ДБН В.2.2-10:2022 Заведения здравоохранения. Основные положения

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ


ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАДИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
Основні положення

ДБН В.2.2-10:2022

Відповідає офіційному тексту

Київ
Міністерство розвитку громад та територій
України 2022

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Робоча група з питань розроблення державних будівельних норм щодо проєктування та будівництва будинків і споруд закладів охорони здоров’я Науково-технічної ради Міністерства розвитку громад та територій України (утворена наказом Мінрегіону від 29 липня 2022 року № 135 (зі змінами)

РОЗРОБНИКИ: Міністерство розвитку громад та територій України (О. Воскобійник, д-р техн. наук, В. Євстаф’єв, канд. техн. наук, К. Іванова, І. Вахович, канд. екон. наук, І. Лагунова, доцент, канд. наук з державного управління, К. Філонич, Г. Мельничук), Міністерство охорони здоров’я (О. Даниленко), Бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні (А. Водяник), ДУ “Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України“ (Р. Колесник, Д. Бріндак, канд. медичних наук, А. Оперчук), Державна служба з надзвичайних ситуацій України (С. Ободовський, В. Коваленко), Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту (В. Нижник, Ю. Фещук), ПАТ “Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву“(В. Куцевич, професор, д-р архітектури, Б. Губов, І. Чернядьєва), ДУ “Інститут громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва Національної академії медичних наук України“ (В. Махнюк, д-р мед. наук, професор, лікар-гігієніст вищої кваліфікаційної категорії, В. Чорна, канд. мед. наук, доцент, С. Могильний канд. біол. наук), ДП “Укрдержбудекспертиза“ (Г. Карпук, В. Скочко), ТК 306 “Інженерні мережі та споруди“ (О. Сізов, канд. техн. наук), ТК 104 “Ліфти, ескалатори та пасажирські конвеєри“(В. Юр’єв), НЕК “Укренерго“ (С. Межений, О. Сміленко), Український державний науково-дослідний і проектно-вишукувальний інститут “УКРНДІВОДОКАНАЛПРОЕКТ“ (С. Краток), ТзОВ “Український інститут сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського” (О. Кордун, С. Облакевич), ДП “Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій“ (Н. Гах, канд. техн. наук), Національний авіаційний університет (В. Карпов, д-р іст. наук, М. Омельяненко, д-р техн. наук, С. Буравченко, канд. архітектури), «УкрНДІпроектреставрація» (Ю. Ковальов, заслужений архітектор України), Асоціація “Український центр сталевого будівництва“ (К. Калафат), Підкомітет з медичних виробів Європейської Бізнес Асоціації (Г. Сергеев), ООО “ИПК “ЛеоКон Груп“ (Р. Сергийчук), ГО «ЕАЦ “Медичний конструктор“ (В. Смірнов), ГО “Всеукраїнський центр туризму осіб з інвалідністю“ (А. Нечепорчук, канд. техн. наук), ГО “Безбар’єрність“ (Н. Мацюк), ГС «ВГО “НАІУ“ (Я. Грибальський, А. Глущенко, Т. Жидкова, канд. техн. наук, Є. Свєт, Г. Мошненко)

2 ВНЕСЕНО: Директорат технічного регулювання у будівництві Міністерства розвитку громад та територій України

3 ПОГОДЖЕНО: Міністерство охорони здоров’я України (лист від 08.12.2022 № 26-04/29092/2-22), Державна служба України з надзвичайних ситуацій (лист від 15.12.2022 № 0113779/261-4), Міністерство оборони України (лист від 06.12.2022 № 220/11686)

4 ЗАТВЕРДЖЕНО: Наказ Міністерства розвитку громад та територій України від 26.12.2022 № 278

НАБРАННЯ ЧИННОСТІ: з 2023-03-01

5 НА ЗАМІНУ: ДБН В.2.2-10-2001 "Будинки і споруди. Заклади охорони здоров’я"

ЗМІСТ

1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

3. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

5. ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

6. ОБ’ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНІ РІШЕННЯ

6.1Кількість поверхів (висота) будинків

6.2 Вимоги до окремих елементів будівель

6.3 Санітарно-гігієнічні приміщення

6.4 Опорядження приміщень

7. СТАНЦІЇ ПЕРЕЛИВАННЯ КРОВІ

8. ВИМОГИ ДО ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, ЩО НАДАЮТЬ МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ В СТАЦІОНАРНИХ УМОВАХ

8.1 Загальні вимоги

8.2 Зона діагностики та лікування

8.3 Зона догляду та лікування пацієнтів

8.4 Рекреація та зона адміністрації

8.5 Зона досліджень та навчання

8.6 Зона постачання та утилізації

9. ЛАБОРАТОРІЇ МЕДИКО-ПРОФІЛАКТИЧНОГО МОНІТОРИНГУ

10. АПТЕЧНІ ЗАКЛАДИ

11. САНАТОРНО-КУРОРТНІ ЗАКЛАДИ

12. ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ БУДІВЕЛЬ

12.1 Водопостачання і каналізація

12.2 Теплопостачання, опалення, вентиляція та кондиціювання повітря

12.3 Медичні гази, трубопроводи стисненого повітря, вакуумної мережі та відведення анестетичних газів

12.4 Газопостачання

12.5 Електропостачання, електрообладнання та електроосвітлення

12.6 Системи зв’язку та сигналізації

12.7 Ліфти і підйомники

12.8 Смітєзбирання

13. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

14. БЕЗПЕКА ТА ДОСТУПНІСТЬ У ВИКОРИСТАННІ

15. ДОВГОВІЧНІСТЬ І РЕМОНТОПРИДАТНІСТЬ

16. САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНІ ВИМОГИ

17. ВИМОГИ ДО ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

18. ВИМОГИ ДО МЕХАНІЧНОГО ОПОРУ ТА СТІЙКОСТІ

19. СТАЛЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

 ДОДАТОК А (обов’язковий) Медичні приміщення

ДОДАТОК Б (обов’язковий) Класифікація приміщень за вимогами чистоти повітря та кратності повітробміну

ДОДАТОК В (довідковий) Станції медичних газів

ДОДАТОК Г (довідковий) Місцезнаходження пристроїв виклику невідкладної допомоги

ДОДАТОК Д (довідковий) Розміщення розеток у закладах охорони здоров ́я

ДОДАТОК Ж (довідковий) Засоби безпеки, орієнтування, отримання інформації

ДОДАТОК И (довідковий) Бібліографі

ВСТУП

Ці будівельні норми встановлюють основні положення щодо проєктування закладів охорони здоров'я (будівель і споруд усіх типів закладів охорони здоров'я у цілому та приміщень, що використовуються для надання медичної та реабілітаційної допомоги у сфері охорони здоров’я) при новому будівництві, реконструкції і капітальному ремонті.

Ці будівельні норми не поширюються на приміщення, будівлі і споруди закладів охорони здоров'я, які прямо не пов'язані із наданням медичної тареабілітаційної допомоги у сфері охорони здоров’я (приміщення побутового обслуговування і приготування їжі, гаражі і автостоянки, склади, кафедри, спортивні споруди, басейни).

При проєктуванні закладів з надання первинної медичної допомоги (центрів первинної медичної допомоги, амбулаторій групової практики та моно-практики, фельдшерсько-акушерських пунктів, пунктів здоров’я), центрів екстреної медичної допомоги і медицини катастроф, а також приміщеньмедичного призначеннядля забезпечення надання екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, поряд з положеннями цих норм слід також керуватись положеннямивідповіднихДБН.

Будівельні норми містять положення, що носять обов’язковий, рекомендований та довідковий характер.

Обов’язковість позначається словами “повинно“, “потрібно“, “слід“, “має“, “не можна“. Для рекомендованих вимог використані слова у такому контексті:

– “як правило“ – вимога, яка означає рекомендоване рішення, а відступ від неї повинен бути обґрунтованим;

– “рекомендується“ – вимога, яка означає рекомендоване рішення, та відхилення від якої не потребує додаткових умов;

– “можна“ – вимога, яка описує одне з допустимих (альтернативних) технічних рішень;

– “допускається“ – вимога, яка визначає, що запропоноване рішення застосовують як виняток, наприклад, унаслідок обмеженої можливості застосування інших рішень.

Будівельні норми також містять довідкову інформацію, що пояснює їх положення і не є обов’язковою для виконання.

Відповідно до ЗУ “Про будівельні норми“нормативні документи на які є посилання у будівельних нормах і які стосуються вимог щодо виготовлення містобудівної, проєктної, науково-проєктної та робочої документації, методів проєктування, процесів виконання будівельних робіт, методів випробувань, конструктивних та інженерних систем є обов’язковими до застосування. Виконання вимог інших нормативних документів, посилання на які є в будівельних нормах, але які є добровільними до застосування відповідно до ЗУ “Про будівельні норми“та ЗУ “Про стандартизацію“, є підтвердженням виконання вимог цих будівельних норм.

Додаток “Бібліографія“містить список бібліографічних описів документів, на які є посилання в тексті будівельних норм, а також інші документи, використані під час їх розроблення.

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАДИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

HEALTH CARE INSTITUTIONS
SUBSTANTIVE PROVISIONS

Чинні від 2023-03-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці норми встановлюють вимоги до будівель і споруд усіх типів закладів охорони здоров'я у ціломута приміщень, що використовуються для надання медичної та реабілітаційної допомоги у сфері охорони здоров’я (далі – заклади охорони здоров’я).

1.2 Ці норми застосовують для проєктування закладів охорони здоров'я при новомубудівництва, реконструкції і капітальномуремонті.Для проєктування реставрації закладів охорони здоров'я слід виконувати вимоги вчастині 6.3.1-6.3.8, 8.3.2.6, 15.16 цих норм та вимоги ДБН А.2.2-14, ДСТУ-Н Б В.3.2-4, державних санітарних норм і правил, що встановлюють санітарно-протиепідемічні вимогидо новозбудованих,реставрованих і реконструйованих закладів охорони здоров’я.

1.3 Вимоги цих нормне поширюються наприміщення, будівліі спорудизакладів охорони здоров'я,якіпрямо не пов'язанііз наданням медичної тареабілітаційної допомоги у сфері охорониздоров’я

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих нормах є посилання на такі документи:

Закон України “Про будівельні норми“№ 1704-VI від 05.11.2009 Кодекс цивільного захисту України № 5403-VI від 02.10.2012

НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

ПУЕ:2017 Правила улаштування електроустановок

ДГН 6.6.1-6.5.001-98 Державні гігієнічні нормативи. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97)

ДСанПіН 9.9.5-153-2008 Організація роботи лабораторій при дослідженні матеріалу, що містить біологічні патогенні агенти І-ІV груп патогенності молекулярно-генетичними методами

ДСанПіН 145-2011 Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць

ДСанПіН 6.6.3-150-2007 Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур

ДСанПіН 259-2013 Санітарно-протиепідемічні вимоги до закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу

ДСанПіН 325-2015 Державні санітарно-протиепідемічні правила і норми щодо поводження з медичними відходами

ДСанПіН 784-2011 Гігієнічні вимоги до розміщення, облаштування, обладнання та експлу-атації перинатальних центрів

ДСанПіН 2.2.4-171-10 Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною

ДСанПіН 8.2.1-181-2012 Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги

ДСанПіН 3.3.6.096-2002 Державні санітарні норми та правила при роботі з джерелами електромагнітних полів

ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку.

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ДСН 463-2019 Державні санітарні норми допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови

ДСН 239-96 Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань

ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

ДСП 6.177-2005-09-02 Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України (ОСПУ-2005)

ДСП 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів

ДСП 9.9.5-080-02 Правила влаштування і безпеки роботи в лабораторіях (відділах, відділеннях) мікробіологічного профілю

ДБН А.2.1-1-2008 Інженерні вишукування для будівництва

ДБН А.2.2-3:2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво

ДБН А.2.2-14:2016 Склад та зміст науково-проектної документації на реставрацію пам’яток архітектури та містобудування

ДБН Б.2.2-1:2008 Кладовища, крематорії та колумбарії. Норми проектування

ДБН Б.2.2-5:2011 Благоустрій територій

ДБН Б.2.2-6:2013 Склад та зміст схеми санітарного очищення населеного пункту

ДБН Б.2.2-12:2019 Планування та забудова територій

ДБН В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги

ДБН В.1.1-12:2014 Будівництво у сейсмічних районах України

ДБН В.1.1-24-2009 Захист від небезпечних геологічних процесів. Основні положення проектування

ДБН В.1.1-31:2013 Захист територій, будинків і споруд від шуму

ДБН В.1.1-45:2017 Будівлі і споруди в складних інженерно-геологічних умовах. Загальні положення

ДБН B.1.1-46:2017 Інженерний захист територій, будинків і споруд від зсувів і обвалів. Основні положення

ДБН В.1.2-2-2006 Навантаження і впливи. Норми проектування

ДБН В.1.2-4:2019 Інженерно-технічні заходи цивільного захисту

ДБН В.1.2-6:2021 Основні вимоги до будівель і споруд. Механічний опір та стійкість

ДБН В.1.2-7:2021 Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека

ДБН В.1.2-8:2021 Основні вимоги до будівель і споруд. Гігієна, здоров’я та захист довкілля

ДБН В.1.2-9:2021 Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека і доступність під час експлуатації

ДБН В.1.2-10:2021 Основні вимоги до будівель і споруд. Захист від шуму та вібрацій

ДБН В.1.2-11:2021 Основні вимоги до будівель і споруд. Енергозбереження та енергоефективність

ДБН В.1.2-14:2018 Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд.

ДБН В.2.1-10:2018 Основи і фундаменти будівель та споруд. Основні положення

ДБН В.2.2-3:2018 Заклади освіти

ДБН В.2.2-4:2018 Заклади дошкільної освіти

ДБН В.2.2-5-97 Захисні споруди цивільної захисту

ДБН В.2.2-9:2018 Громадські будинки та споруди. Основні положення

ДБН В.2.2-11-2002 Підприємства побутового обслуговування. Основні положення

ДБН В.2.2-15:2019 Житлові будинки. Основні положення

ДБН В.2.2-23:2009 Підприємства торгівлі

ДБН В.2.2-25:2009 Підприємства харчування (заклади ресторанного господарства)

ДБН В.2.2-28:2010 Будинки адміністративного та побутового призначення

ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення

ДБН В.2.2-43: 2021 Складські будівлі. Основні положення

ДБН В.2.5-56:2014 Системи протипожежного захисту

ДБН В.2.3-5:2018 Вулиці та дороги населених пунктів

ДБН В.2.3-15:2007 Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів

ДБН В.2.5-20:2018 Газопостачання

ДБН В.2.5-23:202Х Проектування електрообладнання об'єктів цивільногопризначенн

ДБН В.2.5-24:2012 Електрична кабельна система опалення

ДБН В.2.5-28:2018 Природне і штучне освітлення

ДБН В.2.5-39:2008 Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Теплові мережі

ДБН В.2.5-56:2014 Системи протипожежного захисту

ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво

ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування

ДБН В.2.5-74:2013 Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування

ДБН В.2.5-77:2014 Котельні

ДБН В.2.6-31:2021 Теплова ізоляція та енергоефективність будівель

ДБН В.2.6-33:2018 Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування

ГБН В.2.2-34620942-002:2015 Лінійно-кабельні споруди телекомунікацій. Проектування

ДСТУ 9058:2020 Пожежна безпека. Визначення протипожежних відстаней між об’єктами розрахунковими методами. Основні положення

ДСТУ 4123:2020 Безпека дорожнього руху. Засоби заспокоєння руху. Загальні технічні вимоги

ДСТУ 4169:2003 Стиснене повітря. Частина 1. Забруднювачі та класи чистоти(ISO 8573-1:2001, MOD)

ДСТУ 7525:2014 Вода питна. Вимоги та методи контролювання якості

ДСТУ 8773:2018 Склад та зміст розділу інженерно-технічнихзаходів цивільного захисту в складі проектної документації на будівництво об`єктів. Основні положення

ДСТУ 8828:2019 Пожежна безпека. Основні положення

ДСТУ 8829:2019 Пожежовибухонебезпечність речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їхньоговизначення.Класифікація

ДСТУ 9171:2021 Настанова щодо збалансованого використання природних ресурсів під час проектування споруд

ДСТУ ХХХХ:202Х Пожежна безпека. Протипожежний захист систем зарядки електромобілів. Основні положення

ДСТУ Б В.1.1-36:2016 Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою

ДСТУ Б В.2.5-44:2010 Проектування систем опалення будівель з тепловими насосами (EN 15450:2007, MOD)

ДСТУ Б В.2.5-82:2016 Електробезпека у будівлях і спорудах. Вимоги до захисних заходів від ураження електричним струмом

ДСТУ EN 81-40:2016 Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Спеціальні ліфти для перевезення осіб та вантажів. Частина 40. Сходові підіймачі та похилі підіймальні платформи для осіб з обмеженою рухливістю (EN 81-40:2008, IDT)

ДСТУ EN 81-41:2016 Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Спеціальні ліфти для перевезення осіб та вантажів. Частина 41. Вертикальні підіймальні платформи, призначені для використання особами з обмеженою рухливістю (EN 81-41:2010, IDT)

ДСТУ ЕN 81-72:2017 Норми безпеки щодо конструкції та експлуа-тації ліфтів. Специфічне використання пасажирських та вантажопасажирських ліфтів. Частина 72. Ліфти пожежні (EN 81-72:2015, IDT)

ДСТУ EN 308-2001 Теплообмінники. Методи випробовування пристроїв регенерування тепла «повітря-повітря» та “повітря-відпрацьований газ“для визначання експлуатаційних характеристик (EN 308:1997, IDТ)

ДСТУ EN 1822-1:2019 (Фільтри повітряні високоефективні (EPA, HEPAі ULPA). Частина 1. Класифікація, випробування експлуатаційних характеристик, маркування (EN 1822-1:2009, IDT)

ДСТУ EN 1838:2019 Світлотехніка. Освітлення аварійне (EN 1838:2013, IDT)

ДСТУ EN 12464-1:2016 Світло та освітлення. Освітлення робочих місць. Частина 1. Внутрішні робочі місця (EN 12464-1:2011, IDT)

ДСТУ EN 50172:2019 Системи евакуаційного освітлення (EN 50172:2004, IDT)

ДСТУ EN 60601-2-41:2019 Вироби медичні електричні. Частина 2-41. Додаткові вимоги щодо безпеки та основних робочих характеристик хірургічних світильників та світильників для діагностики (EN 60601-2-41:2009, IDT; IEC 60601-2-41:2009, IDT)

ДСТУ EN 50131-1:2014 Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 1. Загальні вимоги (EN 50131-1:2006, EN 50131-1:2006/А1:2009, EN 50131-1:2006/IS2:2010, IDT)

ДСТУ ISO 14644-1:2009 Чисті приміщення та пов'язані з ними контрольовані середовища. Частина 1. Класифікація чистоти повітря (ISO 14644-1:1999, ІDT)

ДСТУ ISO 4190-1-2001 Установкаліфтова (елеваторна). Частина 1. Класи ліфтів І, II, III, VI (ISO 4190-1:1999, IDT)

ДСТУ ISO 4190-2-2001 Установка ліфтова (елеваторна). Частина 2. Ліфти класу IV (ISO 4190-2:2001, IDT)

ДСТУ ISO 4190-3-2001 Установка ліфтова (елеваторна). Частина 2. Ліфти службові класу V (ISO 4190-3:1982, IDT)

ДСТУ ISO 4190-5:2008 Установка ліфтова (елеваторна). Частина 5. Пристрої керуваннясигналізації та додаткові пристосування (ISO 4190-5:2006, IDT)

ДСТУ-Н Б CEN/TS 14383-3:2011. Запобігання злочинам. Міське планування та проєктування будівель. Частина 3.Настанова з підвищення безпеки житлових будинків (CEN/TS 14383-3:2005, IDT )

ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівельна кліматологія

ДСТУ-Н Б В.1.1-32:2013 Настанова з проектування захисту від шуму в приміщеннях засобами звукопоглинання та екранування

ДСТУ-Н Б В.1.1-33:2013 Настанова з розрахунку та проектування захисту від шуму територій

ДСТУ-Н Б В.1.1-34:2013 Настанова з розрахунку та проектування звукоізоляції огороджувальних конструкцій житлових і громадських будинків

ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013 Настанова з розрахунку рівнів шуму в приміщеннях і на територіях

ДСТУ-Н Б В.2.2-27:2010 Настанова з розрахунку інсоляції об'єктів цивільного призначення

ДСТУ–Н Б В.2.2-38:2013 Настанова з улаштування пожежних ліфтів в будинках і спорудах

ДСТУ-Н Б В.3.2-4:2016 Настанова щодо виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам'ятках архітектури та містобудування

ДСТУ ІЕС 62040-3:2004 Системи гарантованого електропостачання. Агрегати безперебійного живлення. Частина 3. Загальні технічні вимоги. Методи випробовування (ІЕС 62040-3:1999, IDТ)

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах