М 02071168-741:2015 Методика определения содержания в щебне зерен пластинчатой (плоской) формы

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ
(УКРАВТОДОР)

Харківський національний автомобільно-дорожній університет
(ХНАДУ)

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший заступник Голови
Державного агентства автомобільних
доріг України (Укравтодор)
________________ Є.В. Барах
“01” вересня 2015 р.

МЕТОДИКА

ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ В ЩЕБЕНІ ЗЕРЕН ПЛАСТИНЧАСТОЇ (ЛЕЩАДНОЇ) ФОРМИ   

М 02071168-741:2015

ПОГОДЖЕНО
Начальник Відділу інноваційного розвитку та кошторисного ціноутворення Укравтодору
_____________________ А.О.Цинка
“___”______________ 2015 р.

 

 

РОЗРОБЛЕНО
Проректор ХНАДУ з наукової роботи, професор
___________________ В.О.Богомолов
“___”______________ 2015 р.

 

Начальник відділу стандартизації та
метрології ДП ДерждорНДІ
____________________ М.М. Стулій
“___”______________ 2015 р.

 

 

Науковий керівник,
завідувач кафедри ТДБМ, професор
__________________ В.О.Золотарьов
“___”______________ 2015 р.

 

 

РОЗРОБЛЕНО
Відповідальний виконавець,
старший науковий співробітник ХНАДУ
______________________ В.В. Маляр
“___”______________ 2015 р.

 

 

 

Молодший науковий співробітник ХНАДУ
_________________М.О. Свинарьов
“___”______________ 2015 р.

 

 

 

Молодший науковий співробітник ХНАДУ
_____________________В.П. Корюк
“___”______________ 2015 р.

Київ

2015

 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ця методика поширюється на визначення вмісту зерен пластинчастої (лещадної) форми згідно з  [1], у тому числі на адаптованому до EN пристрої ХНАДУ, у щебені і гравію з щільних гірських порід та відходів промислового будівництва з середньою щільністю зерен від 2000 кг/м³ до 3000 кг/м³, що використовуються в якості заповнювачів для важкого бетону, асфальтобетону, а також дорожніх та інших видів дорожньо-будівельних матеріалів згідно з ДСТУ Б В.2.7-75.  

Результати визначення вмісту в щебені зерен пластинчастої (лещадної) форми можуть використовуватися при вхідному, операційному і приймально-здавальному контролі якості щебеню за вимогами чинних нормативних документів, а також при дослідницьких роботах.

1.2 У цій методиці наведено метод визначення вмісту в щебені зерен пластинчастої (лещадної) форми з використанням сит з квадратною формою комірок та щілиновидних сит, що відповідають вимогам EN.

1.3 Обов’язкові вимоги, які забезпечують безпеку для життя, здоров’я та майна працюючих при визначенні вмісту в щебені зерен пластинчастої (лещадної) форми, викладені в розділі 7.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цій методиці є посилання на такі нормативні документи:

ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої, загальної та локальної вібрації

ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

ДСП 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів

«Правила пожежної безпеки в Україні», затверджені наказом Міністерством внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 05 березня 2015 р. за №252/26697.

НАПБ В.01.048-95/510 Правила пожежної безпеки для підприємств і організацій дорожнього господарства

НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним  одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

НПАОП 26.30-1.04-03 Правила з охорони праці для працівників асфальтобетонних заводів 

НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

НПАОП 63.21-1.01-09 Правила охорони праці під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг

ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція і кондиціонування»

ДСТУ 3273-95 Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги

ДСТУ Б В.2.7-75-98 Будівельні матеріали. Щебінь та гравій щільні природні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови.

ДСТУ Б В.2.2-6-97 (ГОСТ 24940-96) Будинки і споруди. Методи вимірювання освітленості

ДСТУ ГОСТ 12.1.038:2008 ССБП. Електробезпека. Гранично допустимі значення напруг дотику і струмів

СП 1042-73 Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию (Санітарні правила організації технологічних процесів та гігієнічні вимоги до виробничого обладнання)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах (ССБП. Методи вимірювання шуму на робочих місцях)

ГОСТ 12.2.003-91  ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ДСТУ 7270:2012 «Метрологія. Прилади зважувальні еталонні. Загальні вимоги, порядок та методи атестації»

ДСТУ ISO 3310-2:2007 Сита контрольні. Технічні вимоги та методи випробування. Частина 2. Сита контрольні з перфорованих металевих пластин (ISO 3310-2:1999, IDT)

Додаток Б

(довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

1. EN 933-3:1997 Вибір та обробка зразків мінерального матеріалу. Визначення зернового складу просіюванням.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online