ДБН В.1.2-14-2009 Система обеспечения надежности и безопасности строительных объектов. Общие принципы обеспечения надежности и конструктивной безопасности зданий, сооружений, строительных конструкций и основа...

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

 

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

 

Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів

ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ ТА конструктивної БЕЗПЕКИ БУДІВЕЛЬ, СПОРУД, БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ ТА ОСНОВ

 

ДБН В.1.2-14-2009

 

Відповідає офіційному тексту

 

Київ

МінРЕГІОНбуд  України

 

2009


ПЕРЕДМОВА

 

РОЗРОБЛЕНО:

Відкрите акціонерне товариство «Український науково-дослідний та проектний інститут сталевих конструкцій ім. В.М. Шимановського»

РОЗРОБНИКИ:

В.М.Гордеєв, д.т.н., М.О.Микитаренко, к.т.н.,

 А.В.Перельмутер, д.т.н. (керівник розробки),                                    В.М. Шимановський, чл.-кор. НАН України,                                      О.В. Шимановський, д.т.н.

 

За участю:

А.М. Бамбура, д.т.н., В.Г.Тарасюк, к.т.н., В.Г. Пошивач, к.т.н. (Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій Мінрегіонбуда України),

Г.Г. Стрижельчик, к.г.-м.н. (Український державний головний науково-дослідний і виробничий інститут інженерно-технічних і екологічних вишукувань Мінрегіонбуда України)

А.І.Лантух-Лященко, д.т.н. (Національний транспортний університет),

В.А. Пашинський, д.т.н., С.Ф. Пічугін, д.т.н. (Полтавський національний технічний університет ім. Ю Кондратюка),

В.С. Карпіловський, к.т.н., Е.З. Криксунов, к.т.н. (Науково-виробниче товариство СКАДСОФТ)

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

МНС України, лист від **.** , 2008 р. №

 

 

 

Державний департамент промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду МНС України, лист від **.**. 2008 р.

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО ТА

 

наказ Мінрегіонбуду України від 30 грудня 2008 р. № 709

НАДАНО ЧИННОСТІ

 

 

 

 

.

 

 

 

 

УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

(зі скасуванням в Україні ГОСТ 27751, СТ СЭВ 3972-83,                  СТ СЭВ 3973-83, СТ СЭВ 4417-83, СТ СЭВ 4868-84)

 

Право власності на цей документ належить державі.

Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу Міністерства регіонального розвитку та будівництва.

  © Мінрегіонбуд України, 2009


ДЕРЖАВНІ

БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

 

Система забезпечення надійності та безпеки

будівельних об’єктів

ДБН В.1.2-14-2009

Загальні принципи забезпечення надійності i конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних

Полная версия документа доступна БЕСПЛАТНО авторизованным пользователям.

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online