ДБН В.1.2-14-2009 Общие принципы обеспечения надежности и конструктивной безопасности зданий, сооружений, строительных конструкций и оснований. Изменение № 1

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

Зміна № 1 ДБН В.1.2-14-2009

Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ

1 РОЗРОБЛЕНО: Товариство з обмеженою відповідальністю "Український інститут сталевих конструкцій ім. В.М. Шимановського" (ТОВ "Укрінсталькон" ім. В.М. Шимановського).

2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінрегіону України від 22.12.2011 р. № 374, чинна з 1 квітня 2012 р.

ТЕКСТ ЗМІНИ

Пункт 1.3 викласти у наступній редакції:

"Ці Норми призначені для використання в якості керівного документа при розробленні будівельних норм, стандартів і інших документів (технічних умов, технічних регламентів) з вишукування, проектування, будівництва, технічної експлуатації або припинення експлуатації будівельних об’єктів та їх складових частин.

Зазначені документи можуть містити доповнення і конкретизацію вимог цих Норм, а також пропонувати інші засоби щодо забезпечення надійності і безпеки, але без зниження рівня надійності, визначеного вимогами цих Норм.

Якщо вимоги до забезпечення надійності і безпеки не надані у чинних нормах проектування будівель, споруд або конструкцій, то ці Норми можуть бути також використані безпосередньо як підстава для:

- визначення класу наслідків відмови (класу відповідальності) будинків і споруд;

- формулювання вимог щодо забезпечення надійності та безпеки конкретного об’єкта.

Такі відомості можуть бути зазначені у технічному завданні на проектування.

У разі відсутності вказаних вище документів вимоги цих Норм є вимогами прямої дії.

Таблицю 1 та примітки до неї викласти у наступній редакції:

«Таблиця 1.

Клас наслідків відмови (відпові-дальності)

будівлі або споруди

Характеристики  можливих наслідків відмови будівлі або споруди

Можлива небезпека, кількість осіб

Обсяг можливого

економічного збитку, м.р.з.п.

Втрата об'єктів культурної спадщини, категорії об'єктів

Припинення функціонуван-ня об’єктів  комунікацій транспорту, зв'язку, енергетики, інших інженерних мереж,

рівень

Для здоров'я і життя людей, які постійно  перебувають на об'єкті

Для здоров'я і життя

людей, які періодично перебувають на об'єкті

Для життєдіяль-ності людей, які знаходяться зовні об'єкта

СС3

значні наслідки

понад 400

понад 1000

понад 50000

понад 150000

національ-ного значення

загально-державний

СС2

середні наслідки

від 50 до 400

від 100 до 1000

від 100 до 50000

від 2000 до 150000

місцевого значення

регіональний,

місцевий

СС1

незначні наслідки

до 50

до 50

до 100

до 2000

-

-

Примітка 1.

Полная версия документа доступна БЕСПЛАТНО авторизованным пользователям.

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online