ДСТУ ISO 14040:2013 Екологічне управління. Оцінювання життєвого циклу. Принципи та структура (ISO 14040:2006, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20056 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ ISO 14040:2013 Екологічне управління. Оцінювання життєвого циклу. Принципи та структура (ISO 14040:2006, IDT)
Дата початку дії01.07.2014
Дата прийняття29.11.2013
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
На замінуДСТУ ISO 14040:2004
Затверджуючий документНаказ від 29.11.2013 № 1424 Про прийняття національних стандартів України, гармонізованих з міжнародними та європейськими стандартами, пробних національних стандартів України, гармонізованих з міжнародними стандартами, скасування національних стандартів України та міждержавних стандартів в Україні
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа14040:2013
РозробникТехнічний комітет стандартизації «Системи управління якістю, довкіллям та безпечністю харчових продуктів» (ТК 93)


ISO 14001:2004 Системи екологічного менеджменту. Вимоги та настанови щодо застосовування

ISO 14004:2004 Системи управління навколишнім середовищем. Загальне керівництво щодо принципів, систем та методиками застосування

ДСТУ ISO 14001:2006 Системи екологічного керування. Вимоги та настанови щодо застосовування (ISO 14001:2004, IDT)

ДСТУ ISO 14004:2006 Системи екологічного управління. Загальні настанови щодо принципів, систем та засобів забезпечення (ISO 14004:2004, IDT)

ДСТУ ISO 14031:2004 Екологічне керування. Настанови щодо оцінювання екологічної характеристики

ДСТУ ISO 14044:2013 Екологічне управління. Оцінювання життєвого циклу. Вимоги та настанови (ISO 14044:2006, IDT)

ДСТУ ISO 9000:2007 Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів

ДСТУ ISO/TR 14032:2004 Екологічне керування. Приклади оцінювання екологічної характеристики

ДСТУ ISO/TR 14047:2007 Екологічне управління. Оцінювання впливів у процесі життєвого циклу. Приклади застосування ІSO 14042 (ІSO/TR 14047:2003, ІDT)

ДСТУ ISO/TR 14049:2004 Екологічне керування. Оцінювання життєвого циклу. Приклади використання ISO 14041 для изначання мети і сфери застосування та аналізування інвентаризації (ISO/TR 14049:2000, IDT)

ДСТУ ISO/TR 14062:2006 Екологічне управління. Враховування екологічних аспектів у проектуванні та розроблянні продукції (ISO/TR 14062:2002, IDT)


ДСТУ 9060:2020 Оцінка впливу на довкілля. Транспортні споруди. Критерії оцінки та показники впливу на довкілля

ДСТУ EN 60947-1:2017 Апаратура комутаційна та апаратура керування низьковольтна. Частина 1. Загальні правила (EN 60947-1:2007; A1:2011; A2:2014, IDT; IEC 60947-1:2007, A1:2010; A2:2014, IDT)

ДСТУ ISO 14002-1:2020 Системи екологічного управління. Настанови щодо використання ISO 14001 для враховування екологічних аспектів та умов довкілля в межах екологічної предметної сфери. Частина 1. Загальні положення (ISO 14002-1:2019, IDT)

ДСТУ ISO 14004:2016 Системи екологічного управління. Загальні настанови щодо запроваджування (ISO 14004:2016, IDT)

ДСТУ ISO 14005:2015 Системи екологічного управління. Настанови щодо поетапного запровадження системи екологічного управління, використовуючи оцінювання екологічних характеристик (ISO 14005:2010, IDT)

ДСТУ ISO 14008:2020 Грошове оцінювання впливів на довкілля та пов’язаних з ними екологічних аспектів (ISO 14008:2019, IDT)

ДСТУ ISO 14021:2016 Екологічні марковання та декларації. Екологічні самодекларації (екологічне маркування типу II) (ISO 14021:2016, IDT)

ДСТУ ISO 14031:2016 Екологічне управління. Оцінювання екологічної дієвості. Настанови (ISO 14031:2013, IDT)

ДСТУ ISO 14033:2020 Екологічне управління. Кількісна екологічна інформація. Настанови та приклади (ISO 14033:2019, IDT)

ДСТУ ISO 14044:2013 Екологічне управління. Оцінювання життєвого циклу. Вимоги та настанови (ISO 14044:2006, IDT)

ДСТУ ISO 14051:2015 Екологічне управління. Обліковування витрат, пов`язаних із матеріальними потоками. Загальні принципи та структура (ISO 14051:2011, IDT)

ДСТУ ISO/TS 14033:2016 Екологічне управління. Кількісна екологічна інформація. Настанови та приклади (ISO/TS 14033:2012, IDT)

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Екологічне управління

ОЦІНЮВАННЯ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ

Принципи та структура
(ISO 14040:2006, IDТ)

ДСТУ ISO 14040:2013

Відповідає офіційному тексту

Київ
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
2014

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет стандартизації «Системи управління якістю, довкіллям та безпечністю харчових продуктів» (ТК 93), ТОВ «Бюро Міжнародної Сертифікації»

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Т. Балакіна, Ю. Кожедуб, В. Колесніков, Н. Колеснікова, Л. Почекайлова (науковий керівник)

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 29.11.2013 № 1424 з 2014-07-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 14040:2006 Environmental management — Life cycle assessment — Principles and framework (Екологічне управління. Оцінювання життєвого циклу. Принципи та структура)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 НА ЗАМІНУ ДСТУ ISO 14040: 2004

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ISO 14040:2006

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальний опис оцінювання життєвого циклу (ОЖЦ)

4.1 Принципи ОЖЦ

4.2 Етапи ОЖЦ

4.3 Основні особливості ОЖЦ

4.4 Загальні концепції продукційної системи

5 Методологічна структура

5.1 Загальні вимоги

5.2 Визначання цілі та сфери дослідження

5.3 Інвентаризаційне аналізування життєвого циклу (ІАЖЦ)

5.4 Оцінювання впливу протягом життєвого циклу (ОВЖЦ)

5.5 Інтерпретування життєвого циклу

6 Звітність

7 Критичне аналізування

7.1 Загальні положення

7.2 Необхідність критичного аналізування

7.3 Процеси критичного аналізування

Додаток А Застосування ОЖЦ

Бібліографія

Додаток НА Перелік національних стандартів України, згармонізованих з міжнародними стандартами, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Етап інвентаризаційного аналізування життєвого циклу (етап ІАЖЦ) — другий етап ОЖЦ. Це етап інвентаризації вхідних/вихідних даних, які належать до досліджуваної системи. Він охоплює збирання даних, необхідних для досягнення цілей визначеного дослідження.

Етап оцінювання впливу протягом життєвого циклу (ОВЖЦ) — це третій етап ОЖЦ. Призначеність ОВЖЦ — надати додаткову інформацію для оцінювання результатів ІАЖЦ продукційної системи для кращого розуміння їхнього екологічного значення.

Інтерпретування життєвого циклу — кінцевий етап процедури ОЖЦ, на якому результати ІАЖЦ чи ОВЖЦ, чи результати обох етапів, підсумовують і обговорюють як основу для подання висновків, рекомендацій і прийняття рішень відповідно до визначеної цілі та сфери застосування.

Є випадки, коли ціль ОЖЦ можуть досягти проведенням лише інвентаризаційного аналізування та інтерпретування. Це зазвичай називають дослідженням ІАЖЦ.

Цей стандарт охоплює два типи досліджень: дослідження оцінювання життєвого циклу (дослідження ОЖЦ) та інвентаризаційне дослідження життєвого циклу (дослідження ІАЖЦ). Дослідження ІАЖЦ подібне до дослідження ОЖЦ, але вилучає етап ОВЖЦ. Дослідження ІАЖЦ не можна плутати з етапом ІАЖЦ дослідження ОЖЦ.

Взагалі, інформацію, отриману в процесі дослідження ОЖЦ чи ІАЖЦ, може бути використано як частину більш повного процесу прийняття рішення. Порівняння результатів різних досліджень ОЖЦ чи ІАЖЦ можливе лише за умови, що припущення та контекст кожного дослідження рівноцінні. Тому в цьому стандарті зазначено кілька вимог і рекомендацій для гарантування прозорості цих результатів.

ОЖЦ — це один з кількох методів екологічного управління (наприклад, оцінювання ризику, оцінювання екологічної ефективності, екологічний аудит і оцінювання впливу на довкілля) і він не може бути найпридатнішим методом для використання в усіх ситуаціях. ОЖЦ, зазвичай, не охоплює економічні чи соціальні аспекти продукції, але підхід та методологія життєвого циклу, описані в цьому стандарті, можна застосовувати й до цих аспектів.

Цей стандарт, як і інші міжнародні стандарти, не призначено для використання таким чином, щоб створювати нетарифні бар’єри в торгівлі чи збільшити або змінити юридичні зобов’язання організації.

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 14040:2006 «Environmental management — Life cycle assessment — Principles and framework» (Екологічне управління. Оцінювання життєвого циклу. Принципи та структура).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 93 «Системи управління якістю, довкіллям та безпечністю харчових продуктів».

У стандарті зазначено вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— вилучено «Передмову» до ISO 14040 як таку, що безпосередньо не стосується цього стандарту;

— у розділі 2 наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— долучено національний довідковий додаток НА «Перелік національних стандартів України, згармонізованих з міжнародними стандартами, посилання на які є в цьому стандарті».

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Головному фонді нормативних документів.

ВСТУП до ISO 14040:2006

Усе більше усвідомлення важливості захисту довкілля та можливих впливів, пов’язаних з вироблюваною та споживаною продукцією1*, збільшило інтерес до розроблення методів дослідження, які сприяють кращому розумінню цих впливів і їх спрямованості. Один з методів, розроблюваних для цієї призначеності, — оцінювання життєвого циклу (ОЖЦ).

ОЖЦ може сприяти

— визначенню можливостей поліпшення екологічних характеристик продукції на різних етапах її життєвого циклу,

— інформуванню осіб, які приймають рішення в промисловості, урядових і неурядових організацій (наприклад, для цілей стратегічного планування, установлення пріоритетів, розроблення чи вдосконалення продукції чи процесу),

— вибиранню відповідних показників екологічної ефективності, що охоплює методику виконання вимірювання, і

— маркетингу (наприклад, упровадженню схеми екомаркування, складанню екологічних заяв або розробленню екологічних декларацій щодо продукції).

Для спеціалістів-практиків стосовно ОЖЦ в ISO 14044 встановлено докладні вимоги до проведення ОЖЦ.

ОЖЦ спрямовано на аспекти довкілля та можливі впливи на довкілля2) (наприклад, використання ресурсів і екологічні наслідки викидів) протягом усього життєвого циклу продукції від придбання сировини, через виробництво, використання, оброблення, перероблення в кінці строку використання до остаточного видалення (тобто «від колиски до могили»), ОЖЦ складається з таких чотирьох етапів:

a) етап визначання цілі та сфери застосування,

b) етап інвентаризаційного аналізування,

c) етап оцінювання впливу, і

d) етап інтерпретування.

Сфера застосування ОЖЦ, що охоплює межі системи та рівень докладності, може залежати від об’єкта та призначеного використання дослідження. Глибина та ширина ОЖЦ можуть значно відрізнятися залежно від цілі окремого ОЖЦ.

Етап інвентаризаційного аналізування життєвого циклу (етап ІАЖЦ) — другий етап ОЖЦ. Це етап інвентаризації вхідних/вихідних даних, які належать до досліджуваної системи. Він охоплює збирання даних, необхідних для досягнення цілей визначеного дослідження.

Етап оцінювання впливу протягом життєвого циклу (ОВЖЦ) — це третій етап ОЖЦ. Призначеність ОВЖ Ц — надати додаткову інформацію для оцінювання результатів ІАЖЦ продукційної системи для кращого розуміння їхнього екологічного значення.

Інтерпретування життєвого циклу — кінцевий етап процедури ОЖЦ, на якому результати ІАЖЦ чи ОВЖЦ, чи результати обох етапів, підсумовують і обговорюють як основу для подання висновків, рекомендацій і прийняття рішень відповідно до визначеної цілі та сфери застосування.

Є випадки, коли ціль ОЖЦ можуть досягти проведенням лише інвентаризаційного аналізування та інтерпретування. Це зазвичай називають дослідженням ІАЖЦ.

Цей стандарт охоплює два типи досліджень: дослідження оцінювання життєвого циклу (дослідження ОЖЦ) та інвентаризаційне дослідження життєвого циклу (дослідження ІАЖЦ). Дослідження ІАЖЦ подібне до дослідження ОЖЦ, але вилучає етап ОВЖЦ. Дослідження ІАЖЦ не можна плутати з етапом ІАЖЦ дослідження ОЖЦ.

Взагалі, інформацію, отриману в процесі дослідження ОЖЦ чи ІАЖЦ, може бути використано як частину більш повного процесу прийняття рішення. Порівняння результатів різних досліджень ОЖЦ чи ІАЖЦ можливе лише за умови, що припущення та контекст кожного дослідження рівноцінні. Тому в цьому стандарті зазначено кілька вимог і рекомендацій для гарантування прозорості цих результатів.

ОЖЦ — це один з кількох методів екологічного управління (наприклад, оцінювання ризику, оцінювання екологічної ефективності, екологічний аудит і оцінювання впливу на довкілля) і він не може бути найпридатнішим методом для використання в усіх ситуаціях. ОЖЦ, зазвичай, не охоплює економічні чи соціальні аспекти продукції, але підхід та методологія ж иттєвого циклу, описані в цьому стандарті, можна застосовувати й до цих аспектів.

Цей стандарт, як і інші міжнародні стандарти, не призначено для використання таким чином, щоб створювати нетарифні бар’єри в торгівлі чи збільшити або змінити юридичні зобов’язання організації.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЕКОЛОГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ
ОЦІНЮВАННЯ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ
Принципи та структура

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
ОЦЕНКА ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
Принципы и структурная схема

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
LIFE CYCLE ASSESSMENT
Principles and framework

Чинний від 2014-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює принципи та структуру оцінювання життєвого циклу (ОЖЦ), що охоплюють

a) визначання цілі та сфери застосування ОЖЦ,

b) етап інвентаризаційного аналізування життєвого циклу (ІАЖЦ),

c) етап оцінювання впливу протягом життєвого циклу (ОВЖЦ),

d) етап інтерпретування життєвого циклу,

e) звітування та критичне аналізування ОЖЦ,

f) обмеження ОЖЦ,

g) зв’язок між етапами ОЖЦ і

h) умови використання вибраних значень і додаткових елементів.

Цей стандарт застосовний до досліджень, пов’язаних з оцінюванням життєвого циклу (ОЖЦ) та інвентаризаційних досліджень життєвого циклу (ІАЖЦ). Він не встановлює технічні прийоми ОЖЦ у подробицях, а також не визначає методологію окремих етапів ОЖЦ.

Визначаючи цілі та сферу дослідження, розглядають передбачене застосування результатів ОЖЦ та ІАЖЦ, але саме застосування виходить за межі цього стандарту.

Цей стандарт не застосовний для договірних або регуляторних цілей, або для реєстрації та сертифікації.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Документи, посилання на які зроблено нижче, — обов’язкові для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують лише зазначене видання. У разі недатованих посилань треба користуватися останнім виданням цього нормативного документа (разом з будь-якими змінами).

ISO 14044 Environmental management — Life cycle assessm ent — Requirements and guidelines

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 14044 Екологічне управління. Оцінювання життєвого циклу. Вимоги та настанови.

Повна версія документа доступна для тарифу «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ