НПАОП 0.00-1.20-98 Правила безопасности систем газоснабжения Украины

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

Міністерство праці та соціальної політики

Комітет по нагляду за охороною праці України


Державний нормативний акт

про охорону праці

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ
систем газопостачанняукраїни

Київ 1998


ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ  ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держнаглядохоронпраці

01. 10. 97 № 254

ЗАРЕЄСТРОВАНО

Міністерство юстиції України

15. 05. 98 № 318/2758

ДНАОП 0.00-1.20-98

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ
систем газопостачання України

Київ 1998


Передмова

Розроблено:

Українським проектним та науково-дослідним інститутом по газопостачанню, теплопостачанню та комплексному благоустрою міст та селищ України (УкрНДІінжпроект)

Внесено:

Управлінням по нагляду в хімічній, нафтопереробній та газовій промисловості Держнаглядохоронпраці

Введено:

З вступом в дію цих Правил вважати такими, що не застосовуються на території України, «Правила безопасности в газовом хозяйстве», затверджені Постановою Держпроматомнагляду СРСР 26.12.90 № 3

Редакційна комісія:

А.П. Сазонов - голова, Ю.М. Герасименко - заст. голови, І.П. Бабенко, Б.В. Жидовецький, Е.М. Заблудовський, Г.М. Кораб, Л.О. Мельничук, М.В. Мелець, В.Д. Ошовський, проф. Г.Г. Шишко, В.В. Шмідт, О.М. Гришан

Відповідальні виконавці:

І.П. Бабенко - керівник, Б.В. Жидовецький, М.І. Фельдман

Передрукування заборонено

© Держнаглядохоронпраці України


Затверджено

Наказ Держнаглядохоронпраці

01.10.97 № 254

ЗАРЕЄСТРОВАНО

Міністерство юстиції України

15. 05. 98 № 318/2758

Правила безпеки систем газопостачання України

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Галузь застосування

1.1.1. Правила безпеки систем газопостачання (далі - ці Правила) встановлюють вимоги до проектування, будівництва і експлуатації систем газопостачання, які використовують як паливо природні гази (газових і газонафтових родовищ), газоповітряні суміші на їх основі з надмірним тиском не більш 1,2 МПа (12 кгс/см2), зріджені вуглеводні гази (далі - ЗВГ) з надмірним тиском не більше 1,6 МПа (16 кгс/см2).

Вимоги цих Правил поширюються на проектування і будівництво нових, розширення, реконструкцію та капітальний ремонт і експлуатацію діючих систем і об’єктів газопостачання.

Вимоги цих Правил не поширюються на виконання підприємствами з подачею газу тиском понад 1,2 МПа (12 кгс/см

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online