ДБН Б.2.2-12:2019 Планировка и застройка территорий

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

ПЛАНУВАННЯ ТА ЗАБУДОВА ТЕРИТОРІЙ

ДБН Б.2.2-12:2019

Відповідає офіційному тексту

Київ
Міністерство регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України
2019

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство "Український державний науково-дослідний інститут проектування міст "Діпромісто" імені Ю.М.Білоконя"

РОЗРОБНИКИ: І. Шпилевський (керівник розробки); Ю. Палеха (науковий керівник, д-р. геогр. наук; А. Економов, відповідальний виконавець; Г. Айлікова, канд. техн. наук; Л. Безкоровайна; Т. Губенко; Д. Жуков; В. Лавринчук; В. Ліговська; О. Малишева; В. Муха; А. Олещенко, канд. геогр. наук; В. Токар; І М. Христюк , канд. техн. наук

КНУБА (М. Дьомін, д-р. арх.; В. Нудельман, д-р. геогр. наук; Т. Панченко, д-р. арх.; О. Сингаївська, д-р. техн. наук; О. Сергейчук, д-р. техн. наук; Л. Золотар; А. Мамедов, канд. техн. наук; О. Міщенко; А. Омшанська, канд. арх.; М. Осетрін, канд. техн. наук; О. Пантюхіна, канд. арх.; O. Приймаченко, канд. техн. наук; М. Биваліна, канд. техн. наук; П. Чередніченко; В. Яценко, канд. арх.)

ДП "НДПІмістобудування" (М. Сюр; В. Онищенко, канд. арх.; В. Глеба, канд. держ. упр.; І. Соколов; Т. Жаворонкова; Н. Соковніна)

ДП "УКРНДПІЦИВІЛЬБУД" (О. Чижевський, канд. арх.; С. Буравченко, канд. арх.; 3. Денисенко; Т. Криштоп, канд. техн. наук; В. Максименко; М. Омельчук; О. Ханенко; С. Шаманський, канд. техн. наук)

КО "Інститут Генерального плану м. Києва" (С. Броневицький, д-р. техн. наук; Т. Нечаева, канд. арх.; Н. Гонтарик; О. Мішкіна; В. Присяжнюк; М. Римар-Щербина; Н. Растовська; І. Соболев)

Інститут урбаністики (| Г. Фільваров , д-р. арх.; А. Плешкановська, д-р техн. наук)

ПРАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ПРОМБУДНДІПРОЕКТ" (О. Удовиченко)

ПАТ "УкрНДІінжпроект" (П. Зембицький; П. Матичин; Г. Шатило)

ДП "УКРНДІВОДОКАНАППРОЕКТ" (О. Оглобля, д-р. техн. наук; С. Краток)

ПАТ "КиївЗНДІЕП" (В. Куцевич, д-р. арх.; Б. Губов)

УкрНдіЦЗ (В. Ніжник, канд. техн. наук; Я. Балло, канд. техн. наук; P. Уханський, канд. техн. наук; С. Поздєєв, д-р. техн. наук)

ДСНС України (В. Федюк; О. Лановенко; А. Бобир)

ДУ "Інститут громадського здоров’я імені О.М.Марзєєва НАМИ України" (А. Сердюк, академік НАМНУ; В. Махнюк, д-р. мед. наук; В. Акіменко, д-р. мед. наук; Ю. Думанський , д-р. мед. наук; В. Станкевич, д-р. мед. наук; С. Могильний)

ДП "НДКТІ МГ" (І. Сатін, канд. техн. наук)

ОДАБА (Є. Вітвицька, канд. техн. наук)

МІНРЕГІОНУкраїни (С. Білоус)

2 ВНЕСЕНО ТА ПІДГОТОВЛЕНО ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ: Департамент містобудування, архітектури та планування територій Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

3 ПОГОДЖЕНО: Державна служба України з надзвичайних ситуацій, лист від 13.03.2019 № 01-3868/261

Міністерство культури України, лист від 01.04.2019 № 964/10-1/14-19

Міністрество молоді та спорту України, лист від 07.03.2019 № 1658/11

Міністерство інфраструктури України, лист від 27.03.2019 № 3736/18/10-19

Міністерство освіти і науки України, лист від 02.04.2019 № 1/12-2048

Міністерство екології та природних ресурсів України, лист від 15.03.2019 № 5/1-7/2966-19

Міністерство охорони здоров’я, лист від 18.03.2019 № 26.1-16/561-19/7084

Міністерство внутрішніх справ України, лист від 01.04.2019 № 4442/05/25-2019

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, лист від 02.04.2019 № 602-123-20-2/6707

4 ЗАТВЕРДЖЕНО: Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26.04.2019 р. № 104

НАБРАННЯ ЧИННОСТІ: з першого числа місяця, що настає через 90 днів з дня їх опублікування в офіційному друкованому виданні Міністерства "Інформаційний бюлетень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України" (з 2019-10-01)

НА ЗАМІНУ: ДБН Б.2.2-12:2018 "Планування і забудова територій"

ЗМІСТ

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

5 ПРОСТОРОВО-ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЙ

6 СЕЛЬБИЩНІ ТЕРИТОРІЇ

6.1 Зона житлової забудови

6.2 Зона громадської забудови

7 ВИРОБНИЧІ ТЕРИТОРІЇ

7.1 Інноваційні об’єкти виробничих територій

7.2 Формування і планування виробничих територій

7.3 Зона науково-виробничої забудови

7.4 Комунальна зона

7.5 Зона транспортно-складської забудови

7.6 Зона сільськогосподарських виробничих територій

8 ЛАНДШАФТНІ ТА РЕКРЕАЦІЙНІ ТЕРИТОРІЇ

8.1 Мережа ландшафтних та рекреаційних територій

8.2 Озеленені території населених пунктів

8.3 Позаміські ландшафтні території

8.4 Рекреаційні території

8.5 Курортно-оздоровчі території

8.6 Туристичні зони

8.7 Природно-заповідні території

9 СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА (УСТАНОВИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ГРОМАДСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ)

10 ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА

10.1 Зовнішній транспорт

10.2 Комплексна схема транспорту

10.3 Внутрішній транспорт

10.4 Мережа громадського транспорту, велосипедного та пішохідного руху

10.5 Транспортно-пересадочні вузли

10.6 Комплексна схема організації дорожнього руху (КСОДР)

10.7 Мережа вулиць і доріг населених пунктів

10.8 Споруди та підприємства для зберігання та обслуговування транспортних засобів

11 ІНЖЕНЕРНА ІНФРАСТРУКТУРА

11.1 Водопостачання, каналізація

11.2 Санітарне очищення

11.3 Енергопостачання

11.4 Телекомунікаційні мережі

11.5 Розміщення інженерних мереж

12 ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА І ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ

13 ТЕРИТОРІЇ ІСТОРИЧНОЇ ЗАБУДОВИ, ПАМ’ЯТОК ТА ОБ’ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

13.1 Збереження традиційного характеру середовища історичних населених місць та інших територій

13.2 Використання територій історичної забудови

14 ЕКОЛОГІЧНІ УМОВИ МІСТОБУДІВНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

14.1 Оцінка природного середовища життєдіяльності

14.2 Оцінка екологічних умов

14.3 Охорона повітря (атмосфери)

14.4 Охорона водних об’єктів

14.5 Захист від шуму

14.6 Захист від вібрації

14.7 Захист від електромагнітного забруднення

14.8 Захист від випромінювань та опромінювань

14.9 Регулювання мікроклімату

14.10 Розвиток природоохоронних територій та охорона ландшафту

14.11 Планувальні обмеження

15 ПРОТИПОЖЕЖНІ ВИМОГИ

15.1 Розміщення пожежно-рятувальних підрозділів (частин)

15.2 Вимоги до протипожежних відстаней

15.3 Вимоги до проїздів для пожежних автомобілів

ДОДАТОК А (обов’язковий) Фізико-географічне районування території України

ДОДАТОК Б (обов’язковий) Архітектурно-будівельне кліматичне районування території України

ДОДАТОК В.1 (довідковий) Розрахункові показники щільності багатоквартирного житлового фонду на території мікрорайону (кварталу)

ДОДАТОК Г.1 (довідковий) Показники мінімальної щільності забудови майданчиків промислових підприємств, технопарків

ДОДАТОК Г.2 (довідковий) Показники мінімальної щільності забудови територій сільськогосподарських підприємств

ДОДАТОК Д (довідковий) Номенклатура структурних елементів мережі природно-ландшафтних, рекреаційних та інших озеленених територій

ДОДАТОК Е.1 (обов’язковий) Перелік і розрахункові показники нормативної забезпеченості об’єктами громадського обслуговування населення

ДОДАТОК Е.2 (довідковий) Орієнтовні норми додаткової місткості установ та організацій громадського обслуговування, які враховують зону впливу центру

ДОДАТОК Е.3 (довідковий) Орієнтовні норми розрахунку установ та організацій спеціалізованого курортного обслуговування

ДОДАТОК Е.4 (довідковий) Площі земельних ділянок установ та організацій громадського обслуговування

ДОДАТОК Е.5 (обов’язковий) Величина максимально допустимих радіусів обслуговування установ та організацій

ДОДАТОК Е.6 (довідковий) Зменшення радіусів обслуговування залежно від ухилу місцевості

ДОДАТОК Ж.1 (обов’язковий) Класифікація вулиць і доріг

ДОДАТОК Ж.2 (довідковий) Розміри земельних ділянок для зберігання та технічного обслуговування транспортних засобів

ДОДАТОК Ж.3 (обов’язковий) Відстані від АЗС до споруд та інженерних мереж

ДОДАТОК И.1 (обов’язковий) Відстані від найближчих підземних інженерних мереж

ДОДАТОК И.2 (обов’язковий) Відстані між сусідніми підземними інженерними мережами

ДОДАТОК И.3 (обов’язковий) Розміри санітарно-захисних зон від каналізаційних очисних споруд і насосних станцій

ДОДАТОК К (обов’язковий) Протипожежні відстані між відкритими наземними складами

ДОДАТОК Л (довідковий) Форма таблиці "Планувально-просторові обмеження щодо охорони культурної спадщини"

БІБЛІОГРАФІЯ

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

ПЛАНУВАННЯ ТА ЗАБУДОВА ТЕРИТОРІЙ

ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ТЕРРИТОРИЙ

PLANNING AND BULDING OF TERRITORIES

Чинні від 2019-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці державні будівельні норми поширюються на планування і забудову територій населених пунктів та міжселенних територій на державному, регіональному та місцевому рівні й застосовуються у відповідності з [7].

1.2 Ці норми обов’язкові для органів державного управління, місцевого самоврядування, підприємств і установ незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування, громадських об’єднань і громадян, які здійснюють проектування, будівництво і благоустрій на території міських і сільських населених пунктів та інших територіях

1.3 Ці норми не поширюються на планування та забудову територій стратегічних об’єктів, об’єктів військово-промислового комплексу, пенітенціарних об’єктів, специфічних та вузькоспеціа- лізованих виробництв (у тому числі вугільних розрізів і шахт, газосховищ і газоперекачувальних станцій, кар’єрів відкритого видобутку корисних копалин).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих Нормах є посилання на такі документи:

ДБН А.2.1-1-2008 Інженерні вишукування для будівництва

ДБН Б 2.2-5:2011 Планування і забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій

ДБН В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об’єктів будівництва. Основні вимоги

ДБН В.1.1-12:2014 Будівництво у сейсмічних районах України

ДБН В.1.1-25-2009 Інженерний захист територіїй та споруд від підтоплення та затоплення

ДБН В.1.1-31:2013 Захист територій, будинків і споруд від шуму

ДБН В.1.2-4:2006 Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)

ДБН В.2.2-4:2018 Будинки і споруди. Заклади дошкільної освіти

ДБН В.2.2-15-2005 Житлові будинки. Основні положення

ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд для маломобільних груп населення

ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частина 1. Проектування. Частина 2. Будівництво

ДБН В.2.3-5:2018 Вулиці та дороги населених пунктів

ДБН В.2.3-7:2018 Споруди транспорту. Метрополітени

ДБН В.2.3-15:2007 Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів

ДБН В.2.3-18:2007 Трамвайні та тролейбусні лінії. Загальні вимоги до проектування

ДБН В.2.4-2-2005 Полігони твердих побутових відходів

ДБН В.2.4-5:2012 Хвостосховища і шламонакопичувачі. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво

ДБН В.2.5-16-99 Визначення розмірів земельних ділянок для об’єктів електричних мереж

ДБН В.2.5-20:2018 Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Газопостачання

ДБН В.2.5-23:2010 Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення

ДБН В.2.5-39:2008 Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Теплові мережі

ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід та каналізація

ДБН В.2.5-74:2013 Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування

ДБН В.2.5-75:2013 Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування

ДБН В.2.5-77:2014 Котельні

ДБН В 2.6-31:2016 Теплова ізоляція будівель

ДСП 145 Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць

ДСП 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів

ДСП 1370/23902 Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей

ДСП 2.2.4-171-10 Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною

ДСН 239-96 Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань

ДСТУ 8635:2016 Геліоенергетика. Площадки для фотоелектричних станцій

ДСТУ 8767:2018 Пожежно-рятувальні частини. Вимоги до дислокації та району виїзду, комплектування пожежними автомобілями та проектування

ДСТУ Б Б.2.2-10:2016 Склад та зміст науково-проектної документації щодо визначення меж і режимів використання зон охорони пам’яток архітектури та містобудування

ДСТУ-Н Б Б.1.1-19:2013 Настанова з виконання розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації на мирний час

ДСТУ-Н Б Б.2.2-7:2013 Настанова з улаштування контейнерних майданчиків

ДСТУ-Н Б Б.2.2-9:2013 Настанова щодо розподілу територій мікрорайонів (кварталів) для визначення прибудинкових територій багатоквартирної забудови

ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 Будівельна кліматологія

ДСТУ-Н Б В.2.2-27:2010 Настанова з розрахунку інсоляції об’єктів цивільного призначення

ДСТУ-Н Б В.2.3-34:2016 Настанова з виконання робіт при будівництві мостів та труб

СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы (Магістральні трубопроводи)

СНиП 2.05.07-91 Аэродромы (Аеродроми)

Полная версия документа доступна БЕСПЛАТНО авторизованным пользователям.

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах