ДБН В.2.2-5-97 Будинки та споруди. Захисні споруди цивільного захисту

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Замовити документ

        ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ

            БУДИНКИ І СПОРУДИ

         ЗАХИСНІ СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ

            ДБН В 2.2.5-97

            Відповідає офіційному тексту

         Держкоммістобудування України

            Київ - 1998


РОЗРОБЛЕНІ:    Українським зональним науково-дослiдним та
         проектним iнститутом з цивiльного будiвництва -
         КиївЗНДIЕП канд.техн.наук Поляков Г.П.,
         канд.техн.наук Басов В.С.)

         Мiнiстерством України з питань надзвичайних
         ситуацiй та захисту населення вiд наслiдкiв
         Чорнобильської катастрофи (Могильниченко В.В.)

ВНЕСЕНI ТА    Головним управлінням житлово-цивільного
ПIДГОТОВЛЕНI   будівництва Держкоммістобудування України
ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ: (Муляр Л.Х., Трофимович Н.В.)ЗАТВЕРДЖЕНІ:   Наказом Держкоммiстобудування України
         вiд 8 липня 1997 р.  106
         Введенi в дiю з 1 сiчня 1998 р.
                        С.1 ДБН В.2.2-5-97

          ДЕРЖАВНI БУДIВЕЛЬНI НОРМИ УКРАЇНИ
   Будинки і споруди          ДБН В 2.2.5-97
   Захисні споруди цивільної оборони  На заміну СНіП ІІ-11-77*
   Цi норми розповсюджуються на проектування захисних споруд
цивiльної оборони, що будуються та реконструюються.
   При проектуваннi захисних споруд цивiльної оборони крiм вимог
цих норм слiд враховувати вимоги дiючих в Українi нормативних до-
кументiв та вiдповiдних роздiлiв ДБН з проектування будiвель та
споруд, в примiщеннях яких розташованi захиснi споруди, а також
вимоги iнших нормативних документiв з урахуванням специфiчних умов
будiвництва, викладених у даному роздiлi ДБН.
   

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online