ДСТУ EN 60079-11:2017 Вибухонебезпечні середовища. Частина 11. Вид вибухозахисту іскробезпечне електричне коло (і) (EN 60079-11:2012, IDT; IEC 60079-11:2011, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИМ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНІ СЕРЕДОВИЩА
Частина 11. Вид вибухозахисту
іскробезпечне електричне коло «і»

ДСТУ EN 60079-11:2017
(EN 60079-11:2012, IDT;
IEC 60079-11:2011, IDТ)

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2019

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет «Засоби та системи автоматизації технологічних процесів, пакування та контейнеризація» (ТК 98)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)) від 19 грудня 2017 р. № 428 з 2019-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 60079-11:2012 Explosive atmospheres — Part 11: Equipment protection by intrinsic safety «і» (Вибухонебезпечні середовища. Частина 11. Вид вибухозахисту іскробезпечне електричне коло «і») і внесений з дозволу CEN, Avenue Marnix 17, В-1000 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт оформлено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 60079-11:2016 (EN 60079-11:2012, IDT)

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Групи і температурні класи іскробезпечного та пов’язаного електрообладнання

5 Рівні вибухозахисту та відповідність електрообладнання вимогам щодо займання

5.1 Загальні положення

5.2 Рівень вибухозахисту «іа»

5.3 Рівень вибухозахисту «іb»

5.4 Рівень вибухозахисту «іс»

5.5 Відповідність у частині іскрового займання

5.6 Відповідність у частині теплового займання

5.7 Просте електрообладнання

6 Конструкція електрообладнання

6.1 Оболонки

6.2 З’єднувальні засоби для під’єднання зовнішніх кіл

6.3 Розділові відстані

6.4 Захист від зміни полярності

6.5 Уземлювальні провідники, з’єднувачі та затискачі

6.6 Герметизація

7 Компоненти, від яких залежить іскробезпечність

7.1 Навантаження компонентів

7.2 Внутрішні з’єднувальні пристрої, з’єднувачі плат і компонентів

7.3 Запобіжники

7.4 Первинні та вторинні елементи й батареї

7.5 Напівпровідники

7.6 Пошкодження компонентів, з'єднань та розподілень

7.7 П’єзоелектричні пристрої

7.8 Електрохімічні осередки для виявлення газів

8 Непошкоджувані елементи, блоки елементів та з’єднання

8.1 Рівень вибухозахисту «іс»

8.2 Мережеві трансформатори

8.3 Трансформатори, крім мережевих трансформаторів

8.4 Непошкоджувані обмотки

8.5 Струмообмежувальні резистори

8.6 Конденсатори

8.7 Блоки іскрозахисту на шунтувальних елементах

8.8 Електропроводка, друковані провідники та з’єднання

8.9 Гальванічно розділювальні елементи

9 Додаткові вимоги до спеціального електрообладнання

9.1 Бар’єри іскробезпеки на діодах

9.2 Обладнання FISСО

9.3 Переносні та головні світильники

10 Типові перевіряння та випробування

10.1 Випробування на іскробезпечність

10.2 Температурні випробування

10.3 Випробування електричної міцності ізоляції

10.4 Визначення параметрів довільних елементів живлення

10.5 Випробування елементів та батарей

10.6 Механічні випробування

10.7 Випробування іскробезпечного обладнання, що містить п’єзоелектричні пристрої

10.8 Випробування діодних бар’єрів та шунтів безпеки

10.9 Випробування кабелю на розтягування

10.10 Випробування трансформаторів

10.11 Випробування оптичних ізоляторів

10.12 Струмова пропускна здатність непошкоджуваних з’єднань друкованих плат

11 Контрольні перевіряння та випробування

11.1 Контрольні випробування діодних бар'єрів іскробезпеки

11.2 Контрольні випробування непошкоджуваних трансформаторів

12 Марковання

12.1 Загальні вимоги

12.2 Марковання з’єднувальних пристроїв

12.3 Застережні написи

12.4 Приклади марковання

13 Документація

Додаток А (обов’язковий) Оцінювання електробезпечності електричних кіл

Додаток В (обов’язковий) Iскроутворювальний механізм для випробування іскробезпечних кіл на іскрове займання

Додаток С (довідковий) Вимірювання шляхів струму спливу, електричних проміжків та відстаней крізь заливний компаунд і тверду ізоляцію

Додаток D (обов'язковий) Герметизація

Додаток Е (довідковий) Випробування енергії перехідного процесу

Додаток F (обов’язковий) Альтернативні розділові відстані для змонтованих друкованих плат та поділ компонентів

Додаток G (обов’язковий) Концепція іскробезпечної польової шини (FISСО). Вимоги до електрообладнання

Додаток Н (довідковий) Випробування підпалювання кіл джерел живлення з напівпровідниковими обмежувачами

Бібліографія

Додаток ZА (обов’язковий) Посилання на міжнародні видання та їхні європейські відповідники

Додаток ZY (довідковий) Суттєві відмінності між ЕN 60079-11:2017 та ЕN 60079-11:2007

Додаток ZZ (довідковий) Охоплення основних вимог директив ЄС

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних та модифікованих з європейськими та міжнародними нормативними документами, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 60079-11:2017 (EN 60079-11:2012, IDT; ІЕС 60079-11:2011, IDT) «Вибухонебезпечні середовища. Частина 11. Вид вибухозахисту іскробезпечне електричне коло «і», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 60079-11:2012 (версія еn) Explosive atmospheres — Part 11: Equipment protection by intrinsic safety «і».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 98 «Засоби та системи автоматизації технологічних процесів, пакування та контейнеризації».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— вираз «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— вилучено «Вступ» до EN 60079-11:2012 як такий, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— познаки одиниць фізичних величин відповідають серії стандартів ДСТУ ISO 80000;

— долучено національний додаток НА, у якому наведено список національних стандартів, ідентичних та модифікованих з європейськими та міжнародними нормативними документами.

У цьому стандарті є посилання на такі європейські стандарти, які не прийнято в Україні як національні та інших замість них нормативних документів немає:

ІЕС 60079-25 Explosive atmospheres — Part 25: Intrinsically safe electrical systems

IEC 60085 Electrical insulation — Thermal evaluation and designation

IEC 60127 (all parts) Miniature fuses (крім ДСТУ ІЕС 60127-1-2001)

ІЕС 60317-3 Specifications for particular types of winding wires — Part 3: Polyester enamelled round copper wire, class 155

IEC 60317-7 Specifications for particular types of winding wires — Part 7: Polyimide enamelled round copper wire, class 220

IEC 60317-8 Specifications for particular types of winding wires — Part 8: Polyesterimide enamelled round copper winding wire, class 180

IEC 60317-13 Specifications for particular types of winding wires — Part 13: Polyester or polyesterimide overcoated with polyamide-imide enamelled round copper wire, class 200

IEC 60529 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)

IEC 60664-3:2003 Insulation coordination for equipment within low-voltage systems — Part 3: Use of coating, potting or moulding for protection against pollution

IEC 61158-2 Industrial communication networks — Fieldbus specifications — Part 2: Physical layer specification and service definition

IEC 62013-1 Caplights for use in mines susceptible to firedamp — Part 1: General requirements — Construction and testing in relation to the risk of explosion

ANSI/UL 248-1 Low-Voltage Fuses — Part 1: General Requirements.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНІ СЕРЕДОВИЩА
Частина 11. Вид вибухозахисту іскробезпечне електричне коло «і»

EXPLOSIVE ATMOSPHERES
Part 11. Equipment protection by intrinsic safety «і»

Чинний від 2019-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги до конструкції та випробування іскробезпечного електрообладнання, призначеного для застосування у вибухонебезпечному середовищі, а також до пов’язаного електрообладнання, призначеного для підключення до іскробезпечних кіл, що містяться в такому середовищі.

Цей вид вибухозахисту застосовний до електрообладнання, в якому електричні кола самі по собі не здатні спричиняти вибуху навколишнього вибухонебезпечного середовища.

Цей стандарт також поширюється на електрообладнання чи його частини, розташовані поза межами вибухонебезпечного газового середовища або захищені іншими вадами вибухозахисту, які наведено в ІЕС 60079-0, коли іскробезпечність електричних кіл у вибухонебезпечному газовому середовищі може залежати від конструкції та виконання такого електрообладнання чи його частин. Цей стандарт призначено для оцінювання можливості застосування електричних кіл, що можуть міститися в такому вибухонебезпечному середовищі.

Вимоги до іскробезпечних систем наведено в ІЕС 60079-25.

Цей стандарт доповнює та змінює загальні вимоги ІЕС 60079-0, за винятком випадків, зазначених у таблиці 1. Якщо вимога цього стандарту суперечить вимозі ІЕС 60079-0, вимоги цього стандарту мають переважне значення.

Якщо вимоги цього стандарту застосовують до іскробезпечного та пов’язаного обладнання, тоді в стандарті використовують термін «обладнання».

Цей стандарт призначено тільки для електричного обладнання; тому термін «обладнання», використаний у стандарті, завжди означає «електрообладнання».

Якщо пов’язане електрообладнання міститься у вибухонебезпечному середовищі, тоді його має бути оснащено відповідним видом вибухозахисту, зазначеним в ІЕС 60079-0, та одночасно воно має задовольняти вимоги стандарту щодо конкретного виду вибухозахисту й вимоги ІЕС 60079-0.

Таблиця 1 — Застосовні положення з ІЕС 60079-0

Розділи або підрозділи ІЕС 60079-0

Розділ ІЕС 60079-0, що застосовують до ІЕС 60079-11

Іскробезпечне електрообладнання

пов'язане електрообладнання
видання 5,0 (2007) (довідково) видання 6,0 (2011) (довідково) назва розділу/підрозділу (обов’язково) група І та група II група III -
1 2 3 4 5 6
1 1 Сфера застосування Застосовно Застосовно Застосовно
2 2 Нормативні посилання Застосовно Застосовно Застосовно
3 3 Терміни та визначення понять

Застосовно Застосовно Застосовно
4 4 Групи електрообладнання Застосовно Застосовно Застосовно
4.1 4.1 Група І Застосовно Не застосовно Застосовно
4.2 4.2 Група II Застосовно Не застосовно Застосовно
4.3 4.3 Група III Незастосовно Застосовно

Застосовно

4.4 4.4 Електрообладнання для конкретного вибухонебезпечного середовища Застосовно Застосовно Застосовно
5.1 5.1 Вплив навколишнього середовища

Застосовно Застосовно Застосовно
5.1.1 5.1.1 Температура навколишнього середовища Застосовно Застосовно

Застосовно

5.1.2 5.1.2 Зовнішні джерела нагрівання чи охолоджування Застосовно Застосовно Застосовно
5.2 5.2 Робоча температура Застосовно Застосовно Застосовно
5.3.1 5.3.1 Визначення максимальної температури поверхні Застосовно Застосовно Незастосовно
5.3.2.1 5.3.2.1 Електрообладнання групи І Застосовно Не застосовно Не застосовно
5.3.2.2 5.3.2.2 Електрообладнання групи II Застосовно Незастосовно Не застосовно
5.3.2.3 5.3.2.3 Електрообладнання групи III Не застосовно Застосовно Незастосовно
5.3.3 5.3.3 Температура малих елементів для електрообладнання групи І або групи II Застосовно Не застосовно Не застосовно
6.1 6.1 Загальні положення Застосовно Застосовно Застосовно
6.2 6.2 Механічна міцність електрообладнання За винятком, якщо 6.1.2.3 а) застосовно За винятком, якщо 6.1.3 а) застосовно За винятком, якщо 6.12.3 а) застосовно
6.3 6.3 Час відкривання Незастосовно Не застосовно Не застосовно
6.4 6.4 Блукальні струми в оболонці (наприклад, у великих електричних машинах) Не застосовно Не застосовно Не застосовно
6.5 6.5 Закріплення ущільнювальної прокладки За винятком, якщо 6.1.2.3 а) застосовно За винятком, якщо 6.1.3 а) застосовно За винятком, якщо 6.1.2.3 а) застосовно
6.6 6.6 Електрообладнання з джерелами випромінювання в електромагнітному та ультразвуковому діапазоні Застосовно Застосовно Застосовно
7.1.1 7.1.1 Сфера застосування За винятком, якщо 6.1.2.3 а) застосовно За винятком, якщо 6.1.3 а) застосовно За винятком, якщо 6.1.2.3 а) застосовно
7.1.2 7.1.2.1 Специфікація матеріалів За винятком, якщо 6.1.2.3 а) застосовно За винятком, якщо 6.1.3 а) застосовно За винятком, якщо 6.1.2.3 а) застосовно
7.1.3 7.1.2.2 Пластмаси За винятком, якщо 6.1.2.3 а) застосовно За винятком, якщо 6.1.3 а) застосовно За винятком, якщо 6.1.2.3 а) застосовно
7.1.4 7.1.2.3 Еластомірні матеріали За винятком, якщо 6.1.2.3 а) застосовно За винятком, якщо 6.1.3 а) застосовно За винятком, якщо 6.1.2.3 а) застосовно
7.2 7.2 Теплотривкість За винятком, якщо 6.1.2.3 а) застосовно За винятком, якщо 6.1.3 а) застосовно За винятком, якщо 6.1.2.3 а) застосовно
7.3 7.3 Світлотривкість За винятком, якщо 6.1.2.3 а) застосовно За винятком, якщо 6.1.3 а) застосовно За винятком, якщо 6.1.2.3 а) застосовно
7.4 7.4 Електростатичні заради на зовнішніх неметалевих матеріалах Застосовно Застосовно Незастосовно
NR 7.5 Доступні металеві частини

Застосовно Застосовно Незастосовно
7.5 NR Нарізеві отвори За винятком, якщо 6.1.2.3 а) застосовно За винятком, якщо 6.1.3 а) застосовно За винятком, якщо 6.1.2.3 а) застосовно
8.1 8.1 Склад матеріалу Застосовно Застосовно Не застосовно
8.1.1 8.2 Група І Застосовно Не застосовно Не застосовно
8.1.2 8.3 Група II Застосовно Не застосовно Не застосовно
8.1.3 8.4 Група III Незастосовно Застосовно Незастосовно
8.2 NR Нарізеві отвори За винятком, якщо 6.1.2.3 а) застосовно За винятком, якщо 6.1.3 а) застосовно За винятком, якщо 6.1.2.3 а) застосовно
9 9 Кріпильні елементи Не застосовно Не застосовно Не застосовно
10 10 Блокувальні пристрої Не застосовно Не застосовно Не застосовно
11 11 Прохідні ізолятори Не застосовно Не застосовно Не застосовно
12 12 Матеріали, застосовувані для герметизації За винятком, якщо 6.1.2.3 а) застосовно За винятком, якщо 6.1.3 а) застосовно За винятком, якщо 6.1.2.3 а) застосовно

13

13

Ех-компоненти

Застосовно

Застосовно

Застосовно

14

14

Ввідні пристрої та з’єднувальні контактні затискачі

Незастосовно

Не застосовно

Не застосовно

15

15

З’єднувальні пристрої для уземлювальних провідників або провідників вирівнювання потенціалу

Не застосовно

Не застосовно

Не застосовно

16

16

Вводи в оболонку

За винятком, якщо 6.1.2.3 а) застосовно

За винятком, якщо 6.1.3 а) застосовно

За винятком, якщо 6.1.2.3 а) застосовно

17

17

Додаткові вимоги до обертових електричних машин

Не застосовно

Не застосовно

Не застосовно

18

18

Додаткові вимоги до комутаційних апаратів

Не застосовно

Не застосовно

Не застосовно

19

19

Додаткові вимоги до запобіжників

Не застосовно

Не застосовно

Не застосовно

20

20

Додаткові вимоги до вилок, розеток і з'єднувачів

Не застосовно

Не застосовно

Не застосовно

21

21

Додаткові вимоги до світильників

Не застосовно

Не застосовно

Не застосовно

22

22

Додаткові вимоги до головних і ручних світильників

Модифіковано

Модифіковано

Не застосовно

23.1

23.1

Загальні вимоги

Застосовно

Застосовно

Застосовно

23.2

23.2

Батареї

Не застосовно

Не застосовно

Не застосовно

23.3

23.3

Типи елементів

Застосовно

Застосовно

Застосовно

23.4

23.4

Елементи в батареї

Застосовно

Застосовно

Застосовно

23.5

23.5

Номінальні параметри батарей

Застосовно

Застосовно

Застосовно

23.6

23.6

Взаємозамінність

Застосовно

Застосовно

Застосовно

23.7

23.7

Заряджання первинних батарей

Застосовно

Застосовно

Застосовно

23.8

23.8

Витікання

Застосовно

Застосовно

Застосовно

23.9

23.9

Поєднання

Застосовно

Застосовно

Застосовно

23.10

23.10

Розташовання

Застосовно

Застосовно

Застосовно

23.11

23.11

Заміна елементів чи батарей

Застосовно

Застосовно

Застосовно

23.12

23.12

Замінюваний блок батареї

Застосовно

Застосовно

Застосовно

24

24

Документація

Застосовно

Застосовно

Застосовно

25

25

Відповідність прототипу чи зразка документації

Застосовно

Застосовно

Застосовно

26.1

26.1

Загальні положення

Застосовно

Застосовно

Застосовно

26.2

26.2

Умови випробування

Застосовно

Застосовно

Застосовно

26.3

26.3

Випробування у вибухонебезпечних випробувальних сумішах

Застосовно

Застосовно

Застосовно

26.4.1

26.4.1

Порядок випробування

За винятком, якщо 6.1.2.3 а) застосовно

За винятком, якщо 6.1.3 а) застосовно

За винятком, якщо 6.1.2.3 а) застосовно

26.4.1.1

26.4.1.1

Металеві оболонки, металеві частини оболонок і скляні частини оболонок

За винятком, якщо 6.1.2.3 а) застосовно

За винятком, якщо 6.1.3 а) застосовно

За винятком, якщо 6.1.2.3 а) застосовно

26.4.1.2

26.4.1.2

Неметалеві оболонки або неметалеві частини оболонок

За винятком, якщо 6.1.2.3 а) застосовно

За винятком, якщо 6.1.3 а) застосовно

За винятком, якщоб.1.2.3 а) застосовно

26.4.1.2.1

26.4.1.2.1

Електрообладнання групи І

За винятком, якщо 6.1.2.3 а) застосовно

Не застосовно

За винятком, якщо 6.1.2.3 а) застосовно

26.4.1.2.2

26.4.1.2.2

Електрообладнання груп II та III

За винятком, якщо 6.1.2.3 а) застосовно

За винятком, якщо 6.1.3 а) застосовно

За винятком, якщо 6.1.2.3 а) застосовно

26.4.2

26.4.2

Удароміцність

За винятком, якщо 6.1.2.3 а) застосовно

За винятком, якщо 6.1.3 а) застосовно

За винятком, якщо 6.1.2.3 а) застосовно

26.4.3

26.4.3

Випробування скиданням

Застосовно

Застосовно

За винятком, якщо 6.1.2.3 а) застосовно

26.4.4

26.4.4

Критерій відповідності

Застосовно

Застосовно

За винятком, якщо 6.1.2.3 а) застосовно

26.4.5

26.4.5

Ступінь захисту (ІР) оболонкою

Застосовно

Застосовно

Застосовно

26.5.1.1.

26.5.1.1.

Загальні вимоги

Застосовно

Застосовно

Не застосовно

26.5.1.2.

26.5.1.2.

Робоча температура

Модифіковано

Модифіковано

Модифіковано

26.5.1.3.

26.5.1.3.

Максимальна температура поверхні

Модифіковано

Модифіковано

Модифіковано

26.5.2

26.5.2

Випробування на тепловий удар

За винятком, якщо 6.1.2.3 а) застосовно

За винятком, якщо 6.1.3 а) застосовно

За винятком, якщо 6.1.2.3 а) застосовно

26.5.3

26.5.3

Випробування на займання малих елементів (група І і група II)

Застосовно Не застосовно Не застосовно
26.6 26.6 Випробування прохідних ізоляторів крутильним моментом Не застосовно Не застосовно Не застосовно
26.7 26.7 Неметалеві оболонки чи неметалеві частини оболонок За винятком, якщо 6.1.2.3 а) застосовно

За винятком, якщо 6.1.3 а) застосовно

За винятком, якщо 6.1.2.3 а) застосовно

26.8 26.8 Теплотривкість За винятком, якщо 6.1.2.3 а) застосовно

За винятком, якщо 6.1.3 а) застосовно

За винятком, якщо 6.1.2.3 а) застосовно

26.9 26.9 Холодотривкість За винятком, якщо 6.1.2.3 а) застосовно

За винятком, якщо 6.1.3 а) застосовно

За винятком, якщо 6.1.2.3 а) застосовно

26.10 26.10 Світлотривкість За винятком, якщо 6.1.2.3 а) застосовно

За винятком, якщо 6.1.3 а) застосовно

За винятком, якщо 6.1.2.3 а) застосовно

26.11 26.11 Тривкість до впливу хімічних речовин для електрообладнання групи І За винятком, якщо 6.1.2.3 а) застосовно

Не застосовно Не застосовно
26.12 26.12 Перевіряння цілісності уземлення Не застосовно Не застосовно Не застосовно
26.13 26.13 Випробування поверхневого опору неметалевих частин оболонок Застосовно Застосовно Не застосовно
26.15 26.14 Вимірювання ємності Застосовно Застосовно Не застосовно
NR 26.15 Перевіряння номінальних характеристик вентиляторів Не застосовно Не застосовно Не застосовно
NR 26.16 Альтернативні випробування еластомірних ущільнювальних кілець За винятком, якщо 6.1.2.3 а) застосовно

За винятком, якщо 6.1.3 а) застосовно

За винятком, якщо 6.1.2.3 а) застосовно

27 27 Контрольні перевіряння Застосовно Застосовно Застосовно
26 28 Відповідальність виробника Застосовно Застосовно Застосовно
29 29 Марковання Застосовно Застосовно Застосовно
30 30 Інструкції Застосовно Застосовно Застосовно
Додаток А (обов'язковий) Додаток А (обов’язковий) Додаткові вимоги до кабельних вводів Не застосовно Не застосовно Не застосовно
Додаток В (обов'язковий) Додаток В (обов'язковий) Вимоги до Ех-компонентів Застосовно Застосовно Застосовно
Додаток С (довідковий) Додаток С (довідковий) Приклад установки для випробування на удароміцність Застосовно Застосовно За винятком, якщо 6.1.2.3 а) застосовно

Додаток D (довідковий) NR Альтернативний метод оцінювання ризику, що охоплює «рівні вибухозахисту обладнання» для Ех-обладнання Застосовно Застосовно Застосовно
Додаток Е (довідковий) Додаток D (довідковий) Двигуни, що живляться від перетворювачів Не застосовно Не застосовно Не застосовно
NR Додаток Е (довідковий) Теплові випробування електричних машин Не застосовно Не застосовно Не застосовно
NR Додаток F (довідковий) Рекомендована блок- схема випробування неметалевих оболонок або неметалевих частин (26.4) За винятком, якщо 6.1.2.3 а) застосовно

За винятком, якщо 6.1.3 а) застосовно

За винятком, якщо 6.1.2.3 а) застосовно

Застосовно — цю вимогу ІЕС 60079-0 застосовують без змін.
Не застосовно — цю вимогу ІЕС 60079-0 не застосовують.
Не застосовно за винятком — цю вимогу ІЕС 60079-0 не застосовують, за винятком, якщо дотримано зазначених умов.
Модифіковано — цю вимогу ІЕС 60079-0 модифіковано, як описано в цьому стандарті.
NR — без вимог.

Примітка. Номери пунктів у таблиці наведено тільки довідково. Відповідні вимоги ІЕС 60079-0 визначають за назвою положення, яке є обов'язковим. Цю таблицю розроблено за конкретними вимогами ІЕС 60079-0, вид. 6,0. Номери положень із попереднього видання наведено тільки довідково. Це зроблено з метою долучення загальних вимог з ІЕС 60079-0, вид. 5.0, які буде використано, за потреби, з цим стандартом. Там, де вимог немає, зазначено NR, або, за наявності протиріччя між вимогами, застосовують вимоги пізнішого видання.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи містять положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ІЕС 60079-0 Explosive atmospheres — Part 0: Equipment — General requirements

IEC 60079-7 Explosive atmospheres — Part 7: Equipment protection by increased safety «е»

ІЕС 60079-25 Explosive atmospheres — Part 25: Intrinsically safe electrical systems IEC 60085 Electrical insulation — Thermal evaluation and designation

IEC 60112 Method for the determination of the proof and the comparative tracking indices of solid insulating materials

IEC 60127 (all parts) Miniature fuses

IEC 60317-3 Specifications for particular types of winding wires — Part 3: Polyester enamelled round copper wire, class 155

IEC 60317-7 Specifications for particular types of winding wires — Part 7: Polyimide enamelled round copper wire, class 220

IEC 60317-8 Specifications for particular types of winding wires — Part 8: Polyesterimide enamelled round copper winding wire, class 180

IEC 60317-13 Specifications for particular types of winding wires — Part 13: Polyester or polyesterimide overcoated with polyamide-imide enamelled round copper wire, class 200

IEC 60529 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)

IEC 60664-1:2007 Insulation coordination for equipment within low-voltage systems — Part 1: Principles, requirements and tests

IEC 60664-3:2003 Insulation coordination for equipment within low-voltage systems — Part 3: Use of coating, potting or moulding for protection against pollution

IEC 61158-2 Industrial communication networks — Fieldbus specifications — Part 2: Physical layer specification and service definition

IEC 62013-1 Caplights for use in mines susceptible to firedamp — Part 1: General requirements — Construction and testing in relation to the risk of explosion

ANSI/UL 248-1 Low-Voltage Fuses — Part 1: General Requirements.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

IEC 60079-0 Вибухонебезпечні середовища. Частина 0. Електрообладнання. Загальні вимоги

ІЕС 60079-7 Вибухонебезпечні середовища. Частина 7. Електрообладнання з видом вибухозахисту «є»

ІЕС 60079-25 Вибухонебезпечні середовища. Частина 25. Іскробезпечні системи

ІЕС 60085 Електрична ізоляція. Оцінювання теплостійкості та класифікація

ІЕС 60112 Метод визначення порівняльного і контрольного індексів трекінгостійкості твердих ізоляційних матеріалів

ІЕС 60127 (усі частини) Малогабаритні запобіжники

ІЕС 60317-3 Технічні вимоги до спеціальних видів обмотувальних проводів. Частина 3. Крутий мідний дріт, покритий поліефірною емаллю, клас 155

ІЕС 60317-7 Технічні умови до спеціальних видів обмотувальних проводів. Частина 7. Поліамідні емальовані круглі мідні дроти, клас 220

ІЕС 60317-8 Технічні вимоги до спеціальних видів обмотувальних проводів. Частина 8. Круглий мідний дріт, покритий поліефіромідною емаллю, клас 180

ІЕС 60317-13 Технічні вимоги до спеціальних видів обмотувальних проводів. Частина 13. Крутий мідний дріт з поліефірним або поліефіромідним покривом з поліамідімідною емаллю, клас 200

ІЕС 60529 Ступені захисту, що забезпечують оболонками (код ІР)

ІЕС 60664-1:2007 Настанова щодо вибору ізоляції для усталювання в низьковольтних системах. Частина 1. Принципи, вимоги та випробування

ІЕС 60664-3:2003 Настанова щодо вибору ізоляції для устатковання в низьковольтних системах. Частина 3. Застосування покриву, заливки або формовки для захисту від забруднення

ІЕС 61158-2 Промислові комунікаційні мережі. Характеристики мереж. Частина 2. Специфікація фізичного рівня та визначення послуг

ІЕС 62013-1 Головні світильники для використання в шахтах, небезпечних щодо газу. Частина 1. Загальні вимоги. Конструкція та випробування на вибухозахищеність

ANSI/UL 248-1 Плавкі низьковольтні запобіжники. Частина 1. Загальні вимоги.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online