депо

9 Вимоги до проектування території пожежно-рятувальних частин

9.1 Загальні вимоги до території

9.2 Вимоги до зон території пожежно-рятувальної частини

10 Вимоги до проектування будинку пожежного депо та інших допоміжних будинків і споруд

Додаток А (обов’язковий) Перелік потенційно техногенно небезпечних об’єктів (підприємств)

Додаток Б (обов’язковий) Порогова маса техногенно небезпечних речовин для техногенно небезпечних об’єктів (підприємств) з високим ступенем ризику

Додаток В (довідковий) Методика визначення кількості автодрабин для населеного пункту

Додаток Г (довідковий) П риклад типового розміщення будівель, споруд і зон, що належать до складу пожежно-рятувальної частини

Додаток Д (обов’язковий) С хеми влаштування поворотів, розворотів та під’їздів на обмежених ділянках території

Додаток Е (довідковий) Приклади будинків, споруд і майданчиків навчально-тренувальної зони

Додаток Ж (обов’язковий) Норми належності приміщень будинку пожежного депо, їхня площа

Додаток И (довідковий) Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНІ ЧАСТИНИ
Вимоги до дислокації та району виїзду,
комплектування пожежними автомобілями та проектування

FIRE-RESCUE UNITS
Requirements for dislocation and response area,
complectation by fire engines and engineering

Чинний від 2019–01–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює вимоги до: дислокації пожежно-рятувальних частин у населених пунктах; комплектації пожежних депо пожежно-рятувальних підрозділів пожежними автомобілями; проектування територій та будинків пожежно-рятувальних частин.

1.2 Цей стандарт поширюється на пожежно-рятувальні частини, його використовують органи державного управління, місцевого самоврядування, підприємства й установи, незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування, громадські об’єднання та громадяни, які здійснюють проектування, будівництво та благоустрій на території міських та сільських поселень та інших територій.

1.3 Цей стандарт застосовують під час розроблення містобудівної документації.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі національні стандарти:

ДСТУ EN 62305-1:2012 Захист від блискавки. Частина 1. Загальні принципи (EN 62305-1:2011, IDT)

ДСТУ EN 62305-3:2012 Захист від блискавки. Частина 3. Фізичні руйнування споруд та небезпека для життя людей (EN 62305-3:2011, IDT)

ДСТУ EN 62305-4:2012 Захист від блискавки. Частина 4. Електричні та електронні системи, розташовані в будинках і спорудах

ДСТУ Б В.2.5-38:2008 Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд.

Примітка. Чинні стандарти, на які є посилання в цьому стандарті, перевіряють згідно з офіційними виданнями національного органу стандартизації — каталогом національних нормативних документів і щомісячними інформаційними покажчиками національних стандартів.

Якщо стандарт, на який є посилання, замінено новим або до нього внесено зміни, треба застосовувати новий стандарт, охоплюючи всі внесені зміни до нього.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online