СОУ 40.1-21677681-30:2010 Цех тепловой автоматики и измерений. Типовое положение

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНПАЛИВЕНЕРГО УКРАЇНИ

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

 

ЦЕХ ТЕПЛОВОЇ АВТОМАТИКИ І ВИМІРЮВАНЬ

 

СОУ 40.1-21677681-30:2010

 

Відповідає офіційному тексту

 

Київ

Міністерство палива та енергетики України Об'єднання енергетичних підприємств

“Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики”

2010

 

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державним підприємством „Львівське конструкторське бюро”

2 РОЗРОБНИКИ: Т.Харандюк, Г. Іващенко, С. Єфременкова, A. Жинчак, Т. Юдіна

3 ВНЕСЕНО’ Відділом розвитку, координації роботи електростанцій, теплових мереж та екологічних питань Міністерства палива та енергетики України, B. Стрелковський

4 УЗГОДЖЕНО: Заступником Міністра палива та енергетики України, B. Лучніков

Департаментом з питань електроенергетики Міністерства палива та енергетики України, C. Меженний

Департаментом стратегічної політики та перспективного розвитку ПЕК Мінпаливенерго України, М. Борисов

Департаментом юридичного забезпечення, І.Варакута

Об‘єднанням енергетичних підприємств “Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики”, І. Андріанцев

5 ЗАТВЕРДЖЕНО Наказом Мінпаливенерго України від „29 ’’червня 2010р. за№259

6 НАДАНО ЧИННОСТІ з „27 ” вересня 2010 р.

7 НА ЗАМІНУ: РД 34.04.504, "Типовое положение о цехе тепловой автоматики и измерений”, затвердженого Головним техуправлінням з експлуатації енергосистем 02.04.85 р. та Управлінням з нормування праці та заробітної плати 03.04.85 p., Міненерго СРСР

8 ТЕРМІН ПЕРЕВІРЕННЯ: 2015 р.

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

6 Основні завдання

7 Функції

8 Права

9 Організація керування

10 Взаємовідносини з іншими підрозділами і організаціями

11 Відповідальність

Додаток А

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства палива та енергетики України

№ 259 від 29 червня 2010р.

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНПАЛИВЕНЕРГО УКРАЇНИ

ЦЕХ ТЕПЛОВОЇ АВТОМАТИКИ І ВИМІРЮВАНЬ ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

Чинний від 2010-09-27

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей нормативний документ „Цех теплової автоматики і вимірювань. Типове положення” (далі - Типове положення) встановлює вимоги щодо організації та функціонування цеху теплової автоматики і вимірювань (далі - ЦТАВ) енергетичних компаній та державних підприємств, що належать до сфери управління Мінпаливенерго, та господарських товариств, щодо яких Мінпаливенерго здійснює управління корпоративними правами держави.

1.2 Вимоги цього нормативного документа необхідно застосовувати при розробленні Положення про цех теплової автоматики і вимірювань, як блочних, так і теплових електростанціях (далі - ТЕС) з поперечними зв’язками та теплоелектроцентралях (далі - ТЕЦ)

1.3 Положення щодо ЦТАВ для кожної ТЕС, ТЕЦ необхідно розробляти згідно з вимогами цього Типового положення та враховувати індивідуальні особливості відповідних об’єктів.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В цьому Типовому положенні є посилання на такі нормативні документи:

Закон України „Про охорону навколишнього природного середовища”

Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.05 № 15

ДСТУ 2960-94 Організація промислового виробництва. Основні поняття. Терміни та визначення

ДСТУ 2860-94 Надійність техніки. Терміни та визначення

ГОСТ 18322-78 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения. (Система технічного обслуговування та ремонту техніки. Терміни та визначення)

НПАОП 0.00-1.07-94 Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском

НПАОП 0.00-1.08-94 Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів

НПАОП 0.00-1.11-98 Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води

НПАОП 0.00-1.20-98 Правила безпеки систем газопостачання України

ДНАОП 0.00-4.03-2001 Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві та переліку обставин, за яких настає страховий випадок державного соціального страхування громадян від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання

НПАОП 40.1-1.02-01 Правила безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій та теплових мереж

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

НАПБ Б.02.005-94 Типовое положение о специальном обучении, инструктаже и проверке знаний по вопросам пожарной безопасности на предприятиях, в учреждениях и организациях Украины (Типове положення про спеціальне навчання, інструктаж і перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах і організаціях України)

НАПБ В.01.034-2005/111 (ГКД 34.03.303-99) Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України

СОУ-Н ЕЕ 04.155:2008 Організація налагоджувальних робіт на теплових електростанціях. Правила

СОУ 41.0-21677681-25:2010 (НАПБ 05.26-2010) Інструкція із зберігання та застосування первинних засобів пожежогасіння на підприємствах Мінпаливенерго. Збереження первинних засобів пожежогасіння

ГКД 34.20.507-2003 Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила

ГКД 34.20.661-2003 Організація технічного обслуговування та ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій і мереж. Правила

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах