ДСТУ-Н Б В.1.1-44:2016 Руководство по проектированию зданий и сооружений на просадочных грунтах

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСТАНОВА ЩОДО ПРОЕКТУВАННЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД НА ПРОСІДАЮЧИХ ҐРУНТАХ

ДСТУ-Н Б В.1.1-44:2016

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій", ТК 304 "Захист будівель і споруд", ПК 7 "Інженерний захист територій, будівель і споруд в складних інженерно-геологічних умовах"

РОЗРОБНИКИ: І. Матвеев, канд. техн. наук (науковий керівник); Ю. Мелашенко, канд. техн. наук; Ю. Слюсаренко, канд. техн. наук; Н. Анкянець; А. Шевченко.

ЗА УЧАСТЮ: ДП "НДІБК" (К. Бабік, канд. техн. наук; Ю. Болотов, канд. техн. наук).

ДП "НДІБВ" (О. Галінський, канд. техн. наук; О. Чернухін, канд. техн. наук; С. Марчук)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінрегіону від 02.07.2016 р. № 214, чинний з 2017-04-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення з проектування об'єктів будівництва та забудови територій з просідаючими ґрунтами

6 Види споруд і особливості конструктивних рішень

7 Особливості інженерно-геологічних вишукувань для будівництва

8 Вихідні дані для проектування і розрахунків, класифікація умов будівництва

9 Основні принципи проектування і розрахунків будівель і споруд

9.1 Загальні вказівки

9.2 Вимоги до вибору проектних вирішень

9.3 Основні вимоги до розрахунків

10 Правила проектування

10.1 Каркасні об'єкти будівництва

10.2 Безкаркасні об'єкти будівництва

10.3 Інженерні споруди і трубопроводи

11 Проектування будинків і споруд на просідаючих ґрунтах у сейсмічних районах

11.1 Загальні вказівки

11.2 Основні вимоги до розрахунків

11.3 Вимоги до вибору проектних вирішень

11.4 Каркасні будівлі

11.5 Безкаркасні будинки

12 Конструктивні і геотехнічні заходи захисту щодо усунення або зменшення деформацій основ, складених просідаючими ґрунтами

12.1 Ущільнення просідаючих ґрунтів попереднім замочуванням, у тому числі з використанням глибинних вибухів

12.2 Регульоване замочування просідаючих ґрунтів

12.3 Ущільнення товщі ґрунтовими палями або армування вертикальними елементами підвищеної жорсткості

12.4 Стовпи і стрічки із закріпленого ґрунту

12.5 Пальові фундамнгти у просідаючих ґрунтах

12.6 Прорізка товщі просідання підземними поверхами

12.7 Часткове усунення властивостей просідання ґрунтів у верхній зоні основи і влаштування зворотних засипок

12.8 Водозахисні заходи

12.9 Раціональні галузі застосування різних способів підготовки основи та влаштування фундаментів

Додаток А Розрахункові схеми впливів від нерівномірних деформацій основи

Додаток Б Граничні деформації будівель і споруд сумісно з основою

Додаток В Особливості проектування будівель і споруд за необхідності їх вирівнювання в період експлуатації

Додаток Г Визначення коефіцієнтів жорсткості основ, складених просідаючими ґрунтами

Г.1 Осідання і просідання основи

Г.2 Коефіцієнти жорсткості основи при стиску

Г.З Коефіцієнти жорсткості основи при зсуві

Г.4 Коефіцієнти жорсткості основи при динамічних навантаженнях

Г.5 Визначення модулів деформації ґрунтів

Додаток Д Особливості проектування на обводнених просідаючих ґрунтах

Додаток Е Особливості проектування просідаючих основ під існуючими будівлями і спорудами, які підлягають реконструкції або підсиленню

Додаток Ж Приклад розрахунку багатоповерхового житлового комплексу з підземним паркінгом, що проектується на просідаючих ґрунтах в сейсмічному районі

Ж.1 Рекомендована послідовність виконання робіт

Ж.2 Технічні рішення несучих конструкцій

Ж.З Розрахункова модель і методика розрахунку

Ж.4 Результати розрахунків конструкцій

Бібліографія

ВСТУП

Цей стандарт розроблено у розвиток положень ДБН В. 1.1-5:2017 "Будівлі і споруди в складних інженерно-геологічних і сейсмонебезпечних умовах будівництва. Загальні положення".

Стандарт поширюється на проектування і будівництво житлових, громадських та промислових об'єктів каркасного і безкаркасного типу незалежно від поверховості, що зводяться цегляним муруванням чи з штучних блоків, крупноблочного чи крупнопанельного збірного або монолітного залізобетону тощо, які зводяться на просідаючих ґрунтах, в тому числі в сейсмічних районах та зонах з динамічними впливами від важкого рухомого транспорту, будівельної техніки та вибухів.

У стандарті розкриті положення, які стосуються комплексу питань, а саме рекомендацій з вибору майданчика під забудову, застосування конструктивних чи/та геотехнічних заходів захисту від можливих негативних наслідків умов будівництва, вимог до розрахунків та проектування об'єктів тощо.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСТАНОВА ЩОДО ПРОЕКТУВАННЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД НА ПРОСІДАЮЧИХ ҐРУНТАХ

РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НА ПРОСАДОЧНЫХ ҐРУНТАХ

GUIDELINES FOR DESIGNING BUILDINGS AND STRUCTURES ON SOIL SUBSIDENCE

Чинний від 2017-04-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює вимоги до проектування будівель і споруд (далі - об'єктів будівництва), які зводяться на просідаючих ґрунтах, в тому числі в сейсмічних районах та зонах з динамічними впливами від важкого рухомого транспорту, будівельної техніки та вибухів.

1.2 Стандарт не поширюється на проектування об'єктів будівництва, які будуються на біогенних, насипних, намивних, набухаючих, закарстованих, алювіальних та інших слабких ґрунтах.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні акти та нормативні документи:

ДБН А.2.1-1:2008 Вишукування, проектування і територіальна діяльність. Вишукування. Інженерні вишукування для будівництва

ДБН В.2.1-10-2009 Об'єкти будівництва та промислова продукція будівельного призначення. Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування.

ДБН В.1.1-12:2014 Будівництво в сейсмічних районах України.

ДБН В.1.1-3-97 Захист від небезпечних геологічних процесів. Інженерний захист територій, будинків і споруд від зсувів та обвалів. Основні положення

ДБН В.1.1-24:2009 Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Захист від небезпечних геологічних процесів. Основні положення проектування

ДБН В.1.2-2:2006 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Навантаження і впливи. Норми проектування

ДБН В.1.2-12:2008 Система надійності та безпеки в будівництві. Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки

ДБН В.1.2-14-2009 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ

ДБН В.2.2-15-2005 Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення

ДБН В.2.2-24:2009 Будинки і споруди. Проектування висотних житлових і громадських будинків

ДБН В.1.2-5:2007 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Науково - технічний супровід будівельних об'єктів.

ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об'єктів будівництва

ДСТУ-Н Б В.2.1-31:2014 Настанова з проектування підпірних стін

ДСТУ-Н Б В.2.1-32:2014 Настанова з проектування котлованів для улаштування фундаментів і заглиблених споруд

СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий (Споруди промислових підприємств)

СНиП 2.02.05-87 Фундаменты машин с динамическими нагрузками (Фундаменти машин з динамічними навантаженнями)

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online