СОУ 42.1-37641918-112:2014 Ремонт железобетонных конструкций мостов с использованием технологии торкретирования

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ

  

РЕМОНТ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ МОСТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ ТОРКРЕТУВАННЯ

 

СОУ 42.1-37641918-112:2014

 

Відповідає офіційному тексту

 

Київ
Державне агентство автомобільних доріг України
(Укравтодор)

2014

 

 

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П.Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»)

РОЗРОБНИКИ: Н. Карпенко; П. Коваль, канд. техн. наук; Р. Полюга, канд. техн. наук  (науковий керівник); П. Сташук, канд. техн. наук

ЗА УЧАСТЮ: Я. Балабух, канд.техн.наук; (ЛРНТЦ «ДерждорНДІ»), З. Бліхарський, д.т.н., проф.; І. Ковалик науковий співробітник; А. Мазурак, канд. техн. наук, (Львівський національний аграрний університет)

Погоджено: Мінрегіон України лист від 02.12.2014 № 7/16-14314

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного агентства автомобільних доріг України від 30.12.2014 № 435 чинний з 01.03.2015

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

 

СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ

РЕМОНТ  ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ МОСТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ ТОРКРЕТУВАННЯ

РЕМОНТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ МОСТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ ТОРКРЕТИРОВАНИЯ

Чинний від 2015-03-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт встановлює вимоги до технологічних процесів виконання ремонтів залізобетонних конструкцій мостів та відновлення захисного шару бетону та проектних поперечних перерізів конструкцій мостів з використанням технології торкретування, що використовують при ремонті на автомобільних дорогах загального користування.

1.2 Цей стандарт призначений для суб’єктів господарювання незалежно від форм власності і підпорядкування, які здійснюють ремонт залізобетонних конструкцій мостів з використанням технології торкретування на автомобільних дорогах загального користування.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативно-правові акти, нормативні акти та нормативні документи:

НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці

НПАОП 26.6-1.02-00 Правила охорони праці для працівників бетонних і залізобетонних заводів

НПАОП 45.2-3.01-04 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим у будівельному виробництві

НПАОП 45.21-1.03-98 Правила безпеки праці під час проведення робіт з будівництва мостів

НПАОП 63.21-1.01-09 Правила охорони праці під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг

НПАОП 63.21-3.03-08 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам дорожнього господарства

Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 травня 2007 р. № 246, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 за № 846/14113.

ДБН А.3.1-5-2009 Управління, організація і технологія. Організація будівельного виробництва

ДБН А.3.2-2-2009 ССБП. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення

ДБН В.2.3-14:2006 Споруди транспорту. Мости та труби. Правила проектування

ДБН В.2.6-98:2009 Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення

ДСТУ 3760:2006 Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій. Загальні технічні умови (ISO 6935-2:1991, NEQ)

ДСТУ Б В.2.6-145:2010 Конструкції будинків і споруд. Захист бетонних і залізобетонних конструкцій від корозії. Загальні технічні вимоги (ГОСТ 31384-2008, NEQ)

ДСТУ Б В.2.7-32-95 Будівельні матеріали. Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-43-96 Будівельні матеріали. Бетони важкі. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-46-2010 Будівельні матеріали. Цементи  загальнобудівельного призначення. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-75-98 Будівельні матеріали. Щебінь та гравій щільні природні для будівельних  матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-85-99 Будівельні матеріали. Цементи сульфатостійкі. Технічні умови.

ДСТУ Б В.2.7-96-2000 (ГОСТ 7473-94). Будівельні матеріали. Суміші бетонні. Технічні умови.

ДСТУ Б В.2.7-112-2002 Цементи. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-171:2008 Будівельні матеріали. Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Загальні технічні умови (EN 934-2:2001, NEQ)

ДСТУ Б В.2.7-215:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Правила підбору складу

ДСТУ Б В.2.7-221:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Класифікація і загальні технічні вимоги

ДСТУ Б В.2.7-273:2011 Вода для бетонів і розчинів. Технічні умови (ГОСТ 23732-79, MOD).

ДСТУ-Н Б В.2.7-175:2008 Настанова щодо застосування хімічних добавок у бетонах і будівельних розчинах

ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 CCБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования (ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги (ГОСТ 12.1.012-90, ITD)

ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения (Санітарні правила та норми охорони поверхневих вод від забруднення)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные.  Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин виробничими підприємствами).

ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами)

СОУ 42.1-37641918-087:2013 Автомобільні дороги. Інженерно-технічний супровід будівництва об’єктів дорожнього комплексу

СОУ 45.2-00018112-006:2006 Безпека дорожнього руху. Порядок огородження та організація дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online