ДБН А.2.2-14:2016 Состав и содержание научно-проектной документации на реставрацию памятников архитектуры и градостроительства. С Изменением № 1

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ


ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

СКЛАД ТА ЗМІСТ НАУКОВО-ПРОЕКТНОЇ
ДОКУМЕНТАЦІЇ НА РЕСТАВРАЦІЮ ПАМ'ЯТОК
АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ

ДБН А.2.2-14:2016
зі Зміною № 1

Актуалізований текст в
Останній редакції із внесеними змінами

Київ
Міністерство розвитку громад та територій України
2022

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Український державний науково-дослідний і проектний інститут "УкрНДІпроектреставрація"

РОЗРОБНИКИ: В. Тимкович, канд. техн. наук (науковий керівник); Л. Цяук; О. Рутковська; А. Ізотов, канд. архіт.; О. Самойленко

ЗА УЧАСТЮ: Мінрегіон України (Д. Ісаєнко, канд. наук держ. упр.; А. Беркута, канд. екон. наук; І. Соколов; М. Босецький)

РОЗРОБЛЕНО ЗМІНА № 1: Український державний науково-дослідний і проектний інститут "УкрНДІпроектреставрація"

РОЗРОБНИКИ ЗМІНА № 1: В. Тимкович, канд. техн. наук (науковий керівник); Л. Цяук (відповідальний виконавець); О. Молож; Ю.Біляков; Т.Бурмай; О. Самойленко

2 ВНЕСЕНО: Департамент містобудування, архітектури та планування територій Мінрегіону

3 ПОГОДЖЕНО:
Міністерство культури України (лист від 25.11.2013 р. № 3698/10/61-13, від 19.08.2016 № 1974/10/14-16)
Державна інспекція техногенної безпеки України (лист від 23.10.2013 р. № 02-11984/261) ДСНС (лист від 23.09.2016 № 02-14082/261)

4 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінрегіону від 29.12.2016 р. № 337, чинні з першого числа місяця, що настає через 90 днів з дня їх опублікування в офіційному друкованому виданні Міністерства "Інформаційний бюлетень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України" (з 2017-07-01)

ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ ЗМІНА № 1 Наказ Міністерства розвитку громад та територій України від 30.12.2021 № 366 та накази від 31.01.2022 № 22, від 08.04.2022 № 62,від 16.05. № 72, з першого числа місяца, що настає через 90 днів з дня реєстрації та оприлюднення на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (з 2022-09-01)

5 НА ЗАМІНУ: ДБН А.2.2-6-2008

Мінрегіон України, 2022

Видавець нормативних документів у галузі будівництва
промисловості будівельних матеріалів Мінрегіону України
Державне підприємство "Укрархбудінформ"

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні положення

5 Склад та зміст попередніх робіт

6 Склад та зміст комплексних наукових досліджень

7 Склад та зміст науково-проектної документації на протиаварійні або невідкладні консерваційні роботи

8 Склад та зміст ескізного проекту (ЕП)

9 Склад та зміст проекту (П)

10 Склад та зміст робочого проекту (РП)

11 Склад та зміст робочої документації (Р)

12 Склад та зміст науково-реставраційного звіту

Додаток А Вихідні дані для об'єкта будівництва (реставрації), які надає замовник
(Назва додатка А змінено, Зміна № 1)

Додаток Б Форма 1. Акт огляду технічного стану пам'ятки

Додаток В Форма 2. Акт визначення категорії складності робіт з розроблення документації
(Назва додатка В змінено, Зміна № 1)

Додаток Г Форма 3. Акт визначення втрат пам'ятки

Додаток Д Форма 4. Дефектний акт

Додаток Е Форма 5. Реставраційне завдання

Додаток Ж Форма 6. Картка фіксації характеристик кладки (мурування)

Додаток И Комплектування і склад томів документації

Додаток К Склад паспорта опорядження фасадів

Додаток Л Склад та зміст історичної (історико-архітектурної) довідки

Додаток М Склад техніко-економічних показників

Додаток Н Форма 7. Титульний аркуш
(Назва додатка Н змінено, Зміна № 1)

Додаток П Форма 8. Приклад заповнення Титульного аркуша
(Назва додатка П змінено, Зміна № 1)

Додаток Р Бібліографія
(Додаток Р долучено, Зміна № 1)

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

СКЛАД ТА ЗМІСТ НАУКОВО-ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
НА РЕСТАВРАЦІЮ ПАМ'ЯТОК АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
НА РЕСТАВРАЦИЮ ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

THE COMPOSITION AND THE CONTENT PROJECT DOCUMENTATION
FOR PRESERVATION (RESTORATION) OF ARCHITECTURAL MONUMENTS
AND URBAN SITES

Чинні від 2022-09-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці Норми поширюються на пам'ятки архітектури та містобудування національного та місцевого значення (далі - пам'ятки).

1.2 Ці норми встановлюють вимоги до складу та змісту науково-проектної документації на вид будівництва – “реставрація”, що складається з таких видів робіт і заходів: консервація, реставрація, реабілітація, музеєфікація, ремонт (реставраційний), пристосування пам'яток, а також на невідкладні консерваційні та протиаварійні роботи.
(Пункт 1.2 змінено, Зміна № 1)

1.3 Ці Норми застосовуються при виконанні науково-дослідних та науково-проектних робіт та розробленні науково-проектної документації на збереження пам'яток.

1.4 Положення цих Норм у разі відсутності відповідних нормативних актів, застосовуються при проведенні науково-дослідних та науково-проектних робіт та розробленні науково-проектної документації, спрямованої на збереження інших видів та типів пам'яток нерухомої культурної спадщини, а також щойно виявлених об'єктів культурної спадщини, визначених Законом України "Про охорону культурної спадщини" [5].

1.5 Вимоги до розроблення науково-проектної документації за цими Нормами є обов'язковими для всіх суб'єктів господарювання в сфері збереження пам'яток.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих нормах є посилання на такі акти та документи:

ДБН А.3.1-5:2016 Організація будівельного виробництва

ДСТУ Б А.2.4-4:2009 Основні вимоги до проектної та робочої документації

ДСТУ Б А.2.4-7:2009 Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень

ДБН А.2.2-3:2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво

Закон України "Про охорону культурної спадщини"

Полная версия документа доступна БЕСПЛАТНО авторизованным пользователям.

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online