ДСТУ 3760:2019 Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Общие технические условия

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОКАТ АРМАТУРНИЙ
ДЛЯ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ
КОНСТРУКЦІЙ
Загальні технічні умови

ДСТУ 3760:2019

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2019

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет «Чавун, прокат листовий, прокат сортовий термозміцнений, вироби для рухомого складу, металеві вироби, інша продукція із чавуну та сталі» (ТК 4), Інститут чорної металургії НАН України, ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 07 березня 2019 р. № 56 з 2019-08-01

3 Цей стандарт оформлено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 НА ЗАМІНУ ДСТУ 3760:2006

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Класифікація

5 Основні параметри та розміри

6 Загальні технічні вимоги

6.1 Основні показники та характеристики

6.2 Характеристики, установлені за згодою виробника із замовником

7 Вимоги щодо безпеки та охорони довкілля

8 Правила маркування

9 Правила пакування

10 Правила транспортування та зберігання

11 Методи контролювання

12 Правила приймання

Додаток А (довідковий) Розрахунок відносної площі зминання поперечних виступів

Додаток Б (обов’язковий) Правила приймання прокату за характеристичними величинами

Додаток В (обов’язковий) Вимоги до статистичних показників характеристик міцності

Додаток Г (обов’язковий) Вимоги до випробування згинанням з розгинанням

Додаток Д (обов'язковий) Схема та приклади прокатного марковання продукції

Додаток Е (довідковий) Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОКАТ АРМАТУРНИЙ
ДЛЯ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ
Загальні технічні умови

ROLLED PRODUCTS FOR REINFORCEMENT
OF FERROCONCRETE STRUCTURES
General specification

Чинний від 2019-08-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на прокат арматурний гладкого та періодичного профілю діаметром від 5,5 мм до 40 мм, призначений для армування звичайних і попередньо напружених залізобетонних конструкцій.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі національні стандарти:

ДСТУ 2953-94 Сталь арматурна. Методи випробувань згинанням та розгинанням

ДСТУ 3058-95 (ГОСТ 7566-94) Металопродукція. Приймання, маркування, пакування, транспортування та зберігання

ДСТУ 4042-2001 Прокат арматурний. Метод випробування на втому

ДСТУ 4738:2007/ГОСТ 2590-2006 Прокат сортовий сталевий гарячекатаний круглий. Сортамент (EN 10060:2003, NEQ; ГОСТ 2590-2006, IDT)

ДСТУ ISO 4942:2014 Сталь та чавун. Визначання вмісту ванадію. Спектрофотометричний метод з N-BPHA (ISO 4942:1988, IDT)

ДСТУ ISO 7438:2005 Матеріали металеві. Випробування на згин (ISO 7438:2005, IDT)

ДСТУ EN 10080:2009 Сталь для армування бетону. Зварювана арматурна сталь. Загальні вимоги (EN 10080:2005, IDT)

ДСТУ ГОСТ 12344:2005 Сталі леговані та високолеговані. Методи визначання вуглецю (ГОСТ 12344-2003, IDT)

ДСТУ ГОСТ 12345:2004 (ИСО 671-82, ИСО 4935-89) Сталі леговані та високолеговані. Методи визначення сірки (ГОСТ 12345-2001 (ИСО 671-82, ИСО 4935-89, IDT)

ДСТУ ГОСТ 12348:2009 (ИСО 629-82) Стали легированные и вьюоколегированные. Методы определения марганца (ИСО 629-82, IDT) (Сталі леговані та високолеговані. Методи визначення марганцю)

ДСТУ ГОСТ 12358:2004 Сталі леговані та високолеговані. Методи визначення миш’яку (ГОСТ 12358-2002, IDT)

ДСТУ ГОСТ 12361:2004 Сталі леговані та високолеговані. Методи визначення ніобію (ГОСТ 12361-2002, IDT)

ГОСТ 12.1.018—93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического злектричества. Общие требования (ССБП. Пожежна та вибухова безпека статичної електрики. Загальні вимоги)

ГОСТ 7564-97 Прокат. Общие правила отбора проб, заготовок и образцов для механических и технологических испытаний (Прокат. Загальні правила відбирання проб, заготовок і зразків для механічних і технологічних випробувань)

ГОСТ 7565-81 (ИСО 377.2-89) Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора проб для определения химического состава (Чавун, сталь і сплави. Метод відбирання проб для визначення хімічного складу)

ГОСТ 12346-78 (ИСО 439-82, ИСО 4829-1-86) Стали легированные и высоколегированные. Методы определения кремния (Сталі леговані та високолеговані. Методи визначення кремнію)

ГОСТ 12347-77 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения фосфора (Сталі леговані та високолеговані. Методи визначення фосфору)

ГОСТ 12349-83 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения вольфрама (Сталі леговані та високолеговані. Методи визначення вольфраму)

ГОСТ 12350-78 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения хрома (Сталі леговані та високолеговані. Методи визначення хрому)

ГОСТ 12352-81 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения никеля (Сталі леговані та високолеговані. Методи визначення нікелю)

ГОСТ 12354-81 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения молибдена (Сталі леговані та високолеговані. Методи визначення молібдену)

ГОСТ 12355-78 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения меди (Сталі леговані та високолеговані. Методи визначення міді)

ГОСТ 12359-99 (ИСО 4945-77) Стали углеродистые, легированные и высоколегированные. Методы определения азота (Сталі вуглецеві, леговані та високолеговані. Методи визначення азоту)

ГОСТ 12360-82 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения бора (Сталі леговані та високолеговані. Методи визначення бору)

ГОСТ 18895-97 Сталь. Метод фотозлектрического спектрального анализа (Сталь. Метод фотоелектричного спектрального аналізу).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online