ДСТУ 8801:2018 Автомобильные дороги. Руководство по устройству слоев дорожной одежды из укрепленных грунтов

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Автомобільні дороги
НАСТАНОВА З УЛАШТУВАННЯ
ШАРІВ ДОРОЖНЬОГО ОДЯГУ
З УКРІПЛЕНИХ ҐРУНТІВ

ДСТУ 8801:2018

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2019

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Автомобільні дороги і транспортні споруди» (ТК 307), Харківський національний автомобільно-дорожній університет (ХНАДУ), Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М. П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)) від 17 вересня 2018 р. № 316 з 2019–10–01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни, визначення понять, познаки та скорочення

3.1 Терміни та визначення понять

3.2 Познаки та скорочення

4 Загальні положення

5 Вимоги до матеріалів для улаштування шарів дорожніх одягів з укріплених ґрунтів

5.1 Вимоги до ґрунтів

5.2 Вимоги до мінеральних в’яжучих

5.3 Вимоги до органічних в’яжучих

5.4 Вимоги до комплексних в’яжучих

5.5 Вимоги до добавок

5.6 Вимоги до води

5.7 Вимоги до матеріалів для догляду за улаштованим шаром з укріпленого ґрунту

5.8 Вимоги до укріплених ґрунтів

6 Організація та технологія виконання робіт

6.1 Загальні положення

6.2 Улаштування шару дорожнього одягу з ґрунту, укріпленого мінеральними в’яжучими, безпосередньо на дорозі

6.3 Улаштування шару дорожнього одягу з ґрунту, укріпленого органічними в’яжучими, безпосередньо на дорозі

6.4 Улаштування шару дорожнього одягу з ґрунту, укріпленого комплексними в’яжучими, безпосередньо на дорозі

6.5 Улаштування шару дорожнього одягу з укріпленого ґрунту, приготованого в стаціонарній ґрунтозмішувальній установці

7 Вимоги до контролювання якості робіт

7.1 Загальні положення

7.2 Вхідний контроль

7.3 Операційний контроль

8 Правила приймання

9 Вимоги щодо безпеки

10 Вимоги щодо охорони довкілля

Додаток А (довідковий) Перелік добавок для укріплених ґрунтів та їхня призначеність

Додаток Б (довідковий) Методика виготовлення та випробування зразків з ґрунту, укріпленого в’яжучим

Додаток В (довідковий) Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ
НАСТАНОВА З УЛАШТУВАННЯ ШАРІВ ДОРОЖНЬОГО ОДЯГУ
З УКРІПЛЕНИХ ҐРУНТІВ

MOTOR ROADS
GUIDELINES ON PAVEMENT CONSTRUCTION
USING STABILIZED SOILS

Чинний від 2019–10–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на улаштування шарів дорожнього одягу з укріплених ґрунтів під час будівництва автомобільних доріг у всіх дорожньо-кліматичних зонах України згідно з вимогами ДБН В.2.3-4.

1.2 Цей стандарт установлює вимоги до технологічних процесів застосування укріплених ґрунтів під час нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту жорсткого та нежорсткого дорожнього одягу, а також до контролювання якості їхнього виконання.

1.3 Вимоги цього стандарту поширюються на суб’єкти господарювання, незалежно від форми власності та підпорядкування, які застосовують укріплені ґрунти.

1.4 Цей стандарт містить вимоги, які забезпечують безпеку для життя, здоров’я та майна населення, охорону довкілля в разі улаштування шарів дорожнього одягу з укріплених ґрунтів, і викладені в розділах 9 та 10.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі національні нормативні документи:

ДСТУ 3273–95 Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги

ДСТУ 4044–2001 Бітуми нафтові дорожні в’язкі. Технічні умови

ДСТУ 4462.3.01:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Порядок здійснення операцій

ДСТУ 4462.3.02:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Пакування, маркування і захоронення відходів. Правила перевезення відходів. Загальні технічні та організаційні вимоги

ДСТУ 4488:2005 Нафта і нафтопродукти. Методи відбирання проб

ДСТУ Б А.1.1-100:2013 Автомобільні дороги. Терміни та визначення понять

ДСТУ Б В.2.1-2–96 (ГОСТ 25100–95) Основи та підвалини будинків та споруд. Ґрунти. Класифікація (ГОСТ 25100–95, IDT)

ДСТУ Б В.2.1-12:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи лабораторного визначення максимальної щільності

ДСТУ Б В.2.1-17:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи лабораторного визначення фізичних властивостей

ДСТУ Б В.2.1-19:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи лабораторного визначення гранулометричного (зернового) та мікроагрегатного складу

ДСТУ Б В.2.2-6–97 (ГОСТ 24940–96) Будинки і споруди. Методи вимірювання освітленості (ГОСТ 24940–96, IDT)

ДСТУ Б В.2.7-30:2013 Матеріали нерудні для щебеневих і гравійних основ та покриттів автомобільних доріг. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-35–95 Будівельні матеріали. Щебінь, пісок та щебенево-піщана суміш з доменних та сталеплавильних шлаків для загальнобудівельних робіт. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-44–96 Будівельні матеріали. Цементи. Відбір і підготовка проб

ДСТУ Б В.2.7-46:2010 Будівельні матеріали. Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-71–98 (ГОСТ 8269.0–97) Будівельні матеріали. Щебінь і гравій із щільних гірських порід і відходів промислового виробництва для будівельних робіт. Методи фізико-механічних випробувань (ГОСТ 8269.0–97, IDT)

ДСТУ Б В.2.7-85–99 (ГОСТ 22266–94) Будівельні матеріали. Цементи сульфатостійкі. Технічні умови (ГОСТ 22266–94, IDT)

ДСТУ Б В.2.7-90:2011 Вапно будівельне. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-112–2002 Будівельні матеріали. Цементи. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-129:2013 Емульсії бітумні дорожні. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-149:2008 Будівельні матеріали. Щебінь і щебенево-піщані суміші із шлаків металургійних для дорожніх робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-185:2009 Цементи. Методи визначення нормальної густоти, строків тужавлення та рівномірності зміни об’єму

ДСТУ Б В.2.7-187:2009 Цементи. Методи визначення міцності на згин і стиск

ДСТУ Б В.2.7-205:2009 Будівельні матеріали. Золи-виносу теплових електростанцій для бетонів. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-232:2010 Будівельні матеріали. Пісок для будівельних робіт. Методи випробувань

ДСТУ Б В.2.7-273:2011 Вода для бетонів і розчинів. Технічні умови (ГОСТ 23732–79, MOD)

ДСТУ Б В.2.7-302:2014 Шлак доменний гранульований для цементів, бетонів і будівельних розчинів. Технічні умови та оцінка відповідності (ЕN 15167-1:2006, NEQ)

ДСТУ Б EN 197-1:2015 Цементи. Частина 1. Склад, технічні умови та критерії відповідності для звичайних цементів (ЕN 197-1:2011, IDT)

ГОСТ 12.1.018–93 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования (Система стандартів безпеки праці. Пожежовибухонебезпечність статичної електрики).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online