ДСТУ 9049:2020 Техническая диагностика. Диагностирование и контролирование технического состояния сосудов и трубопроводов под воздействием агрессивной рабочей среды. Общие требования

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Технічна діагностика
ДІАГНОСТУВАННЯ ТА КОНТРОЛЮВАННЯ
ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ПОСУДИН
І ТРУБОПРОВОДІВ ПІД ВПЛИВОМ
АГРЕСИВНОГО РОБОЧОГО СЕРЕДОВИЩА
Загальні вимоги

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Технічна діагностика і неруйнівний контроль» (ТК 78); Інститут проблем міцності ім. Г. С. Писаренка Національної академії наук України; Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона Національної академії наук України

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 26 серпня 2020 р. № 198 з 2021-03-01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні вимоги

6 Порядок проведення технічного діагностування

7 Аналізування пошкоджень. Параметри технічного стану

8 Визначення залишкового ресурсу обладнання

9 Особливі вимоги до діагностики обладнання і визначення залишкового ресурсу посудин

10 Порядок технічного діагностування трубопроводів

11 Випробування на міцність обладнання з АЕ контролем

12 Оформлення результатів діагностування та контролювання

13 Вимоги щодо безпеки

Додаток А (довідковий) Форми протоколів контролю (випробування)

Додаток Б (довідковий) Класифікація корозійних процесів

Додаток В (довідковий) Значення твердості сталей, з яких виготовлено обладнання

Додаток Г (довідковий) Рекомендації щодо вибору методів неруйнівного контролю

Додаток Д (обов’язковий) Норми допустимих дефектів

Додаток Е (обов’язковий) Паспорт темплета (проби)

Додаток Ж (довідковий) Дефекти конструкції

Додаток И (довідковий) Приклади розрахунків на міцність обичайки з дефектами

Додаток К (довідковий) Параметри статистичної обробки даних вимірювань

Додаток Л (довідковий) Приклади використання статистичних методів оброблення результатів вимірювання

Додаток М (довідковий) Класифікація посудин високого тиску за способами виготовлення .

Додаток Н (довідковий)

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ТЕХНІЧНА ДІАГНОСТИКА
ДІАГНОСТУВАННЯ ТА КОНТРОЛЮВАННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ
ПОСУДИН І ТРУБОПРОВОДІВ ПІД ВПЛИВОМ АГРЕСИВНОГО
РОБОЧОГО СЕРЕДОВИЩА
Загальні вимоги

IN-SERVICE ISPECTION
DIAGNOSIS AND CONTROL
OF THE TECHNICAL CONDITION
OF VESSELS AND PIPELINES UNDER THE ACTION
OF HAZARDOUS WORK ENVIRONMENT
General requirements

Чинний від 2021-03-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги до діагностування та контролювання технічного стану посудин, апаратів і трубопроводів, що працюють під тиском понад 0,05 МПа (без урахування гідростатичного тиску) на об’єктах підвищеної небезпеки.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі національні стандарти:

ДСТУ 2374-94 Розрахунки на міцність та випробування технічних виробів. Акустична емісія. Терміни та визначення

ДСТУ 2389-94 Технічне діагностування та контроль технічного стану. Терміни та визначення

ДСТУ 2464-94 Розрахунки та випробування на міцність. Методи визначення еквівалентних і допустимих напружень від статичного навантаження

ДСТУ 2824-94 Розрахунки та випробування на міцність. Види і методи механічних випробувань. Терміни та визначення

ДСТУ 2825-94 Розрахунки та випробування на міцність. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 2860-94 Надійність техніки. Терміни та визначення ДСТУ 2861-94 Надійність техніки. Аналіз надійності. Основні положення

ДСТУ 2862-94 Надійність техніки. Методи розрахунку показників надійності. Загальні вимоги

ДСТУ 2865-94 Контроль неруйнівний. Терміни та визначення

ДСТУ 3008-2015 Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання

ДСТУ 3295-95 Труби сталеві. Металографічний метод визначення забрудненості металу неметалевими включеннями

ДСТУ4046-2001 Обладнання технологічне нафтопереробних, нафтохімічних та хімічних виробництв. Технічне діагностування. Загальні технічні вимоги

ДСТУ 4227-2003 Настанови щодо проведення акустико-емісійного діагностування об’єктів підвищеної небезпеки

ДСТУ 7175:2010 Метали та сплави. Методи металографічного контролювання. Терміни та визначення понять

ДСТУ 7214:2011 Прокат листовий із низьколегованої сталі. Металографічний метод оцінювання мікроструктури

ДСТУ 7305:2013 Метали. Метод випробування на розтяг металів і сплавів за низьких та кріогенних температур

ДСТУ 8829:2019 Пожежовибухонебезпечність речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їхнього визначення

ДСТУ 8922:2019 Сталь, чавун та сплави. Відбирання та готування проб для визначення хімічного складу.

ДСТУ 8966:2019 Сталь. Металографічні методи визначення неметалевих включень

ДСТУ 8967:2019 Сталь. Методи визначення глибини зневуглецьованого шару

ДСТУ 8972:2019 Сталі та сплави. Методи виявлення та визначення величини зерна

ДСТУ 8974:2019 Сталь. Металографічний метод оцінювання мікроструктури листів та стрічки.

ДСТУ 8975:2019 Сталь. Методи випробування та оцінювання макроструктури

ДСТУ-Н Б А.3.1-11:2008 Управління, організація і технологія. Настанова з візуального і вимірювального контролю зварних з’єднань та наплавок металевих конструкцій

ДСТУ EN 571-1-2001 Неруйнівний контроль. Капілярний контроль. Частина 1. Загальні вимоги

ДСТУ EN 583-4:2007 Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль. Частина 4. Контролювання несу цільностей, перпендикулярних до поверхні

ДСТУ EN 583-6:2005 Неруйнівний контроль. Контроль ультразвуковий. Частина 6. Дифракційно-часовий метод для виявлення і визначення розмірів несуцільностей

ДСТУ EN 1252-1:2005 Посудини кріогенні. Матеріали. Частина 1. Вимоги до ударної в'язкості за температур, нижчих мінус 80 °С

ДСТУ EN 1252-2:2005 Посудини кріогенні. Матеріали. Частина 2. Вимоги до ударної в’язкості за температур від мінус 80 °С до мінус 20 °С

ДСТУ EN 1330-2:2008 Неруйнівний контроль. Термінологія. Частина 2. Загальні терміни стосовно методів неруйнівного контролю

ДСТУ EN 10002-5:2006 Матеріали металеві. Випробування на розтяг. Частина 5. Метод випробування за підвищених температур

ДСТУ EN 10020:2007 Сталі. Визначення й класифікація

ДСТУ EN 10045-1:2006 Матеріали металеві. Випробування на ударний вигин за Шарпі. Частина 1. Метод випробування

ДСТУ EN 12084:2005 Неруйнівний контроль. Контроль вихрострумовий. Загальні вимоги і рекомендації

ДСТУ EN 12517-2002 Неруйнівний контроль зварних з’єднань. Контроль зварних з’єднань радіографічний. Приймальні критерії

ДСТУ EN 13927:2005 Неруйнівний контроль. Контроль візуальний. Устатковання

ДСТУ EN ISO 3452-1:2014 (EN ISO 3452-1:2013, IDT) Неруйнівний контроль. Капілярний контроль. Частина 1. Загальні принципи

ДСТУ EN ISO 6506-1:2019 (EN ISO 6506-1:2014, IDT; ISO 6506-1:2014, IDT) Матеріали металеві. Випробування на твердість по Брінеллю. Частина 1. Метод випробування

ДСТУ EN ISO 6506-4:2019 (EN ISO 6506-4:2014, IDT; ISO 6506-4:2014, IDT) Матеріали металеві. Випробування на твердість по Брінеллю. Частина 4. Таблиця значень твердості

ДСТУ EN ISO 8044:2018 (EN ISO 8044:2015, IDT; ISO 8044:2015, IDT) Корозія металів і сплавів. Основні терміни і визначення понять

ДСТУ EN ISO 12707:2017 (EN ISO 12707:2016, IDT; ISO 12707:2016, IDT) Неруйнівний контроль. Магнітопорошковий контроль. Словник термінів

ДСТУ EN ISO 16810:2016 (EN ISO 16810:2014, IDT; ISO 16810:2012, IDT) Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль. Загальні вимоги

ДСТУ EN ISO 17637:2017 (EN ISO 17637:2016, IDT; ISO 17637:2016, IDT) Неруйнівний контроль зварних швів. Візуальний контроль з’єднань, виконаних зварюванням плавленням

ДСТУ EN ISO 17638:2018 (EN ISO 17638:2016, IDT; ISO 17638:2016, IDT) Неруйнівний контроль зварних швів. Магнітопорошковий контроль

ДСТУ EN ISO 22825:2017 (EN ISO 22825:2017, IDT; ISO 22825:2017, IDT) Неруйнівний контроль зварних швів. Ультразвуковий контроль. Контроль зварних швів в аустенітних сталях і сплавах на основі нікелю

ДСТУ ISO 6507-1:2007 Матеріали металеві. Визначення твердості за Вікерсом. Частина 1. Метод випробування

ДСТУ ISO 6507-2:2008 Металеві матеріали. Визначення твердості за Віккерсом. Частина 2. Повірка та калібрування приладів для вимірювання твердості

ДСТУ ISO 6507-3:2008 Металеві матеріали. Визначення твердості за Віккерсом. Частина 3. Калібрування стандартних зразків

ДСТУ ISO 6507-4:2008 Металеві матеріали. Визначення твердості за Віккерсом. Частина 4. Таблиця значень твердості

ДСТУ ISO 6508-1:2013 Металеві матеріали. Визначення твердості за Роквеллом. Частина 1. Метод випробування (шкали А, В, С, D, Е, F, G, Н, К, N, Т)

ДСТУ ISO 6892-1:2019 Металеві матеріали. Випробування на розтяг. Частина 1. Метод випробування за кімнатної температури

ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожежовибухобезпека статичної електрики. Загальні вимоги.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online