ДСТУ 4735:2007 Мороженое с комбинированным составом сырья. Общие технические условия

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

ДСТУ 4735:2007

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Морозиво з комбінованим складом сировини.
Загальні технічні умови

Мороженое с комбинированным составом сырья.
Общие технические условия

Ісе-cream with combined raw material formulation.
General specifications

 Чинний від 1 січня 2008 року

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на морозиво з комбінованим складом сировини, що виробляють з частковою заміною молочної сировини і застосуванням компонентів не молочного походження (далі морозиво), що призначене для безпосереднього вживання у їжу. 

Обов’язкові вимоги до якості морозива, що забезпечують його безпеку для життя та здоров’я населення, охорони довкілля, викладені у 5.2.11 – 5.2.12 та розділах 6 і 7.

Коди ДКПП приведені у додатку А

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 691-92 Чорниця свіжа. Технічні умови

ДСТУ 692-92 Ожина свіжа. Технічні умови

ДСТУ 1009-92 Цукор ванільний. Технічні умови

ДСТУ 2212?2003 Молочна промисловість. Виробництво молока та кисломолочних продуктів. Терміни та визначення понять 

ДСТУ 2316-93 (ГОСТ 21-94) Цукор пісок. Технічні умови

ДСТУ 2435-94 Сливи сушені. Технічні умови

ДСТУ 2438-94 (ГОСТ 25896-94) Виноград свіжий столовий. Технічні умови

ДСТУ 2633-99 Кондитерське виробництво. Терміни та визначення

ДСТУ 2661-94 Молоко коров’яче питне. Загальні технічні умови

ДСТУ 2905-94 (ГОСТ 30287-95)  Консерви. Джем, варення, повидло для діабетиків. Загальні технічні умови

ДСТУ 3147-95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об’єктів ідентифікації. Формат та розташування штрихкодових позначок ЕАN на тарі та пакуванні товарної продукції. Загальні вимоги

ДСТУ 3357-96 Цукор рідкий. Технічні умови

ДСТУ 3661-97 (ГОСТ 12571-98) Цукор. Метод визначення сахарози

ДСТУ ISO 3594-2001 Жир молочний. Виявлення рослинного жиру методом газорідинної хроматографії стеринів. (Контрольний метод);

ДСТУ 3662-97 Молоко коров’яче незбиране. Вимоги при закупівлі

ДСТУ 3781-98 Печиво. Загальні технічні умови

ДСТУ 3824-98 (ГОСТ 12569-99) Цукор. Правила приймання і методи відбирання проб

ДСТУ 3845-99 Барвники натуральні харчові. Технічні умови

ДСТУ 3893-99 Карамель. Загальні технічні умови

ДСТУ 3924-98 Шоколад. Загальні технічні умови

ДСТУ 3976-2000 Крохмаль кукурудзяний сухий. Технічні умови

ДСТУ 3984-2000 Припаси і підварки (напівфабрикати). Загальні технічні умови

ДСТУ 4033-2001 Вафлі. Загально технічні умови

ДСТУ ISO 6799-2002 Жири та олії тваринного і рослинного походження. Визначення складу стеринової фракції. Газохромаграфічний метод.

ДСТУ EN 12955-2001 Продукти харчові. Визначення афлатоксину В1 та суми афлатоксинів В1, В2, Д1, Д2 у зернових культурах, фруктах із твердою шкіркою та похідних від цих продуктів. Метод високоефективної рідинної хроматографії за допомогою постколонкової дериватизації та очищення на імунній колонці

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБТ. Загальні санітарногігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования (Вібраційна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах (Методи вимірювання шуму на робочих місцях)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБТ. Устаткування виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБТ. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами).

ГОСТ 37-91 Масло коровье. Технические условия (Масло з коров’ячого молока. Технічні умови)

ГОСТ 108-76 Какао-порошок. Технические условия (Какао-порошок. Технічні умови)

ГОСТ 656-79 Соки плодовые и ягодные натуральные. Технические условия (Соки плодові та ягідні натуральні. Технічні умови)

ГОСТ 657-79 Соки плодовые и ягодные с сахаром. Общие технические условия (Соки плодові та ягідні з цукром. Загальні технічні умови)

ГОСТ 718-84 Консервы молочные. Какао со сгущенным молоком и сахаром. Технические условия (Консерви молочні. Какао зі згущеним молоком і цукром. Технічні умови)

ГОСТ 719-85 Консервы молочные. Кофе натуральный со сгущенным молоком и сахаром. Технические условия (Консерви молочні. Кава натуральна зі згущеним молоком і цукром. Технічні умови)

ГОСТ 745-79 Фольга алюминиевая. Технические условия (Фольга алюмінієва. Технічні умови)

ГОСТ 908-79 Кислота лимонная пищевая. Технические условия (Кислота лимонна харчова. Технічні умови)

ГОСТ 937-91 Консервы. Сок томатный. Технические условия (Консерви. Сік з томатів. Технічні умови)

ГОСТ 975-88 Глюкоза кристаллическая гидратная. Технические условия (Глюкоза кристалічна гідратна. Технічні умови)

ГОСТ 1349-85 Консервы молочные. Сливки сухие. Технические условия (Консерви молочні. Вершки сухі. Технічні умови)

ГОСТ 1760-86 Подпергамент. Технические условия (Підпергамент. Технічні умови)

ГОСТ 1937-90 Чай черный байховый нефасованный. Технические условия (Чай чорний байховий нефасований. Технічні умови)

ГОСТ 1938-90 Чай черный байховый фасованный. Технические условия (Чай чорний байховий нефасований. Технічні умови)

ГОСТ 2858-82 Порошок яичный. Технические условия (Порошок яєчний. Технічні умови)

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода питна. Гігієнічні вимоги та контроль за якістю)

ГОСТ 2903-90 Молоко цельное сгущенное с сахаром. Технические условия (Молоко згущене з незбираного молока з цукром. Технічні умови)

ГОСТ 3056-90 Клей казеиновый в порошке. Технические условия (Клей казеїновий у порошку. Технічні умови)

ГОСТ 3622-68 Молоко и молочные продукты. Отбор проб и подготовка их к испытанию (Молоко та молочні продукти. Відбір проб і підготовка їх до випробувань)

ГОСТ 3624-92 Молоко и молочные продукты. Методы определения кислотности (Молоко та молочні продукти. Метод визначення кислотності)

ГОСТ 3626-73 Молоко и молочные продукты. Методы определения влаги и сухого вещества (Молоко та молочні продукти. Методи визначення вологи і сухих речовин)

ГОСТ 3628-78 Продукты молочные. Методы определения сахара (Продукти молочні. Методи визначення цукру)

ГОСТ 3716-90 Чай зеленый байховый нефасованный (Чай зелений байховий нефасований)

ГОСТ 4427-82 Апельсины. Технические условия (Апельсини. Технічні умови)

ГОСТ 4428-82 Мандарины. Технические условия (Мандарини. Технічні умови)

ГОСТ 4429-82 Лимоны. Технические условия (Лимони. Технічні умови)

ГОСТ 4495-87 Молоко цельное сухое. Технические условия (Молоко з незбираного молока сухе. Технічні умови)

ГОСТ 4570-93 Конфеты. Технические условия (Цукерки. Технічні умови)

ГОСТ 4771-60 Консервы молочные. Молоко нежирное сгущенное с сахаром. Технические условия (Консерви молочні. Молоко згущене нежирне з цукром. Технічні умови)

ГОСТ 4937-85 Консервы молочные. Сливки сгущенные с сахаром Технические условия (Консерви молочні. Вершки згущені з цукром. Технічні умови)

ГОСТ 5194-91 Патока крахмальная. Технические условия (Патока крохмальна. Технічні умови)

ГОСТ 5531-70 Орехи лещины (Горіхи ліщини)

ГОСТ 5867-90 Молоко и молочные продукты. Методы определения жира (Молоко та молочні продукти. Метод визначення жиру)

ГОСТ 6034-74 Декстрины. Технические условия (Декстрини. Технічні умови)

ГОСТ 6441-96 Изделия кондитерские пастильные. Технические условия (Вироби кондитерські пастильні. Технічні умови)

ГОСТ 6442-89 Мармелад. Технические условия (Мармелад. Технічні умови)

ГОСТ 6534-89 Шоколад. Общие технические условия (Шоколад. Загальні технічні умови)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода дистильована. Технічні умови)

ГОСТ 6805-97 Кофе натуральный жареный. Общие технические условия (Кава натуральна смажена. Загальні технічні умови)

ГОСТ 6828-89 Земляника свежая. Требования при заготовках, поставках и реализации (Полуниця свіжа. Вимоги при заготівлі, поставці та реалізації)

ГОСТ 6829-89 Смородина черная свежая. Требования при заготовках, поставках и реализации (Смородина чорна свіжа. Вимоги при заготівлі, поставці та реалізації)

ГОСТ 6830-89 Крыжовник свежий. Требования при заготовках, поставках и реализации (Агрус свіжий. Вимоги при заготівлі, поставці та реалізації)

ГОСТ 6882-88 Виноград сушеный. Технические условия (Виноград сушений. Технічні умови)

ГОСТ 6929-88 Повидло. Общие технические условия (Повидло. Загальні технічні умови)

ГОСТ 7009-88 Джемы. Общие технические условия (Джеми. Загальні технічні умови)

ГОСТ 7061-88 Варенье. Общие технические условия (Варення. Загальні технічні умови)

ГОСТ 7178-85 Дыни свежие. Технические условия (Дині свіжі. Технічні умови)

ГОСТ 7247-90 Бумага для упаковывания пищевых продуктов на автоматах. Технические условия (Папір для пакування харчових продуктів на автоматах. Технічні умови)

ГОСТ 7697-82 Крахмал кукурузный. Технические условия (Крохмаль кукурудзяний. Технічні умови)

ГОСТ 7699-78 Крахмал картофельный. Технические условия (Крохмаль картопляний. Технічні умови)

ГОСТ 7730-89 Пленка целлюлозная. Технические условия (Плівка целюлозна. Технічні умови)

ГОСТ 7933-89 Картон для потребительской тары. Общие технические условия (Картон для споживчої тари. Загальні технічні умови)

ГОСТ 7950-77 Картон переплетный. Технические условия (Картон плетений. Технічні умови)

ГОСТ 8273-75 Бумага оберточная. Технические условия (Папір обгортковий. Технічні умови)

ГОСТ 9225-84 Молоко и молочные продукты. Методы микробиологического анализа (Молоко та молочні продукти. Методи мікробіологічного аналізу)

ГОСТ 9421-80 Картон тарный плоский склеенный. Технические условия (Картон тарний плаский клеєний. Технічні умови)

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия (Плівка поліетиленова. Технічні умови)

ГОСТ 10444.2-94 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества Staphylococcus aureus (Продукти харчові. Методи виявлення і визначення Staphylococcus aureus)

ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (Продукти харчові. Методи визначення кількості мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів)

ГОСТ 10459-87 Бумага – основа для клеевой ленты. Технические условия (Папір – основа для клейкої смужки. Технічні умови)

ГОСТ 10766-64 Масло кокосовое. Технические условия (Масло кокосове. Технічні умови)

ГОСТ 10970-87 Молоко сухое обезжиренное. Технические условия (Молоко знежирене сухе. Технічні умови)

ГОСТ 11293-89 Желатин. Технические условия (Желатин. Технічні умови)

ГОСТ 12094-76 Мак масличный для переработки. Технические условия (Мак масляничний (олійний) для переробки. Технічні умови)

ГОСТ 12095-76 Кунжут. Технические условия (Кунжут. Технічні умови)

ГОСТ 13079-93 Силикат натрия растворимый. Технические условия (Силікат натрію розчинний. Технічні умови)

ГОСТ 13511-91 Ящики из гофрированного картона для пищевых продуктов, спичек, табака и моющих средств. Технические условия (Ящики з гофрованого картону для харчових продуктів, сирників, тютюну та миючих засобів. Технічні умови)

ГОСТ 13512-91 Ящики из гофрированного картона для кондитерских изделий. Технические условия (Ящики з гофрованого картону для кондитерських виробів)

ГОСТ 13513-86 Ящики из гофрированного картона для продукции мясной и молочной промышленности. Технические условия (Ящики з гофрованого картону для продуктів м’ясної та молочної промисловості. Технічні умови)

ГОСТ 13515-91 Ящики из тарного плоского склеенного картона для сливочного масла и маргарина. Технические условия (Ящики з тарного плоского склеєного картону для вершкового масла та маргарину)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 16270-70 Яблоки свежие ранних сроков созревания. Технические условия (Яблука свіжі ранніх термінів дозрівання. Технічні умови)

ГОСТ 16280-88 Агар пищевой. Технические условия (Агар харчовий. Технічні умови)

ГОСТ 16366-78 Соки плодовые и ягодные с мякотью. Технические условия (Соки плодові та ягідні з м’якоттю. Технічні умови)

ГОСТ 16535-95 Ящики из гофрированного картона для мороженого. Технические условия (Ящики із гофрованого картону для морозива. Технічні умови)

ГОСТ 16599-71 Ванилин. Технические условия (Ванілін. Технічні умови)

ГОСТ 16830-71 Орехи миндаля сладкого. Технические условия (Горіхи мигдалю солодкого. Технічні умови)

ГОСТ 16831-71 Ядро миндаля сладкого. Технические условия (Ядро мигдалю солодкого. Технічні умови)

ГОСТ 16832-71 Орехи грецкие. Технические условия (Горіхи грецькі. Технічні умови)

ГОСТ 16833-71 Ядро ореха грецкого. Технические условия (Ядро горіху грецького. Технічні умови)

ГОСТ 16834-8 Орехи фундука. Технические условия (Горіхи фундуку. Технічні умови)

ГОСТ 16835-81 Ядра орехов фундука. Технические условия (Ядра горіхів фундуку. Технічні умови)

ГОСТ 17111-88 Арахис. Требования при заготовках и поставках (Арахіс. Вимоги при заготівлі і поставці)

ГОСТ 17308-88 Шпагаты. Технические условия (Шпагати. Технічні умови)

ГОСТ 18078-72 Экстракты плодовые и ягодные. Технические условия (Екстракти плодові і ягідні. Технічні умови)

ГОСТ 18192-72 Соки плодовые и ягодные концентрированные. Технические условия (Соки плодові і ягідні концентровані. Технічні умови)

ГОСТ 18193-72 Соки из цитрусовых плодов. Технические условия (Соки з плодів цитрусів. Технічні умови)

ГОСТ 18251-87 Лента клеевая на бумажной основе. Технические условия (Смуга клейова на паперовій основі. Технічні умови)

ГОСТ 18677-73 Пломбы. Конструкции и размеры (Пломби. Конструкції та розміри)

ГОСТ 19215-73 Клюква свежая. Требования при заготовках, поставках и реализации (Журавлина свіжа. Вимоги при заготівлі, поставці та реалізації)

ГОСТ 19360-74 Мешки-вкладыши пленочные. Общие технические условия (Мішки – вкладки плівкові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 19792-2001 Мед натуральный. Технические условия (Мед натуральний. Технічні умови)

ГОСТ 20450-75 Брусника свежая Требования при заготовках, поставках и реализации (Брусника свіжа. Вимоги при заготівлі, поставці та реалізації)

ГОСТ 20477-86 Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия (Смужка поліетиленова з липким шаром. Технічні умови)

ГОСТ 21122-75 Яблоки свежие поздних сроков созревания. Технические условия (Яблука свіжі пізніх строків дозрівання. Технічні умови)

ГОСТ 21205-83 Кислота винная пищевая. Технические условия (Кислота винна харчова. Технічні умови)

ГОСТ 21405-75 Алыча мелкоплодная свежая. Технические условия (Алича дрібноплідна свіжа. Технічні умови)

ГОСТ 21536-76 Плоды бузины (Плоди бузини)

ГОСТ 21713-76 Груши свежие поздних сортов созревания. Технические условия (Груши свіжі пізніх сортів дозрівання. Технічні умови)

ГОСТ 21714-76 Груши свежие ранних сроков созревания. Технические условия (Груші свіжі ранніх строків дозрівання. Технічні умови)

ГОСТ 21715-76 Айва свежая. Технические условия (Айва свіжа. Технічні умови)

ГОСТ 21832-76 Абрикосы свежие. Технические условия (Абрикоси свіжі. Технічні умови)

ГОСТ 21833-76 Персики свежие. Технические условия (Персики свіжі. Технічні умови)

ГОСТ 21920-76 Слива и алыча крупноплодная свежие. Технические условия (Слива і алича крупноплідна свіжа. Технічні умови)

ГОСТ 21921-76 Вишня свежая. Технические условия (Вишня свіжа. Технічні умови)

ГОСТ 22371-77 Консервы. Плоды и ягоды протертые или дробленные. Технические условия (Консерви. Плоди і ягоди протерті чи дроблені)

ГОСТ 23452-79 Молоко и молочные продукты. Методы определения остаточных количеств хлорорганических пестицидов (Молоко і молочні продукти залишкових кількостей хлорорганічних пестицидів)

ГОСТ 23941-79 Шум. Методы определения шумовых характеристик. Общие требования (Шум. Методи визначення шумових характеристик. Загальні вимоги)

ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия (Ваги лабораторні загального призначення і зразкові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения (Вхідний контроль продукції. Основні положення)

ГОСТ 25268-82 Изделия кондитерские. Методы определения сорбита и ксилита (Кондитерські вироби. Методи визначення сорбіту та ксиліту)

ГОСТ 25892-83 Сок виноградный натуральный. Технические условия (Сік виноградний натуральний. Технічні умови)

ГОСТ 26574-85 Мука пшеничная хлебопекарная. Технические условия (Борошно пшеничне хлібопекарське. Технічні умови)

ГОСТ 26668-85 Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора проб для микробиологических анализов (Продукти харчові та смакові. Методи відбору проб для мікробіологічних аналізів)

ГОСТ 26669-85 Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологических анализов (Продукти харчові та смакові. Підготовка проб для мікробіологічних аналізів)

ГОСТ 26809-86 Молоко и молочные продукты. Правила приемки, методы отбора и подготовка проб к анализу (Молоко і молочні продукти. Правила приймання, методи відбору і підготовки проб до аналізу)

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути (Сировина і продукти харчові. Метод визначення ртуті)

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов (Сировина і продукти харчові. Підготовка проб. Мінералізація для визначення вмісту токсичних елементів)

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка (Сировина і продукти харчові. Метод визначення миш’яку)

ГОСТ 26931-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди (Сировина і продукти харчові. Методи визначення міді)

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца (Сировина і продукти харчові. Методи визначення свинцю)

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия (Сировина і продукти харчові. Методи визначення кадмію)

ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка (Сировина і продукти харчові. Метод визначення цинку)

ГОСТ 27572-87 Яблоки свежие для промышленной переработки. Технические условия (Яблука свіжі для промислової переробки)

ГОСТ 27583-88 Яйца куриные пищевые. Технические условия (Яйця курячі харчові. Технічні умови)

ГОСТ 28499-90 Сиропы. Общие технические условия (Сиропи. Загальні технічні умови)

ГОСТ 28501-90 Фрукты косточковые сушеные. Технические условия (Фрукти кісточкові сушені. Технічні умови)

ГОСТ 28502-90 Фрукты семечковые сушеные. Технические условия (Фрукти насіннячкові сушені)

ГОСТ 29047-91 Пряности. Гвоздика. Технические условия (Прянощі. Гвоздика. Технічні умови)

ГОСТ 29048-91 Пряности. Мускатный орех. Технические условия (Прянощі. Мускатний горіх. Технічні умови)

ГОСТ 29049-91 Пряности. Корица. Технические условия (Прянощі. Кориця. Технічні умови)

ГОСТ 29051-91 Пряности. Мускатный цвет. Технические условия (Прянощі. Мускатний колір. Технічні умови)

ГОСТ 29052-91 Пряности. Кардамон. Технические условия (Прянощі. Кардамон. Технічні умови)

ГОСТ 29055-91 Пряности. Кориандр. Технические условия (Прянощі. Коріандр. Технічні умови)

ГОСТ 29148—91 Кофе натуральный растворимый. Технические условия (Кава натуральна розчинна. Технічні умови)

ГОСТ 29186-91 Пектин. Технические условия (Пектин. Технічні умови)

ГОСТ 29187-91 Плоды и ягоды быстрозамороженные. Общие технические условия (Плоди і ягоди швидкозаморожені. Загальні технічні умови)

ГОСТ 29329-95 Весы для статического взвешивания. Общие технические условия (Ваги для статичного зважування . Загальні технічні умови)

ГОСТ 30347-97 Молоко и молочные продукты. Методы определения Staphylococcus aureus (Молоко і молочні продукти. Методи визначення Staphylococcus aureus)

ГОСТ 30363-96 Продукты яичные. Общие технические условия (Продукти яєчні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 30518-97 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий) (Продукти харчові. Методи виявлення і визначення кількості бактерій групи кишкових паличок (коліформних бактерій)

ГОСТ 30519-97 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella (Продукти харчові. Метод виявлення бактерій роду Salmonella)

ГСТУ 18.11-96 Напівфабрикат какао терте. Технічні умови

ГСТУ 18.13-96 Какао-масло. Технічні умови

ГСТУ 18.22-97 Напівфабрикат. Какао порошок виробничий. Технічні умови

ГСТУ 18.24-97 Напівфабрикати. Шоколадна маса та шоколадна глазур. Технічні умови

ГСТУ 46004-99 Борошно пшеничне. Технічні умови

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online