ДСТУ 7259:2012 Хімічні реактиви. Методи готування розчинів для окислювально-відновного титрування та визначення їхньої молярної концентрації

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

Хімічні реактиви

МЕТОДИ ГОТУВАННЯ РОЗЧИНІВ ДЛЯ ОКИСЛЮВАЛЬНО-ВІДНОВНОГО ТИТРУВАННЯ

ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЇХНЬОЇ МОЛЯРНОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ

 

ДСТУ 7259:2012

 

Відповідає офіційному тексту

 

Київ

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ

2013

 

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Аналіз газів, рідких та твердих речовин» (ТК122), Державне підприємство «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів» Мінекономрозвитку України («Укрметртестстандарт»)

РОЗРОБНИКИ: В. Гаврилкін; С. Кулик, канд, хім. наук; М. Рожнов, канд. хім. наук (науковий керівник); М. Урда, канд. техн. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 28 листопада 2012 р. № 1354

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 25794.2-83)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Вимоги щодо безпеки

5 Готування титрованого розчину йоду та визначання його молярної концентрації

5.1 Правила готування титрованого розчину йоду та визначення його молярної концентрації

5.2 Засоби вимірювання, допоміжні пристрої, реактиви та матеріали

5.3 Методика готування титрованого розчину йоду

5.4 Методика визначення молярної концентрації титрованого розчину йоду

5.5 Правила опрацювання результатів випробування

5.6 Правила оформлення результатів випробування

5.7 Правила зберігання та використання титрованого розчину йоду

5.8 Збіжність і відтворюваність результатів випробування

6 Готування титрованого розчину натрію тіосульфату та визначання його молярної концентрації

6.1 Правила готування титрованого розчину натрію тіосульфату та визначення його молярної концентрації

6.2 Засоби вимірювання, допоміжні пристрої, реактиви та матеріали

6.3 Методика готування титрованого розчину натрію тіосульфату

6.4 Методика визначення молярної концентрації титрованого розчину натрію тіосульфату

6.5 Правила опрацювання результатів випробування

6.6 Правила оформлення результатів випробування

6.7 Правила зберігання та використання титрованого розчину натрію тіосульфату

6.8 Збіжність і відтворюваність результатів випробування

7 Готування титрованого розчину калію двохромовокислого та визначання його молярної концентрації

7.1 Правила готування титрованого розчину калію двохромовокислого та визначення його молярної концентрації

7.2 Засоби вимірювання, допоміжні пристрої, реактиви та матеріали

7.3 Методика готування титрованого розчину калію двохромовокислого

7.4 Методика визначення молярної концентрації титрованого розчину калію двохромовокислого

7.5 Правила опрацювання результатів випробування

7.6 Правила оформлення результатів випробування

7.7 Правила зберігання та використання титрованого розчину калію двохромовокислого

7.8 Збіжність і відтворюваність результатів випробування

8 Готування титрованого розчину калію марганцевокислого та визначання його молярної концентрації

8.1 Правила готування титрованого розчину калію марганцевокислого та визначення його молярної концентрації

8.2 Засоби вимірювання, допоміжні пристрої, реактиви та матеріали

8.3 Методика готування титрованого розчину калію марганцевокислого

8.4 Методика визначення молярної концентрації титрованого розчину калію марганцевокислого

8.5 Правила опрацювання результатів випробування

8.6 Правила оформлення результатів випробування

8.7 Правила зберігання та використання титрованого розчину калію марганцевокислого

8.8 Збіжність і відтворюваність результатів випробування

9 Готування титрованого розчину церію (IV) та визначання його молярної концентрації

9.1 Правила готування титрованого розчину церію (IV) та визначення його молярної концентрації

9.2 Засоби вимірювання, допоміжні пристрої, реактиви та матеріали

9.3 Методика готування титрованого розчину церію (IV)

9.4 Методика визначення молярної концентрації титрованого розчину церію (IV)

9.5 Правила опрацювання результатів випробування

9.6 Правила оформлення результатів випробування

9.7 Правила зберігання та використання титрованого розчину церію (IV)

9.8 Збіжність і відтворюваність результатів випробування

10 Готування титрованого розчину щавлевої кислоти та визначання його молярної концентрації

10.1 Правила готування титрованого розчину щавлевої кислоти та визначення його молярної концентрації

10.2 Засоби вимірювання, допоміжні пристрої, реактиви та матеріали

10.3 Методика готування титрованого розчину щавлевої кислоти

10.4 Методика визначення молярної концентрації титрованого розчину щавлевої кислоти

10.5 Правила опрацювання результатів випробування

10.6 Правила оформлення результатів випробування

10.7 Правила зберігання та використання титрованого розчину щавлевої кислоти

11 Готування титрованого розчину миш’яку (III) оксиду та визначання його молярної концентрації

11.1 Правила готування титрованого розчину миш’яку (III) оксиду та визначення його молярної концентрації

11.2 Засоби вимірювання, допоміжні пристрої, реактиви та матеріали

11.3 Методика готування титрованого розчину миш’яку (III) оксиду

11.4 Правила опрацювання результатів готування титрованого розчину миш’яку (III) оксиду

11.5 Правила оформлення результатів готування титрованого розчину миш’яку (III) оксиду

11.6 Правила зберігання та використання титрованого розчину миш’яку (III) оксиду

12 Готування титрованого розчину амоній залізо (II) сульфату та визначання його молярної концентрації

12.1 Правила готування титрованого розчину амоній залізо (II) сульфату та визначення його молярної концентрації

12.2 Засоби вимірювання, допоміжні пристрої, реактиви та матеріали

12.3 Методика готування титрованого розчину амоній залізо (II) сульфату

12.4 Методика визначення молярної концентрації титрованого розчину амоній залізо (II) сульфату

12.5 Правила опрацювання результатів випробування

12.6 Правила оформлення результатів випробування

12.7 Правила зберігання та використання титрованого розчину амоній залізо (II) сульфату

Додаток А Градуювання мірного посуду

Додаток Б Правила готування вільної від газів води

Додаток В Розраховування температурних поправок до значень молярної концентрації компонентів титрованих розчинів

Додаток Г Методика очищення миш’яку (III) оксиду

Додаток Д Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ХІМІЧНІ РЕАКТИВИ

МЕТОДИ ГОТУВАННЯ РОЗЧИНІВ ДЛЯ ОКИСЛЮВАЛЬНО-ВІДНОВНОГО ТИТРУВАННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЇХНЬОЇ МОЛЯРНОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ

ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКТИВЫ

МЕТОДЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРОВ ДЛЯ ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ТИТРОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИХ МОЛЯРНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ

CHEMICAL REAGENTS

METHODS OF PREPARATION OF SOLUTIONS FOR REDOX TITRATION AND DETERMINATION OF THEIRS MOLAR CONCENTRATION

Чинний від 2013-03-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на хімічні реактиви і встановлює методи готування, визначення мо­лярної концентрації та зберігання розчинів для окислювально-відновного титрування:

— розчину йоду з молярною концентрацією 0,05 моль/дм3;

— розчину натрію тіосульфату з молярною концентрацією 0,1 моль/дм3;

— розчину калію двохромовокислого з молярною концентрацією 0,017 моль/дм3;

— розчину калію марганцевокислого з молярною концентрацією 0,02 моль/дм3;

— розчину церію (IV) сульфату з молярною концентрацією 0,1 моль/дм3;

— розчину амоній залізо (II) сульфату з молярною концентрацією 0,1 моль/дм3;

— розчину щавлевої кислоти з молярною концентрацією 0,05 моль/дм3;

— розчину миш’яку (III) оксиду з молярною концентрацією 0,025 моль/дм3.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2215-93 Розчини та індикатори. Терміни та визначення

ДСТУ 2216-93 Реактиви та особливо чисті речовини. Позначення та методи визначення чистоти. Терміни та визначення

ДСТУ 4221:2003 Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови

ДСТУ ГОСТ 9293:2009 (ИСО 2435-73) Азот газообразный и жидкий. Технические условия (Азот газоподібний та рідкий. Технічні вимоги) (ГОСТ 9293-74 (ИСО 2435-73), IDT)

ДСТУ EN 45501:2007 Прилади неавтоматичні зважувальні. Загальні технічні вимоги та методи ви­пробувань (EN 45501:1992, IDТ)

ДСТУ ISO 3696:2003 Вода для застосування в лабораторіях. Вимоги та методи перевіряння (ISO 3696:1987, IDТ)

ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій (ISO/IEC 17025:2005, IDТ)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 83-79 Реактивы. Натрий углекислый. Технические условия (Реактиви. Натрій вуглекислий. Технічні умови)

ГОСТ 450-77 Кальций хлористый технический. Технические условия (Кальцію хлорид технічний. Технічні умови)

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальні технічні умови)

ГОСТ 1973-77 Ангидрид мышьяковистый. Технические условия (Ангідрид миш’яковистий. Технічні умови)

ГОСТ 2603-79 Ацетон. Технические условия (Ацетон. Технічні умови)

ГОСТ 3118-77 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия (Реактиви. Кислота соляна. Технічні умови)

ГОСТ 3956-76 Силикагель технический. Технические условия (Силікагель технічний. Технічні умови)

ГОСТ 4148-78 Реактивы. Железо (II) сернокислое 7-водное. Технические условия (Реактиви. Залізо (II) сірчанокисле 7-водне. Технічні умови)

ГОСТ 4159-79 Реактивы. Йод. Технические условия (Реактиви. Йод. Технічні умови)

ГОСТ 4201-79 Реактивы. Натрий углекислый кислый. Технические условия (Реактиви. Натрій вуглекислий кислий. Технічні умови)

ГОСТ 4204-77 Реактивы. Кислота серная. Технические условия (Реактиви. Кислота сірчана. Технічні умови)

ГОСТ 4208-72 Реактивы. Соль закиси железа и аммония двойная сернокислая (соль Мора). Технические условия (Реактиви. Сіль закису заліза й амонію подвійна сірчанокисла (сіль Мора). Технічні умови)

ГОСТ 4220-75 Реактивы. Калий двухромовокислый. Технические условия (Реактиви. Калій двохро­мовокислий. Технічні умови)

ГОСТ 4232-74 Реактивы. Калий йодистый. Технические условия (Реактиви. Калію йодид. Технічні умови)

ГОСТ 4328-77 Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия (Реактиви. Натрію гідроксид. Технічні умови)

ГОСТ 4517-87 Реактивы. Методы приготовления вспомогательных реактивов и растворов, применяемых при анализе (Реактиви. Методи готування допоміжних реактивів та розчинів, які застосовують під час аналізування)

ГОСТ 4919.1-77 Реактивы и особо чистые вещества. Методы приготовления растворов индикато­ров (Реактиви та особливо чисті речовини. Методи готування розчинів індикаторів)

ГОСТ 5839-77 Реактивы. Натрий щавелевокислый. Технические условия (Реактиви. Натрій щавле­вокислий. Технічні умови)

ГОСТ 6552-80 Реактивы. Кислота ортофосфорная. Технические условия (Реактиви. Кислота орто­фосфорна. Технічні умови)

ГОСТ 6563-75 Изделия технические из благородных металлов и сплавов. Технические условия (Вироби технічні з благородних металів і сплавів. Технічні умови)

ГОСТ 6755-88 Поглотитель химический известковый ХП-И. Технические условия (Поглинач хімічний вапняний ХП-И. Технічні умови)

ГОСТ 7837-76 Дробь охотничья, спортивная и картечь. Технические условия (Дріб мисливський, спортивний і картеч. Технічні умови)

ГОСТ 10163-76 Реактивы. Крахмал растворимый. Технические условия (Реактиви. Крохмаль роз­чинний. Технічні умови)

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия (Папір фільтрувальний лабораторний. Технічні умови)

ГОСТ 20490-75 Реактивы. Калий марганцовокислый. Технические условия (Реактиви. Калій марганцевокислий. Технічні умови)

ГОСТ 22180-76 Реактивы. Кислота щавелевая. Технические условия (Реактиви. Кислота щавлева. Технічні умови)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы,основные параметры и размеры (Посуд та обладнання лабораторні скляні. Типи, основні параметри та розміри)

ГОСТ 27068-86 (СТ СЭВ 223-85) Реактивы. Натрий серноватистокислый (натрия тиосульфат) 5-водный. Технические условия (Реактиви. Натрій серноватистокислий (натрію тіосульфат) 5-водний. Технічні умови)

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний (Термометри рідинні скляні. Загальні технічні вимоги. Методи випробування)

ГОСТ 29252-91 (ИСО 385-2-84) Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 2. Бюретки без времени ожидания (Посуд лабораторний скляний. Бюретки. Частина 2. Бюретки без часу очікування)

НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

НПАОП 73.1-1.11-12 Правила охорони праці під час роботи в хімічних лабораторіях.

ДОДАТОК Д

(довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

1 ТУ 6-09-40-2472-87 Индикатор орто-фенантролин. Технические условия (Індикатор орто-фенантролін. Технічні умови)

2 ТУ 6-09-4762-84 Аммоний-церий (IV) нитрат. Технические условия (Амоній-церій (IV) нітрат. Технічні умови)

3 ТУ 2611-051-00205067-2004 Осмий (VIII) оксид. Технические условия (Осмію (VIII) оксид. Технічні умови).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online