ПУЭ Правила устройства электроустановок (первое пересмотренное, переработанное, дополненное и адаптированное к условиям Украины издание)

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

МІНЕНЕРГОВУГІЛЛЯ УКРАЇНИ

ПРАВИЛА УЛАШТУВАННЯ
ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК

Відповідає офіційному тексту

Київ 2017

ПЕРЕДМОВА

1 ЗАМОВЛЕНО: Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

2 РОЗРОБЛЕНО: Відокремлений підрозділ «Науково-проектний центр розвитку Об’єднаної енергетичної системи України» державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго» (НПЦР ОЕС України)

3 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: Наказ Міненерговугілля України від 21.07.2017 № 476

4 НА ЗАМІНУ: Правила устройства электроустановок. - М.: Энергоатомиздат, 1986 (за винятком глави 7.5 та глави 7.7)

ВСТУП

Метою підготовки цього видання є підвищення надійності і безпеки електроустановок шляхом удосконалення одного з основних (базових) технічних нормативних документів галузі.

Правила улаштування електроустановок (ПУЕ) визначають будову, принципи улаштування, особливі вимоги до окремих систем, їх елементів, вузлів і комунікацій електроустановок. ПУЕ встановлюють вимоги до електроустановок загального призначення змінного струму напругою до 750 кВ та постійного струму напругою до 1,5 кВ.

Нова редакція ПУЕ враховує вимоги національних стандартів, будівельних норм і правил, галузевих нормативів та інших документів, які належать до предмету регулювання ПУЕ.

Положення ПУЕ застосовують під час проектування нового будівництва, реконструкції, технічного переоснащення або капітального ремонту електроустановок.

ПУЕ складаються з окремих розділів, поділених на глави, які унормовують конкретні питання улаштування електроустановок.

Історія створення, удосконалення і перевидання ПУЕ нараховує більше 100 років. Так, під егідою «Императорского Русского технического общества» вийшло у 1907 році видання «Правил и норм для электротехнических устройств сильного тока», у передмові до яких зазначено: «Настоящий сборник представляет собой полный перевод Правил Союза Германских Электротехников, изданных до 1907 года».

Всі подальші видання ПУЕ були підготовлені дуже ретельно спеціалізованими організаціями, комісіями та окремими фахівцями. Про високу якість підготовки, наприклад, шостого видання ПУЕ (М.: «Энергоатомиздат», 1986, – 648 с.), свідчить той факт, що це видання не переглядалося майже 20 років і за цей час не втратило популярність серед інженерів і посадовців. Саме це видання покладено в основу поступового (поетапного) перегляду, організованого Міністерством енергетики України у 2004 р. і завершеного у 2016 р.

Комплекс робіт з перегляду ПУЕ на перших етапах здійснив інститут «Укрсільенергопроект» разом із співвконавцями згідно з договорами з Об’єднанням енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики (ОЕП «ГРІФРЕ») та Міністерством енергетики України.

Роботи заключного етапу перегляду (2014–2016 рр.) виконав Відокремлений підрозділ Державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго» – Науково-проектний центр розвитку Об’єднаної енергетичної системи України.

До робіт з перегляду ПУЕ було залучено біля 50 організацій та навчальних закладів України: спеціалізовані інститути «Укренергомережпроект», «Укрпроектстальреконструкція», «Київпромелектропроект», «НДІ високих напруг», ЛьвівОРГРЕС, «Молнія», «Київпроект», Інститути Національної Академії Наук України – відновлюваної енергетики, електродинаміки, української мови; національні університети НУБіП, КПІ, ХПІ, «Львівська політехніка», Полтавський технічний, Чернігівський технологічний, ДонНАБА, об’єднання Південкабель, Таврида Електрик Україна, Ватсонтелеком, Аселенерго, Синапс, Селком Електронікс, Електросфера, РЗА Системз; Держгірпромнагляд, ОЕП «ГРІФРЕ», ДП НЕК «Укренерго», Всеукраїнський Енергетичний Комітет, «Укренероконсалтинг», НАК «ЕКУ», НАЕК «Енергоатом», Харківобленерго, Підстанція 750 кВ «Київська» НЕК «Укренерго», Консультаційний центр «ПУЕ-21», Київська обласна Науково-технічна спілка працівників енергетики, «Видавництво «Форт».

Тексти всіх переглянутих глав гармонізовано зі стандартами Міжнародної Електротехнічної Комісії, адаптовано до кліматичних умов України, доповнено досягненнями науково-технічного прогресу, вилучено вимоги до техніки, що застаріла, вилучено також правові та кон’юнктурні положення, вилучено глави, що стосуються спеціальних електроустановок.

У процесі перегляду ПУЕ нові тексти глав були оприлюднені для широкого обговорення інженерно-технічною громадськістю, отримано майже тисячу зауважень і пропозицій. Усі переглянуті глави узгоджені Мінрегіоном України і затверджені в установленому порядку.

Наступний перегляд ПУЕ очікується після 2020 року.

Зауваження та пропозиції щодо поліпшення ПУЕ слід направляти на адресу Департаменту електроенергетичного комплексу Міненерговугілля України.

РОЗДІЛ 1
ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА

Глава 1.1 Загальна частина

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1.1 Правила улаштування електроустановок (далі – Правила) встановлюють вимоги до електроустановок загального призначення змінного струму напругою до 750 кВ та постійного струму напругою до 1,5 кВ.

Ці Правила є обов’язковими для застосування під час проектування нового будівництва, реконструкції, технічного переоснащення або капітального ремонту електроустановок.

Нові положення Правил не є обов’язковими для застосування в діючих електроустановках, улаштованих за Правилами, чинними на час створення електроустановок.

Вимоги цих Правил стосуються спеціальних електроустановок, якщо інше не встановлено нормативними документами, які регламентують улаштування спеціальних електроустановок.

Нормативні документи, на які є посилання в тексті Правил, слід застосовувати в редакції, чинній на момент використання Правил.

1.1.2 Ці Правила розроблено з урахуванням обов’язковості проведення в умовах експлуатації планово-попереджувальних і профілактичних випробувань та ремонтів електроустаткування відповідно до вимог інструкцій виробників обладнання і чинних нормативних документів з експлуатації електроустановок, а також обов’язковості систематичного навчання та перевірки знань виробничого (електротехнічного) персоналу в обсязі вимог ГКД 34.20.507-2003 «Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила», Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів та НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила безпечної експлуатації електроустановок».

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цих Правилах використано терміни, установлені в Законі України «Про електроенергетику»: об’єкт електроенергетики, суб’єкт електроенергетики, особливо важливий об’єкт електроенергетики, приєднання електроустановки, розвиток електричних мереж, нормативний документ; у ДСТУ 2267-93 «Вироби електротехнічні. Терміни та визначення»: електричний пристрій, номінальне значення параметра електротехнічного виробу (пристрою); у ДСТУ 3465-96 «Системи електропостачальні загального призначення. Терміни та визначення»: електропостачальна система загального призначення; у ДБН А.2.2-3-2012 «Склад та зміст проектної документації на будівництво»: нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, технічне переоснащення; у ГКД 34.20.507-2003 «Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила»: виробничий персонал, невиробничий персонал, оперативний персонал, черговий персонал; у Правилах технічної експлуатації електроустановок споживачів: електротехнічний персонал.Нижче подано терміни, які вжито в цій главі, та визначення позначених ними понять:

1.1.3 електроустановка

Комплекс взаємопов’язаних машин, апаратів, ліній та допоміжного обладнання (разом з будівлями і приміщеннями, в яких їх установлено), призначених для виробництва, трансформації, передавання, розподілу електричної енергії і перетворення її в інший вид енергії. Електроустановки за умовами електробезппеки розділяють на електроустановки до 1 кВ і електроустановки понад 1 кВ (за діючим значенням напруги)

Полная версия документа доступна БЕСПЛАТНО авторизованным пользователям.

Войти в Личный кабинет