ДСТУ EN 12621:2018 Машини для подавання та нанесення покривів під тиском. Вимоги щодо безпеки (EN 12621:2006 + А1:2010, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МАШИНИ ДЛЯ ПОДАВАННЯ
ТА НАНЕСЕННЯ ПОКРИВІВ ПІД ТИСКОМ
Вимоги щодо безпеки

ДСТУ EN 12621:2018
(EN 12621:2006 + А1:2010, IDТ)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: робоча група, створена наказом Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 21 червня 2018 р. № 184

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 01 листопада 2018 р. № 388 з 2020-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 12621:2006 + А1:2010 Machinery for the supply and circulation of coating materials under pressure — Safety requirements (Машини для подавання та нанесення покривів під тиском. Вимоги щодо безпеки) і внесений з дозволу CEN, Avenue Marnix 17, В-1000 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким спосо бом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 12621:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 12621:2006 + А1:2010

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Перелік суттєвих небезпек

4.1. Загальні вимоги

4.2 Механічні небезпеки

4.3 Електричні небезпеки

4.4 Термічні небезпеки

4.5 Небезпеки внаслідок шуму

4.6 Ризики вібрації

4.7 Небезпеки, спричинені небезпечними речовинами

4.8 Пожежна та вибухова небезпеки, спричинені покривом та/або допоміжними матеріалами під тиском

4.9 Небезпеки, спричинені несправністю енергопостачання

4.10 Небезпеки, пов’язані з несправністю систем керування

5 Заходи безпеки та/або захисні заходи

5.1 Загальні вимоги

5.2 Правила безпеки та заходи щодо механічних небезпек

5.3 Електричні вимоги щодо безпеки

5.4 Заходи безпеки та заходи щодо термічної небезпеки

5.5 Заходи безпеки щодо шуму

5.6 Вимоги щодо безпеки, які стосуються вібрації

5.7 Заходи безпеки щодо небезпечних речовин

5.8 Заходи безпеки та захисні заходи від пожежі та вибуху

5.9 Заходи безпеки в разі відмови електропостачання

5.10 Заходи безпеки в разі відмов системи керування

6 Перевіряння вимог безпеки

6.1 Загальні вимоги

6.2 Перевіряння виконання вимог, які стосуються механічного обладнання

6.3 Перевіряння виконання вимог, які стосуються електричного обладнання

6.4 Перевіряння виконання термічних вимог

6.5 Перевіряння виконання вимог, які стосуються шуму

6.6 Перевіряння вимог, які стосуються вібрації

6.7 Перевіряння виконання вимог, які стосуються небезпечних речовин

6.8 Перевіряння вимог, які стосуються пожеж та вибуху

6.9 Перевіряння вимог, які стосуються несправності енергопостачання

6.10 Перевіряння вимог, які стосуються системи керування

7 Інформація для використання

7.1 Загальні вимоги

7.2 Інструкції з експлуатації для користувача

7.3 Марковання

Додаток А (довідковий) Національні посилання на граничні значення експозиції

Додаток В (довідковий) Зв’язок між категоріями та зонами

Додаток С (довідковий) Класифікація реакції будівельних матеріалів на вогонь. Національні стандарти

Додаток ZA (довідковий) Взаємозв’язок між EN 12621.2006 + А1:2010 та основними вимогами директиви ЄС 2006/42/ЕС

Додаток ZB (довідковий) Взаємозв’язок між EN 12621:2006 + A1:2010 та основними вимогами директиви ЄС 94/9/ЕС

Бібліографія

Додаток НА (довідковий)

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт EN 12621:2018 (EN 12621:2006 + А1:2010, IDT) «Машини для подавання та нанесення покривів під тиском. Вимоги щодо безпеки», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 12621:2006 + А1:2010 (версія en) «Machinery for the supply and circulation of coating materials under pressure — Safety requirements».

Відповідальна за цей стандарт в Україні — робоча група, створена наказом Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 21.06.2018 р. № 184.

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN ISO 12621:2014 «Машини для подавання та циркуляції покривних матеріалів під тиском. Вимоги щодо безпеки», прийнятого методом підтвердження.

Стандарт містить вимоги, які відповідають законодавству України. До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт», «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— вилучено попередній довідковий матеріал EN 12621:2006 (Е) «Передмову»;

— зі «Вступу» в цей «Національний вступ» взято те, що безпосередньо стосується цього стандарту;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— долучено національний додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті);

— познаки одиниць фізичних величин наведено відповідно до вимог ДСТУ ISO 80000.

Текст поправки А1:2010, долучений до стандарту, позначено подвійною рискою на березі сторінки.

Додатки ZA і ZB є невід’ємною складовою частиною цього стандарту.

У цьому стандарті є посилання на EN 971-1:1996, EN ISO 11688-2:1998, EN 50059:1980, EN 50144-2-7:2001, EN 50260-2-7:2002, EN 60079-10:2003, які в Україні не прийнято як національні стандарти.

ВСТУП до EN 12621:2006 + А1:2010

Цей стандарт є стандартом типу С, як зазначено в EN ISO 12100:2003. Цей стандарт належить до групи стандартів, які визначають вимоги щодо охорони здоров’я, безпеки й захисту довкілля для пристроїв, агрегатів та обладнання для поверхневого покриву:

— EN 1953:1998 «Обладнання для розпилення матеріалів для покриву»;

— EN 12621:2006 + А1 «Обладнання для подавання та нанесення покривних матеріалів під тиском»;

— EN 12757-1 «Машина для змішування матеріалів для покриву».

Відповідну машину та ступінь впливу небезпек, небезпечних ситуацій і подій наведено в рамках цього стандарту. Якщо положення стандарту цього типу С відрізняються від зазначених у стандартах типу А чи В, положення цього стандарту С мають перевагу над положеннями інших стандартів для машин, розроблених та побудованих відповідно до положень цього типу стандарту С.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МАШИНИ ДЛЯ ПОДАВАННЯ
ТА НАНЕСЕННЯ ПОКРИВІВ ПІД ТИСКОМ
Вимоги щодо безпеки

MACHINERY FOR THE SUPPLY AND CIRCULATION
OF COATING MATERIALS UNDER PRESSURE
Safety requirements

Чинний від 2020-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт застосовують до проектування та конструювання машин для подавання й переміщення покривів та/або допоміжних матеріалів під тиском, далі — «машина» (див. 3.1).

Матеріал покриву постачають повітряним тиском або безповітряним способом.

Пов’язані з тиском частини, якими покриті машини, класифікують як не більші, ніж категорія і, відповідно до статті 9 Директиви 97/23/ЕС щодо обладнання, що працює під тиском.

Цей стандарт стосується значних небезпек, небезпечних ситуацій та подій, що стосуються механізму подавання та переміщення покривів та/або допоміжних матеріалів під тиском, якщо їх використовують відповідно до умов, передбачених виробником (див. 4).

Машини для подавання та нанесення покривів та/або допоміжних матеріалів під тиском складаються з такого обладнання:

— насосних агрегатів;

— тискових резервуарів;

— контейнерів із підвищеним тиском;

— з’єднувальних труб та шлангів;

— фланців, насадок, муфт, опор, підіймального обладнання тощо;

— індикаторів;

— фільтрів;

— імпульсних пристроїв;

— усіх запобіжних пристроїв (наприклад, обладнання для контролювання рівня);

— обладнання для нагрівання та/або охолодження матеріалів покриву. Машина може бути фіксованою чи мобільною.

1.2 Цей стандарт не охоплює:

— небезпеки, пов’язаної з тиском обладнання, що класифікуються як вища, ніж категорія 1, згідно зі статтею 9 Директиви 97/23/ЕС щодо обладнання, що працює під тиском;

— обладнання розпилення та пульверизації, яке розглядають в EN 195:1998, і шлангів подавання цього обладнання;

— обладнання для розпилення та пульверизації, як описано в EN 50144-2-7:2001, EN 50260-2-7:2002 та шлангів подавання цього обладнання.

1.3 Цей стандарт не застосовують до:

— машин для перероблення продуктів харчування та лікарських препаратів;

— проектування й конструювання труб і шлангів;

— проектування й конструювання нанесення покривів (див. 3.23);

— машин для постачання матеріалу порошкового покриву.

1.4 Цей стандарт не застосовують до машин для постачання й переміщення матеріалів під тис ком, виготовлених до дати опублікування цього стандарту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватися останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 294:1992 Safety of machinery — Safety distance to prevent danger zones being reached by the upper limbs

EN 349:1993 Safety of machinery — Minimum gaps to avoid crushing of parts of the human body

EN 563:1994 Safety of machinery — Temperatures of touchable surfaces — Ergonomics data to establish temperature limit values for hot surfaces

EN 619:2002 Continuous handling equipment and systems — Safety and EMC requirements for equipment for mechanical handling of unit loads

EN 809:1998 Pumps and pump units for liquids — Common safety requirements

EN 811:1996 Safety of machinery — Safety distances to prevent danger zones being reached by the lower limbs

EN 842:1996 Safety of machinery — Visual danger signals — General requirements, design and testing

EN 894-1:1997 Safety of machinery — Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators — Part 1: General principles for human interactions with displays and control actuators

EN 894-2:1997 Safety of machinery — Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators — Part 2: Displays

EN 894-3:2000 Safety of machinery — Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators — Part 3: Control actuators

EN 953:1997 Safety of machinery — Guards — General requirements for the design and construction of fixed and movable guards

EN 954-1:1996 Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 1: General principles for design

EN 971-1:1996 Paints and varnishes — Terms and definitions for coating materials — Part 1: General terms

EN 981:1996 Safety of machinery — System of auditory and visual danger and information signals

EN 982:1996 Safety of machinery — Safety requirements for fluid power systems and their components — Hydraulics

EN 983:1996 Safety of machinery — Safety requirements for fluid power systems and their components — Pneumatics

EN 1037:1995 Safety of machinery — Prevention of unexpected start-up

EN 1088:1995 Safety of machinery — Interlocking devices associated with guards — Principles for design and selection 

EN 1127-1:2007 Explosive atmospheres — Explosion prevention and protection — Part 1: Basic II concepts and methodology

EN 1494:2000 Mobile or movable jacks and associated lifting equipment

EN 1570:1998 Safety requirements for lifting tables

prEN 1829-1 High pressure cleaners — High pressure water jet machines — Safety requirements — Part 1: General description

EN 1953:1998 Atomising and spraying equipment for coating materials — Safety requirements

EN 13237:2003 Potentially explosive atmospheres — Terms and definitions for equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres

EN 13445-1:2002 Unfired pressure vessels — Part 1: General

EN 13463-1:2001 Non-electrical equipment for potentially explosive atmospheres — Part 1: Basic method and requirements

EN 13463-5:2003 Non-electrical equipment intended for use in potentially explosive atmospheres — Part 5: Protection by constructional safety «с»

EN 13478:2001 Safety of machinery — Fire prevention and protection

EN 14462:2005 Surface treatment equipment — Noise test code for surface treatment equipment including its ancillary handling equipment— Accuracy grades 2 and 3

EN 50050:2006 Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres — Electrostatic hand-held || spraying equipment

EN 50059:1990 Specification for electrostatic hand-held spraying equipment for non-flammable material for painting and finishing

EN 50176:1996 Automatic electrostatic spraying installations for flammable liquid spraying material

EN 60079-0.2009 Explosive atmospheres— Part 0: Equipment General requirements (IEC 60079-0:2007)

EN 60079-15:2005 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres — Part 15: Construction, test and marking of type of protection «n» electrical apparatus (IEC 60079-15:2005)

EN 60204-1:1997 Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1: General requirements (IEC 60204-1:1997)

EN 61000-6-1:2001 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 6-1: Generic standards — Immunity for residential, commercial and light-industrial environments (IEC 61000-6-1:1997, modified)

EN 61000-6-2:2001 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 6-2: Generic standards — Immunity for industrial environments (IEC 61000-6-2:1999, modified)

EN 61000-6-3:2001 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 6-3: Genetic standards — Emission standard for residential, commercial and light-industrial environments (IEC 61000-6-3:1996, modified)

EN 61000-6-4:2001 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 6-4: Generic standards — Emission standard for industrial environments (IEC 61000-6-4:1997, modified)

EN 61010-1:2001 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use — Part 1: General requirements (IEC 61010-1:2001)

EN 61310-1:1995 Safety of machinery — Indication, marking and actuation — Part 1: Requirements for visual, auditory and tactile signals (IEC 61310-1:1995)

EN ISO 11688-1:1998 Acoustics — Recommended practice for the design of low-noise machinery and equipment — Part 1: Planning (ISO/TR 11688-1:1995)

EN ISO 12100-1:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 1: Basic terminology, methodology (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2: Technical principles (ISO 12100-2:2003)

ISO 3864-1:2002 Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Part 1: Design principles for safety signs in workplaces and public area.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 294:2001 Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання можливості досягання небезпечних зон руками (EN 294:1992, IDT)

EN 563:2001 Безпечність машин. Температури поверхонь, доступних для дотику. Ергономічні дані для встановлення граничних значень температури гарячих поверхонь (EN 563:1994, IDT)

EN 619:2002 Системи та підіймально-транспортне устатковання безперервної дії. Вимоги щодо безпеки та електромагнітної сумісності (EMC) до устатковання для механічного переміщення вантажних одиниць

EN 809:1998 Насоси та насосні агрегати для рідин. Загальні вимоги щодо безпеки

EN 811:2003 Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання досягненню небезпечних зон ногами

EN 842:1996 Безпечність машин. Візуальні сигнали небезпеки. Загальні вимоги, проектування та випробування

EN 894-1:1997 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування. Частина 1. Загальні принципи взаємодії людини з індикаторами та органами керування

EN 894-2:1997 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування. Частина 2. Індикатори

EN 894-3:2000 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування. Частина 3. Органи керування

EN 953:1997 Безпечність машин. Огорожі. Загальні вимоги до проектування і конструювання нерухомих та рухомих огорож

EN 954-1:2003 Безпечність машин. Елементи безпечності систем керування. Частина 1. Загальні принципи проектування

EN 981:1996 Безпечність машин. Системи звукових і візуальних сигналів небезпеки та попередження

EN 982:1996 Безпечність машин. Вимоги щодо безпеки до гідравлічних та пневматичних систем і їх складових частин. Гідравліка

EN 1037:1995 Безпечність машин. Запобігання несподіваному пускові

EN 1088:2003 Безпечність машин. Блокувальні пристрої, з’єднані з огорожами. Принципи проектування і вибирання

EN 1127-1:2007 Вибухонебезпечне середовище. Запобігання вибухів і захист від них. Частина 1. Основні концепції й методологія

EN 1494:2014 Домкрати рухомі або пересувні та подібне підіймальне устатковання

EN 1570-1:1998 Вимоги щодо безпеки для підіймальних платформ. Частина 1. Платформи, що обслуговують менше ніж два стаціонарні майданчики

EN 1570-2:1998 Вимоги щодо безпеки для підіймальних платформ. Частина 2. Підіймальні плат форми, що обслуговують більше ніж два стаціонарні майданчики будівлі, для підіймання вантажів з вертикальною швидкістю руху не більше ніж 0,15 м/с

prEN 1829-1 Водоструминні машини високого тиску. Вимоги щодо безпечності. Частина 1. Машини

EN 1953:1998 Устатковання для нанесення покривів методом розпилення та розбризкування. Вимоги щодо безпеки

EN ISO 11688-1 Акустика. Практичні рекомендації щодо проектування малошумних машин й устатковання. Частина 1. Планування

EN 12100:2003 Безпечність машин. Загальні принципи розрахунку. Оцінювання ризиків і зниження ризиків

EN 13237:2003 Потенційно вибухонебезпечні середовища. Терміни та визначення для устатковання і захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах

EN 13445-1:2002 Посудини, що працюють під тиском без вогневого підведення тепла. Частина 1. Загальні положення

EN 13478:2001 Безпечність машин. Протипожежні заходи та захист

ISO 13856-1:2013 Безпечність машин. Пристрої захисні, чутливі до тиску. Частина 1. Загальні принципи проектування й випробування килимків та настилів, чутливих до тиску

EN ISO 13856-2:2013 Безпечність машин. Захисні пристрої, чутливі до тиску. Частина 2. Загальні принципи проектування й випробування крайок і планок, чутливих до тиску

EN 14462:2005 Устатковання для обробляння поверхні. Звід правил щодо визначення шуму устатковання для обробляння поверхні, охоплюючи допоміжне ручне устатковання. Класи точності 2 й 3

EN 50176:1996 Устатковання стаціонарне для електростатичного нанесення горючих рідких покривних матеріалів. Вимоги щодо безпеки

EN 60079-0:2009 Вибухонебезпечні середовища. Частина 0. Устатковання. Загальні вимоги

EN 60079-1:2009 Вибухонебезпечні середовища. Частина 1. Електричне устатковання. Вид вибухозахисту: вибухобезпечна оболонка «d»

ІЕС 60079-2:2009 Вибухонебезпечні середовища. Частина 2. Електрообладнання. Вид вибухозахисту: оболонка під підвищеним тиском «р»

EN 60079-2:2009 Вибухонебезпечні середовища. Частина 2. Електрообладнання. Вид вибухозахисту: оболонка під підвищеним тиском «р»

ІЕС 60079-5:2009 Вибухонебезпечні середовища. Частина 5. Електрообладнання. Вид вибухозахисту: кварцове заповнення «q»

EN 60079-6:2009 Вибухонебезпечні середовища. Частина 6. Електричне устатковання. Вид вибухозахисту: заповнення оболонки рідиною «о»

EN 60079-7:2017 Вибухонебезпечні середовища. Частина 7. Електричне устатковання. Вид вибухозахисту: підвищена безпека «е» (EN 60079-7:2015, IDТ)

EN 60079-11:2009 Вибухонебезпечні газові середовища. Частина 11. Захист електричного обладнання за допомогою іскробезпечного електричного кола «і»

EN 60079-15:2005 Вибухонебезпечні середовища. Частина 15. Електрообладнання. Вид вибухозахисту «n»

EN 60079-18:2009 Вибухонебезпечні середовища. Частина 18. Електричне устатковання. Вид вибухозахисту: «герметизація «m»

EN 60079-25:2009 Вибухонебезпечні середовища. Частина 25. Іскробезпечні електричні системи

EN 60204-1:1997 Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 1. Загальні вимоги

EN 61000-6-1:2001 Електромагнітна сумісність. Частина 6-1. Родові стандарти. Несприйнятливість обладнання в житловому й торговому середовищах та у виробничих зонах з малим енергоспоживанням

EN 61000-6-2:2001 Електромагнітна сумісність. Частина 6-2. Родові стандарти. Несприйнятливість обладнання в промисловому середовищі

EN 61000-6-3:2001 Електромагнітна сумісність. Частина 6-3. Родові стандарти. Емісія завад у житловому й торговому середовищах та у виробничих зонах з малим енергоспоживанням

EN 61000-6-4:2007 Електромагнітна сумісність. Частина 6-4. Родові стандарти. Емісія завад у виробничих зонах (EN 61000-6-4:2007; EN 61000-6-4:2007/А1:2011, IDТ)

EN 61010-1:2001 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 1. Загальні вимоги

EN 61310-1:1995 Безпечність машин. Позначення, маркування та урухомлення. Частина 1. Вимоги до візуальних, звукових і тактильних сигналів.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online