ДСТУ В-П 15.101:2020 Система разработки и постановки на производство вооружения и военной техники. Тактико-техническое (техническое) задание на выполнение научно-исследовательской работы

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Система розроблення і поставлення
на виробництво озброєння та військової техніки
ТАКТИKO-ТЕХНІЧНЕ (ТЕХНІЧНЕ)
ЗАВДАННЯ НА ВИКОНАННЯ
НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ

ДСТУ В-П 15.101:2020

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Стандартизація озброєння та військової техніки» (ТК 176)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 06 серпня 2020 р. № 173 з 2020-11-01 до 2023-11-01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ В 15.101-79)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

6 Тактико-технічне (технічне) завдання на виконання науково-дослідної роботи

6.1 Вимоги до побудови, змісту та викладу тактико-технічного (технічного) завдання

6.2 Порядок погодження та затвердження тактико-технічного (технічного) завдання

6.3 Порядок внесення змін до затвердженого тактико-технічного (технічного) завдання

7 Технічне завдання на виконання складової частини науково-дослідної роботи

Додаток А (обов’язковий) Типові форми тактико-технічного (технічного) завдання на науково-дослідну роботу та технічного завдання на складову частину науково-дослідної роботи

Додаток Б (довідковий) Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМА РОЗРОБЛЕННЯ І ПОСТАВЛЕННЯ
НА ВИРОБНИЦТВО ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ

ТАКТИКО-ТЕХНІЧНЕ (ТЕХНІЧНЕ)
ЗАВДАННЯ НА ВИКОНАННЯ
НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ

SYSTEM OF DEVELOPMENT AND LAUNCHING
INTO MANUFACTURE OF ARMAMENT AND MILITARY EQUIPMENT
REQUEST FOR PROPOSALS
FOR RESEARCH WORK

Чинний від 2020-11-01
до 2023-11-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює загальні вимоги до побудови, викладу, оформлення, змісту, а також порядку погодження та затвердження:

— тактико-технічного завдання (далі — ТТЗ), технічного завдання (далі — ТЗ) замовника на ви конання науково-дослідної роботи (далі — НДР) прикладного характеру, спрямованої на досліджування науково-технічних методів створення чи модернізації зразків (систем, комплексів) озброєння та військової техніки (далі — вироби ОВТ);

— ТЗ головного виконавця НДР на виконання складової частини НДР (далі — СЧ НДР);

— ТЗ замовника на виконання НДР зі створення чи модернізації складової частини ОВТ (далі — СЧ ОВТ).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі національні стандарти:

ДСТУ В 1.0:2018 Національна стандартизація. Стандартизація у сфері озброєння та військової техніки. Основні положення

ДСТУ В-П 15.004:2019 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Стадії життєвого циклу озброєння та військової техніки

ДСТУ В-П 15.111:2019 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Стандартизація та уніфікація озброєння та військової техніки. Правила проведення робіт

ДСТУ В-П 15.201:2019 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Тактико-технічне (технічне) завдання на виконання дослідно-конструкторської роботи. Загальні вимоги до побудови, змісту, викладення, оформлення, видання та коригування

ДСТУ 3278-95 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення

ДСТУ 3321:2003 Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 3973:2000 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні положення

ДСТУ В 8821-1:2018 Стандартизація у сфері озброєння та військової техніки. Частина 1. Основні терміни та визначення понять.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online