ДСТУ 3651.1-97 Метрология. Единицы физических величин. Производные единицы физических величин Международной системы единиц и внесистемные единицы. Основные понятия, названия и обозначения

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 17566 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ 3651.1-97 Метрология. Единицы физических величин. Производные единицы физических величин Международной системы единиц и внесистемные единицы. Основные понятия, названия и обозначения
Дата начала действия01.01.1999
Дата принятия09.10.1997
Дата отмены действия 01.01.2018
СтатусНедействующий
Новый документДСТУ ISO 80000-1:2016 в части разделов 1-6; ДСТУ ISO 80000-5:2016 в части приложения А.4
Утверждающий документприказ № 620 от 09.10.1997 г.
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа3651.1-97
РазработчикНаучно-исследовательский институт метрологии измерительных и управляющих систем (ГП «НИИ «Система»)
Принявший органНаучно-исследовательский институт метрологии измерительных и управляющих систем (ГП «НИИ «Система»)


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.

ПОПРАВКИ, ВНЕСЕНІ В ДЕРЖАВНІ СТАНДАРТИ УКРАЇНИ

01. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. ТЕРМІНОЛОГІЯ. СТАНДАРТИЗАЦІЯ. ДОКУМЕНТАЦІЯ

17 МЕТРОЛОГІЯ ТА ВИМІРЮВАННЯ. ФІЗИЧНІ ЯВИЩА

01.060; 17.020

ДСТУ 3651.1-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Похідні одиниці фізичних величин Міжнародної системи одиниць та позасистемні одиниці. Основні поняття, назви та позначення

Місце поправки

Надруковано

Повинно бути

С. 4. Закінчення таблиці 1. Величина «Магнітна індукція, густина магнітного потоку»

- графа «Позначення укр. (рос.)»

- графа «Співвідношення з одиницями SI»

Т 1 Т= 1 Вб/ м2

Тл 1 Тл = 1 Вб/ м2

С. 4. Таблиця 2. Назва одиниці «година» - графа «Позначення укр. (рос.)»

год (час)

год (ч)

С. 7. Таблиця 4. Величина «Швидкість» - графа «Позначення міжн.»

knot

год (ч)

С. 19. Додаток А. Пункт А.4

Таблиця А.1

Таблиця А.4

(ІПС № 1-2000)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО Харківським державним політехнічним університетом;

Державним науково-дослідним інститутом «Система»;

Українським науково-дослідним інститутом стандартизації, сертифікації та інформатики

ВНЕСЕНО Харківським державним політехнічним університетом

2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держстандарту України від 9 жовтня 1997 р. № 620

3 Цей стандарт відповідає:

ISO 31:1992 Quantities and units

ISO 1000: 1992 SI units and recommendations for the use of their multiples and of certain other units Ступінь відповідності - нееквівалентний (neq)

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ЕОСТ 8.417-81)

5 РОЗРОБНРІКИ: В. Базакуца, д-р фіз.-мат. наук (керівник розробки);

О. Величко, канд. техн. наук (керівник розробки);

О. Вінничанко; В. Владіміров, д-р техн. наук (керівник розробки);

Л. Коваль; Є. Козир; І. Кугасян; О. Луковнікова;

О. Сук, канд. фіз.-мат. Наук

ВСТУП

Групу стандартів під загальною назвою «Метрологія. Одиниці фізичних величин» розроблено на основі міжнародних стандартів ISO 31:1992 та ISO 1000:1992. Ця група стандартів складається з трьох документів з такими назвами:

ДСТУ 3651.0-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Основні одиниці фізичних величин Міжнародної системи одиниць. Основні положення, назви та позначення;

Полная версия документа доступна бесплатно авторизованным пользователям

Войти в Личный кабинет

© 2018 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
61166, Харьков, пр.Науки, 40, оф. 241 Тел.: +38 (057) 752-04-35 E-mail: online@budstandart.com