ДСТУ EN ISO 7010:2019 Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Зареєстровані знаки безпеки (EN ISO 7010:2012; А1:2014; А2:2014; А3:2014; А4:2014; А5:2015; А6:2016; А7:2017, IDT; ISO 7010:2011; Аmd 1:2012;...

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Графічні символи
КОЛЬОРИ ТА ЗНАКИ БЕЗПЕКИ
Зареєстровані знаки безпеки

ДСТУ EN ІSО 7010:2019
(EN ISO 7010:2012; А1:2014; А2:2014; А3:2014;
А4:2014; А5:2015; А6:2016; А7:2017, IDT;
ISO 7010:2011; Аmd 1:2012; Аmd 2:2012; Аmd 3:2012;
Аmd 4:2013; Аmd 5:2014; Аmd 6:2014; Аmd 7:2016, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Пожежна безпека та протипожежна техніка» (ТК 25)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 24 червня 2019 № 174 з 2020–07–01

З Національний стандарт відповідає EN ІSО 7010:2012 Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Registered safety signs зі змінами (Графічні символи. Кольори і знаки безпеки. Зареєстровані знаки безпеки) зі змінами А1:2014; А2:2014; А3:2014; А4:2014; А5:2015; А6:2016; А7:2017, IDT; ISO 7010:2011; Аmd 1:2012; Аmd 2:2012; Аmd 3:2012; Аmd 4:2013; Аmd 5:2014; Аmd 6:2014; Аmd 7:2016, IDT і внесений з дозволу CEN, Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-який спосіб залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ ІSО 7010:2009 та ДСТУ ІSО 6309:2007

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN ІSО 7010:2012

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Референти та класифікування знаків безпеки

4.1 Загальні поняття

4.2 Референт (значення безпеки)

4.3 Категорії знаків безпеки

5 Зареєстровані знаки безпеки

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN ISO 7010:2019 (EN ISO 7010:2012; А1:2014; А2:2014; А3:2014; А4:2014; А5:2015; А6:2016; А7:2017, IDT; ISO 7010:2011; Аmd 1:2012; Аmd 2:2012; Аmd 3:2012; Аmd 4:2013; Аmd 5:2014; Аmd 6:2014; Аmd 7:2016) «Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Зареєстровані знаки, безпеки», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN ISO 7010:2012 (версія en) «Graphical symbols — Safety colours апd safety signs — Registered safety signs) зі змінами; EN ISO 7010:2012/А1:2014; EN ISO 7010:2012/А2:2014; EN ISO 7010:2012/А3:2014; EN ISO 7010:2012/ А4:2014; EN ISO 7010:2012/А5:2015; EN ISO 7010:2012/А6:2016, EN ISO 7010:2012/А7:2017, IDT; (версія en).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 25 «Пожежна безпека та протипожежна техніка».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ ISO 7010:2009 Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Знаки безпеки, використовувані на робочих місцях і в місцях громадської призначеності (ISO 7010:2003, IDT) та ДСТУ ІSО 6309:2007 Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір (ISO 6309:1987, IDT).

У цьому стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі 2 наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— вилучено «Передмову» до EN ISO 7010:2012 та «Передмови» до змін EN ISO 7010:2012/А1:2014; EN ISO 7010:2012/А2:2014; EN ISO 7010:2012/А3:2014; EN ISO 7010:2012/А4:2014; EN ISO 7010:2012/ А5:2015; EN ISO 7010:2012/А6:2016, EN ISO 7010:2012/А7:2017; EN ISO 7010:2011/Аmd 1:2012, EN ISO 7010:2011/Аmd 2:2012; EN ISO 7010:2011/Аmd 3:2012; EN ISO 7010:2011/Аmd 4:2013; EN ISO 7010:2011/Аmd 5:2014; EN ISO 7010:2011/Аmd 6:2014; EN ISO 7010:2011/Аmd 7:2016 як такі, що безпосередньо не стосуються технічного змісту цього стандарту;

Тексти змін EN ISO 7010:2012/А1:2014; EN ISO 7010:2012/А2:2014; EN ISO 7010:2012/А3:2014; EN ISO 7010:2012/А4:2014; EN ISO 7010:2012/А5:2015; EN ISO 7010:2012/А6:2016, EN ISO 7010:2012/ А7:2017, долучені до цього стандарту, у тексті позначено подвійною рискою на березі сторінки.

ISO 3864-1 в Україні прийнято як національний стандарт ДСТУ ISO 3864-1:2005 Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Частина 1. Принципи проектування знаків безпеки для робочих місць та місць громадського призначення (ISO 3864-1:2002, IDT).

ISO 3864-3, ISO 3864-4 та ISO 17724 в Україні не прийнято як національні стандарти.

ВСТУП до EN ISO 7010:2012

Є потреба стандартизувати систему надання інформації з безпеки так, щоб для досягнення розуміння вона якнайменше залежала від використання слів.

Тривале зростання міжнародної торгівлі, подорожей і мобільності робочої сили спричинило потребу запровадити універсальний метод зв’язку для передавання інформації з безпеки.

Відсутність стандартизації може призвести до плутанини та ризику нещасних випадків.

Використання стандартизованих знаків безпеки не замінює належних методів роботи, інструкцій і навчань щодо запобігання нещасним випадкам чи вжиття відповідних заходів. Навчання є важливою частиною будь-якої системи, що надає інформацію з безпеки.

Знаки безпеки призначено для використання лише там, де існує ризик для людей. Їх розміщують на робочих місцях, у громадських місцях, інструкціях з техніки безпеки та повідомленнях, у маркованні продуктів, а також використовують під час евакуації.

Цей стандарт призначено для використання усіма технічними комітетами в рамках ISO, які відповідають і розроблюють спеціальні знаки безпеки для своєї галузі, для гарантування того, що лише один знак відповідає кожному необхідному значенню безпеки. Також передбачено, що цей стандарт регулярно переглядатимуться, щоб вносити знаки безпеки, які постійно стандартизують в ISO і які відповідають принципам дизайну, наведеним у ISO 3864.

Знаки безпеки в цьому стандарті затверджено ISO/TC 145/SC 2 відповідно до процедур стандартизації, що діють на момент публікації.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ГРАФІЧНІ СИМВОЛИ
КОЛЬОРИ ТА ЗНАКИ БЕЗПЕКИ
Зареєстровані знаки безпеки

SAFETY COLOURS АПD SAFETY SIGNS
Registered safety signs

Чинний від 2020–07–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт встановлює знаки безпеки для запобігання нещасним випадкам, протипожежного захисту, інформування щодо загрози здоров’ю людей та евакуації.

Форма та колір кожного знака безпеки відповідають ISO 3864-1, а дизайн графічних символів — ISO 3864-3.

Цей стандарт застосовний до всіх приміщень та сфер, де можуть з’явитися питання, пов’язані з безпекою людей. Проте він не стосується попереджень, які використовують для управління залізничним, автомобільним, річковим, морським та повітряним рухом і загалом тих сфер, що підлягають регламентуванню, яке може відрізнятись від деяких пунктів цього стандарту та серії ISO 3864.

Цей стандарт установлює оригінали знаків безпеки, розмір яких може бути змінено під час відтворення та застосування.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ISO 3864-1 Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Part 1: Design principles for safety signs and safety markings

ISO 3864-3 Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Part 3: Design principles for graphical symbols for use in safety signs

ISO 3864-4 Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Part 4: Colorimetric and photometric properties of safety sign materials

ISO 17724 Graphical symbols — Vocabulary.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 3864-1 Графічні символи. Кольори безпеки та знаки безпеки. Частина 1. Принципи проектування знаків безпеки та маркування безпеки

ISO 3864-3 Графічні символи. Кольори безпеки та знаки безпеки. Частина 3. Принципи проектування графічних символів для використання у знаках безпеки

ISO 3864-4 Графічні символи. Кольори безпеки та знаки безпеки. Частина 4. Колориметричні та фотометричні властивості матеріалів знака безпеки

ISO 17724 Графічні символи. Словник.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online