ДСТУ 7270:2012 Метрология. Приборы взвешивающие эталонные. Общие технические требования, порядок и методы аттестации

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

Метрологія

ПРИЛАДИ ЗВАЖУВАЛЬНІ ЕТАЛОННІ

Загальні технічні вимоги, порядок та методи атестації

ДСТУ 7270:2012

Відповідає офіційному тексту

 

 

Київ

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ 2013

 

ПЕРЕДМОВА

 

1 РОЗРОБЛЕНО: Національний науковий центр «Інститут метрології» (ННЦ «Інститут метрології») Мінекономрозвитку України, Технічний комітет стандартизації «Прилади для вимірювання маси, сили, деформації та визначення механічних характеристик матеріалів» (ТК 156)

РОЗРОБНИКИ: І. Колозінська; Т. Солодуха (науковий керівник); Л. Теплицька

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 28 листопада 2012 р. № 1354

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 24104-88)

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТРОЛОГІЯ

ПРИЛАДИ ЗВАЖУВАЛЬНІ ЕТАЛОННІ

Загальні технічні вимоги, порядок та методи атестації

 

МЕТРОЛОГИЯ

ПРИБОРЫ ВЗВЕШИВАЮЩИЕ ЭТАЛОННЫЕ

Общие технические требования, порядок и методы аттестации

 

METROLOGY

STANDARD WEIGHING INSTRUMENTS

General technical requirements, procedure and methods of metrological certification

Чинний від 2013-03-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на зважувальні еталонні прилади: ваги та компаратори, призначені для атестації та повірки (калібрування) гир – робочих еталонів, гир загальної і спеціальної призначеності та інших ЗВТ, які використовують для вимірювання маси або пов’язаних з нею величин, встановлює вимоги до еталонних приладів, а також порядок і методи їх атестації.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2681-94 Метрологія. Терміни та визначення

ДСТУ 2850-94 Програмні засоби ЕОМ. Показники і методи оцінювання якості

ДСТУ 2851-94 Програмні засоби ЕОМ. Документування результатів випробувань

ДСТУ 2853-94 Програмні засоби ЕОМ. Підготовлення і проведення випробувань

ДСТУ 3215-95 Метрологія. Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення

ДСТУ 3381:2009 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань маси

ДСТУ 3400:2006 Метрологія. Державні випробування засобів вимірювальної техніки. Основні положення, організація, порядок проведення і розгляду результатів

ДСТУ 3647-97 Ваги та дозатори вагові. Терміни та визначення

ДСТУ 7269:2012 Метрологія. Прилади зважувальні еталонні. Методика повірки

ДСТУ ГОСТ 2.601:2006 Єдина система конструкторської документації. Експлуатаційні документи (ГОСТ 2.601-2006, IDT)

ДСТУ ГОСТ 8.009:2008 ГСИ. Нормируемые метрологические характеристики средств измерений (ДСВ. Нормовані метрологічні характеристики засобів вимірювання)

ДСТУ EN 45501:2007 Прилади неавтоматичні зважувальні. Загальні технічні вимоги та методи випробування (EN 45501:1992, IDT)

ДСТУ ОІМL R 111-1:2008 Гирі класів точності Е1, Е2, F1, F2, М1, М1-2, М2, М2.3 і М3. Частина 1. Загальні технічні вимоги та методи випробування (ОІМL R 111-1:2004, IDT)

ГОСТ 12.1,004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12,2.003-91 ССБТ, Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности (ССБП. Вироби електротехнічні. Загальні вимоги щодо безпеки).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах