ДСТУ EN 10045-1:2006 Материалы металлические. Испытания на ударный изгиб по Шарпи. Часть 1. Метод испытания (EN 10045-1:1990, IDT)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

МЕТАЛЕВІ МАТЕРІАЛИ

Випробування на ударний вигин за Шарпі
Частина 1. Метод випробування

 (EN 10045-1:1990, IDТ)

ДСТУ EN 10045-1:2006

 

Відповідає офіційному тексту

 

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
 2008

 

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет зі стандартизації «Стандартизація методів контролю механічних, металографічних та корозійних властивостей металопродукції» (ТК 81)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Вахрушева, д-р техн. наук; Л. Левченко; О.Малиш; В. Фейглін

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 6 квітня 2006 р. № 107 з 2007-07-01

3 Національний стандарт ДСТУ EN 10045-1:2006 ідентичний з EN 10045-1:1990 Metallische Werkstoffe - Kerbschlagbiegeversuch nach Charpy - Teil 1: Prüfverfahren (Матеріали металеві. Випробовування на ударний вигин за Шарпі. Частина 1. Метод випробовування) і долучений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Всі права щодо використання Європейських стандартів в будь-якій формі і будь-яким способом залишаються за CEN та її Національними членами, і будь-яке використання без письмового дозволу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики (ДССУ) заборонено

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з німецької (de)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

 

ЗМІСТ

Національний вступ

Передмова

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Познаки та одиниці вимірювання

4 Суть методу

5 Зразки

6 Устатковання для випробовування

7 Випробовування

8 Протокол випробовування

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 10045-1:1990 Metallische Werkstoffe - Kerbschlagbiegeversuch nach Charpy - Teil 1: Prüfverfahren (Матеріали металеві. Випробовування на ударний вигин за Шарпі. Частина 1. Метод випробовування).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, - ТК 81 «Стандартизація методів контролю механічних, металографічних та корозійних властивостей металопродукції».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

Цей стандарт відповідає ГОСТ 9454-78 Методы испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах в частині основних технічних вимог.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

- вилучено довідковий матеріал «Вступ»;

- до розділу 2 «Нормативні посилання» долучено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою;

- стандарт доповнений національними примітками, які виділені у тексті стандарту рамкою;

- додаток «А» вилучено як матеріал, що не несе потрібної інформації;

- структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», «Зміст», «Бібліографічні дані» - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України.

 

ДСТУ EN 10045-1:2006

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МАТЕРІАЛИ МЕТАЛЕВІ
Випробування на ударний вигин за Шарпі
Частина 1. Метод випробування

МАТЕРИАЛЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
 Испытания на ударный изгиб по Шарли
Часть 1. Метод испытания

MATERIALS METALLIC
 Charpy impact test
 Part 1. Test method

Чинний від 2007-07-01

ПЕРЕДМОВА

Цей стандарт поширюється на металеві матеріали, відноситься до випробовування на ударний вигин за Шарпі та складається з таких частин:

Частина 1. Метод випробування

Частина 2. Контролювання випробовувального устатковання (маятникового копра).

Частина 1 цього стандарту базується на таких стандартах:

ISO 83: Сталь. Випробовування на ударний вигин за Шарпі (U-подібний надріз).

ISO 148: Сталь. Випробовування на ударний вигин за Шарпі (V-подібний надріз).

 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому стандарті визначено випробовування на ударний вигин за Шарпі (V- та U-подібний надріз) для металевих матеріалів.

Для певних металевих матеріалів та особливих сфер застосування випробовування на удар­ний вигин за Шарпі можна визначити у розроблених для цих матеріалів стандартах або з особливими умовами.

 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

ISO 286-1:1988 ISO-System fur Toleranzen und Passungen, Teil 1: Toleranzen und Abmasse

EN 10045-2:1992 Metallische Werksoffe - Kerbschlagbiegeversuch nach Charpy- Teil 2: Prufung der Prufmaschihe (Pendelschlagwerk).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 286-1:1988 Система ISO для допусків та посадок. Частина 1. Допуски та відхили

EN 10045-2:1992 Металеві матеріали. Випробовування на ударний вигин за Шарпі. Частина 2. Контролювання випробовувального устатковання (маятникового копра).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online