ДСТУ 33.118:2017 Страховой фонд документации. Достаточный состав проектной и исполнительной документации на здания и инженерные сооружения. Правила определения

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Страховий фонд документації
ДОСТАТНІЙ СКЛАД
ПРОЕКТНОЇ ТА ВИКОНАВЧОЇ
ДОКУМЕНТАЦІЇ НА БУДІВЛІ
ТА ІНЖЕНЕРНІ СПОРУДИ
Правила визначення

ДСТУ 33.118:2017

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Страховий фонд документації» (ТК 40), науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії (НДІ мікрографії)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 07 лютого 2017 р. № 22 з 2017-07-01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

6 Правила визначення достатнього складу проектної та виконавчої документації на будівлі та інженерні споруди, яка підлягає закладанню до страхового фонду документації

6.1 Основні положення

6.2 Достатній склад проектної документації на будівництво, яка підлягає закладанню до страхового фонду документації

6.3 Достатній склад виконавчої документації на будівництво, яка підлягає закладанню до страхового фонду документації

6.4 Загальні дані

Додаток А (довідковий) Схема структури проектної документації на будівництво, яка підлягає закладанню до страхового фонду документації

Додаток Б (довідковий) Приклад складу проектної документації, яка підлягає закладанню до страхового фонду документації, за маркою розділу проекту «Архітектурні рішення», достатнього для відновлення основних функцій будівлі

Додаток В (довідковий) Перелік достатнього складу проектної документації на будівництво на нежитлові будівлі, яка підлягає закладанню до страхового фонду документації

Додаток Г (довідковий) Перелік достатнього складу проектної документації на будівництво на інженерні споруди, яка підлягає закладанню до страхового фонду документації

Додаток Д (довідковий) Перелік достатнього складу проектної документації на житлові будівлі, яка підлягає закладанню до страхового фонду документації

Додаток Е (довідковий) Перелік документації на будівлі (житлові, нежитлові) та інженерні споруди, яку не обов’язково закладати до страхового фонду документації

Додаток Ж (довідковий) Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СТРАХОВИЙ ФОНД ДОКУМЕНТАЦІЇ
ДОСТАТНІЙ СКЛАД
ПРОЕКТНОЇ ТА ВИКОНАВЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
НА БУДІВЛІ ТА ІНЖЕНЕРНІ СПОРУДИ
Правила визначення

INSURANCE DOCUMENTATION FUND
SUFFICIENT COMPOSITION OF PROJECT
AND EXECUTIVE DOCUMENTATION
ON BUILDING AND INGINEERING BUILDING
Rules of determination

Чинний від 2017-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює основні правила визначення достатнього складу проектної та виконавчої документації на будівлі та інженерні споруди, яка підлягає закладанню до страхового фонду документації (далі — СФД) України.

1.2 Закладанню до СФД України підлягає проектна та виконавча документація на будівлі та інженерні споруди III—V категорій складності.

1.3 Закладанню до СФД підлягає проектна та виконавча документація на будівлі та інженерні споруди І та II категорій складності у разі, якщо вони належать до об’єктів: систем життєзабезпечення й транспортних зв’язків; технічного прикриття; державної власності, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави.

1.4 На будівлі, які визнано об’єктами культурної спадщини, документацію закладають до СФД у повному обсязі згідно з ДСТУ 33.106.

1.5 На об'єкти систем життєзабезпечення й транспортних зв'язків документацію закладають до СФД згідно з ДСТУ 33.209.

1.6 Цей стандарт застосовують суб’єкти державної системи СФД у межах своїх повноважень, визначених чинним законодавством України, які беруть участь у створенні, формуванні, веденні та використанні СФД.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДК 018-2000 Державний класифікатор будівель та споруд

ДСТУ 33.002:2007 Страховий фонд документації. Терміни та визначення понять

ДСТУ 33.106:2005 Страховий фонд документації. Об’єкти культурної спадщини. Документація на об’єкти архітектури та містобудування. Технічні вимоги

ДСТУ 33.112:2017 Страховий фонд документації. Підготування та відправлення на мікрофільмування проектної документації на об’єкти будівництва. Технічні вимоги

ДСТУ 33.201:2017 Страховий фонд документації. Об’єкти будівництва. Порядок створення та формування

ДСТУ 33.209:2015 Страховий фонд документації*. Об’єкти систем життєзабезпечення і транспортних зв’язків. Порядок створення, формування, ведення та використання

ДСТУ Б А.2.2-7:2010 Проектування. Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі проектної документації об’єктів. Основні положення

ДСТУ Б А.2.4-4:2009 Система проектної документації для будівництва. Основні вимоги до проектної та робочої документації

ДСТУ Б А.2.4-7:2009 Система проектної документації для будівництва. Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень

ДСТУ Б А.2.4-10:2009 Система проектної документації для будівництва. Правила виконання специфікації обладнання, виробів і матеріалів

ДСТУ Б А.2.4-11:2009 Система проектної документації для будівництва. Правила виконання ескізних креслень загальних видів нетипових виробів

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Правила визначення вартості будівництва

ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об’єктів будівництва

ДБН А.2.1-1:2008 Вишукування, проектування і територіальна діяльність. Вишукування. Інженерні вишукування для будівництва

ДБН А.2.2-3:2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво

ДБН А.3.1-5:2016 Управління, організація і технологія. Організація будівельного виробництва

ДБН В.1.2-5:2007 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Науково-технічний супровід будівельних об'єктів

ДБН В.1.2-14:2009 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ

ДБН В.2.2-24:2009 Будинки і споруди. Проектування висотних житлових і громадських будинків.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online