ДСТУ Б В.2.7-319:2016 Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон дорожный и аэродромный. Методы испытаний

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СУМІШІ АСФАЛЬТОБЕТОННІ
І АСФАЛЬТОБЕТОН ДОРОЖНІЙ ТА АЕРОДРОМНИЙ
Методи випробувань

ДСТУ Б В.2.7-319:2016

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Харківський національний автомобільно-дорожній університет (ХНАДУ)

РОЗРОБНИКИ: А. Галкін, канд. техн. наук; С. Єфремов, канд. техн. наук, В. Золотарьов, д-р техн. наук (науковий керівник); В. Корюк; В. Маляр, канд. техн. наук; Я. Пиріг, канд. техн. наук.

ЗА УЧАСТЮ: Національний транспортний університет (НТУ) Міністерства освіти і науки України (В. Мозговий, д-р техн. наук).

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.07.2016 р. № 196, чинний з 2017-04-01

3 НА ЗАМІНУ ДСТУ Б В.2.7-89-99 (ГОСТ 12801-98) у частині асфальтобетону і асфальтобетонних сумішей, крім розділу 18

4 Згідно з ДБН А.1.1-1-93 "Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення" цей стандарт відноситься до комплексу В.2.7 "Будівельні матеріали"

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Загальні положення

4 Відбирання проб

5 Виготовлення сумішей з бітумним в'яжучим у лабораторії

6 Вимоги до форм для виготовлення зразків

6.1 Форми і розміри зразків

6.2 Вимоги до форм

7 Виготовлення зразків

7.1 Загальні положення

7.2 Ущільнення зразків методом пресування

7.3 Ущільнення зразків комбінованим методом

7.4 Ущільнення зразків для випробування за методом Маршалла

7.5 Виготовлення зразків з холодних сумішей для випробування на злежуваність

7.6 Виготовлення зразків-плит на секторному пресі

7.7 Виготовлення зразків-кубів з литих асфальтобетонних сумішей

7.8 Зберігання зразків

8 Визначення середньої густини асфальтобетону

9 Визначення середньої густини мінеральної частини (кістяка)

10 Визначення дійсної густини мінеральної частини (кістяка)

11 Визначення дійсної густини асфальтобетонної суміші

11.1 Визначення дійсної густини розрахунковим методом

11.2 Визначення дійсної густини пікнометричним методом

12 Визначення пористості мінеральної частини (кістяка)

13 Визначення залишкової пористості

14 Визначення водонасичення

15 Визначення набрякання

16 Визначення границі міцності при стиску

17 Визначення границі міцності на розтяг при стиску зразка-циліндра між плитами по твірній та коефіцієнта пластичності

18 Визначення границі міцності на розтяг при вигині та коефіцієнта пластичності

19 Визначення умовної температури крихкості асфальтобетонів

20 Визначення стійкості, умовної пластичності та показника умовної жорсткості за методом Маршалла

21 Визначення глибини вдавлювання штампа

22 Визначення коефіцієнта короткострокової водостійкості

23 Визначення коефіцієнта довготривалої водостійкості

24 Визначення коефіцієнта водостійкості експрес-методом

25 Визначення показника стійкості асфальтобетону у рідких агресивних середовищах

26 Визначення морозостійкості

27 Визначення зчеплюваності в'яжучого з мінеральною частиною суміші

28 Визначення злежуваності холодних сумішей

29 Визначення показника стікання в'яжучого

30 Визначення мінімально допустимих температур ущільнення асфальтобетонних сумішей

31 Визначення складу суміші

31.1 Метод екстрагування в'яжучого

31.2 Метод визначення наявності полімеру в асфальтобетоні

31.3 Визначення зернового складу мінеральної частини суміші після екстрагування

31.4 Метод визначення вмісту в'яжучого випалюванням

32 Визначення однорідності суміші

33 Визначення коефіцієнта ущільнення асфальтобетонних сумішей у конструктивних шарах дорожнього одягу

34 Вимоги безпеки та охорони навколишнього природного середовища

Додаток А Визначення динамічного модуля пружності асфальтобетону

Додаток Б Форма акта відбору проб вирубок/кернів асфальтобетону

Додаток В Виготовлення зразків ударним методом

Додаток Г Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СУМІШІ АСФАЛЬТОБЕТОННІ І АСФАЛЬТОБЕТОН ДОРОЖНІЙ ТА АЕРОДРОМНИЙ
Методи випробувань

СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ И АСФАЛЬТОБЕТОН ДОРОЖНЫЙ И АЭРОДРОМНЫЙ
Методы испытаний

ASPHALTIC CONCRETE MIXTURES, ROAD AND AERODROMES ASPHALTIC CONCRETE
Test methods

Чинний від 2017-04-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на асфальтобетонні суміші та асфальтобетон, асфальтобетонні суміші на основі дорожніх бітумів, модифікованих полімерами (далі - БМП), та асфальтобетон на основі БМП, щебенево-мастикові асфальтобетонні суміші та щебенево-мастиковий асфальтобетон на цих в'яжучих, литі асфальтобетонні суміші та литий асфальтобетон, що використовують для влаштування верхніх та нижніх шарів покриття автомобільних доріг загального користування, аеродромів, мостів, вулиць і доріг міст та інших населених пунктів, відомчих (технологічних) автомобільних доріг та автомобільних доріг на приватних територіях та встановлює методи їх випробувань.

1.2 Методи випробувань використовуються при: проектуванні складів асфальтобетонних сумішей (далі - сумішей); контролі якості сумішей, виготовлених у виробничих умовах; контролі якості укладання та ущільнення сумішей; контролі якості асфальтобетонів, відібраних з дорожніх шарів у вигляді вирубок чи кернів шляхом випробування спеціально підготовлених або виготовлених з них зразків.

1.3 Вимоги, які спрямовані на безпеку життя громадян, збереження навколишнього природного середовища у процесі відбору, виготовлення та випробування асфальтобетонних сумішей та асфальтобетонів, викладені у розділі 34.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В цьому стандарті є посилання на такі нормативно-правові, нормативні акти та нормативні документи:

НПАОП 45.2-3.01 -04 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим у будівельному виробництві

НПАОП 63.21-1.01-09 Правила охорони праці під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг

НАПБ А.01.001-2014 Правила пожежної безпеки в Україні

НАПБ Б.03.001-2004 Типові норми належності вогнегасників

ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво

ДБН В.2.5-28:2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення

ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування

ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

ДСанПіН 2.2.4-171-10 Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною

НРБУ-97/Д-2000 Норми радіаційної безпеки України

ДСТУ 2708:2006 Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення

ДСТУ 2952-94 (ГОСТ 28541-95) Верстати каменерозпилювальні. Загальні технічні вимоги та методи контролю

ДСТУ 3170-95 (ГОСТ 28243-96) Пірометри. Загальні технічні вимоги

ДСТУ 3273-95 Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги

ДСТУ 3583-97 (ГОСТ 13830-97) Сіль кухонна. Загальні технічні умови

ДСТУ 3989-2000 Метрологія. Калібрування засобів вимірювальної техніки. Основні положення, організація, порядок проведення та оформлення результатів

ДСТУ 4044-2001 Бітуми нафтові дорожні в'язкі. Технічні умови

ДСТУ 4462.3.01:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Порядок здійснення операцій

ДСТУ 4462.3.02:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Пакування, маркування і захоронення відходів. Правила перевезення відходів. Загальні технічні та організаційні вимоги

ДСТУ 7275:2012. Пакети з полімерних та комбінованих матеріалів. Загальні технічні умови.

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 Система стандартів безпеки праці. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ Б В.2.7-71-98 (ГОСТ 8269.0-97) Будівельні матеріали. Щебінь і гравій із щільних гірських порід і відходів промислового виробництва для будівельних робіт. Методи фізико-механічних випробувань

ДСТУ Б В.2.7-119:2011 Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-127:2015 Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон щебенево-мастикові. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-135:2014 Бітуми дорожні, модифіковані полімерами. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-232:2010 Будівельні матеріали. Пісок для будівельних робіт. Методи випробувань

ДСТУ Б В.2.7-247:2010 Будівельні матеріали. Порошок мінеральний для сумішей асфальтобетонних та органо-мінеральних дорожніх. Методи випробувань

ДСТУ Б В.2.7-273:2011 Вода для бетонів і розчинів. Технічні умови (ГОСТ 23732-79, MOD)

ДСТУ ГОСТ 12.2.061:2009 (ГОСТ 12.2.061-81, IDT) Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам (Система стандартів безпеки праці. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки до робочих місць)

ДСТУ ГОСТ 427:2009 Линейки измерительные металлические. Технические условия (Лінійки вимірювальні металеві. Технічні умови)

ДСТУ EN 45501:2007 Прилади неавтоматичні зважувальні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань (EN 45501:1992, IDT)

СНиП 2.09.02-85 Производственные здания (Виробничі будівлі)

СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения (Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від забруднення)

СанПиН 4946-89 Санитарные правила по охране атмосферного воздуха населенных мест (Санітарні правила з охорони атмосферного повітря населених місць)

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования (Система стандартів безпеки праці. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (Система стандартів безпеки праці. Загальні санітарно- гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (Система стандартів безпеки праці. Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.010-76 Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования (Система стандартів безпеки праці. Вибухобезпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.014-84 Система стандартов безопасности труда. Воздух рабочей зоны. Метод измерения концентрации вредных веществ индикаторными трубками (Система стандартів безпеки праці. Повітря робочої зони. Метод вимірювання концентрації шкідливих речовин індикаторними трубками)

ГОСТ 12.1.016-79 Система стандартов безопасности труда. Требования к методикам измерения концентраций вредных веществ (Система стандартів безпеки праці. Вимоги до методик вимірювання концентрацій шкідливих речовин)

ГОСТ 12.1.018-93 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования (Система стандартів безпеки праці. Пожежовибухобезпека статичної електрики. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (Система стандартів безпеки праці. Пожежовибухонебезпека речовин та матеріалів. Номенклатура показників і методи їх визначення)

ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (Система стандартів безпеки праці. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности (Система стандартів безпеки праці. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.124-83 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования (Система стандартів безпеки праці. Засоби захисту від статичної електрики. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 400-80 Термометры стеклянные для испытаний нефтепродуктов. Технические условия (Термометри скляні для випробувань нафтопродуктів. Технічні умови)

ГОСТ 1050-88 Прокат сортовой, калиброванный, со специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали. Общие технические условия (Прокат сортовий, калібрований зі спеціальною обробкою поверхні з вуглецевої якісної конструкційної сталі. Загальні технічні умови)

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальні технічні умови)

ГОСТ 2748-77 Пластины, стержни, трубки эбонитовые электротехнические. Технические условия (Пластини, стрижні, трубки ебонітові електротехнічні. Технічні умови)

ГОСТ 2789-73 Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики (Шорсткість поверхні. Параметри і характеристики)

ГОСТ 5556-81 Вата медицинская гигроскопическая. Технические условия (Вата медична гігроскопічна. Технічні умови)

ГОСТ 5955-75 Реактивы. Бензол. Технические условия (Реактиви. Бензол. Технічні умови)

ГОСТ 6613-86 Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. Технические условия (Сітки дротяні ткані з квадратними вічками. Технічні умови)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода дистильована. Технічні умови)

ГОСТ 7338-90 Пластины резиновые и резинотканевые. Технические условия (Пластини гумові і гумотканинні. Технічні умови)

ГОСТ 7950-77 Картон переплетный. Технические условия (Картон палітурний. Технічні умови)

ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия (Посуд і устаткування лабораторні порцелянові. Технічні умови)

ГОСТ 9976-94 Трихлорэтилен технический. Технические условия (Трихпоретилен технічний. Технічні умови)

ГОСТ 11501-78 Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы (Бітуми нафтові. Метод визначення глибини проникності голки)

ГОСТ 11505-75 Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости (Бітуми нафтові. Метод визначення розтяжності)

ГОСТ 11506-73 Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения по кольцу и шару (Бітуми нафтові. Метод визначення температури розм'якшеності за кільцем та кулею)

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия (Папір фільтрувальний лабораторний. Технічні умови)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 14710-78 Толуол нефтяной. Технические условия (Толуол нафтовий. Технічні умови)

ГОСТ 17299-78 Спирт этиловый технический. Технические условия (Спирт етиловий технічний. Технічні умови)

ГОСТ 20288-74 Реактивы. Углерод четыреххлористый. Технические условия (Реактиви. Вуглець чотирихлористий. Технічні умови)

ГОСТ 23932-90 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Общие технические условия (Посуд і устаткування лабораторні скляні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд і устаткування лабораторні скляні. Типи, основні параметри і розміри)

ГОСТ 28705-90 Центрифуги промышленные. Технические требования (Центрифуги промислові. Технічні вимоги)

ГОСТ 28840-90 Машины для испытания материалов на растяжение, сжатие и изгиб. Общие технические требования (Машини для випробування матеріалів на розтяг, стиск і вигин. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 29169-91 (ИСО 648-77) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой (Посуд лабораторний скляний. Піпетки з одною відміткою).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online