А В.2.3-37641918-009:2019 Альбом типовых решений. Армирование решетками композитными слоев основания и покрытия нежесткой дорожной одежды

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ
(УКРАВТОДОР)
ТОВ «Науково - виробниче підприємство «КРОК»
(ТОВ «НВП «КРОК»)

АЛЬБОМ
ТИПОВИХ РІШЕНЬ

АРМУВАННЯ ҐРАТКАМИ КОМПОЗИТНИМИ ШАРІВ ОСНОВИ І
ПОКРИТТЯ НЕЖОРСТКОГО ДОРОЖНЬОГО ОДЯГУ

А В.2.3-37641918-009:2019

Київ
2019

Найменування

Зміст

Вступ

1 Сфера застосування

2 Терміни та визначення понять, познаки та скорочення

3 Вимоги до ґраток композитних

4 Вихідні дані для армування асфальтобетонних шарів дорожніх одягів композитними ґратками

5 Конструктивні рішення щодо застосування ґраток композитних при армуванні шарів дорожнього одягу

Додаток А (довідковий) Нормативні посилання

Додаток Б (довідковий) Фотоматеріали

ВСТУП

«Альбом типових рішень щодо армування ґратками композитними шарів основи і покриття нежорсткого дорожнього одягу» (далі - альбом) розроблений з урахуванням досвіду застосування композитних ґраток у дорожньому будівництві протягом 2013 - 2018 років. До альбому входять вимоги до вихідних матеріалів, дані про особливості технології армування шарів нежорстких дорожніх одягів, конкретні технічні рішення по застосуванню ґраток.

Альбом ґрунтується на узагальнених результатах експериментальних досліджень впливу армування шарів нежорсткого дорожнього одягу ґратками композитними на їх стійкість до колієутворення, а також досвіді науково-технічного супроводу технології улаштування армованих асфальтобетонних шарів дорожнього одягу мережі доріг у м. Харкові кафедрою будівництва та експлуатації автомобільних доріг ХНАДУ, фахівцями НВП «КРОК» та ТГ «Екіпаж». При розробленні альбому використані також результати досліджень закордонних фахівців.

Альбом дозволяє здійснювати вибір технічних рішень для конкретних умов проектування, сприятиме впровадженню в дорожньо-будівельну практику застосування вітчизняних композитних ґраток при ремонті та будівництві дорожнього одягу нежорсткого типу.

У розробленні альбому брали участь:

- НВП «КРОК»: Ю. Колесник, Л. Загородня, Н. Тарасенко, Л. Єгорова

- від ХНАДУ: В. Жданюк, О. Воловик, Д. Костін

- від ТОВ ТГ «Екіпаж»: Д. Орішкин

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей альбом призначений для використання при проектуванні конструкцій основ і покриттів нежорсткого дорожнього одягу із застосуванням ґраток композитних (ҐК), а також при проведенні робіт з армування шарів основ і покриттів нежорсткого дорожнього одягу під час нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг загального користування.

1.2 ҐК в конструкціях основ і покриттів нежорсткого дорожнього одягу застосовують для:

- запобігання накопиченню пластичних деформацій у покритті (утворення колії), в першу чергу на смугах з інтенсивним рухом великовагових транспортних засобів;

- запобігання утворенню деформацій у вигляді хвиль на ділянках гальмуванням і розгону транспортних засобів;

- підвищення довготривалої стійкості покриття до динамічних навантажень;

- забезпечення оптимального розподілу навантажень при дії транспортних засобів на поверхню покриття дорожнього одягу;

- підвищення несучої здатності конструкції дорожнього одягу;

- запобігання утворення відображених тріщин на поверхні покриття;

- підвищення температурної тріщиностійкості;

- попередження деформацій покриття у місцях розташування деформаційних швів на мостах.

1.3 Цей альбом призначений для використання дорожніми підприємствами і організаціями, незалежно від їх форми власності, які виконують роботи з проектування, будівництва та ремонту конструкцій дорожнього одягу на автомобільних дорогах загального користування.

2 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ, ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

2.1 Терміни та визначення понять

У цьому альбомі вжито терміни, установлені в ДСТУ Б В.2.7-119 асфальтобетонні суміші, асфальтобетон; ДСТУ-Н Б В.2.6-185 неметалева композитна арматура, базальтопластикова арматура, склопластикова арматура.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online