ДСТУ 1.1:2015 Національна стандартизація. Стандартизація та суміжні види діяльності. Словник термінів (ISO/IEC Guide 2:2004, MOD)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Національна стандартизація
СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА СУМІЖНІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ

ДСТУ 1.1:2015

(ISO/IEC Guide 2:2004, MOD)

Словник термінів

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2015

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: робоча група, створена наказом Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)) від 17 квітня 2015 р. № 31

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 19 серпня 2015 р. № 98 з 2015-12-20

3 Цей стандарт є ідентичний переклад (для опублікування) настанови ISO/IEC Guide 2:2004 Standardization and related activities — General vocabulary (Стандартизація та суміжні види діяльності. Загальний словник термінів) (ISO/IEC Guide 2:2004), крім терміна 3.1

Ступінь відповідності — модифікований (MOD)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ 1.1:2001

ЗМІСТ

Національний вступ

Передмова до ISO/IEC Guide 2:2004

Сфера застосування

Нормативні посилання

1 Стандартизація

2 Цілі стандартизації

3 Нормативні документи

4 Органи, відповідальні за стандарти і нормативно-правові акти

5 Види стандартів

6 Гармонізація стандартів

7 Зміст нормативних документів

8 Структура нормативних документів

9 Розроблення нормативних документів

10 Застосування нормативних документів

11 Посилання на стандарти в нормативно-правових актах

12 Оцінювання відповідності

Абеткові покажчики

Абетковий покажчик англійських термінів

Абетковий покажчик французьких термінів

Абетковий покажчик російських термінів

Абетковий покажчик німецьких термінів

Абетковий покажчик іспанських термінів

Абетковий покажчик італійських термінів

Абетковий покажчик голландських термінів

Абетковий покажчик шведських термінів

Додаток НА Абетковий покажчик українських термінів

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт ДСТУ 1.1:2015 (ISO/IEC Guide 2:2004, MOD) «Національна стандартизація. Стандартизація та суміжні види діяльності. Словник термінів», прийнятий методом «переклад», є модифікованим до настанови ISO/IEC Guide 2:2004 (версія en) «Standardization and related activities — General vocabulary (Стандартизація та суміжні види діяльності. Загальний словник термінів).

Організація, відповідальна за цей стандарт, — З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»).

Цей стандарт розроблено на заміну ДСТУ 1.1:2001 «Національна стандартизація. Стандартизація та суміжні види діяльності. Терміни та визначення основних понять», який було розроблено на основі ISO/IEC Guide 2:1996 Standardization and related activities — General vocabulary (Стандартизація та суміжні види діяльності. Загальний словник термінів).

Цей стандарт відповідає законодавству України.

До цього стандарту внесено окремі зміни, зумовлені правовими вимогами. Технічні відхили разом з обґрунтованням долучено безпосередньо до пунктів, яких вони стосуються (1.6.3, 1.6.4, 3.1, 3.2.2, 3.5, 3.6.1), і виділено рамкою і заголовком «Національний відхил».

У цьому стандарті наведено цілком еквівалентні визначення англійською та українською мовами.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «ця настанова», «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— з «Передмови» та «Вступу» до ISO/IEC Guide 2:2004 взято лише ту інформацію, що стосується безпосередньо цього стандарту, і викладено в «Передмові до ISO/IEC Guide 2:2004»;

— у «Нормативних посиланнях» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— долучено довідковий додаток НА (Абетковий покажчик українських термінів).

Українські терміни та визначення понять оформлено відповідно до ДСТУ 3966:2009 (Термінологічна робота. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять). Частина терміна може бути:

— у круглих дужках світлим шрифтом, щоб позначити сферу застосування чи пояснення;

— у круглих дужках напівгрубим шрифтом, щоб подати коротку та повну форму терміна;

— у квадратних дужках (щоб сумістити два чи більше термінів, які мають спільні елементи; у квадратних дужках можуть бути також суміщені терміни-синоніми (у такому разі квадратні дужки є тільки в терміні, і їх немає у визначенні).

В абетковому покажчику суміщені терміни, а також короткі й повні терміни, подано окремо, без дужок, з однаковим номером терміностатті.

Терміни, установлені цим стандартом і вжиті у визначеннях інших термінів цього стандарту, виділено у текстах визначень напівгрубим шрифтом.

У цьому стандарті є посилання на ISO/IEC 17000, видання 2004 року якого в Україні прийнято як ДСТУ ISO/IEC 17000:2007 «Оцінювання відповідності. Словник термінів і загальні принципи (ISO/IEC 17000:2004, IDТ)».

Щоб отримати докладнішу інформацію щодо термінології у сфері національної стандартизації, рекомендовано використовувати терміни, визначені в Законі України «Про стандартизацію» та в інших основоположних національних стандартах.

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Націо­нальному фонді нормативних документів.

ПЕРЕДМОВА до ISO/IEC GUIDE 2:2004

ISO (Міжнародна організація стандартизації) та ІЕС (Міжнародна електротехнічна комісія) спільно забезпечують основу для створення та функціювання міжнародної стандартизації. Національні органи стандартизації, які є членами ISO та ІЕС, беруть участь у розробленні міжнародних стандартів через національні технічні комітети стандартизації, створені задля вирішення певних технічних питань у різних сферах діяльності. Технічні комітети стандартизації ISO та ІЕС співпрацюють у сферах взаємного інтересу. Інші міжнародні урядові та неурядові організації, які мають зв’язки з ISO та ІЕС, також беруть участь у цих роботах.

Міжнародні стандарти розробляють згідно з правилами, установленими в Директивах ISO/IEC, Частина 2.

Проекти настанов ISO розробляє відповідальний комітет або робоча група та розсилає національним органам стандартизації для голосування. Опублікування їх як настанови потребує схвалення з боку щонайменше 75 % національних органів стандартизації, які беруть участь у голосуванні.

Перше видання настанови Guide 2 було опубліковано ISO в 1976 році та розроблено Економічною комісією ООН для Європи (UN/ЕСЕ) у співпраці з ISO, насамперед задля полегшення роботи UN/ЕСЕ, щоб усунути бар’єри в міжнародній торгівлі, які виникали внаслідок відсутності згармонізованих стандартів або неправильного застосування стандартів на міжнародному рівні.

У друге, третє й четверте видання настанови Guide 2 нові терміни та їхні визначення вводили більш-менш ізольованими групами, не враховуючи загальних запланованих меж. Роботу з підготування переглянутої настанови Guide 2 із систематизованою структурою як основне завдання робочої групи в межах Комітету ISO з принципів стандартизації (ISO/STACO), разом з представниками ІЕС і UN/ECE та у співпраці з Комітетом ISO з оцінювання відповідності (ISO/CASCO) і Міжнародною конференцією з акредитації лабораторій (ILAC), Рада ISO санкціювала в 1981 році.

Основною причиною для проведення цієї роботи слугував запит UN/ЕСЕ, у якому йшлося про необхідність повного і якнайшвидшого перегляду настанови Guide 2, щоб урахувати низку конкрет­них проблем, порушених на нарадах Урядових посадових осіб, відповідальних за політику у сфері стан­дартизації, а також термінології, яку розробляли в межах робочої групи UN/ЕСЕ з будівництва. До того ж, постійно збільшувалася кількість опублікованих ISO (іноді спільно з ІЕС) настанов з питань політики у сфері стандартизації та відповідних процедур. Щоб уникнути несумісності термінології, необхідно було встановити чітке розуміння основних понять і навести однозначні загальні терміни та їхні визначення.

П’яте видання настанови ISO/IEC Guide 2, яке представляло результат цих робіт, уперше вийш­ло в світ у 1986 році як спільне видання ISO та ІЕС.

Шосте видання (1991 року) охопило зміни, розроблення яких здійснили у відповідь на конкретні питання, поставлені членами ISO та ІЕС, на запити з боку Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (GATT) та UN/ЕСЕ, а також на пропозиції ISO/CASCO.

Сьоме видання (1996 року) зберегло структуру колишніх видань у тому сенсі, що пов’язані один з одним поняття було покласифіковано із загальними заголовками розділів. Таким чином розділи з 1 до 11 належали до стандартизації, і їх розмістили в порядку від найзагальніших до більш специфічних аспектів.

Подібним чином, терміни та визначення понять, наведені в переглянутих розділах з 12 до 17, охопили широкий спектр понять, що належать до оцінювання відповідності. Ці розділи було змінено відповідно до рекомендацій ISO/CASCO, щоб відобразити розвиток діяльності з оцінювання відповідності, і їх схвалили національні органи ISO та ІЕС в 1994 році. Вони не були призначені давати вичерпну класифікацію, але охопили, зокрема, поняття, пов’язані з типовою послідовністю:

— визначення характеристик продукції, процесу чи послуги (розділ 13);

— порівняння характеристик зі специфічними вимогами, тобто оцінювання відповідності (розділ 14);

— переконання у відповідності, наприклад за допомогою декларації постачальника чи сертифікації (розділ 15).

Восьме видання настанови ISO/IEC Guide 2:2004 Standardization and related activities — General vocabulary (Стандартизація та суміжні види діяльності. Загальний словник термінів) (далі — настанова ISO/IEC Guide 2:2004) ідентичне сьомому виданню, з тією різницею, що терміни та визначення їхніх понять у сфері оцінювання відповідності (наведені в розділах від 12 до 17 сьомого видання) було викреслено й замінено нормативним посиланням на ISO/IEC 17000 Conformity assessment — Vocabulary and general principles.

У той час як у межах ISO та ІЕС забезпечують міжнародну основу стандартизації, що охоплює широке коло головним чином технічних питань, загальне поняття стандартизації виходить за межі сфери діяльності цих організацій.

Для цілей ISO та ІЕС визначення стандартизації (1.1) потрібно розглядати спільно з визначенням термінів стандарт (3.2) і консенсус (1.7).

Загальні принципи термінології, покладені в основу переглядів Guide 2, здійснених з 1986 року — це принципи, визначені міжнародним технічним комітетом ISO/TC 37, Термінологія (принципи і координація).

Терміни більш конкретних понять може бути сформовано за допомогою термінів більш загальних понять. Терміни останніх — це як «формувальні блоки». У межах настанови ISO/IEC Guide 2:2004 відбирання термінів і подання їхніх визначень на основі цього підходу можливі тільки тоді, коли відповідні англійські, французькі та російські терміни і словосполуки мають одні й ті самі «формувальні блоки».

У такий спосіб у межах настанови ISO/IEC Guide 2:2004 легко створити додаткові терміни. Наприклад, термін стандарт щодо [безпеки] [безпечності] можна визначити як стандарт (3.2), спрямований на [стан] [ознаку], коли немає неприйнятного ризику завдання шкоди (визначення терміна безпека чи безпечність у 2.5).

Круглі дужки (............. ), у які поміщено слова в деяких термінах, означають, що ці слова можна опустити, якщо є впевненість, що це не призведе до неправильного їхнього розуміння.

У науці й техніці англійське слово «standard» застосовують у двох різних значеннях: як нормативний документ відповідно до визначення 3.2 (французькою мовою «normе», російською мовою «стандарт») і в значенні, переданому французьким терміном «etalon» і російським терміном «эталон». В ISO/IEC Guide 2:2004 розглянуто тільки перше значення. Друге значення наведено в Міжнародному словнику основних і загальних термінів у сфері метрології (VIM).

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА СТАНДАРТИЗАЦІЯ
СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА СУМІЖНІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ
Словник термінів

NATIONAL STANDARDIZATION
STANDARDIZATION AND RELATED ACTIVITIES
Vocabulary

Чинний від 2015-12-20

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює загальні терміни та визначення понять у сфері стандартизації та суміжних видів діяльності. Передбачено, що він внесе вагомий внесок у справу взаєморозуміння між членами ISO, ІЕС і різними урядовими та неурядовими організаціями, що займаються стандартизацією на міжнародному, регіональному та національному рівнях. Він також слугуватиме джерелом навчального або довідкового матеріалу, який у короткій формі наводить теоретичні та практичні принципи стандартизації, сертифікації та акредитації лабораторій.

Цей стандарт не дублює визначення термінів, які вже потлумачено в інших авторитетних міжнародних словниках.

Примітка 1. З цього погляду особливу увагу звернено на Міжнародний словник основних і загальних термінів у сфері метрології (VIM), підготовлений спільно ISO, ІЕС, ВІРМ, IFCC, IUPAC, IUPAP та OIML і опублікований у 1993 році (друге видання).

Примітка 2. Додатково до термінів офіційними мовами ISO (англійською, французькою та російською) еквівалентні терміни підготовлені відповідними комітетами-членами, наведено такими мовами:

—   німецькою (de);

—   іспанською (es),

—   італійською (it):

—   голландською (nІ);

—   шведською (sv).

НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведений нижче стандарт, на який є посилання, потрібен для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують лише зазначене видання. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням наведеного документа (разом з будь-якими змінами).

ISO/IEC 17000 Conformity assessment — Vocabulary and general principles.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO/IEC 17000 Оцінювання відповідності. Словник термінів і загальні принципи.

1 СТАНДАРТИЗАЦІЯ

1 STANDARDIZATION

 

1.1 стандартизація

Діяльність, що полягає в установленні положень для загального та неодноразового використання щодо наявних або потенційних завдань і спрямо­вана на досягнення оптимального ступеня впо­рядкованості в певній сфері.

Примітка 1. Зокрема ця діяльність складається з процесів розроблення, видання та застосування стандартів.

Примітка 2. Важливі переваги стандартизації полягають у підвищенні відповідності продукції, процесів і послуг для іх використання за призначеністю, у запобіганні виникненню бар'єрів у торгівлі та сприянні науково-технічній співпраці

1.1 standardization

Activity of establishing, with regard to actual or potential problems, provisions for common and repeated use, aimed at the achievement of the optimum degree of order in a given context.

Note 1. In particular, the activity consists of the processes of formulating, issuing and implementing standards.

Note 2. Important benefits of standardization are improvement of the suitability of products, processes and services for their in­tended purposes, prevention of barriers to trade and facilitation of technological cooperation

fr   normalisation

ru   стандартизация

de  Normung; Normungsarbeit

es  normalizacion

it    normazione

nl   normalisatie

sv  standardisering

 

1.2 об’єкт стандартизації

Досліджуваний предмет, що підлягає стандарти­зації

Примітка 1. Для відображення поняття «об'єкт стандартизації» у найзагальнішому розумінні в цьому стандарті вжито вислів «продукція, процесc або послуга», який однаковою мірою стосується, наприклад, будь-яких матеріалу, складника, обладнання системи їхньої сумісності, правила, процедури, функції, методу чи діяльності.

Примітка 2. Стандартизація може бути обмежена певними аспектами будь-якого об'єкта. Наприклад, щодо взуття, розміри та критерії міцності можна стандартизувати окремо

1.2 subject of standardization

Topic to be standardized.

Note 1. The expression «product, process or service» has been adopted throughout this Guide to encompass the subject of standardization in a broad sense, and should be understood equally to cover, for example, any material, component, equipment. system, interface, protocol, procedure, function, method or activity.

Note 2. Standardization may be limited to particular aspects of any subject. For example, in the case of shoes, criteria could be standardized separately for sizes and durability

fr   sujet de normalisation; matiere a normaliser

ru   объект стандартизации

de  Normungsgegenstand

es  objeto de normalizacion

it    oggetto di normazione

nl   onderwerp van normalisatie

sv  amne for standardisering

1.3  сфера стандартизації; сфера діяльності щодо стандартизації (Нд)

Сукупність взаємопов’язаних об’єктів стандар­тизації.

Примітка. Сферою стандартизації можна вважати, наприклад машинобудування, транспорт, сільське господарство, величи­ни та одиниці

1.3 field of standardization

Domain of standardization (deprecated) group of related subjects of standardization.

Note. Engineering, transport, agriculture, and quantities and units, for example, could be regarded as fields of standardization

fr domaine de normalisation groupe de sujets de normalisation relies entre eux

ru  область стандартизации

de  Normungsgebiet

es  campo de normalizacion

it  campo di normazione

nl  gebied van normalisatie

sv  standardiseringsomrade

1.4 рівень розвитку науки й техніки

Досягнений на даний час рівень технічних можливостей стосовно продукції, процесів і послуг, який ґрунтується на поєднаних досягненнях науки, техніки та практичного досвіду

1.4 state of the art

Developed stage of technical capability at a given time as regards products, processes and services,                                  based on the relevant consolidated findings of science, technology and experience

fr etat de la technique «etat de I’art»

ru уровень развития техники

de Stand der Technik

es estado de la tecnica; estado del arte

it stato dell'arte

nl stand van de techniek

sv (teknikens) utvecklingsstadium (hellre an: vetenskapens och teknikens standpunkt)

1.5  визнане технічне правило

Технічне положення, визнане більшістю уповно­важених експертів таким, що відображає рівень розвитку науки і техніки

Примітка. Нормативний документ на технічний об’єкт, якщо його спільно розробили заінтересовані сторони, застосовую­чи процедури консультацій і консенсусу, на момент його прий­няття вважають визнаним технічним правилом

1.5  acknowledged rule of technology

Technical provision acknowledged by a majority of representative experts as reflecting the state of the art.

Note. A normative document on a technical subject if prepared with the cooperation of concerned interests by consultation and consensus procedures, is presumed to constitute an acknow­ledged rule of technology at the time of its approval

 

fr regie technique reconnue «regie de I’art»

ru признанное техническое правило

de anerkannte Regel der Technik

es regia reconocida de tecnologia; reglas del arte

it regola riconosciuta di tecnologia

nl erkende technische regel

sv erkand teknisk praxis

1.6 рівень стандартизації

Географічно, політично чи економічно означений ступінь участі у стандартизації

1.6 level of standardization

Geographical, political or economic extent of involve­ment in standardization

fr   niveau de normalisation

ru   уровень стандартизации

de  Normungsebene

es  nivel de normalizacion

it    livello di normazione

nl   niveau van normalisatie

sv  standardiseringsniva

1.6.1 міжнародна стандартизація

Стандартизація, участь у якій відкрита для від­повідних органів усіх держав

1.6.1 international standardization Standardization in which involvement is open to re­levant bodies from all countries

fr   normalisation internationale

ru   международная стандартизация

de  internationale Normung

es  normalizacion internacional

it    normazione internazionale

nl   internationale normalisatie

sv  internationell standardisering

1.6.2 регіональна стандартизація

Стандартизація, участь у якій відкрита для від­повідних органів держав лише одного географіч­ного, політичного або економічного простору

1.6.2 regional standardization

Standardization in which involvement is open to re­levant bodies from countries from only one geog­raphical, political or economic area of the world

fr   normalisation regionale

ru   региональная стандартизация

de  regionale Normung

es  normalizacion regional

it    normazione regionale

nl   regionale normalisatie

sv  regional standardisering

1.6.3  національна стандартизація

Стандартизація, яку здійснюють на рівні однієї держави.

Примітка. Усередині держави чи адміністративно-територіаль­ної одиниці держави стандартизацію можуть також здійснювати на рівні галузі чи сектора економіки (наприклад, на рівні міні­стерств), на місцевому рівні, на рівні асоціацій і підприємств у промисловості та на окремих фабриках, заводах або установах.

Національний відхил

Пункт(підпункт)

Модифікації

1.6.3 Примітка.

Вилучити вислів «на рівні галузі чи сектора економіки (наприклад, на рівні міні­стерств)»

Пояснення:

Закон України «Про стандартизацію» не передбачає галузе­ву стандартизацію (стандартизацію на рівні міністерств)

1.6.3 national standardization Standardization that takes place at the level of one specific country.

Note. Within a country or a territorial division of a country, stan­dardization may also take place on a branch or sectoral basis (e. g. ministries), at local levels, at association and company levels in industry and in individual factories, workshops and offices

 

fr normalisation nationale

ru национальная стандартизация

de  nationale Normung

es  normalizacion nacional

it  normazione nazionale

nl  nationale normalisatie

sv  nationell standardisering

1.6.4  адміністративно-територіальна стандар­тизація

Стандартизація, яку здійснюють на рівні адміні­стративно-територіальної одиниці держави.

Примітка. Усередині держави чи адміністративно-територіальної одиниці держави стандартизацію можуть також здійснювати на рівні галузі чи сектора економіки (наприклад, на рівні міністерств), на місцевому рівні, на рівні асоціацій та підприємств і в промис­ловості й на окремих фабриках, заводах або установах

Національний відхил

Пункт(підпункт)

Модифікації

1.6.4 Примітка.

Вилучити вислів «на рівні галузі чи сектора економіки (наприклад, на рівні міні­стерств)»

Пояснення:

Закон України «Про стандартизацію» не передбачає галузе­ву стандартизацію (стандартизацію на рівні міністерств)

1.6.4 provincial standardization

Standardization that takes place at the level of a ter­ritorial division of a country

Note. Within a country or a territorial division of a country, stan­dardization may also take place on a branch or sectoral basis (e. g. ministries), at local levels, at association and company levels in industry and in individual factories, workshops and offices

 

fr  normalisation territoriale

ru  административно-территориальная стандартизация

de  Provinznormung

es  normalizacion territorial

it  normazione locale

nl  provinciale normalisatie

sv ………………..

 

1.7 консенсус

Загальна згода, яку характеризує те, що немає серйозних заперечень стосовно суттєвих питань у більшості заінтересованих сторін і яку досягають унаслідок процедури, спрямованої на враху­вання думки всіх сторін і зближення розбіжних поглядів.

Примітка. Консенсус не обов'язково є одностайним.

1.7       consensus

General agreement, characterized by the absence of sustained opposition to substantial issues by any important part of the concerned interests and by a process that involves seeking to take into account the views of ail parties concerned and to reconcile any conflicting arguments.

Note. Consensus need not imply unanimity

fr   consensus

ru  консенсус

de  Konsens

es  consenso

it  consenso

nl  consensus

sv  samforstand

 

2 ЦІЛІ СТАНДАРТИЗАЦІЇ

Примітка. Загальні цілі стандартизації випливають з визна­чення терміна 1.1. Стандартизація може мати одну чи кілька визначених цілей, які забезпечують відповідність продукції, процесу чи послуги своїй призначеності. Такими цілями можуть бути (але не обмежується ними) керування різноманітністю, застосовність, сумісність, взаємозамінність, охорона здо­ров’я, безпечність, охорона навколишнього середовища, захист продукції, досягнення взаєморозуміння, поліпшення економічних показників, торгівля Цілі можуть перетинатися одна з одною.

2 AIMS OF STANDARDIZATION

Note. The general aims of standardization follow from the definition in 1.1 Standardization may have one or more specific aims, to make a product, process or service fit for its purpose. Such aims can be, but are not restricted to, variety control, usability, compatibility, interchangeability, health, safety, protection of the environment, product protection, mutual understanding, economic performance, trade. They can be over­lapping

 

2.1 відповідність призначеності

Здатність продукції, процесу чи послуги слугу­вати визначеній призначеності за заданих умов

2.1 fitness for purpose

Ability of a product, process or service to serve a defined purpose under specific conditions

fr  aptitude a I’emploi

ru  соответствие назначению

de  Gebrauchstauglichkeit

es  aptitud al uso

it  idoneita alio scopo

nl  gebruiksgeschiktheid

sv  andamalsenlighet

2.2 сумісність

Придатність продукції, процесів чи послуг для сумісного використання у визначених умовах для виконання відповідних вимог, не спричинюючи неприйнятних взаємодій

2.2 compatibility

Suitability of products, processes or services for use together under specific conditions to fulfil relevant requirements without causing unacceptable inter­actions

fr   compatibilite

ru   совместимость

de  Kompatibilitat; Vertraglichkeit

es  compatibilidad

it    compatibility

nl   verenigbaarheid

sv  forenlighet; kompatibilitet

2.3 взаємозамінність

Здатність однієї продукції, процесу чи послуги бути використаною замість іншої, щоб виконати ті самі вимоги.

Примітка. Функційний аспект взаємозамінності називають «функційна взаємозамінність», а розмірний аспект — «розмір­на (геометрична) взаємозамінність»

2.3 interchangeability

Ability of one product, process or service to be used in place of another to fulfil the same requirements.

Note. The functional aspect of interchangeability is called «functional interchangeability», and the dimensional aspect «dimensional interchangeability»

fr   interchangeabilite

ru   взаимозаменяемость

de  Austauschbarkeit

es  intercambiabilidad

it    intercambiabilita

nl   verwisselbaarheid sv utbytbarhet

2.4  керування різноманітністю

Вибір оптимальної кількості розмірів або видів продукції, процесів чи послуг для задоволення переважних потреб.

Примітка. Керування різноманітністю зазвичай пов’язане зі зменшенням різноманітності

2.4  variety control

Selection of the optimum number of sizes or types of products, processes or services to meet prevailing needs.

Note. Variety control is usually concerned with variety reduction

fr  gestion de la diversite

ru  управление многообразием

de  Verminderung der Vielfalt

es   seleccion de variedades

it  selezione delle varieta

nl verscheidenheidsbeheersing

sv variantstyrning (helire an: variant- begransning)

2.5  [безпека] [безпечність]

[Стан] [Ознака], коли немає неприйнятного ризику завдання шкоди.

Примітка. У сфері стандартизації безпечність продукції, про­цесів і послуг загалом розглядають з погляду досягнення опти­мального балансу низки чинників, ураховуючи нетехнічні чин­ники, зокрема поведінку людини, які можуть звести ризики зав­дання шкоди людині (стосовно [безпеки]) та майну (стосовно [безпечності]), яких можна уникнути, до прийнятного рівня

2.5  safety

Freedom from unacceptable risk of harm.

Note. In standardization, the safety of products, processes and (j0 services is generally considered with a view to achieving the optimum balance of a number of factors, including non-technical factors such as human behaviour, that will eliminate avoidable it risks of harm to persons and goods to an acceptable degree

fr  securite

ru  безопасность

de  Sicherheit

es  eguridad

it  sicurezza

nl  veiligheid

sv  sakerhet

 

2.6  охорона [навколишнього середовища] [довкілля]

Збереження навколишнього середовища від не­прийнятного пошкодження внаслідок використан­ня продукції, процесів і послуг

2.6  protection of the environment

Preservation of the environment from unacceptable ru damage from the effects and operations of products, de processes and services

fr protection de I’environnement

ru  охрана окружающей среды

de  Umweltschutz

es  proteccion del medio ambiente

it  protezione dell'ambiente

nl  milieubescherming

sv  Miljoskydd

2.7 захист продукції

Уберігання продукції від кліматичних чи інших несприятливих умов під час її використання, транспортування чи зберігання.

2.7  product protection

Environmental protection (deprecated) protection of a product against climatic or other de adverse conditions during its use, transport or storage.

fr  protection d’un produit

ru  защита продукции

de  Schutz des Erzeugnisses

es  proteccion del producto

it  protezione del prodotto

nl  produktbescherming

sv  produktskydd

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online